Serwer kluczy GPG i kwestia prywatności

Spis treści

Czytając sobie artykuł na temat TORyfikacji zapytań do serwerów kluczy GPG, pomyślałem, że w sumie mógłbym zreprodukować przedstawione tam kroki dotyczące implementacji tego rozwiązania na windowsie i wdrożyć je na linux'ie. Chodzi generalnie o to, by serwer kluczy GPG nie był odpytywany bezpośrednio przy szukaniu/przesyłaniu kluczy przez sieć, bo to może identyfikować nas, jak i grupę ludzi, która się z nami komunikuje. Jakby nie patrzeć, klucze GPG składają się z dość newralgicznych informacji, typu imię, nazwisko czy adres email, a serwer kluczy GPG tych danych w żaden sposób nie zabezpiecza i są one zwykle przesyłane otwartym tekstem przez sieć.

Potrzebne oprogramowanie

W debianie mamy dostępne wszystkie wymagane pakiety, a są to: tor , jego graficzna nakładka vidalia oraz serwer cache'ujący zapytania polipo . Przy instalacji pakietu vidalia zostaniemy poproszeni o wybranie użytkowników, którzy będą w stanie zarządzać demonem TOR'a.

Pakiety sieciowe podlegające TORyfikacji będą zbierane ze wszystkich aplikacji, które mają coś wspólnego z narzędziami od GPG, np. Thunderbird, który wykorzystuje dodatek enigmail. Zatem zapytanie o klucze GPG będzie przesyłane przez GnuPG do serwera Polipo na port 8118, po czym będzie ono forwardowane do TOR'a na port 9050, z którego trafi do sieci TOR'a, a następnie na port 443 lub 11371, gdzie nasłuchuje serwer kluczy GPG. Sama poczta zaś będzie dostarczana standardową drogą, a nie przez TOR'a.

Konfiguracja Polipo

Zaczynamy od skonfigurowania serwera Polipo. Ten pakiet, który jest w repozytorium debiana nie posiada usłúgi pod systemd. Nie stanowi to jakiegoś problemu ale można pokusić się o napisanie własnej usługi w oparciu o skrypt init. Mój plik /etc/systemd/system/polipo.service wygląda tak:

[Unit]
Description=Polipo Proxy Server

[Service]
User=proxy
Group=proxy
ExecStart=/usr/bin/polipo

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Przeładowujemy usługi i dodajemy polipo.service do autostartu systemu:

# systemctl daemon-reload
# systemctl enable polipo
# systemctl start polipo

# ps -eo user,group,args | grep polipo
proxy  proxy  /usr/bin/polipo

Przechodzimy teraz do plików konfiguracyjnych serwera Polipo. Na potrzeby konfiguracji, którą przeprowadzamy, nie musimy zbytnio zmieniać ustawień. Domyślnie w pliku /etc/polipo/config są tylko opcje od logowania. Jeśli ktoś chciałby się bardziej zainteresować konfiguracja Polipo, to pod /usr/share/doc/polipo/examples/config.sample jest plik szkieletowy z szeregiem opcji. Wszystkie pozostałe opcje wraz z opisem można podejrzeć przez wydanie w terminalu poniższego polecenia:

# polipo -v

Ja uzupełniłem plik konfiguracyjny tymi poniższymi parametrami:

allowedClients = 127.0.0.1
allowedPorts = 1-65535
cacheIsShared = false
censorReferer = maybe
censoredHeaders = from, accept-language
disableConfiguration = true
disableLocalInterface = true
diskCacheRoot = ""
dnsQueryIPv6 = no
localDocumentRoot = ""
logFile = /var/log/polipo/polipo.log
logSyslog = true
proxyAddress = "127.0.0.1"
proxyName = "localhost"
proxyPort = 8118
socksParentProxy = "localhost:9050"
socksProxyType = socks5

Poniżej znajduje się lista użytych opcji:

