Oblivious DoH (ODoH) z dnscrypt-proxy na Debian Linux

Spis treści

Parę miesięcy temu natrafiłem na taki oto artykuł na blogu Cloudflare, który poświęcony jest poprawie prywatności wykonywanych przez klientów zapytań DNS za sprawą wykorzystania mechanizmu zwanego Oblivious DoH (ODoH). Oczywiście postanowiłem już wtedy zbadać czym ten ODoH jest ale standardowe narzędzia dostępne w linux'ie (Debian/Ubuntu) jeszcze (przynajmniej wtedy) nie dojrzały do obsługi ODoH. Obecnie już jest trochę lepiej ale Oblivious DoH wciąż jest w fazie eksperymentów (RFC9230). Póki co, jedynym znanym mi narzędziem, które posiada wsparcie dla ODoH jest dnscrypt-proxy, którego instalację i konfigurację do współpracy z dnsmasq już jakiś czas temu opisywałem. Mając wsparcie dla ODoH w dnscrypt-proxy możemy pokusić się o wdrożenie Oblivious DoH w swoim systemie i sprawdzić czy faktycznie taki zabieg przyczyni się do poprawy prywatności wykonywanych przez nas zapytań DNS i właśnie temu zagadnieniu będzie poświęcony niniejszy wpis.

Czym jest Oblivious DoH (ODoH)

Czytając wpis na blogu Cloudflare możemy wyłapać informację, że Oblivious DoH ma na celu ograniczenie informacji, które serwer DNS, otrzymuje od klienta przy wykonywaniu zapytań DNS. Chodzi generalnie o to, że przy przesyłaniu zapytania o domenę do serwera DNS, taki serwer otrzymuje również informację o adresie IP klienta, który to zapytanie wykonał. Te dwie informacje (domena + adres IP) mogą bez większego trudu pomóc w ustaleniu maszyny (albo też i jej właściciela), która dokonała takiego zapytania (wystarczy zajrzeć w logi serwera DNS, nawet gdy taki podmiot twierdzi, że takowych nie zbiera).

ODoH ma więc na celu rozdzielenie tych dwóch informacji przez zaprzęgnięcie do pracy serwera proxy. W ten sposób do serwera proxy trafia zaszyfrowane zapytane DNS i serwer proxy nie jest w stanie tego zapytania odczytać. Takie zaszyfrowane zapytanie jest jedynie przekazywane dalej, tj. do właściwego serwera DNS i tam dopiero przez serwer DNS deszyfrowane i przetwarzane. Odpowiedź z serwera DNS jest również szyfrowana i zwracana do serwera proxy. I ponownie, serwer proxy nie jest w stanie tej odpowiedzi odczytać, a jedynie przekazuje ją do klienta, który to zapytanie o domenę wykonał.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, serwer DNS zna jedynie informację na temat domeny ale nie zna adresu IP klienta, bo ten adres wskazuje na IP serwera proxy. Jeśli teraz serwer DNS i serwer proxy będą należeć do osobnych podmiotów, które mają swoje infrastruktury sieciowe w innych częściach globu (np. w innych krajach czy kontynentach), to istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że uda się te dwie informacje pozyskać i poskładać razem, tak by namierzyć autora zapytania DNS.

Dnscrypt-proxy w wersji 2.1.0

Wspomniałem we wstępie, że jedynym znanym mi (przynajmniej póki co) narzędziem posiadającym wsparcie dla protokołu ODoH jest dnscrypt-proxy . Trzeba tutaj jednak wyraźnie zaznaczyć, że wsparcie dla mechanizmu Oblivious DoH w dnscrypt-proxy pojawiło się dopiero w wersji 2.1.0, która została wypuszczona dnia 2021-08-14. Do momentu pisania tego artykułu, w Debianie dostępna jest jedynie starsza wersja, tj. 2.0.45+ds1-1+b8 . Nie wiem dlaczego nowsza wersja dnscrypt-proxy nie może się dostać do repozytorium Debiana ale jeśli chcemy mieć możliwość wdrożenia ODoH, to trzeba będzie tę nowszą wersję dnscrypt-proxy w jakiś sposób sobie pozyskać.

