Migracja z iptables na nftables w Debianie

Spis treści

Zgodnie z informacją, która pojawiła się już ponad pół roku temu, dystrybucje linux'a powoli zaczynają odchodzić od iptables . Prawdopodobnie w niedługim czasie iptables zostanie już całkowicie wyparty i zastąpiony przez nftables , przynajmniej jeśli chodzi o desktopy. Nawet Debian zakomunikował, że następne wydanie stabilne tej dystrybucji (Buster) będzie domyślnie wykorzystywało nftables . Wypadałoby zatem się przenieść na ten nowy framework i przygotować sobie kilka podstawowych reguł firewall'a, które zabezpieczoną naszą maszynę przed nieautoryzowanym dostępem z sieci.

Narzędzia iptables-nft i iptables-legacy

Aktualnie Debian posiada wsparcie zarówno dla iptables jak i nftables i pewnie przez długi czas ten stan rzeczy nie ulegnie zmianie, nawet gdy przyszłe wydania stabilne tej dystrybucji będą wykorzystywać domyślnie nftables . Jeśli chcemy dokonać migracji na nftables w Debianie, to musimy zdać sobie sprawę z paru rzeczy, co pomoże nam odpowiednio skonfigurować ten system.

Przede wszystkim, w pakiecie iptables mamy narzędzia xtables-nft-multi oraz xtables-legacy-multi . Do tych dwóch binarek zostało stworzonych szereg dowiązań symbolicznych. Poniżej znajduje się ich lista:

/usr/sbin/arptables-nft -> xtables-nft-multi*
/usr/sbin/arptables-nft-restore -> xtables-nft-multi*
/usr/sbin/arptables-nft-save -> xtables-nft-multi*

/usr/sbin/ebtables-nft -> xtables-nft-multi*
/usr/sbin/ebtables-nft-restore -> xtables-nft-multi*
/usr/sbin/ebtables-nft-save -> xtables-nft-multi*

/usr/sbin/iptables-nft -> xtables-nft-multi*
/usr/sbin/iptables-nft-restore -> xtables-nft-multi*
/usr/sbin/iptables-nft-save -> xtables-nft-multi*
/usr/sbin/iptables-restore-translate -> xtables-nft-multi*
/usr/sbin/iptables-translate -> xtables-nft-multi*

/usr/sbin/ip6tables-nft -> xtables-nft-multi*
/usr/sbin/ip6tables-nft-restore -> xtables-nft-multi*
/usr/sbin/ip6tables-nft-save -> xtables-nft-multi*
/usr/sbin/ip6tables-restore-translate -> xtables-nft-multi*
/usr/sbin/ip6tables-translate -> xtables-nft-multi*

/usr/sbin/iptables-legacy -> xtables-legacy-multi*
/usr/sbin/iptables-legacy-restore -> xtables-legacy-multi*
/usr/sbin/iptables-legacy-save -> xtables-legacy-multi*

/usr/sbin/ip6tables-legacy -> xtables-legacy-multi*
/usr/sbin/ip6tables-legacy-restore -> xtables-legacy-multi*
/usr/sbin/ip6tables-legacy-save -> xtables-legacy-multi*

Zatem mamy do wyboru dwie opcje: albo będziemy korzystać ze starego API kernela (linki z -legacy ), albo z tego nowszego API (linki z -nft ). Aktualną konfigurację iptables w Debianie można wyciągnąć przez system alternatyw:

 # update-alternatives --display iptables
iptables - auto mode
 link best version is /usr/sbin/iptables-nft
 link currently points to /usr/sbin/iptables-nft
 link iptables is /usr/sbin/iptables
 slave iptables-restore is /usr/sbin/iptables-restore
 slave iptables-save is /usr/sbin/iptables-save
/usr/sbin/iptables-legacy - priority 10
 slave iptables-restore: /usr/sbin/iptables-legacy-restore
 slave iptables-save: /usr/sbin/iptables-legacy-save
/usr/sbin/iptables-nft - priority 20
 slave iptables-restore: /usr/sbin/iptables-nft-restore
 slave iptables-save: /usr/sbin/iptables-nft-save

