Uszkodzony sektor na dysku i jego realokacja

Spis treści

Uszkodzone sektory w przypadku dysków HDD, to jak sama nazwa wskazuje, sektory, które z jakichś przyczyn nie działają tak jak powinny. Doprowadza to z reguły do niestabilności systemu operacyjnego objawiającej się jego zawieszaniem w momencie próby odczytu danych z takiego padniętego sektora. Przyczyny mogą być różne. Zwykle jest to jednak fizyczne uszkodzenie powierzchni nośnika, np w wyniku wstrząsu, czy też zwyczajne zmęczenie materiału. Jest wielce prawdopodobne, że nie jesteśmy w stanie nic poradzić w tego typu sytuacji, a ci bardziej zaawansowani użytkownicy zalecają jak najszybszą wymianę dysku, bo pierwszy bad sektor oznacza, że niedługo będzie ich więcej. Czasem jednak błędy odczytu mogą być programowe, tj. fizycznie każdy sektor jest w porządku ale z jakiegoś powodu system nie potrafi odczytać z nich danych. Przy odrobinie szczęścia jesteśmy w stanie odblokować taki sektor.

Pierwszy uszkodzony sektor

Po 18.798 godzinach pracy, mój główny dysk złapał prawdopodobnie bad sektor. W logu S.M.A.R.T można przeczytać info o takim błędzie:

Error 25 occurred at disk power-on lifetime: 18798 hours (783 days + 6 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 40 51 08 00 40 37 e6 Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x06374000 = 104284160

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC  Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 c8 00 08 00 40 37 e6 08   08:54:35.771 READ DMA
 ec 00 00 00 00 00 a0 08   08:54:35.763 IDENTIFY DEVICE
 ef 03 46 00 00 00 a0 08   08:54:35.763 SET FEATURES [Set transfer mode]

Problemy z sektorami można zauważyć również w /var/log/messages . Poniżej linijka, która pokaże, czy są jakieś wzmianki o nich:

# grep LBA /var/log/messages* | awk '{print $9}' | sort | uniq
156299375
2930275055
976817134

No tak 3 kolejne i żaden z nich nie odpowiada temu, co siedzi w raporcie S.M.A.R.T . To niekoniecznie muszą być bad sektory ale każdy wymieniony sektor trzeba sprawdzić pod kątem odczytu, być może były tam jakieś problemy wcześniej i temu system to zanotował ale niekoniecznie oznacza to, że problemy dalej występują. Najlepiej po prostu odpytać te sektory i jeśli dadzą się czytać, wszystko jest w porządku i można o nich zapomnieć. No to do dzieła:

# hdparm --read-sector 156299375 /dev/sda

/dev/sda:
reading sector 156299375: succeeded

# hdparm --read-sector 2930275055 /dev/sda

/dev/sda:
reading sector 2930275055: succeeded

# hdparm --read-sector 976817134 /dev/sda

/dev/sda:
reading sector 976817134: succeeded

Oczywiście, tych sektorów w logu może być więcej, ja mam w miarę świeży system i logów jako takich za dużo w nim jeszcze się nie zdążyło nazbierać. W każdym razie, wszystkie sektory z logu zostały odczytane pomyślnie.

Jeśli pojawiają się błędy w liczbie sektorów 8 (tak jak w tym przypadku), oznacza to prawdopodobnie, że dysk używa technologii advanced format, czyli ma sektory nie 512 bajtów, a 8*512=4096 bajtów. Czasami dysk może zwracać wartość 512 bajtów w każdym możliwym miejscu, pomimo faktu, że ma sektory 4096 bajtowe.

W syslog'u, przy próbie odczytu uszkodzonego sektora, można zobaczyć taki komunikat:

Nov 21 12:57:29 morfikownia kernel: [ 5503.342060] ata1.01: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x0
Nov 21 12:57:29 morfikownia kernel: [ 5503.342069] ata1.01: failed command: READ SECTOR(S)
Nov 21 12:57:29 morfikownia kernel: [ 5503.342077] ata1.01: cmd 20/00:01:00:40:37/00:00:00:00:00/f6 tag 0 pio 512 in
Nov 21 12:57:29 morfikownia kernel: [ 5503.342077]     res 51/40:01:00:40:37/40:00:06:00:00/f6 Emask 0x9 (media error)
Nov 21 12:57:29 morfikownia kernel: [ 5503.342082] ata1.01: status: { DRDY ERR }
Nov 21 12:57:29 morfikownia kernel: [ 5503.342085] ata1.01: error: { UNC }
Nov 21 12:57:29 morfikownia kernel: [ 5503.379301] ata1.01: configured for UDMA/133
Nov 21 12:57:29 morfikownia kernel: [ 5503.379331] ata1: EH complete