Prekompilowana binarka

Jednym ze sposobów na pozyskanie dnscrypt-proxy w najnowszej wersji jest pobranie prekompilowanej binarki, która jest udostępniana na GitHub'ie. Jest tam też załączony plik .minisig , przy pomocy którego to możemy zweryfikować podpis cyfrowy złożony pod odpowiadającym mu plikiem ZIP:

$ wget https://github.com/DNSCrypt/dnscrypt-proxy/releases/download/2.1.2/dnscrypt-proxy-linux_x86_64-2.1.2.tar.gz

$ wget https://github.com/DNSCrypt/dnscrypt-proxy/releases/download/2.1.2/dnscrypt-proxy-linux_x86_64-2.1.2.tar.gz.minisig

$ ls -al | grep dnscrypt
-rw-r--r-- 1 morfik morfik 4214328 2022-08-01 18:11:33 dnscrypt-proxy-linux_x86_64-2.1.2.tar.gz
-rw-r--r-- 1 morfik morfik   335 2022-08-01 18:11:32 dnscrypt-proxy-linux_x86_64-2.1.2.tar.gz.minisig

Podpis weryfikujemy w poniższy sposób (potrzebny nam będzie pakiet minisign , dostępny standardowo w repozytorium Debiana):

$ minisign -Vm dnscrypt-proxy-*.tar.gz -P RWTk1xXqcTODeYttYMCMLo0YJHaFEHn7a3akqHlb/7QvIQXHVPxKbjB5
Signature and comment signature verified
Trusted comment: timestamp:1659370290  file:dnscrypt-proxy-linux_x86_64-2.1.2.tar.gz  hashed

Tego typu weryfikacja zapewnia nas, że plik nie został w żaden sposób zmieniony przez osoby trzecie, np. pracowników GitHub'a i jak najbardziej możemy go wgrać do swojego systemu.

Kompilacja dnscrypt-proxy ze źródeł i budowa paczki .deb

Ja naturalnie wolę zbudować sobie paczkę .deb i umieścić ją w swoim prywatnym repozytorium, tak by menadżer pakietów APT śledził wszystkie pliki, które za sprawą takiego pakietu zostaną zainstalowane w systemie. Artykuł na temat budowania paczek .deb znajduje się tutaj, a tutaj jest wpis na temat stworzenia własnego repozytorium przy pomocy reprepro. Mając te dwie rzeczy ogarnięte, zbudowanie paczki .deb z dnscrypt-proxy jest stosunkowo proste.

Pobieramy źródła dnscrypt-proxy z repozytorium git:

$ git clone --recursive https://github.com/DNSCrypt/dnscrypt-proxy

Pobieramy źródła z repozytorium Debiana (potrzebny nam będzie jedynie katalog debian/ z konfiguracją dla systemu budowania pakietów):

$ apt-get source dnscrypt-proxy

Kopiujemy katalog debian/ ze źródeł pobranej paczki .deb do źródeł git'a i przechodzimy do katalogu ze źródłami z git'a. Tam przy pomocy dch podbijamy wersję nowego pakietu .deb :

$ dch -i
dnscrypt-proxy (2.1.2+git20221116-1.1) unstable; urgency=medium

 * Non-maintainer upload.
 * New upstream release
 * Git commit (#a89d961)

 -- Mikhail Morfikov <morfik@nsa.com> Sat, 19 Nov 2022 15:42:48 +0100

Katalog ze źródłami git'a pakujemy:

$ tar --exclude='.git' --exclude='.gitignore' --exclude='.pc' --exclude='debian' -cf - ../dnscrypt-proxy  | xz -9 -c - > ../dnscrypt-proxy_2.1.2+git20221116.orig.tar.xz

Następnie budujemy źródła via debuild

$ debuild -S -sa -d -i --lintian-opts --profile debian

Teraz możemy zbudować pakiet .deb przy pomocy debuilder :

$ sudo pbuilder --build ../dnscrypt-proxy_2.1.2+git20221116-1.1.dsc

Opcjonalnie można też w pliku debian/control dostosować zależności ale w tym przypadku dnscrypt-proxy zbudował się bez problemów.

Warto tutaj jednak zaznaczyć, że przy wydawaniu polecenia git pojawiła się opcja --recursive , która dociągnęła niezbędne moduły i umieściła je w katalogu vendor/ . Gdy dnscrypt-proxy jest budowany oficjalnie, to ten katalog jest ze źródeł usuwany, a wszystkie niezbędne zależności są pakietowane osobno i znajdują się w odpowiednich paczkach. Póki co, szereg zależności nie został jeszcze spakietowanych i trzeba by pierw stosowne kroki poczynić, w co trzeba by trochę pracy włożyć. Ten wyżej opisany sposób nie do końca jest debianowy ale robi to, co powinien przy najmniejszym nakładzie sił z naszej strony.

