Smartfon z Androidem pod linux'em (MTP/PTP)

Spis treści

Wpadł mi w łapki smartfon Neffos C5 od TP-LINK, który ma na pokładzie Androida. Chciałem nim zrobić parę fotek, tylko pojawił się problem uzyskania dostępu do zasobów tego telefonu. Samo urządzenie pod linux'em identyfikowane jest jako idVendor=2357 oraz idProduct=0314 ale po jego podłączeniu do portu USB komputera nie pojawiły się żadne nowe dyski, które można by przejrzeć w celu zgania ich zawartości. Problem tkwił w konfiguracji mojego Debiana, w którym to brakowało obsługi protokołu MTP. Po chwili rozgryzłem tę zagadkę instalując w systemie pakiet jmtpfs , co umożliwiło interakcję z systemem plików telefonu i zgranie zrobionych zdjęć.

USB Mass Storage i protokół MTP/PTP

W przypadku starszych telefonów i smartfonów była wykorzystywana pamięć masowa USB (USB Mass Storage) w celu przesyłania plików z i do komputera. Problem z tym rozwiązaniem był taki, że tylko jedno urządzenie mogło z tej pamięci korzystać w danym czasie. W efekcie, gdy podłączaliśmy telefon do komputera, to linux operował na zasobach urządzenia i nie mogliśmy z nimi wejść w interakcję z poziomu telefonu. Obecnie smartfony korzystają z protokółu MTP (Media Transfer Protocol) lub PTP (Picture Transfer Protocol).

Jako, że MTP operuje na poziomie plików, to nie ma potrzeby wyłączności w dostępie do zasobów. System operacyjny komputera zwyczajnie wysyła żądania do smartfona z prośbą o konkretny plik. Po zaakceptowaniu takiej prośby, plik jest przesyłany i zapisywany na dysku naszego komputera. Podobnie w drugą stronę, gdzie to nasz linux chce przesłać plik na telefon, z tym, że wtedy to system telefonu (w tym przypadku Android) decyduje, czy odebrać taki plik i gdzie go zapisać. Jeśli zaś chcemy skasować plik z telefonu, to wysyłamy jedynie prosty sygnał, który Android interpretuje jako "skasuj plik xyz" i plik ulega skasowaniu.

By wiedzieć, jakimi plikami dysponuje smartfon, po podłączeniu go do komputera jest przesyłana lista wszystkich udostępniony przez telefon plików i katalogów. Trzeba jednak pamiętać, że część plików/katalogów może być przed nami ukryta i w efekcie ich nie zobaczymy na liście. Podobnie może być z prawami do modyfikacji konkretnych plików i tak dla przykładu nie wszystkie z nich będziemy w stanie skasować czy poddać edycji.

Niewątpliwą zaletą protokołu MTP jest wyeliminowanie potrzeby wspierania systemu plików przez systemy operacyjne. Chodzi o to, że pamięć masowa USB wymaga od naszego linux'a, by ten wpierał system plików, który na takim urządzeniu się znajduje. W przypadku, gdy nasz OS nie wspiera takiego systemu plików, to nie może wejść z nim w interakcję. Dlatego z reguły na pendrive czy innych pamięciach flash wykorzystuje się dość ograniczony system plików FAT, bo jest on wspierany przez wszystkie systemy operacyjne.

W przypadku smartfonów, gdzie rozmiary kart SD i pamięci telefonu mogą iść już w setki GiB, trzeba korzystać z innego systemu plików, np. EXT4, czy NTFS. Z tym, że znowu wybór każdego z tych systemów plików będzie powodował problemy czy to pod windowsem, czy też pod linux'em. Protokół MTP uwalnia nas od potrzeby wspierania systemu plików smartfona, z którym zamierzamy wymieniać dane, mniej więcej na takiej samej zasadzie jak odbywa się nasza komunikacja z serwerami HTTP czy FTP.

