Morfitronik Security & Privacy

Implementacja kluczy GPG na github'ie

2016-07-03 13:30:22
Morfik
   

Github to serwis, w którym użytkownicy mogą pracować wspólnie nad różnymi projektami utrzymywanymi w systemie kontroli wersji GIT. Konto w w/w serwisie może być łakomym kąskiem dla przestępców, zwłaszcza gdy uczestniczymy w dość rozbudowanych projektach i przyczyniamy się do ich tworzenia w dużym stopniu. Z tego powodu github implementuje rozwiązania, które mają na celu poprawić bezpieczeństwo naszej pracy. Mamy już uwierzytelnianie dwuetapowe, obsługę kluczy SSH ale nadal brakowało odpornego systemu, który by uwierzytelnił osoby współdziałające z nami. Chodzi o to, że wszelkie zmiany w repozytorium GIT muszą być przez kogoś poczynione. Każdy commit ma zatem swojego właściciela ale my nigdy nie mamy pewności co do tego, kto tak naprawdę tej zmiany dokonał. Dlatego też github umożliwił ostatnio podpisywanie tagów i commit’ów przy pomocy kluczy GPG. To właśnie temu tematowi będzie poświęcony niniejszy wpis.

GIT, GPG i github

GIT już od dość dawna umożliwia podpisywanie tagów i commit’ów przy pomocy kluczy GPG. By wdrożyć takie klucze w serwisie github, musimy naturalnie posiadać same klucze szyfrujące oraz odpowiednio skonfigurować sobie lokalne repozytorium. Proces implementacji kluczy GPG w repozytorium GIT został opisany w osobnym artykule i nie będę go tutaj poruszał na nowo. Podobnie sprawa ma się w przypadku tworzenia kluczy GPG oraz konfiguracji narzędzia gpg w pliku ~/.gnupg/gpg.conf. Jeśli nie mieliśmy do tej pory styczności z kluczami GPG, to zapraszam do zapoznania się z w/w artykułami.

Jak dodać klucze GPG w github’ie

Mając już odpowiednie klucze oraz przygotowane repozytorium GIT, możemy przejść do implementacji kluczy GPG na github’ie. W tym celu logujemy się w tym serwisie, przechodzimy do opcji swojego profilu i z menu po lewej stronie wybieramy SSH and GPG keys :

Po prawej stronie, pod kluczami SSH, powinien znajdować się formularz dodania klucza GPG:

Odpalamy teraz terminal i eksportujemy publiczną część klucza GPG w poniższy sposób:

$ gpg --armor --export 0xCD046810771B6520
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
...
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Teraz całą zwróconą zawartość trzeba przekopiować i wrzucić do formularza na stronie:

Po kliknięciu w przycisk Add GPG key powinniśmy zostać poproszeniu o podanie hasła do konta. Tylko po jego poprawnym podaniu klucz zostanie dodany:

Jeśli teraz przejdziemy na stronę naszego projektu w celu przejrzenia ostatnich commit’ów, to zobaczymy, że szereg z nich ma ikonkę Verified :

Ta ikonka informuje nas o fakcie zweryfikowania podpisu osoby, która przesłała commit’a i identyfikuje się znanym nam kluczem GPG.


Komentarze

Zawartość wpisu