# update-alternatives --display ip6tables
ip6tables - auto mode
 link best version is /usr/sbin/ip6tables-nft
 link currently points to /usr/sbin/ip6tables-nft
 link ip6tables is /usr/sbin/ip6tables
 slave ip6tables-restore is /usr/sbin/ip6tables-restore
 slave ip6tables-save is /usr/sbin/ip6tables-save
/usr/sbin/ip6tables-legacy - priority 10
 slave ip6tables-restore: /usr/sbin/ip6tables-legacy-restore
 slave ip6tables-save: /usr/sbin/ip6tables-legacy-save
/usr/sbin/ip6tables-nft - priority 20
 slave ip6tables-restore: /usr/sbin/ip6tables-nft-restore
 slave ip6tables-save: /usr/sbin/ip6tables-nft-save

# update-alternatives --display arptables
arptables - auto mode
 link best version is /usr/sbin/arptables-nft
 link currently points to /usr/sbin/arptables-nft
 link arptables is /usr/sbin/arptables
 slave arptables-restore is /usr/sbin/arptables-restore
 slave arptables-save is /usr/sbin/arptables-save
/usr/sbin/arptables-nft - priority 20
 slave arptables-restore: /usr/sbin/arptables-nft-restore
 slave arptables-save: /usr/sbin/arptables-nft-save

# update-alternatives --display ebtables
ebtables - auto mode
 link best version is /usr/sbin/ebtables-nft
 link currently points to /usr/sbin/ebtables-nft
 link ebtables is /usr/sbin/ebtables
 slave ebtables-restore is /usr/sbin/ebtables-restore
 slave ebtables-save is /usr/sbin/ebtables-save
/usr/sbin/ebtables-nft - priority 20
 slave ebtables-restore: /usr/sbin/ebtables-nft-restore
 slave ebtables-save: /usr/sbin/ebtables-nft-save

Jeśli podążymy za przykładowym linkiem:

# ls -al /usr/sbin/iptables
lrwxrwxrwx 1 root root 26 2018-11-22 19:36:34 /usr/sbin/iptables -> /etc/alternatives/iptables*

# ls -al /etc/alternatives/iptables
lrwxrwxrwx 1 root root 22 2019-02-16 11:36:05 /etc/alternatives/iptables -> /usr/sbin/iptables-nft*

# ls -al /usr/sbin/iptables-nft
lrwxrwxrwx 1 root root 17 2018-12-28 12:57:19 /usr/sbin/iptables-nft -> xtables-nft-multi*

Zatem Debian jest domyślnie skonfigurowany w taki sposób, by wykorzystywać nowe API kernela (to samo, z którego korzysta nftables ) ale robi to za sprawą modułu nft_compat . Ten moduł daje możliwość wykorzystywania dokładnie tej samej składni, z którą można się zetknąć w natywnych narzędziach, tj. iptables , ip6tables , arptables i ebtables , przez co z naszej perspektywy nie zmienia się praktycznie nic jeśli chodzi o operowanie na filtrze pakietów, bo nie musimy dokonywać żadnych zmian w składni reguł i przerabiać przy tym skryptów firewall'a.

Niestety pewne narzędzia mogą mieć problemy z tą nową konfiguracją i jeśli ich doświadczamy, to trzeba przekonfigurować Debiana tak, by korzystał z tego starszego API kernela. Możemy to zrobić za sprawą systemu alternatyw ale tylko dla iptables i ip6tables , bo dla ebtables i arpatbles jest tylko jedna alternatywa:

# update-alternatives --config iptables
There are 2 choices for the alternative iptables (providing /usr/sbin/iptables).

 Selection  Path            Priority  Status
------------------------------------------------------------
* 0      /usr/sbin/iptables-nft   20    auto mode
 1      /usr/sbin/iptables-legacy  10    manual mode
 2      /usr/sbin/iptables-nft   20    manual mode

Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: 1
update-alternatives: using /usr/sbin/iptables-legacy to provide /usr/sbin/iptables (iptables) in manual mode

# update-alternatives --config ip6tables
There are 2 choices for the alternative ip6tables (providing /usr/sbin/ip6tables).