Brak zasobów smartfona pod linux'em

W opcjach Androida możemy sobie wybrać czy zamierzamy korzystać z protokołu MTP czy też i PTP. W tym celu wystarczy podłączyć smartfon do portu USB komputera. Na ekranie smartfona powinna nam się pojawić poniższa wiadomość:

smartfon-linux-protokol-mtp-ptp-podlaczanie-usb

Jak widzimy wyżej, jeśli nasz komputer nie wspiera protokołu MTP, to wybieramy PTP. Linux'y na szczęście nie mają problemów z protokołem MTP i dlatego to on został wyżej zaznaczony.

Po podłączeniu smartfona do portu USB, za wiele w logu systemowym nie zobaczymy. Mi pojawiły się jedynie te poniższe komunikaty:

kernel: usb 2-1.3: new high-speed USB device number 69 using ehci-pci
kernel: usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=2357, idProduct=0314
kernel: usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=4
kernel: usb 2-1.3: Product: Neffos
kernel: usb 2-1.3: Manufacturer: TP-LINK
kernel: usb 2-1.3: SerialNumber: TSL7DA69OBSO49PJ

Niemniej jednak, gdy rzucimy okiem bezpośrednio na to urządzenie przez lsusb , to już mamy tam informację o jakimś interfejsie MTP:

# lsusb -vvv -d 2357:0314

Bus 002 Device 069: ID 2357:0314
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0
 bDeviceProtocol     0
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x2357
 idProduct     0x0314
 bcdDevice      ff.ff
 iManufacturer      2 TP-LINK
 iProduct        3 Neffos
 iSerial         4 TSL7DA69OBSO49PJ
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      39
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0
  bmAttributes     0xc0
   Self Powered
  MaxPower       500mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      3
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass  255 Vendor Specific Subclass
   bInterfaceProtocol   0
   iInterface       17 MTP
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x01 EP 1 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0200 1x 512 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x82 EP 2 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x001c 1x 28 bytes
    bInterval        6
Device Qualifier (for other device speed):
 bLength        10
 bDescriptorType     6
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0
 bDeviceProtocol     0
 bMaxPacketSize0    64
 bNumConfigurations   1
Device Status:   0x0001
 Self Powered

Zatem smartfon chce komunikować się z naszym linux'em za pomocą protokołu MTP, z tym, że ten system jeszcze nie ma zaimplementowanej obsługi tego protokołu (brak odpowiednich pakietów).

Wsparcie Debiana dla protokołu MTP (libmtp9 i mtp-tools)

Jest sporo narzędzi, które umożliwiają linux'om operowanie na protokole MTP. Jeśli nie korzystamy z żadnych środowisk graficznych, to jest niemal pewne, że nie mamy w systemie wymaganych pakietów. W Debianie, wsparcie dla tego protokołu jest dostarczane z pakietem libmtp9 . Do tego są również narzędzia zawarte w pakiecie mtp-tools . W zasadzie to te pakiety wystarczą, by możliwa była interakcja z telefonem.

Po instalacji ww. pakietów, w systemie będziemy mieli dostęp do szeregu poleceń mtp-* . Teraz wystarcz podpiąć telefon do portu USB i wpisać w terminalu mtp-detect :

