Morfitronik Security & Privacy

Konfiguracja wtyczki flash na linux'ie (mms.cfg)

2015-10-28 20:21:51
Morfik

W obecnych czasach powoli się odchodzi od stosowania technologi flash w przeglądarkach. Na dobra sprawę, po tym jak google w youtube przesiadł się na html5, to korzystanie z flash player’a nie ma już większego sensu. Są jednak serwisy, które nie nadążają za zmieniającą się rzeczywistością i w ich przypadku przejście z flash’a na html5 może jeszcze zająć kilka lat. Zatem nawet jeśli nie korzystamy z flash’a na co dzień, to i tak większość z nas będzie chciała go mieć w systemie, tak na wszelki wypadek, by nie być pozbawionym możliwości oglądania materiałów video na tych drugorzędnych serwisach. Jako, że wtyczka flash jest bardzo dziurawa, przydałoby się ją nieco skonfigurować i w tym wpisie zostanie przedstawionych szereg opcji, które można umieścić w pliku mms.cfg .

Opcje wtyczki flash

Jeżeli w naszym debianie mamy zainstalowany pakiet flashplugin-nonfree oznacza to, że przeglądarki są w stanie korzystać z wtyczki flash. W opcjach Firefox’a mamy jedynie możliwość wyłączenia/włączenia wtyczek lub też ustawienia ich tak by były ładowanie na żądanie. Nie damy jednak rady skonfigurować opcji samych wtyczek. Te opcje, o których mowa, można konfigurować osobno jedynie dla każdej strony www o ile taka korzysta z flash player’a. Te opcje można podejrzeć i by to zrobić, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na okienku z filmem i wybrać pozycję Settings , przykładowo:

Po jej wybraniu, powinno nam pokazać się okienko z szeregiem opcji:

Jak widzimy wyżej, mamy możliwość ustawienia różnych rzeczy, wliczając w to dostęp do mikrofonu czy też kamery. Każda strona www może te urządzenia wykorzystywać, chyba, że w tych opcjach wyraźnie ustawimy, by tego nie robiła. Problem w tym, że domyślnie każda witryna korzystająca z flash’a ma dostęp do tych urządzeń, zatem możemy być podsłuchiwani i nagrywani bez naszej wiedzy ilekroć tylko odwiedzamy taki serwis, a tego raczej chyba byśmy nie chcieli. Manualne konfigurowanie wszystkich możliwych stron www nie wchodzi w grę. Zatem jak podejść do konfiguracji wtyczki flash?

Pliki /etc/adobe/mms.cfg oraz ~/mm.cfg

Plugin flash ma swój plik konfiguracyjny, w którym można skonfigurować te wyżej widoczne opcje. Można również skonfigurować nieco więcej ale o tym za moment. Problem z konfigurowaniem flash’a przez przeglądarkę jest taki, że te ustawienia można zmienić bez problemu. Nieco trwalsze ustawienia zapewnia plik mm.cfg , który można wgrać do katalogu domowego. Standardowo on nie istnieje i trzeba go sobie utworzyć. Niemniej jednak, ustawienia w tym pliku również mogą zostać zmienione bez większych przeszkód. Alternatywą jest umieszczenie całej konfiguracji flash’a w pliku mms.cfg w katalogu /etc/adobe/ , gdzie możliwość wprowadzania zmian będzie miał jedynie administrator systemu.

Na stronie Adobe widnieje informacja, że wersja flash’a 11.2 będzie ostatnią jaka zostanie wypuszczona na linux’a. Dlatego też konfiguracja pliku mms.cfg będzie się opierać o tę wersję, a nie o jakąś nowszą. Wszystkie poniżej wypisane opcje zostały zaczerpnięte z manuala dostępnego na stronie Adobe. Wszystkie opcje, których domyślne wartości zmienimy za pomocą pliku mms.cfg , będą honorowane globalnie w całym systemie i użytkownik, czy też sama przeglądarka, nie będą mogły ich zmienić. Trzeba o tym pamiętać na wypadek późniejszych problemów.

Parametry w pliku mms.cfg

Poniżej jest lista wraz z krótkim opisem tych parametrów, które ja umieściłem w swoim pliku mms.cfg .

