WordPress: Klucze zabezpieczające ciasteczka

Spis treści

WordPress stara się dbać o bezpieczeństwo swoich użytkowników najlepiej jak potrafi. Dowodem na to mogą być unikalne klucze i sole uwierzytelniające (Authentication Unique Keys and Salts) wprowadzone w wersji 2.5 oraz nieco rozbudowane w wersji 2.7. Ten mechanizm nie wykorzystuje sesji PHP do śledzenia np. statusu zalogowania, tylko zaprzęga do tego celu ciasteczka, by utrudnić (albo raczej uniemożliwić) potencjalnemu atakującemu dostęp do witryny. Bez tych kluczy i soli jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie składowe hasha danego ciasteczka, dlatego też powinniśmy pokusić się o ich implementację na swojej stronie. Niemniej jednak, na necie jest bardzo dużo niskiej jakości informacji na temat działania mechanizmu walidacji ciasteczek, a artykuły, które potrafią go opisać w szerszym stopniu, są już lekko nieaktualne, bo zmienia się on praktycznie z każdą nową wersją WordPressa. Zanim jednak przejdziemy do samych kluczy/soli, powinniśmy się zaznajomić ze sposobem w jaki WordPress generuje i sprawdza wspomniane ciasteczka, na podstawie których to autoryzowane są działania użytkowników naszego bloga.

Co wiemy o danych ciasteczka?

Gdy użytkownik odwiedza nasz serwis i uzyskuje dostęp do określonych jego zasobów, np. dashboard, przesyłane są przy pomocy ciasteczka dane uwierzytelniające, które są następnie sprawdzane przez funkcję wp_validate_auth_cookie() . Poniżej jest wyciągnięte ciasteczko przy pomocy snifera wireshark:

wordpress-cookie

Jeśli komuś udałoby się podrobić te zaznaczoną pozycję, mógłby on uzyskać dostęp do konta na stronie. Poniżej sprawdzimy czy wykucie takiego ciasteczka i tym samym obejście zabezpieczeń WordPressa jest w ogóle możliwe.

Przede wszystkim, poszczególne parametry ciasteczka są od siebie oddzielone przy pomocy | ale wyżej w kodzie reprezentacją tego znaku jest %7C . Całe ciasteczko można więc rozbić na poniższe wartości:

wordpress_d6ea62b26612d05d8092cb54fc07b67d
morfik
1433146289
o9F7AdaHdVVM8peu4XzAHFgXSo0QGiXmUpe47K5PPtP
cea82a90a7cfb6d4f1aa676c52de77795eb3fbfaa630c6a9d031523224be46b8

Pierwsza linijka to nazwa ciasteczka. Następnie mamy nazwę użytkownika, który wysłał ciasteczko do sprawdzenia. Dalej zaś jest linuxowy timestamp , a później mamy token oraz hash. By podrobić ciasteczko, potrzebujemy wszystkich tych danych.

Jako, że Wordpress to projekt opensource, możemy skorzystać z tego przywileju i zajrzeć w jego kod. Interesować nas będą głównie dwa pliki: wp-includes/default-constants.php oraz wp-includes/pluggable.php . To na ich podstawie możemy ocenić czy mechanizm uwierzytelniający, który WordPress ma zaimplementowany, jest bezpieczny.

Nazwa ciasteczka

Za nazwę, jaką przybierze ciasteczko, odpowiada plik default-constants.php , a konkretnie poniższy jego kod:

if ( !defined( 'COOKIEHASH' ) ) {
   $siteurl = get_site_option( 'siteurl' );
   if ( $siteurl )
      define( 'COOKIEHASH', md5( $siteurl ) );
   else
      define( 'COOKIEHASH', '' );
}

...

if ( !defined('AUTH_COOKIE') )
   define('AUTH_COOKIE', 'wordpress_' . COOKIEHASH);

COOKIEHASH to hash md5 adresu bloga. Trzeba jednak pamiętać, że ten hash będzie się różnił w zależności od tego czy w grę wchodzi protokół SSL, który przepisuje adres z http na https. Zatem nazwa ciasteczka, zdefiniowana wyżej jako AUTH_COOKIE , składa się z dwóch połączonych ze sobą wartości: wordpress_ oraz tego hasha md5.

Jeśli ktoś chciałby uzyskać hash md5 jakiejś witryny, może to zrobić przy pomocy poniższego polecenia:

$ echo -n http://blog.lh | md5sum
1d8e95c9e916e9c049bad8285a33990a -

Tutaj mała uwaga -- nie możemy dodawać do adresu / na jego końcu.

Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika zwykle jest znana, przynajmniej jeśli nie zadbamy o nią odpowiednio. Jeśli jednak podjęliśmy ku temu stosowne kroki, to może być tutaj pewna rozbieżność.

Czas ważności ciasteczka

Ciasteczka generowane przez WordPress mają pewien określony termin ważności, po którym to takie ciastko staje się zwyczajnie bezużyteczne. W standardzie są to 2 dni, liczone od utworzenia ciasteczka. Sama forma tego parametru, to linuxowy timestamp. Zrzućmy zatem okiem na plik pluggable.php , bo ten czas jest tam dokładnie określony:

$expiration = time() + apply_filters( 'auth_cookie_expiration', 2 * DAY_IN_SECONDS, $user_id, $remember );

Jeśli $remember zostałby ustawiony, wtedy ważność ciasteczka zostanie przeciągnięta do 14 dni. Natomiast WordPress zaakceptuje każde ciasteczko pod warunkiem, że jego czas będzie ważny, czyli będzie miał mniej niż 2 lub 14 dni. Ważność ciasteczka możemy za to sprawdzić przy pomocy poniższego polecenia:

$ date -d "@1433146289"
Mon Jun 1 10:11:29 CEST 2015

Token

Bez tokenów nie jesteśmy w stanie opublikować postu/strony ani też nawet zaktualizować skryptu WordPressa czy jego wtyczek. Okazuje się bowiem, że w przypadku gdy wyraźnie wylogujemy się z systemu (przez wciśnięcie wyloguj), to ciasteczka w dalszym ciągu mogą być używane. Token ma na celu poprawienie tego problemu. Nie wpływa on jednak na losowość ciastka, a ma jedynie za zadanie przywiązać ciasteczka do sesji użytkownika, która może wygasnąć:

if ( ! $token ) {
   $manager = WP_Session_Tokens::get_instance( $user_id );
   $token = $manager->create( $expiration );
}

Hash

Rodzaj hasha jaki zostanie użyty zależy od właściwości serwera, a konkretnie od konfiguracji PHP, tj. czy będą do dyspozycji dodatkowe algorytmy. Taki warunek widnieje w pliku pluggable.php :

$algo = function_exists( 'hash' ) ? 'sha256' : 'sha1';

Krótko mówiąc, jeśli istnieje jest funkcja hash to zostanie użyty sha256 , w przeciwnym wypadku sha1 . Chodzi o to, że funkcja PHP hash_hmac() nie obsługuje sha256 . Jeśli nie wiemy, który hash zostanie użyty na konkretnym serwerze, zawsze możemy to sprawdzić via <php phpinfo() ?> :

php-hash

Dalej w pliku mamy kod odpowiadający za generowanie samego hasha:

$hash = hash_hmac( $algo, $user->user_login . '|' . $expiration . '|' . $token, $key );

W zależności od użytego algorytmu, hash będzie miał, albo 64 (sha256) znaki, albo 40(sha1). W tym przypadku został wykorzystany algorytm sha256 . Natomiast w skład ciągu, który zostanie zahashowany wchodzi nazwa użytkownika, linuxowy timestamp oraz token. Funkcja hash_hmac() wykorzystuje także tajny klucz współdzielony:

$key = wp_hash( $user->user_login . '|' . $pass_frag . '|' . $expiration . '|' . $token, $scheme );

Jest to hash md5 nazwy użytkownika połączonej z kawałkiem hasha jego hasła, linuxowym timestampem oraz tokenem i scheme.

Zmienna $pass_frag to 4 znaki hasha hasła od pozycji 8:

$pass_frag = substr($user->user_pass, 8, 4);

Zatem jeśli hasło w bazie danych ma postać $P$B5TB6BnD0szKav74fMjSP77UAr3LoI/ , to wyciągnięte w ten sposób znaki odpowiadają BnD0 . Ten hash hasła składa się z dużych i małych liter, cyfr i dwóch znaków specjalnych . oraz / , zatem ilość kombinacji nie powala i jest to 16,777,216, przy czym, nie ma tutaj znaczenia czy użytkownik wybrał sobie hasło 4 czy 40 znakowe.

Jeśli chodzi zaś o zmienną scheme , to przybiera ona jedną z 3 wartości auth, secure_auth oraz logged_in . Domyślnie jest to auth .

