Morfitronik Security & Privacy

Skrypt dhclient'a (dhclient script)

2016-06-14 14:26:15
Morfik

Jak wiele osób zapewne wie, szereg dystrybucji linux’a wykorzystuje dhclient w celu pobrania sieciowej konfiguracji hosta za sprawą protokółu DHCP. W zasadzie cała konfiguracja tego narzędzia sprowadza się do określenia szeregu opcji w pliku /etc/dhcp/dhclient.conf . W debianie nawet nie musimy dotykać tego pliku, by wszystko działało nam jak trzeba. Niemniej jednak, czasem konfiguracja interfejsów sieciowych może wymagać od nas dodatkowych zabiegów. W celu ułatwienia życia adminom dodano obsługę skryptów shell’owych (dhclient-script). Taki skrypt jesteśmy w stanie wywołać w zależności od zaistniałych zdarzeń protokołu DHCP. W tym wpisie zostanie pokazane w jaki sposób te skrypty możemy utworzyć i wykorzystać.

Tryb debugowania w dhclient

Przede wszystkim, musimy zaznajomić się ze zdarzeniami, które mają miejsce w protokole DHCP. Ta wiedza będzie nam potrzebna do budowania samego skryptu. Dlatego też na samym początku zaleca się włączenie trybu debugowania w dhclient , tak by wszystkie zdarzenia protokołu DHCP były rejestrowane. W taki sposób łatwiej zorientujemy się co tak naprawdę zachodzi podczas konfiguracji hosta w sieci przy pomocy tego protokołu. By taki tryb debugowania aktywować, musimy edytować plik /etc/dhcp/debug i dostosować w nim tę poniższą linijkę:

RUN="yes"

W ten sposób za każdym razem, gdy dojdzie do jakiegoś zdarzenia przy konfiguracji hosta, np. pobranie lease DHCP, stosowne informacje zostaną zalogowane w pliku /tmp/dhclient-script.debug . Poniżej jest wersja skrócona tego pliku:

Mon Jun 13 16:05:27 CEST 2016: entering /etc/dhcp/dhclient-enter-hooks.d, dumping variables.
reason='PREINIT'
interface='bond0'
--------------------------
Mon Jun 13 16:05:27 CEST 2016: entering /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d, dumping variables.
reason='PREINIT'
interface='bond0'
--------------------------
Mon Jun 13 16:05:27 CEST 2016: entering /etc/dhcp/dhclient-enter-hooks.d, dumping variables.
reason='BOUND'
interface='bond0'
new_ip_address='192.168.1.150'
new_network_number='192.168.1.0'
...
old_ip_address='192.168.1.150'
old_network_number='192.168.1.0'
...
--------------------------
Mon Jun 13 16:05:28 CEST 2016: entering /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d, dumping variables.
reason='BOUND'
interface='bond0'
new_ip_address='192.168.1.150'
new_network_number='192.168.1.0'
...
old_ip_address='192.168.1.150'
old_network_number='192.168.1.0'
...
--------------------------

Mamy tutaj szereg bardzo przydatnych informacji. Cały ten powyższy log jest z pojedynczego zdarzenia uzyskania lease DHCP. Mamy tutaj dwie akcje, które następują po sobie. Każda z nich ma uwzględniony czas oraz, co ważniejsze, wpis z entering . Widzimy, że mamy tam dwa katalogi /etc/dhcp/dhclient-enter-hooks.d/ oraz /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/ , które są przeszukiwane przez dhclient . To w tych folderach znajdować się będą skrypty ale o tym będzie w dalszej części wpisu.

W tym powyższym logu mamy jeszcze szereg informacji, które przydadzą nam się w pisaniu skryptów. Najważniejsza rzecz to reason . To na podstawie wartości w tej zmiennej, dhclient wie czy dany skrypt ma zostać wywołany, np. przy pozyskiwaniu lease, czy też przy odnowieniu lease. Jest szereg wartości, które mogą zostać ustawione w zmiennej reason . Zaliczają się do nich te następujące: MEDIUM , PREINIT , BOUND , RENEW , REBIND , REBOOT , EXPIRE , FAIL , STOP , RELEASE , NBI i TIMEOUT . Wyżej widzieliśmy dwa z tych powodów. Pierwszym z nich był PREINIT , który jest zawsze wywoływany przy pozyskiwaniu lease po raz pierwszy z serwera DHCP. Drugim z kolei był BOUND i tu dhclient odczytał adresację lease w celu zaaplikowania jej w konfiguracji hosta.