 • proxyAddress oraz proxyPort określają jaki adres oraz jaki port zostanie przypisany serwerowi proxy. W przypadku niepodania portu, zostanie użyty domyślny, tj. 8123.
 • allowedClients oraz allowedPorts określają z jakiego adresu (sieci) oraz na jakich portach serwer proxy ma akceptować połączenia.
 • proxyName jest nazwą serwera proxy i domyślnie jest to nazwa maszyny (hostname). Wysyłana jest jest w nagłówkach http, co może przełożyć się na identyfikację konkretnego komputera. Dlatego zaleca się wpisanie w to miejsce jakiejś wartości, np. localhost , która jest zalecana przez TOR'a.
 • cacheIsShared powinien mieć wartość false w przypadku gdy tylko jeden użytkownik będzie korzystał z serwera proxy. W przypadku wielu użytkowników, przy false mogą wystąpić problemy z przeglądaniem stron www.
 • socksParentProxy oraz socksProxyType definiują nadrzędny adres i typ proxy (forwardowanie zapytań do TOR'a).
 • diskCacheRoot odpowiada za przechowywanie danych (cache) na dysku. W przypadku nie podania ścieżki, cache zostanie wyłączony. Możemy zdefiniować również niestandardowe miejsce jego przechowywania.
 • localDocumentRoot , disableLocalInterface oraz disableConfiguration umożliwiają konfigurację Polipo za pomocą przeglądarki z poziomu www.
 • dnsQueryIPv6 odpowiada za rozwiązywanie nazw w protokole ipv6. Jeżeli chcemy komunikować się tylko z hostami ipv4, zalecane jest wyłączenie tej opcji, co może się przełożyć na nieco szybsze działanie zapytań DNS.
 • censoredHeaders oraz censorReferer pilnują by w nagłówkach http nie były przesyłane informacje o nas. Domyślne ustawienie jest dobrym kompromisem, jednak trzeba pamiętać, że im więcej opcji nagłówków tutaj zdefiniujemy, tym więcej stron przestanie działać.

Po wystartowaniu usługi, Polipo powinien nasłuchiwać na adresie 127.0.0.1 i porcie 8118 :

# netstat -tupan | grep -i polipo
tcp    0   0 127.0.0.1:8118     0.0.0.0:*        LISTEN   74306/polipo

Konfiguracja TOR'a

Konfiguracja narzędzia tor znajduje się w pliku /etc/tor/torrc . Musimy w nim określić adres i port nasłuchu. Muszą one być dokładnie takie same, co w przypadku opcji socksParentProxy , którą zdefiniowaliśmy wyżej. W tym celu do wspomnianego pliku dodajemy poniższą linijkę:

SocksPort 127.0.0.1:9050

Po zresetowaniu usługi, tor powinien już nasłuchiwać zapytań:

# netstat -tupan | egrep -i /tor
tcp    0   0 127.0.0.1:9050     0.0.0.0:*        LISTEN   76266/tor

Konfiguracja vidalia

W przypadku graficznego interfejsu vidalia możemy napotkać problem objawiający się niemożliwością wystartowania demona tor . Tuż po wystartowaniu aplikacji w logu można zanotować komunikat podobny do tego poniżej:

Could not bind to 127.0.0.1:9050: Address already in use. Is Tor already running?

Dzieje się tak ponieważ usługa systemowa TOR'a działa już w tle, a narzędzie vidalia , jako że ma zarządzać demonem TOR'a, próbuje go uruchomić. By rozwiązać ten problem możemy albo zaprzestać uruchamiania demona tor jako usługę systemową, albo też można skorzystać z gniazda kontrolnego (Control Socket), który jest do skonfigurowania w opcjach vidalia :

serwer-kluczy-gpg-tor

Po ponownym uruchomieniu programu, ten już bez problemu powinien nas podłączyć do aktualnie uruchomionego demona tor :

serwer-kluczy-gpg-vidalia-tor-polaczenie

Konfiguracja GnuPG/GPG/PGP

W zasadzie kwestie konfiguracji proxy jak i TOR'a mamy już z głowy i powinny one działać. Teraz musimy jeszcze odpowiednio skonfigurować pakiet gnupg (lub gnupg2 ). Chodzi o nakazanie narzędziu gpg by wszelkie zapytania do serwerów kluczy przesyłał do proxy. By tego dokonać, musimy dodać poniższy parametr do pliku ~/.gnupg/gpg.conf :

keyserver-options http-proxy=http://127.0.0.1:8118

Możemy także nieco zwiększyć parametr timeout dla serwera, a to z racji takiej, że TOR nie zachwyca jakością połączenia. Domyślnie timeout jest ustawiony na 30s i jeśli chcielibyśmy go nieco dostosować, to dodajemy także poniższa opcję:

keyserver-options timeout=60

Jako, że ten artykuł jest o poprawie bezpieczeństwa i poufności danych w kontekście kluczy GPG, to przydałoby się także przyłożyć większą uwagę do tego jakie parametry w pliku gpg.conf można umieścić.

