WordPress: Instalacja przy pomocy wp-cli

Spis treści

Ostatnio opisywałem skrypt wp-cli , który posiada ciekawe możliwości pod względem zarządzania instalacją i konfiguracją WordPressa. W tym artykule postaram się przebrnąć przez ten proces wykorzystując jedynie powyższe narzędzie. Nie mam zamiaru korzystać z przeglądarki i nie będę przy tym nawet potrzebował odwiedzać strony WordPressa w celu pobrania jakichkolwiek plików. Wszystkie poniższe kroki zostaną przeprowadzone w terminalu na serwerze i mam nadzieję, że uda mi się pobrać, zainstalować i przygotować WordPressa do pracy.

Pobieranie i instalowanie plików z wykorzystaniem wp-cli

Przechodzimy zatem do katalogu gdzie chcemy wgrać WordPressa. W moim przypadku do /apache/blog/ -- to będzie katalog roboczy i to w nim będą dokonywane wszelkie zmiany. Zaczynamy zatem od pobrania plików instalacyjnych:

$ wp core download
Downloading WordPress 4.2.2 (en_US)...
Success: WordPress downloaded.

Następnie generujemy plik wp-config.php :

$ wp core config --dbname=blog --dbuser=user --dbpass=pass --dbhost=localhost --dbprefix=wp_ --dbcharset=utf8 --locale=pl_PL
Success: Generated wp-config.php file.

Powyższe parametry oznaczają kolejno:

 • --dbname -- nazwa bazy
 • --dbuser -- użytkownik bazy
 • --dbpass -- hasło do bazy
 • --dbhost -- adres hosta bazy, domyślnie localhost
 • --dbprefix -- prefix do tabel w bazie
 • --dbcharset -- kodowanie bazy danych
 • --locale -- ustawia stałą WPLANG

Po dostosowaniu tych powyższych opcji, instalujemy WordPressa:

$ wp core install --url=https://blog.lh --title=morfiblog --admin_user=morfik --admin_password=pass --admin_email=morfik@nsa.com
Success: WordPress installed successfully.

Powyższe parametry oznaczają kolejno:

 • --url -- adres strony
 • --title -- nazwę bloga
 • --admin_user -- nazwę administratora serwisu
 • --admin_password -- hasło administratora
 • --admin_email -- email administratora

Domyślnie pobierana i instalowana jest wersja angielska en_US , możemy także wyszukać jeżyki, które chcemy dołączyć do instalacji (wynik przycięty dla czytelności):

$ wp core language list
+----------+-------------------------+-------------------------+-------------+--------+---------------------+
| language | english_name      | native_name       | status   | update | updated       |
+----------+-------------------------+-------------------------+-------------+--------+---------------------+
| pl_PL  | Polish         | Polski         | uninstalled | none  | 2015-05-09 10:15:05 |
+----------+-------------------------+-------------------------+-------------+--------+---------------------+

By teraz pobrać język polski, wklepujemy w terminal poniższe polecenie:

$ wp core language install pl_PL
Success: Language installed.

$ wp core language activate pl_PL
Success: Language activated.

Po tych powyższych krokach powinniśmy mieć działającą instalację WordPressa.

Będąc w posiadaniu zainstalowanego skryptu WordPressa, pamiętajmy by raz na jakiś czas sprawdzić jego sumy kontrolne przy pomocy:

$ wp core verify-checksums
Warning: File doesn't verify against checksum: wp-cron.php
Error: WordPress install doesn't verify against checksums.

Wykryje ono wszelkie zmiany w plikach instalacyjnych dając nam tym samym znak, że ktoś mógł w nich coś namieszać.

Jeśli chcielibyśmy dostosować jakieś domyślne opcje, możemy to również zrobić z poziomu konsoli, choć chyba czasem jednak wygodniej jest z poziomu panelu www. W każdym razie, przydałoby się wylistować pierw konfigurację WordPressa:

$ wp option list
+------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| option_name                  | option_value                |
+------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| siteurl                    | https://blog.lh               |
| home                      | https://blog.lh               |
| blogname                    | morfiblog                  |
| blogdescription                | Just another WordPress site         |
| users_can_register               | 0                      |
| admin_email                  | morfik@nsa.com               |
| start_of_week                 | 1                      |
| use_balanceTags                | 0                      |
| use_smilies                  | 1                      |
...