Tak przygotowaną paczkę wrzucamy sobie do lokalnego repozytorium:

$ reprepro include sid /media/debuilder/pbuilder/result/dnscrypt-proxy_2.1.2+git20221116-1.1_amd64.changes

I paczka jest gotowa do instalacji w systemie przy pomocy menadżera pakietów apt-get / aptitude .

Konfiguracja dnscrypt-proxy do pracy z ODoH

Cały proces konfiguracji samego dnscrypt-proxy został dość dokładnie opisany w osobnym artykule i nie będę tego zagadnienia tutaj poruszał. Jeśli nie mamy jeszcze wgranego i/lub skonfigurowanego dnscrypt-proxy , to polecam zapoznanie się z tym artykułem. Poniższa część wpisu zakłada, że dnscrypt-proxy działa, a nasz linux potrafi przy jego pomocy realizować zapytania DNS.

Przy założeniu, że dnscrypt-proxy działa poprawnie, jego konfiguracja pod kątem zaimplementowania mechanizmu ODoH jest relatywnie prosta. Całość sprowadza się w zasadzie do edycji pliku /etc/dnscrypt-proxy/dnscrypt-proxy.toml . Stosowne sekcje tego pliku zostały zamieszczone poniżej wraz z krótkim opisem:

Przede wszystkim musimy wybrać serwer ODoH. Sam serwer DoH nie wystarczy. Provider DNS musi wspierać ODoH. Cloudflare naturalnie posiada wsparcie dla protokołu ODoH i możemy skorzystać tylko z tego providera ale możemy także podać kilku providerów DNS (pełna ich lista znajduje się tutaj):

server_names = ['odoh-cloudflare', 'odoh-koki-ams']

By mój wybrać odoh-cloudflare lub/i odoh-koki-ams, musimy uwzględnić w konfiguracji dnscrypt-proxy listę serwerów ODoH:

odoh_servers = true

Musimy także w sekcji [sources] dopisać/odkomentować poniższy blok kodu:

...
[sources]
...
 ### ODoH (Oblivious DoH) servers and relays

  [sources.odoh-servers]
   urls = ['https://raw.githubusercontent.com/DNSCrypt/dnscrypt-resolvers/master/v3/odoh-servers.md', 'https://download.dnscrypt.info/resolvers-list/v3/odoh-servers.md', 'https://ipv6.download.dnscrypt.info/resolvers-list/v3/odoh-servers.md']
   cache_file = 'odoh-servers.md'
   minisign_key = 'RWQf6LRCGA9i53mlYecO4IzT51TGPpvWucNSCh1CBM0QTaLn73Y7GFO3'
   refresh_delay = 24
   prefix = ''
  [sources.odoh-relays]
   urls = ['https://raw.githubusercontent.com/DNSCrypt/dnscrypt-resolvers/master/v3/odoh-relays.md', 'https://download.dnscrypt.info/resolvers-list/v3/odoh-relays.md', 'https://ipv6.download.dnscrypt.info/resolvers-list/v3/odoh-relays.md']
   cache_file = 'odoh-relays.md'
   minisign_key = 'RWQf6LRCGA9i53mlYecO4IzT51TGPpvWucNSCh1CBM0QTaLn73Y7GFO3'
   refresh_delay = 24
   prefix = ''
...

Następnie w sekcji [anonymized_dns] dodajemy trasy (przekaźniki/proxy) dla poszczególnych serwerów DNS:

...
[anonymized_dns]
...
 routes = [
 ...
  { server_name='odoh-cloudflare', via=['odohrelay-crypto-sx', 'odohrelay-surf'] },
  { server_name='odoh-koki-ams', via=['odohrelay-koki-ams', 'odohrelay-koki-bcn'] }
 ...
 ]
...

Ta powyższa konfiguracja określa trasę osobno do serwera odoh-cloudflare oraz dla serwera odoh-koki-ams . Składnia jest następująca: w server_name= określamy to, co zostało wpisane w parametrze server_names = (wyżej w pliku /etc/dnscrypt-proxy/dnscrypt-proxy.toml ), zaś w via=[] definiujemy dowolną ilość przekaźników/proxy. Jeśli przekaźników będzie więcej niż jeden, tak jak w tym przypadku mamy dwa, to zaszyfrowane zapytania DNS zostaną przesłane przez pierwszy bądź drugi przekaźnik. Podobnie ma się sprawa w przypadku serwera odoh-koki-ams .

