Konfiguracja GPG w pliku gpg.conf

Spis treści

Narzędzie gpg posiada swój własny plik konfiguracyjnych, który zwykle jest zlokalizowany w ~/.gnupg/gpg.conf . Można w nim sprecyzować większość z opcji, które zwykle są podawane w terminalu przy wywoływaniu polecenia gpg . Po zdefiniowaniu odpowiednich wpisów w pliku konfiguracyjnym, nie będziemy musieli już wyraźnie podawać tych parametrów ilekroć będziemy chcieli skorzystać z gpg . Przy okazji szukania info o kluczach GPG, natknąłem się na dość ciekawy artykuł na temat GnuPG. Jest tam sporo informacji, które są wielce użyteczne w procesie konfiguracji tego narzędzia poprawiając tym samym dość znacznie bezpieczeństwo komunikacji.

Serwery kluczy GPG

< Ważna uwaga tutaj. Serwery kluczy GPG od SKS już od jakiegoś czasu są martwe i nie powinno < się z nich korzystać (obecnie nie da się tego zrobić). Wszystkie informacje zawarte w tym artykule < dalej są w mocy, za wyjątkiem oczywiście odwołań do serwerów SKS.

Standardowo pakiet gnupg jest zainstalowany w debianie i wszystkie potrzebne nam narzędzia są już dostarczone i gotowe do użycia. Jest szereg rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę przy konfigurowaniu GPG, pierwszą z nich jest serwer kluczy z jakiego mamy zamiar korzystać.

Jeśli nie odświeżamy swoich publicznych kluczy regularnie, możemy przegapić pewne zdarzenia, np. unieważnienie któregoś z nich. Zwykle użytkownicy przesyłają informacje o zmianach w swoich kluczach do serwera kluczy i jeśli używamy jakiegoś keyservera, który działa prawidłowo, możemy skonfigurować swoją maszynę by ta pobierała aktualizacje kluczy regularnie.

Wiele klientów OpenPGP posiada zwykle jeden skonfigurowany keyserver. To nie jest idealne rozwiązanie, ponieważ jeśli ten serwer padnie albo, co gorsza, zdaje się działać prawidłowo, a tak naprawdę są z nim jakieś problemy, możemy nie otrzymać krytycznych aktualizacji kluczy. Dlatego też zalecane jest używanie puli serwerów sks. Maszyny w puli są regularnie sprawdzane czy aby działają prawidłowo i jeśli któryś ma jakieś problemy, to zostanie usunięty z puli.

Co może człowieka zdziwić, to fakt, że zapytania o klucze GPG do sporej ilości serwerów nie wędrują zaszyfrowanym kanałem używającym protokołu hkps . By z niego korzystać, trzeba doinstalować pakiet gnupg-curl , po czym pobrać certyfikat serwera i zweryfikować odcisk palca (fingerprint) certyfikatu.

Weryfikacja tożsamości puli serwerów

Jak możemy wyczytać na stronie sks, certyfikat X.509 podpisany przez COMODO powinien mieć odcisk palca SHA1 w postaci 0B:2F:DF:CE:34:17:93:AD:74:3A:4B:79:6D:0A:B9:9C:20:8D:19:A7 . Dodatkowo jest też wzmianka na temat faktu, że ten odcisk palca nie pasuje do klucza RSA dla tego certyfikatu z powodu różnic w informacjach jakie są brane pod uwagę przy tworzeniu tego odcisku. Generalnie rzecz biorąc, ID klucza (KeyID) certyfikatu OpenPGP to 0xd71fd9994af34f0b i można ten klucz odnaleźć w puli sks. Odcisk palca tego klucza to 878F FB44 5E6E 13A6 4716 3BDC D71F D999 4AF3 4F0B , dodatkowo ten klucz jest podpisany przez inny klucz o ID 0x0B7F8B60E3EDFAE3 . Sprawdźmy zatem czy wszystko się zgadza.

By zweryfikować certyfikat dla strony www, klikamy myszą na kłódkę przy adresie:

gpg-conf-weryfikacja-certyfikatu.png

Następnie w link Certificate information :

gpg-conf-weryfikacja-certyfikatu-2

Na samym dole widnieje odcisk SHA1 i jak widzimy, jest on zgodny z tym podanym na stronie, czyli tożsamość serwera www została potwierdzona.

Musimy także przeprowadzić weryfikację puli serwerów. Wszystkie serwery w niej są podpisane przez CA sks-keyservers.net. Deklarowany odcisk palca tego certyfikatu to 79:1B:27:A3:8E:66:7F:80:27:81:4D:4E:68:E7:C4:78:A4:5D:5A:17 , a X509v3 Subject Key Identifier to E4 C3 2A 09 14 67 D8 4D 52 12 4E 93 3C 13 E8 A0 8D DA B6 F3 . Pobieramy zatem certyfikat i weryfikujemy go:

$ mkdir ~/gpg_ca
$ cd ~/gpg_ca
$ wget https://sks-keyservers.net/sks-keyservers.netCA.pem

$ openssl x509 -fingerprint -in sks-keyservers.netCA.pem
SHA1 Fingerprint=79:1B:27:A3:8E:66:7F:80:27:81:4D:4E:68:E7:C4:78:A4:5D:5A:17
...

$ openssl x509 -in sks-keyservers.netCA.pem -text -noout
Certificate:
...
    X509v3 extensions:
      X509v3 Subject Key Identifier:
        E4:C3:2A:09:14:67:D8:4D:52:12:4E:93:3C:13:E8:A0:8D:DA:B6:F3
      X509v3 Authority Key Identifier:
        keyid:E4:C3:2A:09:14:67:D8:4D:52:12:4E:93:3C:13:E8:A0:8D:DA:B6:F3
...