 • AVHardwareDisable – gdy ten parametr zostanie ustawiony na 1 , flash nie będzie miał dostępu do mikrofonu i kamery.
 • DisableDeviceFontEnumeration – w przypadku ustawienia na 1 , flash nie będzie w stanie wydobyć listy czcionek zainstalowanych w systemie.
 • FullScreenDisable – ten parametr określa czy pliki SWF mogą być odtwarzane w trybie pełnoekranowym.
 • LocalFileReadDisable – jeśli ten parametr zostanie ustawiony na 1 , lokalne pliki SWF nie będą w stanie odczytywać plików z dysku twardego, co oczywiście uniemożliwi ich uruchomienie. Dodatkowo, zdalne pliki SWF nie będą w stanie wysyłać i pobierać plików.
 • FileDownloadDisable – po ustawieniu 1 w tym parametrze, pobieranie plików za pomocą flash’a nie będzie możliwe.
 • FileUploadDisable – po ustawieniu 1 w tym parametrze, wysyłanie plików za pomocą flash’a nie będzie możliwe.
 • LocalStorageLimit – sztywny limit dla danych przechowywanych lokalnie przez konkretną domenę. Możliwe do określania 1 = brak, 2 = 10 KB, 3 = 100 KB, 4 = 1 MB, 5 = 10 MB, 6 = użytkownik określa limit.
 • ThirdPartyStorage – w przypadku ustawienia tego parametru na 0 , strony trzecie nie będą w stanie czytać i zapisywać lokalnie przechowywanych obiektów.
 • AssetCacheSize – sztywny limit dla komponentów flash’a wykorzystywany przez flash player’a. Można, co prawda, ustawić tutaj 1 ale nie ma się wpływu na rozmiar tego cache, domyślnie wynosi on 20MB.
 • AutoUpdateDisable – w przypadku linux’ów, funkcja auto update nie ma większego sensu, dlatego też można ją spokojnie wyłączyć.
 • DisableProductDownload – w przypadku ustawienia tego parametru na 1 nie będzie możliwe automatyczne instalowanie przez flash’a pewnych aplikacji, które zostały podpisane cyfrowo przez Adobe.
 • LocalFileLegacyAction – kontroluje to w jaki sposób flash player wykonuje lokalnie pewne pliki SWF, które zostały stworzone przez wcześniejsze wersje flash player’a. Dobrze jest tutaj ustawić 0 , czyli najbardziej restrykcyjny tryb.
 • AllowUserLocalTrust – w przypadku ustawienia tego parametru na 0 , użytkownik nie może umieszczać plików w lokalnie zaufanym sandboxie.
 • DisableSockets – ustawienie tutaj 0 wyłączy możliwość nawiązywania połączeń sieciowych z serwerami.
 • OverrideGPUValidation – ten parametr może powodować problemy przy renderowaniu obrazu. Dobrze jest ustawić tutaj 0 .
 • RTMFPP2PDisable – ustawienie tutaj 1 wyłączy możliwość udostępniania naszego łącza sieciowego na potrzeby połączeń p2p w strumieniach video serwowanych przez flash player podczas oglądania filmu.

Cały plik mms.cfg wraz z komentarzami (po angielsku) i innymi dodatkowymi opcjami, które nie zostały domyślnie włączone zamieszczam poniżej:

#
# /etc/adobe/mms.cfg: Adobe Flash (v. 11.2) privacy and security settings
#
# For more details, please visit:
# http://www.adobe.com/devnet/flashplayer/articles/flash_player_admin_guide.html
#

# If this value is set to 1, SWF files cannot access webcams or microphones. If this value is 0,
# the Settings Manager or Settings tabs let the user specify settings for access to webcams and
# microphones. If this value is set to 1, the privacy pop-up dialog never appears. However, the
# user can still access the Privacy tab and the Settings Manager, as well as tabs to let them
# designate which camera or microphone an application can use. These settings appear functional,
# but any choices the user makes are ignored. Also the recording level meter on the Microphone tab
# is disabled, and the Camera tab does not bring up a thumbnail of what the camera is seeing.
#
AVHardwareDisable = 1