Testowe zapytanie wysłane pod serwer kluczy GPG

Musimy sprawdzić czy aby pakiety wędrują pierw do Polipo, a następnie przez TOR'a do sieci TOR i dalej pod docelowy serwer kluczy GPG. Na sam początek dodajmy poniższą linijkę do pliku ~/.gnupg/gpg.conf :

keyserver-options debug

Ma ona na celu zwrócenie większej ilości komunikatów przy wydawaniu poleceń gpg odwołujących się do serwerów kluczy. Powinniśmy zaobserwować poniższy log:

$ gpg --search-keys 0xCD046810771B6520
gpg: searching for "0xCD046810771B6520" from hkps server hkps.pool.sks-keyservers.net
gpgkeys: curl version = libcurl/7.45.0 GnuTLS/3.3.18 zlib/1.2.8 libidn/1.32 libssh2/1.5.0 nghttp2/1.3.2 librtmp/2.3
gpgkeys: search type is 4, and key is "CD046810771B6520"
*  Trying 127.0.0.1...
* Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 8118 (#0)
* Establish HTTP proxy tunnel to hkps.pool.sks-keyservers.net:443
> CONNECT hkps.pool.sks-keyservers.net:443 HTTP/1.1
Host: hkps.pool.sks-keyservers.net:443
Proxy-Connection: Keep-Alive

< HTTP/1.1 200 Tunnel established
<
* Proxy replied OK to CONNECT request
...

Zatem wiemy, że zapytania trafiają do Polipo. Jeśli nie jesteśmy pewni czy aby na pewno są one także forwardowane do sieci TOR, możemy to sprawdzić na dwa sposoby. Prostszy z nich polega na odpaleniu narzędzia vidalia i popatrzeniu na graf tuż po wydaniu polecenia gpg --refresh-keys . Jeśli kluczy mamy dużo, powinniśmy zaobserwować ruch na wykresie:

server-kluczy-gpg-vidalia-graf

Powyższy wykres nie pokazuje, co prawda, połączeń jako takich ale jeśli chcemy się przekonać czy faktycznie łączymy się z serwerem kluczy, to jego adres możemy odczytać w zakładce Network Map :

serwer-kluczy-gpg-vidalia-network-map

Dla pewności, możemy także wyłączyć demona tor i spróbować wysłać zapytanie pod serwer kluczy GPG:

# systemctl stop tor

$ gpg --search-keys 0xCD046810771B6520
gpg: searching for "0xCD046810771B6520" from hkps server hkps.pool.sks-keyservers.net
gpgkeys: curl version = libcurl/7.45.0 GnuTLS/3.3.18 zlib/1.2.8 libidn/1.32 libssh2/1.5.0 nghttp2/1.3.2 librtmp/2.3
gpgkeys: search type is 4, and key is "CD046810771B6520"
*  Trying 127.0.0.1...
* Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 8118 (#0)
* Establish HTTP proxy tunnel to hkps.pool.sks-keyservers.net:443
> CONNECT hkps.pool.sks-keyservers.net:443 HTTP/1.1
Host: hkps.pool.sks-keyservers.net:443
Proxy-Connection: Keep-Alive

< HTTP/1.1 504 Couldn't connect: Connection refused
< Connection: close
...
gpg: keyserver internal error
gpg: keyserver search failed: keyserver error

Zatem przy ubitym demonie tor nie damy rady pobrać kluczy, a to za sprawą opcji http-proxy= , która widnieje w pliku ~/.gnupg/gpg.conf i wyraźnie odsyła nas pod konkretny adres, na którym w tej chwili nic nie nasłuchuje.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.