 Selection  Path            Priority  Status
------------------------------------------------------------
* 0      /usr/sbin/ip6tables-nft   20    auto mode
 1      /usr/sbin/ip6tables-legacy  10    manual mode
 2      /usr/sbin/ip6tables-nft   20    manual mode

Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: 1
update-alternatives: using /usr/sbin/ip6tables-legacy to provide /usr/sbin/ip6tables (ip6tables) in manual mode

Gdy wykorzystywane jest nowe API kernela, to za każdym razem, gdy będziemy operować na iptables/ip6tables na końcu wyjścia poleceń będziemy mieli to poniższe ostrzeżenie:

# iptables -nvL
...
# Warning: iptables-legacy tables present, use iptables-legacy to see them

Jeśli iptables-legacy -S zwróci nam jakieś reguły za wyjątkiem tych poniższych:

-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT

To znaczy, że nie powinniśmy korzystać z tego nowego API kernela i trzeba skonfigurować system alternatyw tak, by nasz linux używał iptables-legacy . Ewentualnie trzeba poprawić sam program/skrypt, by wykorzystywał ten nowy interfejs kernela. Chodzi generalnie o to, że używanie dwóch różnych API kernela realizujących to samo zadanie w tym samym czasie może prowadzić do nieprzewidzianych w skutkach efektów i jest wysoce odradzane.

Narzędzie nft

Jeśli jednak chcemy odpuścić sobie korzystanie z iptables czy też tego trybu kompatybilności, to najlepszym wyjściem jest po prostu zainstalowanie w systemie pakietu nftables . Znajduje się w nim narzędzie nft , które będziemy wykorzystywać tam, gdzie byśmy normalnie używali tych przestarzałych narzędzi z pakietu iptables .

Migracja reguł iptables na nftables

Ogarnięcie nowej składni reguł nftables , może nam zająć trochę czasu. By ułatwić to zadanie i jednocześnie złagodzić nieco proces przejścia z iptables na nftables , deweloperzy nftables zaprojektowali narzędzia, które mają na celu przetłumaczyć składnię reguł, co w sporej części przypadków jest nam w stanie zaoszczędzić sporo czasu podczas migracji. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by podpierając się wiki nftables, w szczególnościtą stroną, zbudować sobie filtr pakietów od podstaw.

Reguły iptables można tłumaczyć jedna po drugiej lub też możemy przetłumaczyć je wszystkie naraz. Warto tutaj zaznaczyć, że te narzędzia do tłumaczenia reguł nie są w 100% akuratne i pewnych reguł nie będą w stanie przetłumaczyć (zwykle tych, które nie są wspierane w nftables , np. reguły od ipset ). Cześć reguł nawet może zostać przetłumaczona błędnie poprzez zgubienie pewnych ich elementów, np. port docelowy, czy wychodzący interfejs sieciowy, itd. Niemniej jednak, większość standardowych reguł, które spotyka się zwykle na desktopach, powinna zostać przetłumaczona poprawnie bez większego problemu. Dobrze jest jednak po procesie translacji zweryfikować każdą pojedynczą regułę i porównać ją z tym co poddaliśmy tłumaczeniu, by wyeliminować jakiekolwiek nieścisłości, które mogłyby zaistnieć.

