Przecinek vs. kropka na klawiaturze numerycznej

Spis treści

Jak możemy przeczytać pod tym linkiem , zróżnicowanie pod względem zapisu większych liczb jak i części dziesiętnych różni się w zależności od kraju. Jedne do oddzielania od siebie tysięcy wykorzystują kropki, inne zaś przecinki i vice versa w przypadku części niecałkowitej. Nie będę tutaj się rozpisywał na temat wyższości kropki nad przecinkiem, bo problem dotyczy zupełnie czegoś innego, mianowicie, tego jak system interpretuje znaki pochodzące z klawiatury numerycznej.

Przecinek czy kropka?

W zależności od układu klawiatury, klawisz del na klawiaturze numerycznej powinien być automatycznie dostosowany do danego języka. Czyli w przypadku polskiego, powinniśmy mieć, chyba przecinek, a może kropkę? Dokładnie nie wiem, bo ja i tak korzystam z kropek do oddzielania części niecałkowitej i spacji w przypadku liczb idących w tysiące czy miliony. Wobec czego mam pewien problem, tj. nie udało mi się ustawić kropki pod klawiszem del . Zawsze tam jest przecinek, choć nawet nadruk bezpośrednio na klawiszu pokazuje kropkę. Można by przejść nad tym do porządku dziennego i szukać klawisza > na zwykłej klawiaturze, bo pod nim też jest kropka ale tak się nie stanie w tym przypadku.

Istnieje jedna opcja dla Xservera, która potrafi wymusić korzystanie z odpowiedniego separatora. By z niej skorzystać musimy mieć już wstępnie skonfigurowaną klawiaturę w systmie. W zależności od tego czy korzystamy z natywnych debianowych narzędzi czy też konfiguracja odbywa się przez Xserver, poniższy parametr trzeba dopisać do odpowiedniego pliku, tj. /etc/default/keyboard lub /etc/X11/xorg.conf.d/10-keyboard.conf odpowiednio.

Zatem, jeśli życzymy sobie by pod klawiszem del na klawiaturze numerycznej była kropka, dopisujemy do parametrów Xservera kpdl:dot . Jeśli zaś chcemy by to był przecinek, dodajemy kpdl:comma . Teraz już tylko wystarczy zresetować środowisko graficzne i zmiany powinny zacząć obowiązywać.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.