# If the AVHardwareDisable value is set to 1, it prohibits SWF files from accessing webcams or
# microphones. The AVHardwareEnabledDomain settings provide exceptions to that rule. They create a
# "white list" of approved domain names or IP addresses to which data can be transmitted using a
# webcam or microphone. If the active security context is in the list of domains and IP addresses
# then camera and microphone access will be allowed. Otherwise it will default to the behavior
# specified by the AVHardwareDisable setting. This value must be set to a string containing a full
# domain name or IP address. The string value must exactly match the domain name or IP address to
# be enabled. Strings with wildcards such as *.adobe.com or 10.1.1.* are not supported. The mms.cfg
# file can contain multiple AVHardwareEnabledDomain settings to allow access to multiple domains
# and IP addresses. For example the following settings only allow access to cameras or microphones
# when connected to servers with the domain name test.mydomain.com or the IP address 10.1.1.10:
#
#AVHardwareEnabledDomain = test.mydomain.com
#AVHardwareEnabledDomain = 10.1.1.10

# This setting controls whether the Font.enumerateFonts() method in ActionScript 3.0 and the
# TextField.getFontList() method in ActionScript 1.0 and 2.0 return the list of fonts installed on
# a user’s system. If this value is 1, information on installed fonts cannot be returned. If this
# value is 0 (the default), information on installed fonts can be returned.
#
DisableDeviceFontEnumeration = 1

# This setting controls whether a SWF file playing via a browser plug-in can be displayed in
# full-screen mode; that is, taking up the entire screen and thus obscuring all application windows
# and system controls. If you set this value to 1, SWF files that attempt to play in full-screen
# mode fail silently. The default value is 0. Full-screen mode is implemented with a number of
# security options already built in, so you might choose to disable it only in specific
# circumstances.
#
FullScreenDisable = 0

# Setting this option to 1 prevents local SWF files from having read access to files on local
# hard drives; that is, local SWF files can’t even run. In addition, remote SWF files are unable
# to upload or download files. The default value is 0. If this value is set to 1, ActionScript
# cannot read any files referenced by a path (including the first SWF file that Flash Player opens)
# on the user’s hard disk. Any ActionScript API that loads files from the local file system is
# blocked. File upload/download via methods of the FileReference and FileReferenceList ActionScript
# APIs are also blocked if this flag is set. In addition, any values set for FileDownloadDisable
# and FileUploadDisable are ignored. It is important to remember that, except for uploading and
# downloading files, the only SWF files that can read local files are SWF files that are themselves
# local. Therefore, you do not need to use this option to prevent remote SWFs from reading local
# data; that is always prevented anyway. If this option is disabled, the ActionScript methods
# FileReference.browse() and FileReferenceList.browse() are also disabled.
#
LocalFileReadDisable = 0

# If this value is set to 1, the ActionScript FileReference.download() method is disabled; the
# user is not prompted to allow a download, and no downloads using the FileReference API are
# allowed. If this value is set to 0 (the default), Flash Player allows the ActionScript
# FileReference.download() method to ask the user where a file can be downloaded to, and then Flash
# Player downloads the file after the user approves the file save location. Files are never
# downloaded without user approval.
#
FileDownloadDisable = 0

# If the FileDownloadDisable value is set to 1, it prevents SWF files from downloading files
# using the FileReference API. The FileDownloadEnabledDomain settings provide exceptions to that
# rule. They create a "white list" of approved domain names or IP addresses from which files can be
# downloaded. If the active security context is in the list of domains and IP addresses then file
# downloads will be allowed. Otherwise it will default to the behavior specified by the
# FileDownloadDisable setting. This value must be set to a string containing a full domain name or
# IP address. The string value must exactly match the domain name or IP address to be enabled.
# Strings with wildcards such as *.adobe.com or 10.1.1.* are not supported. The mms.cfg file can
# contain multiple FileDownloadEnabledDomain settings to allow downloading from multiple domains
# and IP addresses.
#
#FileDownloadEnabledDomain = test.mydomain.com
#FileDownloadEnabledDomain = 10.1.1.10

# If this value is set to 1, all FileReference.upload(), FileReference.browse(), and
# FileReferenceList.browse() activity is disabled; the user is not prompted to upload files, and no
# uploads using the FileReference API are allowed. If this value is set to 0 (the default), Flash
# Player allows files to be uploaded using the FileReference API. The user is prompted to select a
# file to upload and to approve the selection. Files are never uploaded without user approval.
#
FileUploadDisable = 0

