Morfitronik Security & Privacy

Port knocking na przykładzie knockd i iptables

2015-11-04 23:26:27
Morfik

Port knocking zezwala na zdalny dostęp do usług, które są chronione za pomocą zapory sieciowej. Generalnie rzecz biorąc, iptables ma blokować jakikolwiek ruch na porcie, na którym nasłuchuje jakaś demon. Oczywiście tym sposobem żaden klient nie mógłby nawiązać połączenia z serwerem i tutaj właśnie znajduje zastosowanie knockd , który jest w stanie dodawać dynamicznie odpowiednie reguły do filtra iptables. Nawiązywanie połączenia trwa z reguły bardzo szybko. Po tym jak klient uzyskał dostęp do serwera, te dodane wcześniej reguły są usuwane blokując tym samym wszelkie nowe próby połączenia ale nie odcinając jednocześnie ustanowionych już połączeń. Ten wpis ma jedynie na celu zaprezentowanie narzędzia knockd . Niemniej jednak, jest ono już przestarzałe i powinno się od niego odchodzić na rzecz Single Packet Authorization, czyli alternatywnego port knocking’u.

Konfiguracja demona knockd

Załóżmy, że mamy zdalny dostęp do serwera za pomocą shell’a. Port, który zostałby tradycyjnie odblokowany na zaporze to 22. Musimy ten wyjątek usunąć ze skryptu firewall’a. Następnie, by móc korzystać z dobrodziejstw jakie oferuje port knocking, na serwerze instalujemy pakiet knockd . Mając już ten pakiet w systemie, przechodzimy do edycji pliku /etc/knockd.conf . Definiujemy w nim te poniższe bloki:

[options]
   UseSyslog

[OpenSSH]
   sequence  = 2222:tcp,3333:tcp,4444:tcp
   seq_timeout = 5
   command   = /sbin/iptables -A approved -s %IP% -j ACCEPT
   tcpflags  = syn

[CloseSSH]
   sequence  = 4444:tcp,3333:tcp,2222:tcp
   seq_timeout = 5
   command   = /sbin/iptables -D approved -s %IP% -j ACCEPT
   tcpflags  = syn

Mamy tutaj dwie sekwencje portów. Pierwsza z nich doda adres źródłowy klienta do wyjątków w iptables. W ten sposób klient będzie w stanie zainicjować połączenie z demonem SSH. Natomiast druga sekwencja portów usunie ten adres z filtra iptables. Oczywiście możemy tworzyć bardziej skomplikowane reguły i nie musimy się ograniczać jedynie do adresu źródłowego. W tym przypadku wymagane jest ręczne wpisanie obu sekwencji, czyli po tym jak podamy prawidłową sekwencję portów, dostęp do serwera będzie możliwy tak długo aż wprowadzimy drugą sekwencję portów. Możemy ten mechanizm nieco zautomatyzować, tak by ustawić tylko określony przedział czasu, przez który okno będzie otwarte. W takim przypadku musimy przepisać ten powyższy kod do poniższej postaci:

[options]
   UseSyslog

[OpenCloseSSH]
   sequence   = 2222:tcp,3333:tcp,4444:tcp
   seq_timeout  = 5
   tcpflags   = syn
   start_command = /sbin/iptables -A approved -s %IP% -j ACCEPT
   cmd_timeout  = 15
   stop_command = /sbin/iptables -D approved -s %IP% -j ACCEPT

Parametr seq_timeout odpowiada za czas pukania w porty. W tym przypadku mamy 5 sekund na wprowadzenie poprawnej sekwencji. Z kolei cmd_timeout jest to czas, po przekroczeniu którego zostanie wykonane polecenie określone w stop_command . W start_command i stop_command możemy także wywoływać skrypty.

Zdalne otwieranie portów

Mając skonfigurowanego demona knockd uruchamiamy go na serwerze przy pomocy poniższego polecenia:

# /usr/sbin/knockd -i eth0 -v -D --config /etc/knockd.conf

Możemy teraz spróbować zapukać w porty i przetestować ten cały port knocking. Przechodzimy zatem na maszynę kliencką i wpisujemy w terminal to poniższe polecenie:

# knock -v 192.168.1.150 2222:tcp 3333:tcp 4444:tcp

hitting tcp 192.168.1.150:2222
hitting tcp 192.168.1.150:3333
hitting tcp 192.168.1.150:4444

Jeśli pukanie zakończyło się powodzeniem, do łańcucha approved powinna zostać dodana reguła z adresem IP maszyny, która przesłała poprawną sekwencję portów. W przypadku automatycznego usuwania reguł, po chwili ta reguła powinna zostać usunięta.

Zagrożenie bezpieczeństwa jakie niesie knockd

Korzystanie z port knocking’u w wykonaniu knockd ma jedną ale za to ogromną wadę. Mianowicie, można podsłuchać sekwencję portów. A jeśli ktoś będzie ją znał, to jego adres IP zostanie dopisany jako zaufany do filtra iptables. Możemy się na tę okoliczność zabezpieczyć wykorzystując mechanizm ochrony jaki oferują pliki hosts.allow i hosts.deny . W takim przypadku, jeśli osobie próbującej uzyskać dostęp do serwera udałoby się obejść firewall i złamać hasło do konta shell’owego, to podczas łączenia do demona SSH zobaczy jedynie ten poniższy komunikat:

$ ssh morfik@192.168.1.150
ssh: Exited: Error connecting: Connection refused

Komentarze

Zawartość wpisu