Załóżmy, że nie odpowiada nam blogdescription (opis bloga) i chcielibyśmy go zmienić. W tym celu wydajemy poniższe polecenie:

$ wp option update blogdescription "Blog Morfika"
Success: Updated 'blogdescription' option.

$ wp option get blogdescription
Blog Morfika

Podobnie możemy postąpić w przypadku każdej innej opcji, a jest ich 106 , przynajmniej w podstawowej instalacji WordPressa.

Wgrywanie i aktualizacja wtyczek i motywów

Mając już zainstalowanego i wstępnie skonfigurowanego bloga, przechodzimy do instalacji jakiegoś motywu. Najpierw jednak sprawdźmy co mamy aktualnie do dyspozycji:

$ wp theme status
3 installed themes:
 A twentyfifteen 1.2
 I twentyfourteen 1.4
 I twentythirteen 1.5

Legend: A = Active, I = Inactive

$ wp plugin status
2 installed plugins:
 I akismet 3.1.1
 I hello  1.6

Legend: I = Inactive

Niewiele tego ale mamy również informację, że literka A wskazuje na to, który z zainstalowanych motywów jest aktualnie używany. Doinstalujmy zatem coś bardziej wypasionego. Pierw jednak musimy przeszukać repo WordPressa, wpisujemy:

$ wp theme search bootstrap
Success: Showing 10 of 213 themes.
+---------------------+---------------------+--------+
| name        | slug        | rating |
+---------------------+---------------------+--------+
| Bootstrap Canvas WP | bootstrap-canvas-wp | 100  |
| Flat Bootstrap   | flat-bootstrap   | 100  |
| Bootstrap Basic   | bootstrap-basic   | 100  |
| Bootstrap Ultimate | bootstrap-ultimate | 96   |
| DevDmBootstrap3   | devdmbootstrap3   | 100  |
| The Bootstrap    | the-bootstrap    | 94   |
| habakiri      | habakiri      | 0   |
| Pixel-Linear    | pixel-linear    | 0   |
| ZackLive      | zacklive      | 0   |
| Relic        | relic        | 100  |
+---------------------+---------------------+--------+

Gdybyśmy chcieli więcej wyników, dodajemy parametr --per-page=20 . Jeśli chodzi zaś o instalację, to nazwa, którą musimy wskazać wp-cli znajduje się w kolumnie slug , przykładowo, by za instalować pierwszy z wyżej widocznych motywów, wydajemy poniższe polecenie:

$ wp theme install bootstrap-canvas-wp
Installing Bootstrap Canvas WP (1.92)
Pobieranie paczki instalacyjnej z https://downloads.wordpress.org/theme/bootstrap-canvas-wp.1.92.zip...
Rozpakowywanie paczki...
Instalacja motywu...
Motyw został zainstalowany.

Podobnie postępujemy z pluginami:

$ wp plugin search yoast
Success: Showing 10 of 232 plugins.
+-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------+
| name                               | slug                 | rating |
+-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------+
| WordPress SEO by Yoast                      | wordpress-seo             | 92   |
| Google Analytics by Yoast                     | google-analytics-for-wordpress    | 82   |
| Surbma - Yoast Breadcrumb Shortcode                | surbma-yoast-breadcrumb-shortcode   | 60   |
| Integration of Yoast wordpress SEO module with mqtranslate module | wp-seo-yoast-integration-mq-translate | 86   |
| Yoast SEO fix for qTranslate                   | yoast-seo-fix-for-qtranslate     | 84   |
| Clicky by Yoast                          | clicky                | 98   |
| IsSiY (Include second Sitemap into Yoast) Wordpress SEO Extension | issiy-for-yoast            | 0   |
| SEO Extended                           | seo-extended             | 94   |
| WP SEO HTML Sitemap                        | wp-seo-html-sitemap          | 100  |
| NS Custom Fields for WordPress SEO                | ns-seo-custom-fields         | 74   |
+-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------+--------+

$ wp plugin install wordpress-seo
Installing WordPress SEO by Yoast (2.1.1)
Pobieranie paczki instalacyjnej z https://downloads.wordpress.org/plugin/wordpress-seo.2.1.1.zip...
Rozpakowywanie paczki...
Instalacja wtyczki...
Wtyczka została zainstalowana.