Na sam początek musimy wyeksportować reguły, które mamy aktualnie załadowane w filtrze. Do tego celu służą narzędzia iptables-save oraz ip6tables-save odpowiednio dla reguł protokołu IPv4 i IPv6:

# iptables-save > inet4.txt
# ip6tables-save > inet6.txt

Po wydaniu tych dwóch poleceń zostaną stworzone dwa pliki inet4.txt oraz inet6.txt zawierające reguły iptables , które następnie musimy wrzucić do translatora:

# iptables-restore-translate -f inet4.txt > ruleset4.nft
# ip6tables-restore-translate -f inet6.txt > ruleset6.nft

W ten sposób uzyskamy kolejne dwa pliki ruleset4.nft oraz ruleset6.nft , które będą zawierać odpowiedniki reguł iptables . I tu w zasadzie proces tłumaczenia reguł się kończy.

Niemniej jednak, nftables posiada szereg cech, które sprawiają, że reguły filtra można dość mocno skompresować. Chodzi generalnie o fakt, że jesteśmy w stanie stworzyć jedną tablicę dla obu protokołów IPv4 i IPv6, przez co nie musimy dublować całej masy reguł. Naturalnie cześć reguł z racji różnicy w wersjach tych protokołów trzeba będzie napisać osobno dla IPv4 i IPv6, np. w momencie gdy będziemy chcieli określić adres źródłowy/docelowy, bo te mają przecie inny format. Za to, gdy będziemy określać, np. jedynie port źródłowy/docelowy dla jakiejś usługi, to wystarczy nam jedna reguła i ona ogarnie nam oba protokoły. Nawet jeśli tych reguł specyficznych dla konkretnego protokołu IP będzie sporo, to zawsze będą one w jednym miejscu. Niektórzy mogą pomyśleć, że przetwarzanie reguł IPv4, gdy w grę wchodzi ruch IPv6 (i odwrotnie) może dodać nieco opóźnień zanim pakiet zostanie wysłany lub odebrany. Oczywiście jakieś opóźnienia się pojawią ale one dopiero będą zauważane, gdy liczba reguł w filtrze będzie szła w dziesiątki tysięcy. Mój filtr jest dość zaawansowany ale i tak nie udało mi się wyjść poza 100 reguł. No i warto pamiętać jeszcze o tym, że w zasadzie to tylko pierwszy pakiet połączenia będzie przechodził przez te dodatkowe reguły, bo zwykle jedną z pierwszych reguł w filtrze jest ta akceptująca połączenia mające stan ESTABLISHED i RELATED, co znacznie odciąża FW.

Optymalizacja filtra nftables

Po przetłumaczeniu reguł iptables , możemy zabrać się za optymalizację reguł nftables , przy czym warto pamiętać o kilku kwestiach przystępując do tego zadania.

Przede wszystkim, startujemy z czystym filtrem. Oznacza to, że w odróżnieniu od iptables , gdzie mieliśmy predefiniowane tablice ( filter czy nat ) oraz łańcuchy ( INPUT czy PREROUTING), w nftables nie mamy dosłownie nic. Tablice czy łańcuchy musimy zatem sobie stworzyć sami. Po przetłumaczeniu reguł, tablice i łańcuchy w plikach z regułami nftables , tj. ruleset4.nft i ruleset6.nft , mają takie same nazwy, jakie miały w przypadku iptables . Możemy je zachować lub też dowolnie przepisać.

Kolejna kwestia dotyczy sposobu komunikacji naszego hosta z siecią. Trzeba sobie zadać pytanie czy wszystkie tablice i łańcuchy obecne w iptables są nam również niezbędne w nftables . Jeśli nasz host jest jedynie klientem i nie świadczy żadnych usług sieciowych, czy też nie realizuje NAT i nie ma włączonego forwarding'u (krótko mówiąc nie udostępnia połączenia sieciowego), to ogromną część struktury filtra, która jest obecna w iptables , możemy pominąć. W zasadzie to dla stacji klienckiej wystarczą nam te poniższe reguły:

