Implementacja protokołu SSL/TLS w vsftpd

Spis treści

Kwestię konfiguracji serwera FTP na debianie w oparciu o vsftpd już przerabialiśmy. Została nam jeszcze do omówienia implementacja protokołu SSL/TLS. FTP nie jest bezpiecznym protokołem i wszelkie dane logowania są przesyłane przez sieć otwartym tekstem. W przypadku, gdy stawiamy lokalny serwer FTP w zaufanej sieci lub też będziemy korzystać jedynie z dostępu anonimowego, to raczej nie potrzebujemy szyfrować danych. Trzeba pamiętać, że każde szyfrowanie dość mocno obciąża procesor, który może stanowić wąskie gardło przy przesyle danych. W tym wpisie założenie jest takie, że bezpieczeństwo danych, które będziemy przesyłać za pomocą protokołu FTP, jest rzeczą najważniejszą i dlatego wdrożyć szyfrowanie.

Certyfikat i klucze szyfrujące

Implementacje protokołu SSL/TLS w vsftpd rozpoczynamy od wygenerowania certyfikatu i kluczy szyfrujących. Generowanie certyfikatów możemy przeprowadzić ręcznie krok po kroku. Możemy też skorzystać z narzędzia easy-rsa lub certtool (pokazane na przykładzie rsyslog'a). Poniżej skorzystamy z tej metody oferowanej przez narzędzie certtool dostępne w debianie w pakiecie gnutls-bin .

Nie będę tutaj tworzył od nowa całego CA, bo ten proces został dokładnie opisany w podlinkowanych wyżej artykułach. Tutaj stworzymy jedynie potrzebne nam elementy. Przechodzimy zatem do katalogu /etc/CA/ i tworzymy klucz RSA:

# cd /etc/CA/
# certtool --generate-privkey \
   --rsa \
   --sec-param high \
   --outfile server-vsftpd-morfikownia.lh.key

Tworzymy także plik /etc/CA/template/server-vsftpd-morfikownia.lh , w którym to definiujemy konfigurację dla OpenSSL:

dn = "C=PL,ST=Mazowieckie,L=Warsaw,CN=morfikownia.lh,O=Morfikownia,OU=Security dept.,DC=morfikownia.lh,UID=morfik"
serial = 010
expiration_days = 3650
ip_address = "192.168.1.150"
email = "morfik@nsa.com"
tls_www_server
signing_key
encryption_key

Przykładową konfigurację certyfikatu można znaleźć w katalogu /usr/share/doc/gnutls-bin/examples/ . Sam certyfikat generujemy w poniższy sposób:

# certtool --generate-certificate \
   --template template/server-vsftpd-morfikownia.lh \
   --load-privkey server-vsftpd-morfikownia.lh.key \
   --load-ca-certificate ca_192.168.1.150.crt \
   --load-ca-privkey ca_192.168.1.150.key \
   --outfile server-vsftpd-morfikownia.lh.crt \
   --hash sha512

Informacje o kluczu jak i certyfikacie serwera FTP możemy podejrzeć za pomocą poniższych poleceń:

# certtool --key-info --infile server-vsftpd-morfikownia.lh.key
# certtool --certificate-info --infile server-vsftpd-morfikownia.lh.crt

Możemy także wykorzystać do tego celu gcr-viewer (pakiet gcr ) :

certyfikat-vsftpd-gcr-viewer

Konfiguracja SSL/TLS w vsftpd

Zatem mamy przygotowane trzy pliki: certyfikat CA oraz klucz i certyfikat serwera FTP. Te pliki będziemy musieli uwzględnić w konfiguracji vsftpd . Tworzymy zatem katalog /etc/vsftpd/certs/ i kopiujemy do niego te pliki:

# cp /etc/CA/ca_192.168.1.150.crt /etc/vsftpd/certs/
# cp /etc/CA/server-vsftpd-morfikownia.lh.* /etc/vsftpd/certs/

Konfiguracja certyfikatów

Otwieramy teraz plik konfiguracyjny /etc/vsfptd.conf i dopisujemy w nim te poniższe parametry:

ssl_enable=YES
ca_certs_file=/etc/vsftpd/certs/ca_192.168.1.150.crt
rsa_cert_file=/etc/vsftpd/certs/server-vsftpd-morfikownia.lh.crt
rsa_private_key_file=/etc/vsftpd/certs/server-vsftpd-morfikownia.lh.key
ssl_request_cert=YES
require_cert=NO
validate_cert=YES

Obsługę protokołu SSL/TLS w vsftpd włączamy za pomocą opcji ssl_enable . Następnie w parametrach ca_certs_file , rsa_cert_file oraz rsa_private_key_file podajemy ścieżki do plików z certyfikatami CA i serwera oraz kluczem prywatnym serwera. Certyfikat CA podajemy w przypadku, gdy zamierzamy weryfikować certyfikaty podłączających się klientów. W przypadku, gdy certyfikat i klucz prywatny znajdują się w tym samym pliku, to ścieżkę do niego podajemy w rsa_cert_file przy jednoczesnym wykomentowaniu rsa_private_key_file .