Sama instalacja motywu czy pluginu to nie wszystko, trzeba także jeszcze dokonać ich aktywacji:

$ wp plugin activate wordpress-seo
Success: Plugin 'wordpress-seo' activated.

$ wp theme activate bootstrap-canvas-wp
Success: Switched to 'Bootstrap Canvas WP' theme.

Z kolei by wyłączyć dodatek, posługujemy się opcją deactivate , a jeśli zajdzie potrzeba, to przy pomocy opcji delete możemy go usunąć. W ten sposób możemy łatwo zarządzać motywami czy pluginami i to bez potrzeby zaciągania przeglądarki.

Aktualizacja WordPressa

Innym aspektem pracy wp-cli jest aktualizacja rdzennego kodu, pluginów i motywów WordPressa. Kiedyś pisałem, że w pewnych warunkach mogą wystąpić problemy, np. z automatyczną aktualizacją kodu i było to spowodowane nieodpowiednimi uprawnieniami, tj. serwer www nie miał prawa zapisu plików w katalogu z instalacją WordPressa. W przypadku wp-cli, nie ma potrzeby rozszerzać praw, bo działamy w przestrzeni użytkownika, który ma przecież prawa zapisu do wszystkich znajdujących się tam plików, także aktualizacja bez problemu może mieć miejsce, a by przypadkiem o niej nie zapomnieć, to najlepiej jest zaprzęgnąć crona do pomocy i dorzucić mu do wykonywania co godzinę poniższe linijki:

10  *  *   *   *   wp core update
15  *  *   *   *   wp plugin update --all
20  *  *   *   *   wp theme update --all

Te reguły zostaną wywołane z 5 minutowym opóźnieniem, tak by sobie nie wchodziły w drogę i zadbają o to by nasz serwis był zawsze aktualny.

Baza danych

Z ważniejszych rzeczy, które potrafi realizować skrypt wp-cli, to oczywiście wysyłanie zapytań do bazy danych oraz importowanie i eksportowanie bazy. Jakiś czas temu opisywałem jak za pomocą min. wp-cli zresetować hasło do konta administratora i w sumie więcej przykładów nie przychodzi mi do głowy z zastosowaniem tego skryptu, bo na dobrą sprawę każde zapytanie SQL, które można wykonać bezpośrednio na bazie, można również zrealizować przy pomocy wp-cli. Jeśli chodzi o bazy danych, to ja akurat wolę operować przy pomocy narzędzia mysql-workbench i raczej nie prędko się to zmieni, zwłaszcza, że baza danych mojego serwera nie jest wystawiona na widok publiczny i by się do niej dostać trzeba logować się pierw do systemu przy pomocy kluczy SSH.

Jeśli chodzi natomiast o import/eksport bazy danych, to mamy spore ułatwienie i nie musimy zaprzęgać do tego żadnych dodatkowych pluginów i to jeszcze bezpośrednio podczepionych pod instalację WordPressa. Możemy zaprogramować automatyczny backup bazy danych, np. co 12 godzin przy pomocy crona:

0   */12    *    *    *    /bin/sh -c "/usr/local/bin/wp db export ~/backup/baza-$(date +'\%Y-\%m-\%d-\%H-\%M-\%S').sql"

W ten sposób będą produkowane pliki baza-2015-06-02-15-10-01.sql , które będzie można przesłać zdalnie gdzieś poza serwer.

Powyższe czynności należą jedynie do tych podstawowych i na dobrą sprawę, wszystko to co możemy zrobić w panelu admina, idzie osiągnąć przez skrypt wp-cli. Z tą tylko różnicą, że jeśli przeprowadzamy jakieś akcje z poziomu przeglądarki, to prawa potrzebne, np. do zapisu plików, trzeba nadawać również serwerowi, w przeciwnym wypadku będą problemy. Dlatego też, jako zwolennik minimalnych praw dostępu, jestem za przeprowadzaniem wszystkich czynności administracyjnych przy pomocy tego narzędzia. Dobrze jest stworzyć sobie plik konfiguracyjny ~/.wp-cli/config.yml, na wzór tego poniższego:

path: /apache/blog

core config:
    dbuser: user
    dbpass: pass

Oczywiście, w tym pliku można zdefiniować dowolne opcje, które mogą być wklepane w terminalu, wliczając w to również i te bardziej precyzyjne polecenia.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.