# If the FileUploadDisable value is set to 1, it prevents SWF files from uploading files using
# the FileReference API. The FileUploadEnabledDomain settings provide exceptions to that rule. They
# create a "white list" of approved domain names or IP addresses to which files can be uploaded. If
# the active security context is in the list of domains and IP addresses then file uploads will be
# allowed. Otherwise it will default to the behavior specified by the FileUploadDisable setting.
# This value must be set to a string containing a full domain name or IP address. The string value
# must exactly match the domain name or IP address to be enabled. Strings with wildcards such as
# *.adobe.com or 10.1.1.* are not supported. The mms.cfg file can contain multiple
# FileDownloadEnabledDomain settings to allow uploading to multiple domains and IP addresses.
#
#FileDownloadEnabledDomain=test.mydomain.com
#FileDownloadEnabledDomain=10.1.1.10

# This value specifies a hard limit on the amount of local storage that Flash Player uses (per
# domain) for persistent shared objects. The user can use the Settings Manager or Local Storage
# Settings dialog box to specify local storage limits. If no value is set here and the user
# doesn’t specify storage limits, the default limit is 100 KB per domain. If this value is set to
# 6 (the default), the user specifies the storage limits for each domain. If LocalStorageLimit is
# set, the Local Storage tab shows the limit specified, and the user can use this tab as if the
# limit does not exist. If the user sets more restrictive settings than the value set by
# LocalStorageLimit, they are honored (and displayed the next time the Settings dialog box is
# loaded). However, if the user selects settings higher than the limit set by LocalStorageLimit,
# the user’s settings are ignored. The local file storage limit is best obtained from the
# Settings dialog box, because this security setting is just a maximum value, and the user may have
# set a lower limit. The possible values are: 1 = no storage, 2 = 10 KB, 3 = 100 KB, 4 = 1 MB, 5 =
# 10 MB, 6 = user specifies upper limit
#
LocalStorageLimit = 1

# Third party refers to SWF files that are executing within a browser and have an originating
# domain that does not match the URL displayed in the browser window. If this value is set to 1,
# third-party SWF files can read and write locally persistent shared objects. If this value is set
# to 0, third-party SWF files cannot read or write locally persistent shared objects. This setting
# does not have a default value. If it is not included in the mms.cfg file, the Settings Manager or
# Local Storage Settings dialog box lets the user specify whether to permit locally persistent
# shared objects. If the user doesn’t make any changes, the default is to permit shared objects.
#
ThirdPartyStorage = 0

# This value specifies a hard limit, in MB, on the amount of local storage that Flash Player uses
# for the storage of common Flash components. If this option is not included in the mms.cfg file,
# the Settings Manager lets the user specify whether to permit component storage. However, the user
# can’t specify how much local storage space to use. The default limit is 20 MB. Setting this
# value to 0 disables component storage, and any components that have already been downloaded are
# purged the next time Flash Player runs.
#
AssetCacheSize = 0

# If this value is set to 0 (the default), Flash Player lets a user with admin rights enable or
# disable notification updates for all accounts on the machine in the Settings Manager. Standard
# users, meaning users without admin rights, cannot change this setting for all accounts on the
# machine. Standard users can enable or disable notification update for their individual account.
# That is, you cannot use AutoUpdateDisable = 0 to prevent the user from disabling notification
# updates for their individual account. If this value is set to 1, Flash Player disables
# notification updates and the AutoUpdateInterval, DisableProductDownload, and ProductDisabled
# options are ignored. However, you can still use the SilentAutoUpdateEnable and
# SilentAutoUpdateVerboseLogging options because a standard user cannot disable background updates.
#
AutoUpdateDisable = 1

# If this is a negative value (the default), Flash Player uses the notification update interval
# value specified in the Settings Manager. (If users don't make any changes with the Settings
# Manager, the default is every 7 days.) If this value is set to 0, Flash Player checks for an
# update every time it starts. If this is a positive value, the value specifies the minimum number
# of days between update checks.
#
#AutoUpdateInterval = 14