Mi on nic nie mówi, no może poza tym, że jest błąd odczytu sektora. Co ciekawe dysk sam nie realokował go. W tabelce S.M.A.R.T widnieje ciągle jako uszkodzony:

ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAG   VALUE WORST THRESH TYPE   UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
 5 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  200  200  140  Pre-fail Always    -    0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032  200  200  000  Old_age  Always    -    0
197 Current_Pending_Sector 0x0032  200  200  000  Old_age  Always    -    1
198 Offline_Uncorrectable  0x0030  200  200  000  Old_age  Offline   -    2

Uszkodzony sektor nie jest oznaczany jako nie do użytku automatycznie dlatego, że w tym sektorze rezyduje jakiś plik, lub część jakiegoś pliku. Sektor może być realokowany tylko przy zapisie danych na dysk, a nie przy ich odczycie. Przy odczycie dostaje się tylko błęda. W tym wypadku zapis wadliwego sektora nie może się odbyć, bo miejsce jest zajęte przez plik, dlatego też raport S.M.A.R.T pokazuje błąd odczytu bez przenoszenia sektora, co wskazuje na uszkodzony plik, który trzeba zlokalizować. Ok, może nie trzeba, wystarczy pewnie nadpisać ponownie ten sektor siłowo i ma się spokój, przynajmniej do czasu gdy zajdzie potrzeba skorzystania z tego pliku. Ja postaram się doszukać nieco więcej informacji na temat tego zdarzenia. Tylko jak ustalić jaki to plik i gdzie te sektory dokładnie się znajdują i co oznacza LBA=104284160 w raporcie S.M.A.R.T?

Plik rezydujący na uszkodzonym sektorze

Zgodnie z tym co piszą na wiki: "LBA (ang. Logical Block Addressing) - metoda obsługi dysku twardego przez system operacyjny. I aby go wyliczyć, trzeba skorzystać z poniższego wzoru":

LBA = ( numer_cylindra * liczba_glowic_na_cylinder + numer_glowicy ) * liczba_sektorow_na_sciezke + numer_sektora -1

Hmmm, taa, a nie da się jakoś po ludzku? Da się. Przede wszystkim musimy ustalić, na której partycji występuje bad sektor. To jest akurat stosunkowo proste. Można skorzystać z narzędzia fdisk i popatrzyć po początkach i końcach partycji i jeśli bad sektor się zawiera w którymś z przedziałów, oznacza to, że partycja zawierająca uszkodzony sektor została zlokalizowana. Tak wygląda struktura mojego dysku:

root:~# fdisk -lu /dev/sda

Disk /dev/sda: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders, total 2930277168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000a8aae

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048   1953791   975872  83 Linux
/dev/sda2     1953792  99610623  48828416  83 Linux
/dev/sda3    99610624 1466798079  683593728  83 Linux
/dev/sda4   1466800126 2930276351  731738113  5 Extended
/dev/sda5   1857425408 2482423807  312499200  83 Linux
/dev/sda6   2482425856 2930276351  223925248  83 Linux
/dev/sda7   1466802176 1646376959  89787392  83 Linux
/dev/sda8   1646379008 1857423359  105522176  83 Linux

Partition table entries are not in disk order

Liczba 104284160 (ta z błędu S.M.A.R.T) zawiera się w przedziale 99610624-1466798079 , także bad sektor znajduje się na 3 partycji. W przypadku posiadania kilku padniętych sektorów, poniższe kroki trzeba zastosować do każdego z nich. W każdym razie, mając już trefną partycję, nasuwa się pytanie o dokładne miejsce, którego system nie jest w stanie odczytać. Interesuje nas początek partycji i lokalizacja sektora. Są to dwie zmienne, które będą nam potrzebne do późniejszego równania, oznaczmy je sobie L=104284160 oraz S=99610624 . Musimy pozyskać jeszcze jedną zmienną -- rozmiar bloku, a ten z kolei możemy wyciągnąć przez tune2fs :

# tune2fs -l /dev/mapper/crypt_filmy | grep Block
Block count:       170897920
Block size:        4096
Blocks per group:     32768

Oczywiście ja używam zaszyfrowanych partycji temu odwołuję się do urządzeń w /dev/mapper/ . Standardowo jednak są to partycje typu /dev/sda2 , etc. Czyli rozmiar bloku systemu plików to 4096. Jest to nasza zmienna B . Teraz podstawiamy to wszystko do wzoru:

b = (int)((L-S)*512/B)
b = (int)((104284160-99610624)*512/4096
b = 584192

(int) bierze z wyniku liczbę całkowitą. W ten sposób uzyskaliśmy numer wadliwego bloku widzianego przez system plików na danej partycji. Musimy zbadać ten blok przy pomocy debugfs :