$ mtp-detect
libmtp version: 1.1.12

Listing raw device(s)
Device 0 (VID=2357 and PID=0314) is UNKNOWN in libmtp v1.1.12.
Please report this VID/PID and the device model to the libmtp development team
  Found 1 device(s):
  2357:0314 @ bus 2, dev 69
Attempting to connect device(s)
Android device detected, assigning default bug flags
USB low-level info:
  bcdUSB: 512
  bDeviceClass: 0
  bDeviceSubClass: 0
  bDeviceProtocol: 0
  idVendor: 2357
  idProduct: 0314
  IN endpoint maxpacket: 512 bytes
  OUT endpoint maxpacket: 512 bytes
  Raw device info:
   Bus location: 2
   Device number: 69
   Device entry info:
     Vendor: (null)
     Vendor id: 0x2357
     Product: (null)
     Vendor id: 0x0314
     Device flags: 0x18008106
Configuration 0, interface 0, altsetting 0:
  Interface description contains the string "MTP"
  Device recognized as MTP, no further probing.
Device info:
  Manufacturer: TP-LINK
  Model: Neffos C5
  Device version: 1.0
  Serial number: TSL7DA69OBSO49PJ
  Vendor extension ID: 0x00000006
  Vendor extension description: microsoft.com: 1.0; android.com: 1.0;
  Detected object size: 64 bits
  Extensions:
    microsoft.com: 1.0
    android.com: 1.0
Supported operations:
  1001: Unknown(1001)
  1002: Unknown(1002)
  1003: Unknown(1003)
  1004: Unknown(1004)
  1005: Unknown(1005)
  1006: Unknown(1006)
  1007: Unknown(1007)
  1008: Unknown(1008)
  1009: Unknown(1009)
  100a: Unknown(100a)
  100b: Unknown(100b)
  100c: Unknown(100c)
  100d: Unknown(100d)
  1014: Unknown(1014)
  1015: Unknown(1015)
  1016: Unknown(1016)
  1017: Unknown(1017)
  101b: Unknown(101b)
  9801: Unknown(9801)
  9802: Unknown(9802)
  9803: Unknown(9803)
  9804: Unknown(9804)
  9805: Unknown(9805)
  9810: Unknown(9810)
  9811: Unknown(9811)
  95c1: Unknown(95c1)
  95c2: Unknown(95c2)
  95c3: Unknown(95c3)
  95c4: Unknown(95c4)
  95c5: Unknown(95c5)
Events supported:
  0x4002
  0x4003
  0x4004
  0x4005
  0x4006
  0x4007
  0x400c
Device Properties Supported:
  0xd401: Synchronization Partner
  0xd402: Friendly Device Name
  0x5003: Image Size
  0x5001: Battery Level
Playable File (Object) Types and Object Properties Supported:
  3000: Undefined Type
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  3001: Association/Directory
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  3004: Text
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  3005: HTML
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  3008: MS Wave
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc46: Artist STRING data type READ ONLY
   dc9a: Album Name STRING data type READ ONLY
   dc9b: Album Artist STRING data type READ ONLY
   dc8b: Track UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc99: Original Release Date STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc89: Duration UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc8c: Genre STRING data type READ ONLY
   dc96: Composer STRING data type READ ONLY
   de99: Audio WAVE Codec UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   de92: Bit Rate Type UINT16 data type enumeration: 1, 2, READ ONLY
   de9a: Audio Bit Rate UINT32 data type range: MIN 1, MAX 1536000, STEP 1 READ ONLY
   de94: Number Of Channels UINT16 data type enumeration: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, READ ONLY
   de93: Sample Rate UINT32 data type range: MIN 8000, MAX 48000, STEP 1 READ ONLY
  3009: MP3
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc46: Artist STRING data type READ ONLY
   dc9a: Album Name STRING data type READ ONLY
   dc9b: Album Artist STRING data type READ ONLY
   dc8b: Track UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc99: Original Release Date STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc89: Duration UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc8c: Genre STRING data type READ ONLY
   dc96: Composer STRING data type READ ONLY
   de99: Audio WAVE Codec UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   de92: Bit Rate Type UINT16 data type enumeration: 1, 2, READ ONLY
   de9a: Audio Bit Rate UINT32 data type range: MIN 1, MAX 1536000, STEP 1 READ ONLY
   de94: Number Of Channels UINT16 data type enumeration: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, READ ONLY
   de93: Sample Rate UINT32 data type range: MIN 8000, MAX 48000, STEP 1 READ ONLY
  300b: MPEG
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc46: Artist STRING data type READ ONLY
   dc9a: Album Name STRING data type READ ONLY
   dc89: Duration UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc48: Description STRING data type READ ONLY
  3801: JPEG
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc48: Description STRING data type READ ONLY
  3802: TIFF EP
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  3804: BMP
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc48: Description STRING data type READ ONLY
  3807: GIF
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc48: Description STRING data type READ ONLY
  3808: JFIF
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  380b: PNG
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc48: Description STRING data type READ ONLY
  380d: TIFF
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  b901: WMA
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc46: Artist STRING data type READ ONLY
   dc9a: Album Name STRING data type READ ONLY
   dc9b: Album Artist STRING data type READ ONLY
