Jak włączyć dźwięk w kontenerze Docker'a za sprawą PulseAudio

Spis treści

Jakiś czas temu postanowiłem przetestować sposób zamknięcia graficznych aplikacji w kontenerze Docker'a. Całe rozwiązanie zostało opisane na przykładzie skonteneryzowania przeglądarki Firefox. Ten opisany w podlinkowanym artykule pomysł był nawet całkiem przyzwoity ale nie nadaje się on, gdy w grę wchodzą programy odtwarzające dźwięk. No może to za dużo powiedziane, że się nie nadaje, ale z pewnością brakuje mu jednego istotnego elementu. Nawet ta przykładowa przeglądarka internetowa jest w stanie odtwarzać dźwięki jeśli się odwiedzi stosowną stronę WWW. Standardowo jednak nic nie usłyszymy w głośnikach, gdy odpalimy dajmy na to stronę YouTube i puścimy jakiś materiał video. Dlatego też wypadałoby skonfigurować dźwięk i przesłać go do serwera PulseAudio, który będzie odpalony na naszym linux'owym hoście. Kiedyś już tego typu rozwiązanie nawet opisywałem na przykładzie zintegrowania PulseAudio z kontenerami LXC. Okazuje się, że tamto rozwiązanie znajduje również zastosowanie w przypadku Docker'a. Trzeba tylko nieco inaczej skonfigurować kontener i właśnie tej kwestii będzie dotyczył niniejszy wpis.

Konfiguracja dźwięku w kontenerze Docker'a

By skonfigurować kontener Docker'a, tak by był on w stanie odtwarzać dźwięk, trzeba w nim doinstalować pakiet libpulse0 . Edytujemy zatem plik dockerfile i dopisujemy do linijki z RUN wspomniany wyżej pakiet:

...
RUN apt-get update && apt-get install -y \
  firefox \
  libpulse0 \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
....

Musimy teraz przebudować jeszcze kontener:

$ docker-compose build

Kontener posiada już wszystkie niezbędne elementy ale musimy jeszcze wskazać tej doinstalowanej bibliotece PulseAudio, gdzie ma szukać serwera, do którego będzie przesyłać dźwięk przez sieć. W tym celu trzeba wyeksportować dodatkową zmienną PULSE_SERVER za pomocą pliku docker-compose.yml :

...
services:
 browser:
  ...
  environment:
   - DISPLAY=$DISPLAY
   - PULSE_SERVER=192.168.42.247
  ...

Zmienna PULSE_SERVER przyjmuje w argumencie adres IP serwera, do którego będzie przesyłany dźwięk. Zwykle podajemy tutaj adres IP hosta. Nic nie stoi na przeszkodzie by przesłać dźwięk z kontenera Docker'a na dowolną maszynę mającą linux'a na pokładzie. Wystarczy tylko podać jej adres IP.

Konfiguracja PulseAudio na potrzeby Docker'a

Musimy jeszcze odpowiednio skonfigurować serwer PulseAudio, by był on w stanie odebrać przesyłane zapytania od klientów. Standardowo PulseAudio nie akceptuje żadnych połączeń sieciowych. Trzeba zatem edytować plik /etc/pulse/default.pa i dopisać w nim poniższą linijkę:

load-module module-native-protocol-tcp auth-ip-acl=10.10.2.0/24

Trzeba tutaj określić sieć lub adres IP w argumencie auth-ip-acl . W tym przypadku jest podana sieć 10.10.2.0/24 i tylko z niej serwer PulseAudio będzie akceptował połączenia.

Restartujemy na koniec jeszcze serwer dźwięku:

$ pulseaudio -k
$ pulseaudio -D

I odpalamy kontener. Jeśli wszystko dobrze skonfigurowaliśmy, to odpalając przykładowy film na YT, powinniśmy usłyszeć dźwięk. Poniżej fotka obrazująca całe przedsięwzięcie:

docker-debian-linux-pulseaudio-audio-network

Po prawej stronie widać systemowy mikser dźwięku, w którym widoczna jest pozycja AudioIPC server i to ona właśnie odpowiada za obieranie dźwięku z kontenera Firefox'a. Jeśli jednak z jakiegoś powodu go nie słyszymy, to być może nie mamy dodanych stosownych reguł w zaporze sieciowej. Serwer dźwięku PulseAudio nasłuchuje na porcie TCP/4713 i trzeba naszemu hostowi umożliwić komunikację na nim.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.