Wymuszenie SSL/TLS przy pomocy vhost'ów w Apache2

Spis treści

Mając na stronie www formularze logowania czy rejestracji (ewentualnie panele administracyjne), rozmyślnym krokiem jest implementacja protokołu SSL/TLS. Jeśli mamy potrzebę, możemy także pokusić się o zaszyfrowanie całego ruchu w obrębie naszej witryny. Problem w tym, że odwiedzający naszą stronę użytkownicy mogą korzystać z linków, czy wpisywać adresy, które nie rozpoczynają się od https:// , a jedynie od http:// . W takim przypadku, nawet jeśli szyfrujemy ruch w serwisie, to odwiedzenie tego typu adresu zwróci nam stronę kanałem nieszyfrowanym, co może godzić w bezpieczeństwo samej strony jak i również w naszą/czyjąś prywatność. W tym krótki artykule spróbujemy tak skonfigurować serwer Apache2, by przekierował tego typu zapytania i słał je szyfrowanym tunelem.

Jak wymusić SSL w Apache2?

Jeśli chodzi o zwyczajne przekierowanie ruchu z portu 80 na 443, to nie potrzebujemy do tego nawet modułu mod_rewrite , a już na pewno nie zaleca się tego robić via plik .htaccess . Możemy za to posłużyć się dyrektywą Redirect . Oczywiście, będzie nam także potrzebna konfiguracja dla wirtualnych hostów na obu tych portach. W debianie standardowo mamy już wszystko przygotowane, tj. konfiguracja hostów dla portu 80 jest trzymana w pliku /etc/apache2/sites-available/000-default.conf , natomiast tych, które mają korzystać z SSL/TLS (port 443) w pliku /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf .

Zakładam, że mamy już włączone oba te pliki w konfiguracji Apache2 (linki do katalogów /etc/apache2/sites-enabled/) oraz, że mamy zdefiniowane działające wirtualne hosty i jesteśmy w stanie przeglądać swój serwis na obu powyższych portach.

Ja u siebie w pliku 000-default.conf mam ten poniższy blok:

<VirtualHost *:80>
  ServerName morfitronix.lh
  ServerAdmin morfik@mhouse.lh
  DocumentRoot /apache/morfitronix
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error_morfitronix.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access_morfitronix.log combined
</VirtualHost>

Zaś w pliku default-ssl.conf taką zwrotkę:

<IfModule mod_ssl.c>
  <VirtualHost *:443>
    ServerName morfitronix.lh
    ServerAdmin morfik@mhouse.lh
    DocumentRoot /apache/morfitronix
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error_morfitronix.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access_morfitronix.log combined
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile   /etc/apache2/ssl/localhost.crt
    SSLCertificateKeyFile  /etc/apache2/ssl/localhost.key
  </VirtualHost>
</IfModule>

By wymusić przekierowanie z portu 80 na 443, musimy w pliku 000-default.conf , wewnątrz dyrektywy <VirtualHost *:80> , dopisać poniższą linijkę:

Redirect permanent / https://morfitronik.pl/

Od tej chwili każdy niezabezpieczony adres czy link na naszej stronie, zostanie automatycznie przepisany na https:// przy próbie jego odwiedzenia.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.