   dc8b: Track UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc99: Original Release Date STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc89: Duration UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc8c: Genre STRING data type READ ONLY
   dc96: Composer STRING data type READ ONLY
   de99: Audio WAVE Codec UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   de92: Bit Rate Type UINT16 data type enumeration: 1, 2, READ ONLY
   de9a: Audio Bit Rate UINT32 data type range: MIN 1, MAX 1536000, STEP 1 READ ONLY
   de94: Number Of Channels UINT16 data type enumeration: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, READ ONLY
   de93: Sample Rate UINT32 data type range: MIN 8000, MAX 48000, STEP 1 READ ONLY
  b902: OGG
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc46: Artist STRING data type READ ONLY
   dc9a: Album Name STRING data type READ ONLY
   dc9b: Album Artist STRING data type READ ONLY
   dc8b: Track UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc99: Original Release Date STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc89: Duration UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc8c: Genre STRING data type READ ONLY
   dc96: Composer STRING data type READ ONLY
   de99: Audio WAVE Codec UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   de92: Bit Rate Type UINT16 data type enumeration: 1, 2, READ ONLY
   de9a: Audio Bit Rate UINT32 data type range: MIN 1, MAX 1536000, STEP 1 READ ONLY
   de94: Number Of Channels UINT16 data type enumeration: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, READ ONLY
   de93: Sample Rate UINT32 data type range: MIN 8000, MAX 48000, STEP 1 READ ONLY
  b903: AAC
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc46: Artist STRING data type READ ONLY
   dc9a: Album Name STRING data type READ ONLY
   dc9b: Album Artist STRING data type READ ONLY
   dc8b: Track UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc99: Original Release Date STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc89: Duration UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc8c: Genre STRING data type READ ONLY
   dc96: Composer STRING data type READ ONLY
   de99: Audio WAVE Codec UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   de92: Bit Rate Type UINT16 data type enumeration: 1, 2, READ ONLY
   de9a: Audio Bit Rate UINT32 data type range: MIN 1, MAX 1536000, STEP 1 READ ONLY
   de94: Number Of Channels UINT16 data type enumeration: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, READ ONLY
   de93: Sample Rate UINT32 data type range: MIN 8000, MAX 48000, STEP 1 READ ONLY
  b982: MP4
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  b983: MP2
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  b984: 3GP
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc46: Artist STRING data type READ ONLY
   dc9a: Album Name STRING data type READ ONLY
   dc89: Duration UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc48: Description STRING data type READ ONLY
  ba05: Abstract Audio Video Playlist
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  ba10: WPL Playlist
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  ba11: M3U Playlist
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  ba14: PLS Playlist
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  ba82: XMLDocument
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
  b906: FLAC
   dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
   dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
   dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
   dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
   dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
   dc44: Name STRING data type READ ONLY
   dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
   dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
Storage Devices:
  StorageID: 0x00010001
   StorageType: 0x0003 fixed RAM storage
   FilesystemType: 0x0002 generic hierarchical
   AccessCapability: 0x0000 read/write
   MaxCapacity: 10362871808
   FreeSpaceInBytes: 8785158144
   FreeSpaceInObjects: 1073741824
   StorageDescription: Pamięć telefonu
   VolumeIdentifier: (null)
  StorageID: 0x00020001
   StorageType: 0x0004 removable RAM storage
   FilesystemType: 0x0002 generic hierarchical
   AccessCapability: 0x0000 read/write
   MaxCapacity: 1968508928
   FreeSpaceInBytes: 62480384
   FreeSpaceInObjects: 1073741824
   StorageDescription: Karta SD
   VolumeIdentifier: (null)
Special directories:
  Default music folder: 0xffffffff
  Default playlist folder: 0xffffffff
  Default picture folder: 0xffffffff
  Default video folder: 0xffffffff
  Default organizer folder: 0xffffffff
  Default zencast folder: 0xffffffff
  Default album folder: 0xffffffff
  Default text folder: 0xffffffff
MTP-specific device properties:
  Friendly name: Neffos C5
  Synchronization partner: Neffos C5
  Battery level 41 of 100 (40%)
libmtp supported (playable) filetypes:
  Folder
  Text file
  HTML file
  RIFF WAVE file
  ISO MPEG-1 Audio Layer 3
  MPEG video stream
  JPEG file
  BMP bitmap file
  GIF bitmap file
  JFIF file
  Portable Network Graphics
  TIFF bitmap file
  Microsoft Windows Media Audio
  Ogg container format
  Advanced Audio Coding (AAC)/MPEG-2 Part 7/MPEG-4 Part 3
  MPEG-4 Part 14 Container Format (Audio+Video Emphasis)
  ISO MPEG-1 Audio Layer 2
  Abstract Playlist file
  XML file
  Free Lossless Audio Codec (FLAC)