W przypadku BOUND widzimy też uwzględnionych szereg zmiennych. Wszystkie te z nich mające prefiks old_* zawierają w sobie starą konfigurację hosta. Z kolei wpisy z prefiksem new_* mają wartości uzyskane od serwera DHCP. Poniżej jest przykład tych zmiennych:

new_ip_address='192.168.1.150'
new_host_name='morfikownia'
new_network_number='192.168.1.0'
new_subnet_mask='255.255.255.0'
new_broadcast_address='192.168.1.255'
new_routers='192.168.1.1'
new_domain_name='mhouse'
new_domain_name_servers='192.168.1.1'

Nie wszystkie z tych powyższych zmiennych zostaną uwzględnione w pliku /tmp/dhclient-script.debug . Zależy to głównie od konfiguracji samego dhclient’a jak i serwera DHCP.

Skrypty w dhclient-enter-hooks.d/ oraz dhclient-exit-hooks.d/

Mamy zatem w grubsza omówioną strukturę pliku /tmp/dhclient-script.debug . Dlaczego jednak mamy dwa osobne katalogi /etc/dhcp/dhclient-enter-hooks.d/ oraz /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/ ? Otóż każda akcja, która zostanie zainicjowana przez dhclient , może wywołać skrypt. Taki skrypt z kolei może zostać uruchomiony przed lub po konkretnej akcji. Weźmy sobie przykład z BOUND widoczny w powyższym logu. Ta akcja dotyczy aplikowania konfiguracji uzyskanej od serwera DHCP. Wszystkie skrypty znajdujące się w katalogu /etc/dhcp/dhclient-enter-hooks.d/ zostaną wykonane tuż przed konfiguracją interfejsu. Podobnie sprawa ma się w przypadku katalogu /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/ , gdzie skrypty zostaną wywołane tuż po skonfigurowaniu interfejsu.

Wiemy jakie zdarzenia mogą zaistnieć przy odpytywaniu serwera DHCP o lease z konfiguracją adresacji. Wiemy też jak wywoływane są skrypty. Dodatkowo, wszystkie widoczne wyżej zmienne są przekazywane do skryptów. W ten sposób możemy bardzo prosto stworzyć skrypty, które będą działać w oparciu o te zmienne. Wystarczy stworzyć szereg warunków i przypisać im odpowiednie polecenia, które zwykle chcielibyśmy wpisać w terminal po konfiguracji maszyny za sprawą protokołu DHCP. Przykładem sytuacji, która wymagałaby dodatkowych poleceń, może być zwykły failover łącza czy też równoważenie obciążenia (load balancing), gdzie musimy skonfigurować trasy routingu. Przy pomocy skryptów dhclient’a, możemy cały proces konfiguracji hosta w pełni zautomatyzować.

Jak stworzyć skrypt dla dhclient

Do stworzenia skryptu potrzebnych nam jest kilka informacji. Przede wszystkim, musimy znać nazwę interfejsu sieciowego, w przypadku którego skrypt zostanie wykonany. Musimy znać także powód ( reason ). Wszystkie te informacje są do odczytania z logu dostępnego w pliku /tmp/dhclient-script.debug . Poniżej jest prosty szkielet skryptu, który można wykorzystać:

#/bin/sh

# see /sbin/dhclient-script

RUN="no"

if [ "$RUN" = "yes" ]; then
  if [ "${interface}" = "eth0" ]; then
    case $reason in
      BOUND|RENEW|REBIND|REBOOT)

        ;;
      EXPIRE|FAIL|RELEASE|STOP)

        ;;
    esac
  fi
fi

Oczywiście, reason trzeba sobie odpowiednio dostosować do własnych potrzeb. Ten powyższy szkielet trzeba także uzupełnić o odpowiednie polecenia, które trzeba wpisać przed ;; . Tak stworzony skrypt musimy zapisać w katalogu /etc/dhcp/dhclient-enter-hooks.d/ lub /etc/dhcp/dhclient-exit-hooks.d/ , w zależności od tego czy skrypt ma się wykonać przed czy po akcji dhclient’a. W sytuacji, gdy tworzymy skrypt, który ma się wykonać w obu przypadkach, możemy go umieścić w folderze /etc/dhcp/ i podlinkować go do w/w katalogów.


Komentarze

Zawartość wpisu