Odcisk oraz ten X509v3 Subject Key Identifier zgadzają się, co oznacza, że wszystko jest w należytym porządku.

Została nam jeszcze jedna rzecz do zrobienia, mianowicie weryfikacja klucza RSA:

$ gpg --search-keys 0xd71fd9994af34f0b

$ gpg --fingerprint 0xd71fd9994af34f0b
pub  4096R/0xD71FD9994AF34F0B 2012-08-10
   Key fingerprint = 878F FB44 5E6E 13A6 4716 3BDC D71F D999 4AF3 4F0B
uid         [ unknown] https://www.sks-keyservers.net
uid         [ unknown] https://sks-keyservers.net

$ gpg --list-sigs 0xd71fd9994af34f0b
pub  4096R/0xD71FD9994AF34F0B 2012-08-10
   Key fingerprint = 878F FB44 5E6E 13A6 4716 3BDC D71F D999 4AF3 4F0B
uid         [ unknown] https://www.sks-keyservers.net
sig     0x0B7F8B60E3EDFAE3 2013-10-27 Kristian Fiskerstrand
sig 3    0xD71FD9994AF34F0B 2013-10-27 https://www.sks-keyservers.net
uid         [ unknown] https://sks-keyservers.net
sig     0x0B7F8B60E3EDFAE3 2012-08-10 Kristian Fiskerstrand
sig     0x16E0CF8D6B0B9508 2012-08-10 [User ID not found]
sig     0x6D26C19CB75D0607 2013-07-10 [User ID not found]
sig 3    0xD71FD9994AF34F0B 2012-08-10 https://www.sks-keyservers.net

Odcisk palca oraz ID klucza zgadzają się.

Budujemy plik gpg.conf

Odpowiednia struktura katalogów w folderze domowym użytkownika jest tworzona przy pierwszym wywołaniu programu gpg . W naszym przypadku jeszcze nie ma tam żadnych plików czy folderów i musimy je sobie stworzyć:

$ mkdir ~/.gnupg
$ touch ~/.gnupg/gpg.conf

Teraz edytujemy plik ~/.gnupg/gpg.conf i dodajemy do niego poniższe wpisy.

Wymuszenie szyfrowania

Na początku wspomniałem, że z reguły odpytanie serwerów kluczy odbywa się przy pomocy niezabezpieczonego protokołu. By wymusić szyfrowanie, dodajemy do pliku gpg.conf te dwa poniższe wpisy.

keyserver hkps://hkps.pool.sks-keyservers.net
keyserver-options ca-cert-file=/home/morfik/gpg_ca/sks-keyservers.netCA.pem

Od tej chwili cała komunikacja z serwerem kluczy będzie szyfrowana, co utrudni nieco mapowanie naszych kontaktów, tak jak to może mieć miejsce podczas odświeżania kluczy przy pomocy gpg --refresh-keys , w przypadku gdy zapytania lecą tylko po hkp.

Identyfikacja klucza

W zasadzie klucz można zidentyfikować na trzy sposoby -- po krótkim ID, po długim ID, oraz po odcisku palca. Ten ID, który został wyrzucony przez program gpg , to długi ID. Krótkie ID kluczy są długości 32 bitów (np. E3EDFAE3 ) i ten ciąg może zostać użyty przez inny klucz. Te dłuższe ID kluczy mają 64 bity ale one też mogą kolidować ze sobą. Jedyne wyjście by być pewnym co do ID klucza, to używanie pełnego odcisku palca i nigdy nie powinno się polegać na krótkim czy nawet długim ID klucza. Dlatego też, w pliku gpg.conf powinniśmy uwzględnić poniższe dwie opcje, by to narzędzie pokazywało nam ten dłuższy ID oraz za każdym razem wyświetlało odcisk palca danego klucza:

keyid-format 0xlong
with-fingerprint

Jeśli jeszcze chodzi o klucze pobierane z publicznych key serwerów, to trzeba się mieć na baczności, bo te klucze mogą należeć do każdego i bez weryfikacji osoby, która stoi za danym kluczem, nie da się tak naprawdę powiedzieć czy mamy do czynienia z tym kimś. Równie dobrze można dodać pierwszy lepszy klucz i mieć poczucie, że jest się bezpiecznym. Po zweryfikowaniu odciska palca klucza, sam klucz można pobrać z serwera kluczy posługując się poniższym poleceniem:

$ gpg --recv-key '878F FB44 5E6E 13A6 4716 3BDC D71F D999 4AF3 4F0B'

Apostrofy są wymagane by to polecenie zadziałało.

Wymuszenie określonego serwera

Niektóre osoby tworzące klucze GPG mogą określić serwer, z którego ich klucz ma być pobrany. Powinniśmy zignorować taki serwer, a klucz pobrać ze wcześniej ustawionej puli serwerów. Wobec czego zalecane jest by dodać poniższą opcję do pliku gpg.conf:

keyserver-options no-honor-keyserver-url

Ustawienie odpowiedniego hasha

Klucz RSA powinien używać hasha sha512, dlatego też w pliku gpg.conf powinny znaleźć się również i poniższe wpisy:

cert-digest-algo SHA512
default-preference-list SHA512 SHA384 SHA256 SHA224 AES256 AES192 AES CAST5 ZLIB BZIP2 ZIP Uncompressed

Plik gpg.conf

Aktualny plik konfiguracyjny dla GPG znajduje się na moim gicie.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.