# debugfs
debugfs 1.42.8 (20-Jun-2013)
debugfs: open /dev/mapper/crypt_filmy
debugfs: testb 584192
Block 584192 marked in use
debugfs: icheck 584192
Block Inode number
584192   37486656
debugfs: ncheck 37486656
Inode Pathname
37486656  /gry/World of Warcraft 3.3.5a (no install)/Data/patch.MPQ

Polecenie open przechodzi do analizy systemu plików na wskazanej partycji. Następnie przy pomocy testb sprawdzamy czy dany blok jest w użyciu czy też nie. Jeśli jest, znaczy, że znajduje się tam plik. Sprawdzamy zatem przy pomocy icheck, który i-node używa tego bloku, a następnie przy pomocy ncheck sprawdzamy jaka ścieżka pliku na dysku jest mu przypisana. Po nitce do kłębka i tak znaleźliśmy plik, którego dane znajdują się na uszkodzonym sektorze. No taa, też nie miało gdzie tego sektora wywalić...

Co oznacza, że plik znajduje się w obszarze bad sektora? Najlepiej odpowiedzieć na to pytanie poprzez próbę skopiowania tego pliku:

# ls -al "/media/Filmy/gry/World of Warcraft 3.3.5a (no install)/Data/patch.MPQ"*
-rwxrwx--- 1 morfik morfik 3.8G Jul 8 2012 /media/Filmy/gry/World of Warcraft 3.3.5a (no install)/Data/patch.MPQ*
-rwxrwx--- 1 morfik morfik 1.2G Jul 8 2012 /media/Filmy/gry/World of Warcraft 3.3.5a (no install)/Data/patch.MPQ_back*

Jak widać skopiowało się tylko 1.2GiB danych z faktycznych 3.8GiB . Zaglądając w tym czasie do logu S.M.A.R.T, można odnotować kilka kolejnych błędów. Jeśli tak się stało, znaczy, że znaleźliśmy winowajcę. Oczywiście nie da się już tego pliku skopiować, dysk przywiesza system przy próbie odczytu wadliwego sektora, jedyne co można zrobić to usunąć plik z systemu, a właściwie zwolnić i-node oraz ręcznie realokować ten sektor przy pomocy dd lub hdparm . Ja skorzystałem z dd :

# dd if=/dev/zero of=/dev/mapper/crypt_filmy bs=4096 count=1 seek=584192
# sync

Teoretycznie w ten sposób wyzerowany (nadpisany) sektor zostanie realokowany i już nigdy więcej dane do wadliwego bloku nie trafią.

Przy zapisie danych bezpośrednio na partycję, ogromne znaczenie ma parametr bs, a on z kolei zależy od tego czy dysk ma 512 czy 4096 bajtowe sektory. W przypadku takim jak mój, gdzie ciężko było to oszacować, można spróbować techniki na jeża, czyli ustawić bs=512 . Jeśli sektor nie zostanie realokowany, prawdopodobnie mamy do czynienia z sektorami 4096 bajtowymi, bo by sektor został przeniesiony, trzeba zapisać pozostałe 7 sektorów, co wypełni 4096 bajtów. Można to albo ustawić przez bs=512 count=8 albo bs=4096 count=1 . Należy pamiętać, że w obu przypadkach zostanie nadpisanych 4096 bajtów i jeśli mamy 512 bajtowy sektor, to możemy mieć problemy. Ponadto, parametr seek powinien też być wielokrotnością 8 przy 4096 bajtowych sektorach.

S.M.A.R.T powinien automatycznie zaktualizować odpowiednie atrybuty. Niektóre dyski jednak wymagają by dokonać tego ręcznie przez wykonanie testu offline:

# smartctl -t offline /dev/sda

Będzie on trwał ładnych parę godzin ale można używać PC jak gdyby nigdy nic, z tym, że im bardziej będzie dysk obciążony, tym wolniej zostanie przeskanowany.