#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

create table inet filter

create chain inet filter INPUT { type filter hook input priority 0; policy drop; }
create chain inet filter OUTPUT { type filter hook output priority 0; policy accept; }

create chain inet filter state-check

add rule inet filter state-check ct state { established, related } counter accept
add rule inet filter state-check ct state invalid counter drop

add rule inet filter INPUT counter jump state-check
add rule inet filter INPUT iifname "lo" counter accept
add rule inet filter INPUT counter drop

add rule inet filter OUTPUT counter jump state-check

Nie jest to zbyt rozbudowany firewall ale idealnie się nadaje na podstawę filtra, którą można rozbudować dodając do niej różne elementy.

Jeśli się uważnie przyjrzymy, to mamy w tym filtrze tylko jedną tablicę ( filter ) odnoszącą się zarówno do protokołu IPv4 jak i IPv6 ( inet ). W tej tablicy mamy tylko dwa łańcuchy podstawowe ( INPUT oraz OUTPUT ) oraz jeden łańcuch zwykły ( state-check ). Te podstawowe łańcuchy mogą mieć szereg właściwości, które się definiuje między { } (o tym później).

Zarówno w łańcuchu INPUT jak i OUTPUT jest widoczne przekierowanie do łańcucha state-check , w którym znajdują się dwie reguły. Jedna z nich akceptuje pakiety połączeń już nawiązanych, druga zaś zrzuca błędne pakiety. W łańcuchu INPUT nie może także zabraknąć reguły akceptującej ruch pętli zwrotnej (interfejs lo ). Domyślną polityką łańcucha INPUT jest zrzucanie wszystkich pakietów, które nie zostaną wcześniej dopasowane. Natomiast w łańcuchu OUTPUT akceptujemy wszystkie nowe połączenia wychodzące.

Kolejna rzecz, to przetwarzanie reguł od lewej strony do prawej. W pewnych sytuacjach, zwłaszcza, gdy wykorzystywany jest mechanizm limitowania połączeń, reguły, które mogłyby dla nas oznaczać dokładnie to samo, dla nftables będą mieć różne znaczenie. Dla przykładu rozpatrzmy sobie te dwie poniższe reguły:

add rule inet filter INPUT limit rate 1/minute burst 1 packets log prefix "* INPUT * " counter accept
add rule inet filter INPUT log prefix "* INPUT * " limit rate 1/minute burst 1 packets counter accept

Mają one na celu ograniczyć ilość komunikatów, które zostaną zalogowane w logu systemowym. Ta pierwsza reguła zaloguje pakiety w tempie 1 na minutę. Natomiast ta druga zaloguje komunikaty ilekroć pakiet będzie przez tę regułę przetwarzany. Niby te dwie reguły są podobne i dla człowieka oznaczają to samo, to jednak, gdy się zacznie je czytać od lewej strony, a nie jako całość, to wtedy widać, że pierwsza reguła najpierw próbuje dopasować limit i jeśli pakiet zostanie dopasowany w tym miejscu, to jest sprawdzany dalej w tej samej regule, a tu już pozostaje tylko zalogować komunikat i zaakceptować pakiet. Natomiast w przypadku drugiej reguły, najpierw jest logowany komunikat, bo każdy pakiet trafiający do tej reguły zostanie pierw zalogowany ale w dalszej części reguły mamy limit i tylko 1 pakiet na minutę zostanie zaakceptowany, a reszta będzie przetwarza przez następną regułę w filtrze. Dlatego też warto wziąć pod uwagę ten czynnik podczas tworzenia reguł, bo może on nam znacznie zoptymalizować przechodzenie reguł przez filtr. Warto też przeczytać sobie artykuł na wiki poświęcony różnicom między iptables i nftables.