Klucze i sole zdefiniowane w wp-config.php

Wszystkie z powyższych parametrów można przewidzieć z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem i tu właśnie do gry wchodzi plik wp-config.php i zdefiniowane w nim klucze oraz sole. Samym plikiem wp-config.php zajmiemy się później, teraz zaś rzućmy okiem jeszcze na plik pluggable.php . Mamy tam poniższy kod:

function wp_hash($data, $scheme = 'auth') {
   $salt = wp_salt($scheme);

   return hash_hmac('md5', $data, $salt);
}

I jak widzimy, zaprzęgnięta jest do roboty funkcja wp_salt() , która generuje sól z podanych w wp-config.php wartości (akurat w tym przypadku) AUTH_KEY oraz AUTH_SALT :

$cached_salts[ $scheme ] = $values['key'] . $values['salt'];

W ten sposób zasolonych ciasteczek nie da się przewidzieć.

Zabezpieczamy ciasteczka

Do dyspozycji mamy 4 pary klucz-sól: AUTH_KEY/AUTH_SALT , SECURE_AUTH_KEY/SECURE_AUTH_SALT , LOGGED_IN_KEY/LOGGED_IN_SALT oraz NONCE_KEY/NONCE_SALT . Pierwsze trzy pary zabezpieczeają ciasteczka, ostatnia para zaś jest odpowiedzialna za ochronę danych przesyłanych w URLach oraz formularzach przed pewnymi rodzajami nadużyć.

Ciasteczka, nazwijmy je roboczo AUTH oraz SECURE_AUTH , są przesyłane w przypadku korzystania z protokołów http oraz https i odpowiadają jedynie za panel admina dając tym samym możliwość wprowadzania zmian na blogu. W zależności od tego czy podczas logowania korzystamy z protokołu SSL, zostanie wysłane tylko jedno z tych ciasteczek. Natomiast ciasteczko LOGGED_IN jest odpowiedzialne za status zalogowania na blogu i jest przesyłane zawsze bez znaczenia czy przeglądamy stronę po http czy https. Nie uzyskamy za jego pomocą dostępu do panelu administracyjnego i nie wprowadzimy żadnych zmian w serwisie.

Te klucze są bardzo pożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa witryny. WordPress ułatwia nawet ich generowanie przy pomocy tego adresu . Możemy oczywiście sami sobie wygenerować te 64 znakowe ciągi, z tym, że nie wiem czy są jakieś ograniczenia co do ich długości. Na stronie WordPressa jest jedynie informacja, że te klucze powinny być długie i możliwie losowe, no i oczywiście, każdy z nich inny. Jako, że takie ciasteczko jest proste do przechwycenia, powinniśmy rozważyć wymuszenie korzystania z protokołu SSL przynajmniej w przypadku logowania i korzystania z panelu administracyjnego.

Jeśli nie podamy tych kluczy w pliku wp-config.php , zostaną one automatycznie wygenerowane przez WordPressa i umieszczone w bazie danych w tabeli wp_options . Trzeba się liczyć z faktem, że jest to zagrożenie bezpieczeństwa i nie powinniśmy do takiej sytuacji doprowadzać. Choć znowu bez przesady w drugą stronę, bo potencjalny atakujący musiałby uzyskać dostęp do bazy danych. Niemniej jednak, jeśli klucze i sole trzymamy osobno w pliku, ten ktoś musiałby również uzyskać dostęp do systemu plików serwera tak by i ten plik pozyskać. Dlatego trzeba pamiętać, że prawa dostępu do pliku wp-config.php powinny być bardzo restrykcyjne.

Nie musimy się tymi kluczami za to zbytnio przejmować w środowisku produkcyjnym, tj. nic się nie stanie jeśli je zgubimy i będziemy musieli wygenerować nowe klucze. Niemniej jednak, gdy to robimy, ciasteczka wszystkich użytkowników, których mamy w swojej bazie danych, z automatu przestaną działać. Ale bez obaw, taki użytkownik będzie mógł się bez problemu zalogować i zostaną mu przesłane nowe ciasteczka z hashem wygenerowanym przy pomocy nowych kluczy. Raz na jakiś czas powinniśmy wygenerować nowe klucze/sole tak by unieważnić w ten sposób wszelkie potencjalnie skompromitowane ciasteczka.

Stała COOKIEHASH

Domyślnie stała COOKIEHASH jest ustawiona na hash md5 URLu strony bloga (bez końcowego /) i by utrudnić potencjalnemu atakującemu zadanie, przydałoby się przepisać ten parametr, tak by nie był znowu aż tak przewidywalny. Możemy to zrobić przez plik wp-config.php dodając w nim poniższy kod:

define('COOKIEHASH', md5($siteurl . 'rozowe-misie'));

Nie zmieniliśmy dużo, jedynie dodaliśmy do adresu URL strony jakiś ciąg znaków i teraz hash md5 zostanie wygenerowany w oparciu o http://moj-blog.comrozowe-misie , co powinno nieco utrudnić odgadnięcie wartości stałej COOKIEHASH .

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.