Morfitronik Security & Privacy

Klucze do repozytoriów debiana (trusted.gpg)

2015-11-01 18:14:55
Morfik

Obecnie systemy operacyjne stają się nieco bardziej stabilne i czasy, w których reinstalacja takiego systemu, czy też nawet format dysku, odchodzą powoli w niebyt. Data instalacji mojego linux’a wskazuje na prawie 2 lata wstecz. Jakby nie patrzeć jest to szmat czasu, przez który ogromna ilość oprogramowania przetoczyła się przez mojego debiana. Nie zawsze były to pakiety, które pochodziły z głównych repozytoriów tej dystrybucji. Niemniej jednak, każde repozytoriom z pakietami jest podpisane i by móc z nich bezpiecznie korzystać, trzeba pozyskać klucz GPG i dokonać jego weryfikacji. Prędzej czy później przyjdzie czas gdy takie klucze GPG przestaną być ważne lub też zmianie ulegną źródła pakietów. W ten sposób baza danych kluczy zawiera szereg zbędnych pozycji. Może wielu ludziom nie przeszkadza ten fakt ale raz na jakiś czas przydałoby się oczyścić keyring z tych kluczy, które są już nam do niczego niepotrzebne.

Baza danych kluczy do repozytoriów

Debian wykorzystuje mechanizm secure APT , do którego działania potrzebne są klucze GPG. W taki sposób za każdym razem gdy dodajemy adres nowego repozytorium do pliku /etc/apt/sources.list i aktualizujemy listę pakietów via apt-get update , w terminalu możemy zobaczyć komunikat, który informuje nas, że nie posiadamy jakiegoś klucza GPG. Gdy pozyskujemy taki klucz i przy pomocy apt-key dodajemy go do keyring’a APT, jest on wrzucany do pliku /etc/apt/trusted.gpg . Gdy teraz usuwamy repozytorium, klucze dalej pozostają w tym keyring’u. Istnieje sposób, który umożliwia nam usuwanie z tego keyring’a tylko tych kluczy, których chcemy się pozbyć.

Aktualizacja wpisów w pliku trusted.gpg

Zanim przejdziemy do usuwania kluczy, upewnijmy się, że wszystkie wpisy w keyring’u są aktualne. Standardowo możemy to zrobić przy pomocy apt-key update ale w moim przypadku, szereg kluczy do zewnętrznych repozytoriów nie był aktualizowany. W apt-key mamy do dyspozycji parametr adv , który umożliwia przesłanie szeregu parametrów do gpg i w ten sposób jesteśmy w stanie zaktualizować wszystkie klucze dostępne w tym keyring’u. Poniżej jest przykład aktualizacji kluczy:

# apt-key adv --refresh-key \
--keyserver hkps://hkps.pool.sks-keyservers.net \
--keyserver-options ca-cert-file=/root/.gnupg/certs/sks-keyservers.netCA.pem \
--keyserver-options http-proxy=http://127.0.0.1:8118 \
--keyserver-options timeout=60 \
--keyserver-options no-try-dns-srv \
--keyserver-options no-honor-keyserver-url \
--keyserver-options include-revoked

Opcje oczywiście zależą od konfiguracji gpg. Jeśli skonfigurowaliśmy sobie serwer kluczy GPG, tak by zapytania do niego były przesyłane siecią TOR, to potrzebujemy ustawić proxy. Podobnie w przypadku pozostałych parametrów. Generalnie wszystko zależy od tego jak wygląda nasz plik gpg.conf. W każdym razie, wszystkie te potrzebne opcje musimy określić w linijce wyżej.

Usuwanie kluczy z pliku trusted.gpg

Plik trusted.gpg nie jest zwykłym plikiem tekstowym i nie damy rady podejrzeć go w swoim ulubionym edytorze tekstu. Na nim operują jedynie narzędzia apt-key oraz gpg i to przy ich pomocy możemy podejrzeć zawartość keyring’a. Wobec czego, listę kluczy do repozytoriów debiana możemy uzyskać w poniższy sposób:

# apt-key list
/etc/apt/trusted.gpg
--------------------
...
pub  4096R/A8492E35 2013-07-03 [expired: 2015-07-03]
uid         Opera Software Archive Automatic Signing Key 2013b

pub  4096R/F6D61D45 2015-05-27 [expires: 2017-05-26]
uid         Opera Software Archive Automatic Signing Key 2015
sub  4096R/26451C35 2015-05-27 [expires: 2017-05-26]
...

Zatem w pliku trusted.gpg są przechowywane informacje podobne do tych powyżej. Mamy tutaj dwa przykładowe klucze, która odnoszą się do repozytorium Opery. Część z kluczy ma ustawioną datę ważności, tak jak w obu powyższych przypadkach. Nie jest to jednak obowiązkowe. Jeden z powyższych kluczy przedawnił się – to ten co ma expired . Z opisu obu kluczy możemy wywnioskować, że ten klucz został zastąpiony przez ten drugi, który ma datę ważności ustawioną na 2017-05-26 . Zatem przydałoby się usunąć ten nieaktualny klucz z pliku trusted.gpg . Robimy to przez podanie ID klucza do apt-key del , przykładowo:

# apt-key del A8492E35
OK

W ten sposób możemy usunąć wszystkie przeterminowane klucze, no i oczywiście klucze do repozytoriów, których już nie mamy w systemie.

Łatwiejszy sposób

Gdy nie chce nam się przeglądać pliku trusted.gpg ale jednocześnie chcemy go oczyścić, to możemy ten plik zwyczajnie usunąć z katalogu /etc/apt/ . Następnie trzeba pobrać ręcznie wszystkie klucze, których numery identyfikacyjne pojawią się po wydaniu polecenia apt-get update , przykładowo:

# rm /etc/apt/trusted.gpg

# apt-get update
...
W: GPG error: http://deb.opera.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 63F7D4AFF6D61D45

# gpg --recv-keys 63F7D4AFF6D61D45

# gpg --armor --export 63F7D4AFF6D61D45 | apt-key add -

# ls -al /etc/apt/trusted.gpg
-rw-r--r-- 1 root root 20K 2015-11-01 17:52:57 /etc/apt/trusted.gpg

Po dodaniu kluczy do pliku trusted.gpg trzeba ponownie zaktualizować listę repozytoriów przy pomocy apt-get update i to w zasadzie cała robota.


Komentarze

Zawartość wpisu