NAT i forwarding pakietów w nftables

Jeśli potrzebujemy realizować udostępnianie połączenia sieciowego, bez względu na to, czy w grę wchodzą inne fizyczne komputery, czy też mamy w systemie maszyny wirtualne albo korzystamy z jakiegoś mechanizmu konteneryzacji (Docker, LXC), to by pakiety sieciowe były w stanie przejść przez naszego hosta musimy stworzyć tablicę nat w niej szereg łańcuchów oraz dodać łańcuch FORWARD w utworzonej wcześniej tablicy filter . Poniżej znajdują się odpowiednie regułki:

create chain inet filter FORWARD { type filter hook forward priority 0; policy drop; }

create table ip nat
create table ip6 nat

create chain ip nat PREROUTING { type nat hook prerouting priority -100; policy accept; }
create chain ip nat INPUT { type nat hook input priority 100; policy accept; }
create chain ip nat POSTROUTING { type nat hook postrouting priority 100; policy accept; }
create chain ip nat OUTPUT { type nat hook output priority -100; policy accept; }
create chain ip6 nat PREROUTING { type nat hook prerouting priority -100; policy accept; }
create chain ip6 nat INPUT { type nat hook input priority 100; policy accept; }
create chain ip6 nat POSTROUTING { type nat hook postrouting priority 100; policy accept; }
create chain ip6 nat OUTPUT { type nat hook output priority -100; policy accept; }

Niektóre tablice, np. widoczna wyżej nat , nie mogą zostać stworzone w formie inet , czyli by ogarniać połączenia zarówno protokołu IPv4 i IPv6. Dlatego też w ich przypadku trzeba stworzyć osobne tablice dla każdego z tych protokołów. (Wsparcie dla nat w inet zostało dodane w v0.9.1).

Widoczna wyżej struktura tablicy nat odpowiada tej, która była standardowo obecna w iptables . Mając odpowiednie tablice i łańcuchy możemy dodawać w nich regułki realizuje NAT czy inny port forwarding.

Typy, zaczepy i priorytety łańcuchów nftables

Każdy łańcuch podstawowy w nftables jest podczepiony do stosu sieciowego w określone miejsce i ma również przypisany jakiś priorytet. Dla przykładu weźmy sobie łańcuch INPUT tablicy filter . Chodzi o tę poniższą regułę:

create chain inet filter INPUT { type filter hook input priority 0; policy drop; }

Widzimy tutaj type filter , który określa typ tego łańcucha. Do wyboru są w zasadzie trzy typy:

 • filter -- ten typ jest wykorzystywany do filtrowania pakietów.
 • route -- ten typ jest wykorzystywany do przeroutowania pakietów, gdy zmianie ulega stosowne pole w nagłówku IP lub też, gdy oznaczenie pakietu ulega modyfikacji. Ten typ jest odpowiednikiem tablicy mangle w iptables ale tylko dla zaczepu hook output .
 • nat -- ten typ jest wykorzystywany w mechanizmie translacji adresów NAT (pierwszy pakiet połączenia zawsze trafia w łańcuch tego typu).

Łańcuchów tego samego typu może być kilka, a to w które miejsce zostaną one podczepione do stosu sieciowego zależy od zdefiniowanego zaczepu (w tym przypadku mamy do czynienia z hook input ). Zaczepów też jest kilka:

 • prerouting -- przed routingiem.
 • input -- pakiety przeznaczone dla lokalnej maszyny.
 • forward -- po routingu ale pakiety nie są przeznaczone dla lokalnej maszyny.
 • output -- pakiety wychodzące z lokalnej maszyny.
 • postrouting -- po routingu
 • ingress -- daleko przed routingiem, zaraz po odebraniu pakietów z NIC (karty sieciowej). Ten zaczep może być alternatywą dla narzędzia tc .

