Klucze do repozytoriów Debiana (trusted.gpg)

Spis treści

Obecnie systemy operacyjne stają się nieco bardziej stabilne i czasy, w których reinstalacja takiego systemu, czy też nawet format dysku, odchodzą powoli w niebyt. Data instalacji mojego linux'a wskazuje na prawie 2 lata wstecz. Jakby nie patrzeć jest to szmat czasu, w czasie którego przez mojego Debiana przetoczyła się ogromna ilość oprogramowania. Nie zawsze były to pakiety, które pochodziły z głównych repozytoriów tej dystrybucji. Niemniej jednak, każde repozytorium z pakietami jest podpisane i by móc z nich bezpiecznie korzystać, trzeba pozyskać klucz GPG i dokonać jego weryfikacji. Prędzej czy później przyjdzie czas, gdy takie klucze GPG przestaną być ważne lub też zmianie ulegną źródła pakietów. W ten sposób baza danych kluczy zawierać będzie szereg zbędnych pozycji. Może wielu ludziom nie przeszkadza ten fakt ale raz na jakiś czas przydałoby się oczyścić keyring ze śmieci, które są już nam do niczego niepotrzebne.

Baza danych kluczy do repozytoriów

Debian wykorzystuje mechanizm secure APT, do którego działania potrzebne są klucze GPG. W taki sposób za każdym razem, gdy dodajemy adres nowego repozytorium do pliku /etc/apt/sources.list i aktualizujemy listę pakietów via apt-get update , to w terminalu możemy zobaczyć komunikat, który informuje nas, że nie posiadamy jakiegoś klucza GPG. Gdy pozyskujemy taki klucz i przy pomocy apt-key dodajemy go do keyring'a APT, to jest on wrzucany do pliku /etc/apt/trusted.gpg . Gdy teraz usuwamy repozytorium, to te dodane klucze dalej pozostają w tym keyring'u. Istnieje jednak sposób, który umożliwia nam usuwanie z tego keyring'a tylko tych kluczy, których chcielibyśmy się pozbyć.

Aktualizacja wpisów w pliku trusted.gpg

Zanim przejdziemy do usuwania kluczy, upewnijmy się, że wszystkie wpisy w keyring'u są aktualne. Standardowo możemy to zrobić przy pomocy apt-key adv --refresh-key (wcześniej się używało apt-key update ale to wywołanie jest obecnie już przestarzałe). W apt-key mamy do dyspozycji opcję adv , która umożliwia przesłanie szeregu parametrów bezpośrednio do narzędzia gpg . Poniżej jest przykład aktualizacji kluczy:

# apt-key adv --refresh-key \
--keyserver hkps://hkps.pool.sks-keyservers.net \
--keyserver-options timeout=60 \
--keyserver-options no-honor-keyserver-url \
--keyserver-options include-revoked

Jeśli skonfigurowaliśmy sobie serwer kluczy GPG, tak by zapytania do niego były przesyłane siecią TOR, to potrzebujemy ustawić również proxy. Obecnie jednak, usługa dirmngr jest w stanie wykryć działającego TOR'a i automatycznie przesłać do niego pakiety bez dodatkowej konfiguracji ze strony użytkownika.

Opcji, które może podać do apt-key może być sporo. Warto zatem rzucić sobie okiem na plik gpg.conf i ocenić, które z nich będą nam tutaj potrzebne.

Usuwanie kluczy z pliku trusted.gpg

Plik trusted.gpg nie jest zwykłym plikiem tekstowym i nie damy rady podejrzeć go w swoim ulubionym edytorze tekstu. Na nim operują jedynie narzędzia apt-key oraz gpg i to przy ich pomocy możemy podejrzeć zawartość keyring'a. Listę kluczy do repozytoriów Debiana możemy uzyskać w poniższy sposób:

# apt-key list
/etc/apt/trusted.gpg
--------------------
...
pub  4096R/A8492E35 2013-07-03 [expired: 2015-07-03]
uid         Opera Software Archive Automatic Signing Key 2013b

pub  4096R/F6D61D45 2015-05-27 [expires: 2017-05-26]
uid         Opera Software Archive Automatic Signing Key 2015
sub  4096R/26451C35 2015-05-27 [expires: 2017-05-26]
...

Zatem w pliku trusted.gpg są przechowywane informacje podobne do tych powyżej. Mamy tutaj dwa przykładowe klucze, które odnoszą się do repozytorium Opery. Część z kluczy ma ustawioną datę ważności, tak jak w obu powyższych przypadkach. Nie jest to jednak obowiązkowe. Jeden z powyższych kluczy przedawnił się -- to ten co ma expired . Z opisu obu kluczy możemy wywnioskować, że ten pierwszy klucz został zastąpiony przez ten drugi, który ma datę ważności ustawioną na 2017-05-26 . Przydałoby się więc usunąć ten nieaktualny klucz z pliku trusted.gpg . Robimy to przez podanie ID klucza do apt-key del , przykładowo:

# apt-key del A8492E35
OK

W ten sposób możemy usunąć wszystkie przeterminowane klucze, no i oczywiście klucze do repozytoriów, których już nie mamy w systemie.

Łatwiejszy sposób

Gdy nie chce nam się przeglądać pliku trusted.gpg ale jednocześnie chcemy go oczyścić, to możemy ten plik zwyczajnie usunąć z katalogu /etc/apt/ . Następnie trzeba pobrać ręcznie wszystkie klucze, których numery identyfikacyjne pojawią się po wydaniu polecenia apt-get update , przykładowo:

# rm /etc/apt/trusted.gpg

# apt-get update
...
W: GPG error: http://deb.opera.com stable InRelease: The following signatures
  couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 63F7D4AFF6D61D45

# apt-key adv --recv-keys 63F7D4AFF6D61D45

# ls -al /etc/apt/trusted.gpg
-rw-r--r-- 1 root root 20K 2015-11-01 17:52:57 /etc/apt/trusted.gpg

Po dodaniu kluczy do pliku trusted.gpg trzeba ponownie zaktualizować listę repozytoriów przy pomocy apt-get update i to w zasadzie cała robota przy oczyszczeniu keyring'a APT.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.