Powyżej został wykryty smartfon. Niemniej jednak, mamy tam informację, że libmtp nie zna tego urządzenia ( UNKNOWN ). Jeśli mamy podobny problem, to wypadałoby zgłosić numery urządzenia (VID=2357 i PID=0314) do developerów. Te powyższe zostały właśnie zgłoszone. W międzyczasie możemy napisać regułę dla UDEV'a wzorując się na pliku /lib/udev/rules.d/69-libmtp.rules . Pamiętajmy tylko, by nową regułę umieścić w pliku /etc/udev/rules.d/69-libmtp.rules . W przeciwnym razie, przy aktualizacji UDEV'a, zmiany w pliku /lib/udev/rules.d/69-libmtp.rules zostaną nadpisane. Poniżej reguła dla Neffos'a C5:

# TP-LINK NEFFOS C5
ATTR{idVendor}=="2357", ATTR{idProduct}=="0314", SYMLINK+="libmtp-%k", MODE="660", GROUP="audio", ENV{ID_MTP_DEVICE}="1", ENV{ID_MEDIA_PLAYER}="1"

Jako, że pakiet mtp-tools zawiera całą masę poleceń mtp-* , to można się trochę pogubić w operowaniu na nich. Na szczęście nie musimy się nimi bawić, by wejść w interakcję z naszym smartfonem.

Pakiety mtpfs oraz jmtpfs

Jeśli operowanie na tych wszystkich narzędziach zawartych w pakiecie mtp-tools jest dla nas trochę przytłaczające, to zawsze możemy skorzystać z automatu na bazie FUSE. Mamy z grubsza dwa pakiety mtpfs oraz jmtpfs . Są one w gruncie rzeczy podobne do siebie ale mtpfs został osierocony na początku 2014 roku. Biorąc pod uwagę, że ostatnia wersja mtpfs jest datowana na rok 2010, to raczej nie ma sobie co tym pakietem głowy zawracać. Z kolei jeśli chodzi o jmtpfs , to jest on nieco nowszy ale i tak ostatni commit pojawił się trzy lata temu. Grunt, że ciągle ktoś się tym projektem interesuje oraz, że on działa. Dlatego też jeśli już chcemy instalować któryś z powyższych pakietów, to zdecydujmy się na jmtpfs .