Możemy podczepić wiele łańcuchów w to samo miejsce stosu ale by określić, przez który z nich pakiet przejdzie wcześniej lub później, to trzeba podać priorytet (tutaj priority 0 ). Priorytety mogą mieć wartość ujemną lub dodatnią i możemy je dowolnie definiować. Poniżej jest odpowiednik priorytetów wykorzystywanych przez iptables :

 • NF_IP_PRI_CONNTRACK_DEFRAG ( -400 ): priorytet defragmentacji.
 • NF_IP_PRI_RAW ( -300 ): priorytet tablicy raw , która jest umieszczona przed mechanizmem śledzenia połączeń.
 • NF_IP_PRI_SELINUX_FIRST ( -225 ): priorytet mechanizmu SELinux.
 • NF_IP_PRI_CONNTRACK ( -200 ): priorytet mechanizmu śledzenia połączeń.
 • NF_IP_PRI_MANGLE ( -150 ): priorytet tablicy mangle .
 • NF_IP_PRI_NAT_DST ( -100 ): priorytet destination NAT .
 • NF_IP_PRI_FILTER ( 0 ): priorytet tablicy filter .
 • NF_IP_PRI_SECURITY ( 50 ): priorytet tablicy security , gdzie może być nałożony przykładowo secmark .
 • NF_IP_PRI_NAT_SRC ( 100 ): priorytet source NAT .
 • NF_IP_PRI_SELINUX_LAST ( 225 ): priorytet mechanizmu SELinux przy wyjściu pakietów.
 • NF_IP_PRI_CONNTRACK_HELPER ( 300 ): priorytet mechanizmu śledzenia połączeń przy wyjściu pakietów.

Te wyżej podane wartości priorytetów są jedynie referencyjne, a to jakie priorytety nadamy w nftables , to już zależy od nas. Podobnie sprawa wygląda w przypadku tworzenia kolejnych tablic -- możemy ich stworzyć wiele, przez co nie musimy pakować wszystkich reguł do jednej tablicy, a przepływem pakietów możemy sterować odpowiednio dobierając priorytety. To rozwiązanie jest w stanie ułatwić nieco budowę samego filtra i analizę jego działania.

Warto tutaj zaznaczyć, że jeśli pakiet zostanie zrzucony na pewnym etapie przechodząc przez kolejne tablice i łańcuchy, to już jego przetwarzanie się kończy.

Poniżej są jeszcze reguły, które są w stanie odtworzyć nam strukturę iptables :

create table inet raw
create table inet filter
create table ip mangle
create table ip nat
create table ip6 mangle
create table ip6 nat

create chain inet raw PREROUTING { type filter hook prerouting priority -300; policy accept; }
create chain inet raw OUTPUT { type filter hook output priority -300; policy accept; }

create chain inet filter INPUT { type filter hook input priority 0; policy drop; }
create chain inet filter FORWARD { type filter hook forward priority 0; policy drop; }
create chain inet filter OUTPUT { type filter hook output priority 0; policy accept; }

create chain ip mangle PREROUTING { type filter hook prerouting priority -150; policy accept; }
create chain ip mangle INPUT { type filter hook input priority -150; policy accept; }
create chain ip mangle FORWARD { type filter hook forward priority -150; policy accept; }
create chain ip mangle OUTPUT { type route hook output priority -150; policy accept; }
create chain ip mangle POSTROUTING { type filter hook postrouting priority -150; policy accept; }
create chain ip nat PREROUTING { type nat hook prerouting priority -100; policy accept; }
create chain ip nat INPUT { type nat hook input priority 100; policy accept; }
create chain ip nat POSTROUTING { type nat hook postrouting priority 100; policy accept; }
create chain ip nat OUTPUT { type nat hook output priority -100; policy accept; }

create chain ip6 mangle PREROUTING { type filter hook prerouting priority -150; policy accept; }
create chain ip6 mangle INPUT { type filter hook input priority -150; policy accept; }
create chain ip6 mangle FORWARD { type filter hook forward priority -150; policy accept; }
create chain ip6 mangle OUTPUT { type route hook output priority -150; policy accept; }
create chain ip6 mangle POSTROUTING { type filter hook postrouting priority -150; policy accept; }
create chain ip6 nat PREROUTING { type nat hook prerouting priority -100; policy accept; }
create chain ip6 nat INPUT { type nat hook input priority 100; policy accept; }
create chain ip6 nat POSTROUTING { type nat hook postrouting priority 100; policy accept; }
create chain ip6 nat OUTPUT { type nat hook output priority -100; policy accept; }