Problemy z realokowaniem bad sektora

U mnie ten powyższy schemat nie zdał egzaminu, być może dlatego, że próbowałem przez /dev/mapper/ . W każdym razie, próba nadpisania tego sektora wyrzucała błąd zapisu. Za bardzo nie wiedziałem w czym tkwi problem z realokowaniem tego bad bloka, dlatego też posłużyłem się hdparm . Chciałem sprawdzić czy jemu się uda realokować padnięty sektor. Tutaj uwaga na numerki -- podajemy liczbę wyrzuconą przez raport S.M.A.R.T:

# hdparm --yes-i-know-what-i-am-doing --write-sector 104284160 /dev/sda

/dev/sda:
re-writing sector 104284160: succeeded

W końcu jakiś postęp. Sprawdźmy zatem co S.M.A.R.T nam powie:

# smartctl -A /dev/sda | egrep "Reallocated|Pending|Uncorrectable"
 5 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  200  200  140  Pre-fail Always    -    0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032  200  200  000  Old_age  Always    -    0
197 Current_Pending_Sector 0x0032  200  200  000  Old_age  Always    -    0
198 Offline_Uncorrectable  0x0030  200  200  000  Old_age  Offline   -    2

A to dopiero dziwne, wartość atrybutu 197 została wyzerowana. Poprzednio była tam wartość 1 . Atrybut 5 tez ma zero. Szukając info na ten temat, okazało się, że nawet takie problemy z sektorem jak ja miałem, niekoniecznie oznaczają, że sektor będzie skazany na zapomnienie i odesłany w nicość. Gdy tego typu sytuacja się przytrafia, oznacza to nic innego jak przywrócenie sektora do życia, czyli udało się go odblokować.

W przypadku gdyby się nie udało, raport smart by wyglądał jak poniżej:

 5 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  200  200  140  Pre-fail Always    -    1
196 Reallocated_Event_Count 0x0032  200  200  000  Old_age  Always    -    1
197 Current_Pending_Sector 0x0032  200  200  000  Old_age  Always    -    0
198 Offline_Uncorrectable  0x0030  200  200  000  Old_age  Offline   -    2

Zostanie wyzerowany atrybut 197, a do atrybutów 5 i 196 zostanie dopisane +1. Natomiast atrybut 198 nie zostanie zmieniony.

Po zakończeniu prac, przeprowadzić musimy jeszcze test skanowania całej powierzchni dysku:

# smartctl -t offline /dev/sda

Powinno to wyzerować atrybut 198 . U mnie, po przejściu testu, ten atrybut nadal ma wartość 2 i nie mam zielonego pojęcia jak się go pozbyć. Przejście testu powinno też zapalić zieloną lampkę i oznaczyć urządzenie jako sprawne.

Poniżej info o testach mojego dysku:

# smartctl -l selftest /dev/sda
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.12-0.slh.3-aptosid-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description  Status         Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline    Completed without error    00%   18858     -
# 2 Extended offline  Completed without error    00%   18858     -
# 3 Conveyance offline Completed without error    00%   18854     -
# 4 Short offline    Completed without error    00%   18853     -
# 5 Short offline    Completed: read failure    90%   18852     104284160
# 6 Short offline    Completed: read failure    90%   18845     104284160
# 7 Short offline    Completed: read failure    90%   18839     104284160
# 8 Short offline    Completed: read failure    90%   18837     104284160
# 9 Short offline    Completed: read failure    90%   18836     104284160
#10 Short offline    Completed: read failure    90%   18836     104284160
#11 Short offline    Completed: read failure    90%   18836     104284160
#12 Short offline    Completed without error    00%   18673     -
#13 Short offline    Completed without error    00%   18498     -
#14 Short offline    Completed without error    00%    85     -
7 of 7 failed self-tests are outdated by newer successful extended offline self-test # 2

Oraz log chwilę po ukończeniu skanowania:

Nov 22 01:05:51 morfikownia smartd[3463]: Device: /dev/sda [SAT], 2 Offline uncorrectable sectors
Nov 22 01:05:51 morfikownia smartd[3463]: Device: /dev/sda [SAT], previous self-test completed without error
Nov 22 01:05:51 morfikownia smartd[3463]: Device: /dev/sda [SAT], Self-Test Log error count decreased from 7 to 0
Nov 22 01:05:51 morfikownia smartd[3463]: Device: /dev/sda [SAT], Self-Test Log does no longer report errors, warning condition reset after 1 email

Co prawda u mnie udało się wyleczyć dysk z bad sektora ale pierwszy padnięty sektor nie oznacza, że trzeba od razu lecieć do sklepu z zamiarem kupna nowego urządzenia. Trzeba tylko monitorować czy aby liczba uszkodzonych sektorów się czasem nie zwiększa. Oczywiście każdy bad sektor oznacza utratę danych, w tym przypadku dość kosztowną, bo prawie 4GiB. Choć w sumie jakby to był film, to pewnie dałoby radę wyciąć kawałek od początku filmu do sektora i od sektora do końca filmu, a potem oba kawałki złączyć i może nawet by nie było zauważalnej różnicy.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.