Klienci mogą posługiwać się własnymi certyfikatami podpisanymi przez to samo CA, którego certyfikat jest określony w opcji ca_certs_file . Możemy nakazać vsftpd , by żądał tych certyfikatów podczas podłączania się użytkowników włączając opcję ssl_request_cert . Niekoniecznie ten certyfikat musi być wymagany, co możemy określić w require_cert . W takim przypadku zarówno ci klienci, którzy mają certyfikat, jak i ci, którzy go nie posiadają, zostaną wpuszczeni. Dobrze jest także ustawić opcję validate_cert , gdy żądamy certyfikatów od klientów.

Dozwolone protokoły i szyfry

Wyłączamy obsługę protokołów SSLv2 i SSLv3 przy pomocy parametrów ssl_sslv2 oraz ssl_sslv3 , zostawiając jedynie protokół TLS (ssl_tlsv1). Ustawiamy również szyfr SSL/TLS wykorzystywany do zabezpieczenia połączenia w parametrze ssl_ciphers :

ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
ssl_tlsv1=YES
ssl_ciphers=ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

Więcej informacji na temat szyfrów wykorzystanych w parametrze ssl_ciphers można znaleźć w man ciphers lub też wpisując w terminalu to poniższe polecenie:

$ openssl ciphers -tls1 -v

Wymuszanie szyfrowania

Za sprawą vsftpd możemy wymusić na użytkownikach, by korzystali z bezpiecznego połączenia zarówno w przypadku logowania jak i przesyłania danych. Jako, że użytkowników dzielimy na dwie grupy (anonimowi i lokalni), to dla każdej z tych grup mamy osobne opcje. W przypadku lokalnych użytkowników wykorzystujemy force_local_logins_ssl oraz force_local_data_ssl . Natomiast w przypadku anonimowych klientów używamy force_anon_logins_ssl oraz force_anon_data_ssl . Dodatkowo, musimy wyraźnie zezwolić anonimowym na korzystanie z dobrodziejstw szyfrowania przy pomocy opcji allow_anon_ssl :

allow_anon_ssl=YES
force_anon_logins_ssl=NO
force_anon_data_ssl=NO
force_local_logins_ssl=NO
force_local_data_ssl=NO

Różnice w metodach podłączenia (explicit vs. implicit)

W przypadku wykorzystywania szyfrowania SSL/TLS na FTP'ie, klienci mogą wykorzystać jedną z dwóch metod podczas nawiązywania połączenia. Pierwszą z nich jest Implicit FTP over SSL , która szerzej znana jest po prostu jako protokół FTPS. Przy nawiązywaniu połączenia, serwer i klient tworzą szyfrowany tunel od razu na samym początku. Powoduje to problemy z klientami FTP, które nie obsługują szyfrowania, np. Firefox. Tacy klienci nie będą w stanie się połączyć do FTP'a nawet jeśli nie wymagamy od nich szyfrowania. Druga metoda zaś to Explicit FTP over SSL , w której klient korzysta ze zwykłego protokołu FTP przy nawiązywaniu połączenia, po czym dopiero jest ustanawiany tunel SSL/TLS. Ta metoda nie powoduje problemów z klientami, które nie chcą korzystać z szyfrowania. W dalszym ciągu dane logowania jak i same dane mogą być szyfrowane. Jeśli vsftpd ma wspierać obie metody podłączenia do FTP, to trzeba uruchomić dwa osobne procesy. My jednak ograniczymy się jedynie do metody Explicit FTP over SSL :

implicit_ssl=NO

Domyślnym portem dla SFTP jest 990 . W przypadku konfiguracji klientów musimy o tym fakcie pamiętać. Dlatego też jeśli zamierzamy korzystać z metody Implicit FTP over SSL , to albo zmieńmy domyślny port w ustawieniach vsftpd , albo zdefiniujmy port w konfiguracji klienta FTP i ustawmy go na 21.

Logowanie

vsftpd może także logować komunikaty SSL/TLS, co przydaje się na wypadek ewentualnych problemów z połączeniem. By te wiadomości zaczęły nam się pokazywać w logu, musimy dodać do konfiguracji vsftpd te poniższe opcje:

xferlog_enable=YES
xferlog_std_format=NO
vsftpd_log_file=/var/log/vsftpd.log
xferlog_file=/var/log/xferlog
syslog_enable=NO
log_ftp_protocol=YES
debug_ssl=NO

Poniżej komunikaty z przykładowego logowania z wykorzystaniem metody Explicit FTP over SSL bez certyfikatów klienckich:

log-vsftpd-ssl-tls-debug

Test połączenia z vsftpd

Odpalamy teraz klienta FTP, w tym przypadku będzie to filezilla i próbujemy zalogować się wykorzystując jedną z powyższych metod. Chwilę po wysłaniu żądania połączenia, powinien naszym oczom pokazać się mniej więcej taki certyfikat:

vsftpd-certyfikat-polaczenie-filezilla

Sprawdzamy go pod kątem poprawności i jeśli wszystko jest w porządku, to akceptujemy.

Cały plik konfiguracyjny vsftpd.conf znajduje się na moim github'ie.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.