Musimy jeszcze sobie nieco dostosować konfigurację FUSE w pliku /etc/fuse.conf . Otwieramy go zatem i dopisujemy poniższą linijkę, która zezwala użytkownikom innym niż root na korzystanie z opcji allow_other przy montowaniu zasobów:

user_allow_other

Montowanie zasobów smartfona

W przypadku, gdy mamy podpięty do komputera tylko jeden smartfon, to korzystanie z narzędzia jmtpfs znacznie się upraszcza. Nie musimy określać urządzenia za pomocą opcji -device . Po prostu wybrane zostanie pierwsze urządzenie na liście, którą z kolei możemy podejrzeć podając parametr -l . Poniżej jest lista urządzeń, które są w stanie komunikować się z moim systemem za pomocą protokołu MTP:

$ jmtpfs -l
Device 0 (VID=2357 and PID=0314) is UNKNOWN in libmtp v1.1.12.
Available devices (busLocation, devNum, productId, vendorId, product, vendor):
2, 71, 0x0314, 0x2357, UNKNOWN, UNKNOWN

Jako, że mamy tylko jedno urządzenie, to możemy zamontować jego zasoby wpisując w terminalu to poniższe polecenie:

$ jmtpfs /home/morfik/Desktop/android
Device 0 (VID=2357 and PID=0314) is UNKNOWN in libmtp v1.1.12.
Android device detected, assigning default bug flags

W przypadku, gdy tych urządzeń byłoby więcej i chcielibyśmy skorzystać z drugiego z tych, które widnieją na liście, to powyższe polecenie przybierze poniższą formę:

$ jmtpfs -device=2,71 /home/morfik/Desktop/android/

W tej chwili powinniśmy uzyskać dostęp do systemu plików urządzenia, zarówno do karty SD jak i do pamięci telefonu:

$ mount
...
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
jmtpfs on /home/morfik/Desktop/android type fuse.jmtpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)

Gdy skończymy zgrywać/wgrywać dane ze/na smartfona, system plików możemy odmontować w poniższy sposób:

$ fusermount -u /home/morfik/Desktop/android/

Przeglądanie zasobów za sprawą protokołu mtp://

Możemy również pominąć etap montowania systemu plików i zwyczajnie przeglądać zasoby bezpośrednio na urządzeniu korzystając z adresu mtp://[USB:001,002]/ w menadżerze plików. Oczywiście menadżer plików musi wspierać protokół MTP, inaczej nic z tego nie będzie. Numerki widoczne wyżej można odczytać z wyjścia polecenia lsusb lub też są one uwzględnione w informacji zwracanej przez polecenie jmtpfs -l :

$ jmtpfs -l
...
2, 71, 0x0314, 0x2357, UNKNOWN, UNKNOWN

W tym przypadku zostały zwrócone numerki 2 oraz 71 , zatem adres, który musimy wpisać w menadżerze plików to mtp://[usb:002,071]/ . Niestety mój menadżer plików nie obsługuje tego typu adresów. Można natomiast posłużyć się narzędziem gmtp:

smartfon-linux-protokol-mtp-ptp-gmtp

I jeszcze info o urządzeniu zwracane przez gmtp :

smartfon-linux-protokol-mtp-ptp-gmtp

Problemy z przeglądaniem zasobów smartfona

Może się zdarzyć też tak, że zasoby smartfona zostaną podmontowane bez większego problemu ale, gdy tylko będziemy chcieli przejść do punktu montowania, to zostanie nam zwrócony taki oto błąd:

$ ls -al /home/morfik/Desktop/android/
ls: cannot access '/home/morfik/Desktop/android/': Input/output error

W niektórych smartfonach ekran musi być odblokowany. Dlatego też zanim podepniemy telefon do komputera, upewnijmy się, że blokada ekranu została dezaktywowana.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.