# If this value is set to 0 (the default), Flash Player can install native code applications that
# are digitally signed and delivered by Adobe. Adobe uses this capability to deliver Flash Player
# updates through the developer-initiated Express Install process, and to deliver the Adobe Acrobat
# Connect screen-sharing functionality. If this value is set to 1, these capabilities are disabled.
# However, if you want to enable some but not all product downloads, set this value to 0 (or omit
# it) and then use the ProductDisabled option to specify which product downloads are not permitted.
#
DisableProductDownload = 1

# This option is effective only when DisableProductDownload has a value of 0 or is not present in
# the mms.cfg file; it creates a list of ProductManager applications that users are not permitted
# to install or launch. Unlike most other mms.cfg options, you can use this option as many times as
# is appropriate for your environment.
#
#ProductDisabled = "application name"

# This setting controls whether to allow a SWF file produced for Flash Player 6 and earlier to
# execute an operation that has been restricted in a newer version of Flash Player. Flash Player 6
# made security sandbox distinctions based on superdomains. For example, SWF files from
# www.example.com and store.example.com were placed in the same sandbox. Flash Player 7 and later
# have made security sandbox distinctions based on exact domains, so, for example, a SWF file from
# www.example.com is placed in a different sandbox than a SWF file from store.example.com. The
# exact-domain behavior is more secure, but occasionally users may encounter a set of cooperating
# SWF files that were created when the older superdomain rules were in effect, and require the
# superdomain rules to work correctly. When this occurs, by default, Flash Player shows a dialog
# box asking users whether to allow or deny access between the two domains. Users may configure a
# permanent answer to this question by selecting Never Ask Again in the dialog, or by visiting the
# Settings Manager. The LegacyDomainMatching setting lets you override users' decisions about this
# situation. This setting does not have a default value. If it is not included in the mms.cfg
# file, the user can determine whether to allow the operation in a global manner (using the
# Settings Manager), or on a case-by-case basis (using an interactive dialog box). The values the
# user can choose among are "Ask," "Allow," and "Deny." The default value is "Ask". If this value
# is set to 1, Flash Player behaves as though the user answers "allow" whenever they make this
# decision. If it is set to 0, Flash Player behaves as though the user answers "deny" whenever they
# make this decision.
#
#LegacyDomainMatching = 0

# This setting controls how Flash Player determines whether to execute certain local SWF files
# that were originally produced for Flash Player 7 and earlier. Flash Player 7 and earlier placed
# all local SWF files in the local-trusted sandbox. Flash Player 8 and later have, by default,
# placed local SWF files in either the local-with-filesystem or local-with-networking sandbox. In
# order for a SWF file to be placed in the local-trusted sandbox in Flash Player 8 or later, that
# SWF file must be designated trusted, using either the Settings Manager or a trust configuration
# file. This latter behavior is more secure, but occasionally users may encounter an older local
# SWF file that was created when the older local-trusted behavior was in effect, and must be inthe
# local-trusted sandbox in order to work correctly. Users are notified of such situations by a
# dialog box, but the dialog is only a failure notification, not a means to trust the SWF file in
# question. Users can restore the functionality of such SWF files on a case-by-case basis by
# designating them trusted in the Settings Manager, but if users encounter a large number of such
# files, they may also elect in the Settings Manager to place all local SWF files published for
# Flash Player 7 or earlier into the local-trusted sandbox. The LocalFileLegacyAction setting lets
# you override users' decisions about this situation. This setting does not have a default value.
# If it is not included in the mms.cfg file, the user can use the Settings Manager to specify
# whether to place all older local SWF files into the local-trusted sandbox. If this value is set
# to 1 (the most permissive setting), Flash Player behaves as though users had elected to place all
# olderlocal SWF files into the local-trusted sandbox. If this value is set to 0 (the most
# restrictive setting), Flash Player behaves as though users had elected never to automatically
# place older local SWF files into the local-trusted sandbox, and also suppresses the failure
# notification dialog.
#
LocalFileLegacyAction = 0