Pliki reguł nftables

W tych bardziej zaawansowanych konfiguracjach iptables użytkownicy zwykle tworzyli sobie własne skrypty z regułami zamiast używać narzędzi iptables-save i iptables-restore . Posiadanie własnego skryptu ma całą masę zalet ale wywoływanie wiele razy iptables -A INPUT... (i jemu podobnych) spowalnia nieco ładowanie się filtra, no i oczywiście marnują się cykle procesora, co wydłuża cały proces odpalania się zapory sieciowej. Naturalnie jeśli mamy tylko kilka reguł, to raczej nie zauważymy żadnej różnicy ale w przypadku nftables możemy sobie stworzyć własny skrypt filtra i podać taki plik narzędziu nft .

Struktura pliku .nft jest prosta. W zasadzie każde polecenie, które można podać w nft , można zapisać w pliku usuwając z niego wywołanie nft . Poniżej znajduje się przykładowa reguła, którą można dodać do filtra przy pomocy narzędzia nft wpisując ją w terminal:

# nft add rule inet filter INPUT iifname "lo" counter accept

By teraz tę regułę umieścić w pliku .nft robimy to w następujący sposób:

#!/usr/sbin/nft -f
...
add rule inet filter INPUT iifname "lo" counter accept

Nie musimy też wszystkich reguł pakować do jednego pliku, co przy bardziej zaawansowanych konfiguracjach linux'owej zapory sieciowej może wpływać na czytelność takiego pliku. Dla przykładu, mój podstawowy plik z konfiguracją filtra prezentuje się w poniższy sposób:

#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

include "./raw.nft"
include "./mangle.nft"
include "./nat.nft"
include "./filter.nft"

include "./sets.nft"

Przy pomocy dyrektywy include jesteśmy w stanie dołączyć w dane miejsce pliku kolejny plik z regułami. Możemy sobie zatem pogrupować pewne rzeczy, tak jak to widać wyżej. Z kolei flush ruleset wyczyści poprzednie reguły.

Problematyczne są jednak ścieżki do plików. Nie można stosować absolutnych ścieżek (tych zaczynających się od / ). Natomiast jeśli wpisałoby się jedynie nazwę pliku bez widocznego wyżej ./ , to wtedy plik jest szukany w miejscu, które zostało ustawione podczas kompilacji nftables . Jedyną rozsądną opcją jest skorzystanie z ./ , za sprawą którego pliki muszą być umieszczone w tym samym katalogu (lub niżej) w stosunku do głównego pliku z regułami.

I to w zasadzie tyle jeśli chodzi o rozpoczęcie przygody z nftables . Teraz została nam już jedynie rozbudowa filtra przez tworzenie nowych reguł, tak by odpowiednio sobie skonfigurować ten linux'owy firewall. Niemniej jednak, warto też pamiętać, że nie wszystkie rzeczy jeszcze zostały (lub w ogóle zostaną) przeportowane z iptables . Pod tym linkiem znajduje się lista wspieranych ficzerów nftables w odniesieniu do tych, które można spotkać w iptables . Część ma natywne odpowiedniki, np. ipset , a implementacja części z pozostałych jest pozbawiona sensu w obecnych czasach, np. SYNPROXY, bo kernel linux'a dorobił się nowych mechanizmów ochronnych. Warto tutaj dodać, że wsparcie dla SYNPROXY w nftables pojawiło się v0.9.2.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.