Problematyczny parametr "Offline Uncorrectable"

Spis treści

Udało mi się znaleźć trochę informacji ma temat parametru S.M.A.R.T 198 , tj. Offline Uncorrectable . Wychodzi na to, że część dysków nie resetuje go, nawet po pomyślnym przejściu testu offline. Za to demon smartd domyślnie ma ustawione informowanie o niezerowej wartości tego atrybutu w logu systemowym i prawdopodobnie chyba nie da się nic zrobić w tej sprawie ale można poinstruować smartd by wyrzucał komunikat tylko w przypadku gdy wartość tego atrybutu zostanie zwiększona w stosunku do wartości zapisanej przy poprzednim skanowaniu, czyli jeśli teraz mamy wartość, np. 2, to ostrzeżenie pojawi się gdy będzie tam widniało 3 i więcej.

Komunikat z Offline Uncorrectable

W przypadku gdy na naszym dysku twardym pojawił się pierwszy uszkodzony sektor i podjęliśmy się jego skutecznej naprawy, to wszystkie problemy z dyskiem znikają ale z jakichś powodów S.M.A.R.T zwraca ten poniższy komunikat:

Nov 22 01:05:51 morfikownia smartd[3463]: Device: /dev/sda [SAT], 2 Offline uncorrectable sectors

By zmienić konfigurację smartd, edytujemy plik /etc/smartd.conf i dopisujemy tam poniższą linijkę:

/dev/sda -H -l error -l selftest -t -R 1 -R 5 -R 7 -R 10 -R 11 -R 192 -R 196 -R 197 -R 198 -R 199 -R 200 -U 198+

Koniecznie musi ona się pojawić przed wystąpieniem DEVICESCAN, inaczej zostanie zignorowana. W przypadku posiadania większej ilości dysków, po prostu dodajemy kolejną linijkę odpowiednio zmieniając plik urządzenia. Poniżej zaś jest krótkie wyjaśnienie użytych parametrów:

  • -H -- monitoruje S.M.A.R.T Health Status i zgłasza jeśli są problemy.
  • -l -- Monitoruje logi S.M.A.R.T. Są możliwe do zdefiniowania dwie opcje: error oraz selftest . Jeśli któryś z nich zgłosi błąd, zostaniemy o tym poinformowani.
  • -t -- zgłasza zmiany atrybutów w tabeli S.M.A.R.T . Jeśli nie ma parametru -R , monitorowane są wszystkie.
  • -R -- definiuje atrybuty do monitorowania. Np. temperatura, która u mnie ma 28 stopni nie musi być monitorowana, temu nie jest uwzględniony atrybut 194 . Zawsze to trochę mniej operacji zapisu/odczytu na dysku.
  • -U -- domyślnie ta opcja wskazuje na parametr 198 (można wybrać inny) i jeśli zgłoszona jest wartość większa od 0, zostaje wyrzucony komunikat w syslogu. Dodanie znaku + do parametru wskaże by smartd traktował wartość z ostatniego skanowania jako bazową, czyli w moim przypadku 2 .

Zapisujemy plik i restartujemy usługę:

# systemctl restart smartd.service

smartd[26236] Device: /dev/sda [SAT], state written to /var/lib/smartmontools/smartd.WDC_WD15EARS_00MVWB0-WD_WCAZA3607921.ata.state
smartd[26236] smartd is exiting (exit status 0)
smartd[29402] smartd 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.12-3.slh.2-aptosid-amd64] (local build)
smartd[29402] Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
smartd[29402] Opened configuration file /etc/smartd.conf
smartd[29402] Drive: DEVICESCAN, implied '-a' Directive on line 23 of file /etc/smartd.conf
smartd[29402] Configuration file /etc/smartd.conf was parsed, found DEVICESCAN, scanning devices
smartd[29402] Device: /dev/sda, type changed from 'scsi' to 'sat'
smartd[29402] Device: /dev/sda [SAT], opened
smartd[29402] Device: /dev/sda [SAT], WDC WD15EARS-00MVWB0, S/N:WD-WCAZA3607921, WWN:5-0014ee-2b01eac3e, FW:51.0AB51, 1.50 TB
smartd[29402] Device: /dev/sda [SAT], found in smartd database: Western Digital Caviar Green (AF)
smartd[29402] Device: /dev/sda [SAT], is SMART capable. Adding to "monitor" list.
smartd[29402] Device: /dev/sda [SAT], state read from /var/lib/smartmontools/smartd.WDC_WD15EARS_00MVWB0-WD_WCAZA3607921.ata.state
smartd[29402] Device: /dev/sda, duplicate, ignored
smartd[29402] Monitoring 1 ATA and 0 SCSI devices
smartd[29402] Device: /dev/sda [SAT], state written to /var/lib/smartmontools/smartd.WDC_WD15EARS_00MVWB0-WD_WCAZA3607921.ata.state
smartd[29404] smartd has fork()ed into background mode. New PID=29404.
smartd[29404] file /var/run/smartd.pid written containing PID 29404

Jak widać nie ma już info na temat 2 Offline uncorrectable sectors .

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.