# This setting lets you prevent users from designating any files on local file systems as trusted
# (that is, placing them into the local-trusted sandbox). This setting applies to SWF files
# published for any version of Flash. If this value is set to 1 (the default), Flash Player allows
# the user to specify whether local files can be placed into the local-trusted sandbox, through the
# use of the Settings Manager Global Security Settings panel and user trust files. If this value is
# set to 0, the user cannot place files into the local-trusted sandbox. That is, the Settings
# Manager Global Security Settings panel and user trust files are ignored.
#
AllowUserLocalTrust = 0

# By default, local security is disabled whenever the ActiveX control is running in a non-browser
# host application. In rare cases when this causes a problem, you can use this setting to enforce
# local security rules for the specified application. You can enforce local security for multiple
# applications by entering a separate EnforceLocalSecurityInActiveXHostApp entry for each
# application. The filename string must specify the executable filename only, not the full path to
# the executable; if you specify a full path, the setting is ignored.
#
#EnforceLocalSecurityInActiveXHostApp = "executable filename"

# This option is similar to "EnforceLocalSecurityInActiveXHostApp", but applies to plug-ins as
# well as the ActiveX control, and imposes stricter security controls. When a plug-in or ActiveX
# control is running within an application specified, it will be as though the HTML parameter
# allowNetworking="none" had been specified. That is, no networking or file system access of any
# kind will be permitted, and the SWF running in the Flash Player will run without the ability to
# load any additional media or communicate with any servers. You can enforce local security for
# multiple applications by entering a separate DisableNetworkAndFilesystemInHostApp entry for each
# application. The filename string must specify the executable filename only, not the full path to
# the executable; if you specify a full path, the setting is ignored.
#
#DisableNetworkAndFilesystemInHostApp = "executable filename"

# This option enables or disables the use of the Socket.connect() and XMLSocket.connect()
# methods. If you don’t include this option in the mms.cfg file, or if its value is set to 0,
# socket connections are permitted to any server. If this value is set to 1, no socket connections
# are allowed. However, if you want to disable some but not all socket connections, set this value
# to 1 and then use EnableSocketsTo to specify one or more servers to which socket connections can
# be made.
#
DisableSockets = 1

# This option is effective only when DisableSockets has a value of 1; it creates a whitelist of
# servers to which socket connections are allowed. Unlike most other mms.cfg options, you can use
# this option as many times as is appropriate for your environment. Note that the servers specified
# are target servers, to which socket connections are made; they are not origin servers, from which
# the connecting SWF files are served. The values specified here must exactly match the values
# specified in the ActionScript connect() methods. If you specify an IP address here, but the
# connect() method specifies a host name, the method fails even if that host name resolves to the
# specified IP address. Similarly, if you specify a host name here but the connect() method
# specifies an IP address, the method fails. Using this option does not take the place of a socket
# policy file on the target server. That is, this option has no effect if the specified server does
# not have a socket policy file.
#
#EnableSocketsTo = test.mydomain.com
#EnableSocketsTo = 10.1.1.10

# The GPU compositing feature is gated by the driver version for video cards. If a card and
# driver combination does not match the requirements needed to implement compositing, set
# OverrideGPUValidation to 1 to override validation of the driver requirements. For example, you
# might want GPU compositing enabled during a specific test suite, even if the video driver in the
# test machine doesn’t meet compositing requirements. This setting overrides driver version
# gating but still checks for VRAM requirements. Adobe recommends that you use this setting with
# care. Overriding GPU validation can result in rendering problems or system crashes due to driver
# issues. After completing the tests or programming tasks that require the use of this setting,
# consider setting it back to 0 (or removing it from the mms.cfg file) for normal operations.
#
OverrideGPUValidation = 0

# This option specifies how the NetStream constructor connects to a server when a value is
# specified for peerID, the second parameter passed to the constructor. If RTMFPP2PDisable has a
# value of 0 or is not present in the mms.cfg file, a peer-to-peer (P2P) connection can be used. If
# this value is 1, any value specified for peerID is ignored and P2P connections are disabled;
# NetStream objects can connect only to Flash Media Server.
#
RTMFPP2PDisable = 1

# If this option is present, Flash Player attempts to make RTMFP connections through the
# specified TURN server in addition to normal UDP sockets. TURN Servers are useful for conveying
# RTMFP network traffic through firewalls that otherwise block UDP packets.
#
#RTMFPTURNProxy = URL of TURN proxy server

Komentarze

Zawartość wpisu