dhclient

Cannot move /etc/resolv.conf.dhclient-new to /etc/resolv.conf: Operation not permitted

Użytkownicy linux'a przykładają nieco większą wagę do konfiguracji swojego systemu. Te nieco bardziej świadome jednostki zdają sobie sprawę, że różnego rodzaju automaty są w stanie przepisywać konfigurację systemową bez naszej wiedzy. Weźmy sobie resolver DNS. To bardzo krytyczna usługa, nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa ale też i prywatności. Zakładając, że chcemy korzystać z pewnych określonych serwerów DNS lub też mamy skonfigurowaną usługę dnscrypt-proxy, trzeba zadbać o to, by adresy w pliku /etc/resolv.conf nie zostały z jakiegoś powodu przepisane. Użytkownicy zwykle nadają temu plikowi atrybut odporności ( chattr +i ) . Niemniej jednak, przy pobieraniu konfiguracji sieciowej za sprawą protokołu DHCP, w logu można zaobserwować komunikat: mv: cannot move '/etc/resolv.conf.dhclient-new' to '/etc/resolv.conf': Operation not permitted . Niby w niczym on nie przeszkadza ale możemy tak skonfigurować demona dhclient , by tę wiadomość wyeliminować.

Skrypt dhclient'a (dhclient script)

Jak wiele osób zapewne wie, szereg dystrybucji linux'a wykorzystuje dhclient w celu pobrania sieciowej konfiguracji hosta za sprawą protokółu DHCP. W zasadzie cała konfiguracja tego narzędzia sprowadza się do określenia szeregu opcji w pliku /etc/dhcp/dhclient.conf . W debianie nawet nie musimy dotykać tego pliku, by wszystko działało nam jak trzeba. Niemniej jednak, czasem konfiguracja interfejsów sieciowych może wymagać od nas dodatkowych zabiegów. W celu ułatwienia życia adminom dodano obsługę skryptów shell'owych (dhclient-script). Taki skrypt jesteśmy w stanie wywołać w zależności od zaistniałych zdarzeń protokołu DHCP. W tym wpisie zostanie pokazane w jaki sposób te skrypty możemy utworzyć i wykorzystać.