Konfiguracja DMZ w OpenWRT

Spis treści

Strefa zdemilitaryzowana (DMZ, demilitarized zone) to taki mechanizm, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa usług w sieci lokalnej. Generalnie chodzi o podział sieci na kilka mniejszych podsieci i oddzielenie ich od siebie fizycznie lub logicznie. W OpenWRT możemy wydzielić taką strefę DMZ przy pomocy VLAN'ów. Z kolei odpowiednio skonfigurowany firewall odseparuje nam tę strefę od pozostałych maszyn pracujących w sieci LAN. W taki sposób nawet w przypadku włamania mającego miejsce w strefie DMZ, maszyny w pozostałych segmentach sieci będą bezpieczne. W tym wpisie postaramy się skonfigurować strefę zdemilitaryzowaną na routerze wyposażonym w firmware OpenWRT.

Tworzenie VLAN'u pod strefę DMZ

By utworzyć strefę zdemilitaryzowaną musimy na samym początku wydzielić sobie jeden z portów switch'a na routerze. Dokładny opis podziału switch'a na VLAN'y znajduje się tutaj. Poniżej zaś jest przedstawiona konfiguracja switch'a routera TP-LINK TL-WR1043N/ND v2, którą trzeba umieścić lub dostosować w pliku /etc/config/network :

...
config interface 'lan'
  option ifname 'eth1.1'
  option force_link '1'
  option type 'bridge'
  option proto 'static'
  option ipaddr '192.168.3.1'
  option netmask '255.255.255.0'
  option ip6assign '60'

config interface 'dmz'
  option ifname 'eth1.3'
  option proto 'static'
  option ipaddr '192.168.30.1'
  option netmask '255.255.255.0'
  option ip6assign '60'

config interface 'wan'
  option ifname 'eth0'
  option proto 'dhcp'

...
config switch
  option name 'switch0'
  option reset '1'
  option enable_vlan '1'

config switch_vlan
  option device 'switch0'
  option vlan '1'
  option ports '0t 2 3 4'

config switch_vlan
  option device 'switch0'
  option vlan '2'
  option ports '5 6'

config switch_vlan
  option device 'switch0'
  option vlan '3'
  option ports '0t 1'

Dodaliśmy tutaj jeden blok config interface 'dmz' , którego zadaniem jest skonfigurowanie adresacji dla strefy zdemilitaryzowanej. Musimy określić tutaj inną sieć w stosunku do tej, która jest przypisana w bloku config interface 'lan' . W obu tych blokach trzeba także odpowiednio dostosować nazwę fizycznego interfejsu. Ta nazwa zależeć będzie od numeru VLAN'u. W tym przypadku porty LAN na switchu miały interfejs eth1 , któremu zostały przypisane dwa VLAN'y o numerach 1 i 3. Dlatego też interfejsy, które musimy uwzględnić, mają nazwy eth1.1 oraz eth1.3 .

Po zresetowaniu routera, w systemie powinny być widoczne w/w interfejsy. Interfejs eth1.1 powinien być podpięty pod mostek. Natomiast interfejs eth1.3 powinien mieć określoną wyżej adresację:

dmz-podzial-vlan-openwrt-router

W przypadku, gdy hosty w strefie zdemilitaryzowanej mają być konfigurowane dynamicznie za sprawą protokołu DHCP, musimy także edytować plik /etc/config/dhcp i dopisać w nim tę poniższą zwrotkę:

config dhcp 'dmz'
  option interface 'dmz'
  option start '100'
  option limit '150'
  option leasetime '12h'
  option dhcpv6 'server'
  option ra 'server'

Konfiguracja firewall'a na potrzeby DMZ

Mamy zatem wydzieloną strefę DMZ na routerze. Musimy jednak jeszcze napisać szereg reguł dla filtra iptables . W OpenWRT firewall konfiguruje się przez plik /etc/config/firewall. Edytujemy zatem ten plik i dodajemy w nim te poniższe sekcje:

config 'zone'
  option 'name' 'dmz'
  option 'input' 'REJECT'
  option 'output' 'ACCEPT'
  option 'forward' 'REJECT'
  option 'network' 'dmz'

config 'forwarding'
  option 'src' 'dmz'
  option 'dest' 'wan'

config 'forwarding'
  option 'src' 'lan'
  option 'dest' 'dmz'

Pierwszy blok definiuje nową strefę na zaporze i ustawia jej domyślą politykę przepływu pakietów. Drugi blok zezwala hostom w strefie zdemilitaryzowanej na nawiązywanie połączenia z internetem. Z kolei trzeci blok zezwala na nawiązywanie połączeń ze strefą DMZ wszystkim hostom w sieci LAN. Hosty w strefie zdemilitaryzowanej nie mają jednak możliwości nawiązywania nowych połączeń z hostami w sieci LAN. Podobnie sprawa ma się w przypadku prób połączeń z internetu do strefy DMZ.

By hosty w strefie zdemilitaryzowanej mogły bez problemy korzystać z sieci, musimy do pliku /etc/config/firewall dodać jeszcze dwie reguły:

config 'rule'
  option 'src' 'dmz'
  option 'proto' 'tcpudp'
  option 'dest_port' '53'
  option 'target' 'ACCEPT'

config 'rule'
  option 'src' 'dmz'
  option 'proto' 'udp'
  option 'dest_port' '67'
  option 'target' 'ACCEPT'

Pierwsza z nich przepuszcza ruch protokołu DNS, druga zaś DHCP.

Konfiguracja usług w strefie DMZ

No i w sumie całą strefę zdemilitaryzowaną mamy już przygotowaną. Teraz przydałoby się podpiąć jakąś maszynę pod wydzielony port na routerze i skonfigurować na niej przykładową usługę, dajmy na to serwer www. Oczywiście ten serwer jest widoczny póki co jedynie dla hostów w sieci LAN. Jeśli jednak, ktoś spoza sieci chciałby się połączyć z serwerem w DMZ, to niestety nie uzyska on połączenia. Możemy tej osobie jednak umożliwić połączenie dodając kolejną regułę do firewall'a w pliku /etc/config/firewall :

config 'redirect'
  option 'name' 'http'
  option 'src' 'wan'
  option 'dest' 'dmz'
  option 'proto' 'tcp'
  option 'src_dport' '80'
  option 'dest_ip' '192.168.30.234'
  option 'target' 'DNAT'
  option enabled '1'

Ta powyższa reguła ma na celu przekierować zapytania przesyłane na router na port 80 na serwer www, który nasłuchuje zapytań na hoście w strefie zdemilitaryzowanej.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.