Test ODoH w dnscrypt-proxy

Te powyższe wpisy w pliku /etc/dnscrypt-proxy/dnscrypt-proxy.toml są w zasadzie wszystkim, co potrzebne jest by dnscrypt-proxy zaczął komunikować się z wykorzystaniem mechanizmu ODoH. Wypadałoby teraz przetestować czy tak jest w istocie. Restartujemy zatem demona dnscrypt-proxy i patrzymy w log:

...
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:41] [NOTICE] dnscrypt-proxy 2.1.2
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:41] [NOTICE] Network connectivity detected
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:41] [NOTICE] Dropping privileges
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:41] [NOTICE] Network connectivity detected
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:41] [NOTICE] Now listening to 127.0.2.1:5353 [UDP]
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:41] [NOTICE] Now listening to 127.0.2.1:5353 [TCP]
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:41] [NOTICE] Now listening to [::1]:5353 [UDP]
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:41] [NOTICE] Now listening to [::1]:5353 [TCP]
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:41] [NOTICE] Now listening to https://127.0.2.1:3000/dns-query [DoH]
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:41] [NOTICE] Source [public-resolvers] loaded
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:41] [NOTICE] Source [relays] loaded
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:41] [NOTICE] Source [odoh-servers] loaded
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:41] [NOTICE] Source [odoh-relays] loaded
...

Na powyższym logu widać, że źródła dla [odoh-relays] oraz [odoh-servers] zostały z powodzeniem załadowane.

Dalej mamy informacje o skonfigurowanych trasach i serwerach DNS:

...
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:41] [NOTICE] Anonymized DNS: routing [odoh-cloudflare] via [odohrelay-crypto-sx odohrelay-surf]
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:41] [NOTICE] Anonymized DNS: routing [odoh-koki-ams] via [odohrelay-koki-ams odohrelay-koki-bcn]
...
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:41] [NOTICE] Anonymizing queries for [odoh-cloudflare] via [odohrelay-crypto-sx]
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:43] [INFO] [odoh-cloudflare] TLS version: 304 - Protocol: h2 - Cipher suite: 4865
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:43] [NOTICE] [odoh-cloudflare] OK (ODoH) - rtt: 75ms
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:44] [NOTICE] Anonymizing queries for [odoh-koki-ams] via [odohrelay-koki-ams]
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:49] [INFO] [odoh-koki-ams] TLS version: 304 - Protocol: h2 - Cipher suite: 4865
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:49] [NOTICE] [odoh-koki-ams] OK (ODoH) - rtt: 88ms
...
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:49] [NOTICE] Sorted latencies:
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:49] [NOTICE] -  75ms odoh-cloudflare
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:49] [NOTICE] -  88ms odoh-koki-ams
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:49] [NOTICE] Server with the lowest initial latency: odoh-cloudflare (rtt: 75ms)
dnscrypt-proxy[140118]: [2022-11-21 15:53:49] [NOTICE] dnscrypt-proxy is ready - live servers: 2
...

Zatem wszystko zdaje się działać poprawnie.

Odpalmy zatem terminal i spróbujmy rozwiązać jakąś domenę:

$ /usr/sbin/dnscrypt-proxy -config /etc/dnscrypt-proxy/dnscrypt-proxy.toml -resolve blog.cloudflare.com
Resolving [blog.cloudflare.com] using 127.0.2.1 port 5353

Resolver   : 172.70.245.120

Canonical name: blog.cloudflare.com.

IPv4 addresses: 104.18.28.7, 104.18.29.7
IPv6 addresses: -

Name servers : vin.ns.cloudflare.com., jule.ns.cloudflare.com.
DNSSEC signed : yes
Mail servers : no mail servers found

HTTPS alias  : -
HTTPS info  : [alpn]=[h3,h3-29,h2], [ipv4hint]=[104.18.28.7,104.18.29.7], [ipv6hint]=[2606:4700::6812:1c07,2606:4700::6812:1d07]

Host info   : -
TXT records  : facebook-domain-verification=u7qg1p6sqxiw7gbbo14awsjuselbfa, google-site-verification=pk6_Y8biD39iFLnGSJleg1mheNNSOczzlDrJLPWeaHU

Jak widać, rozwiązanie domeny blog.cloudflare.com zakończyło się powodzeniem, zatem obsługa protokołu ODoH w dnscrypt-proxy jest realizowana bez żadnych problemów.

Podsumowanie

Im mniej informacji pozyskuje docelowy serwer DNS, tym lepiej dla nas, tj. użytkowników internetu, nawet jeśli przesyłane do takiego serwera dane są w pełni zaszyfrowane i niedostępne dla osób postronnych. Nasuwa się jednak pytanie, po co stosować Oblivious DoH skoro różnego rodzaju providerzy (w tym też ci od DNS) zapewniają nas, że logów nie przechowują? Skoro nie ma logów, to żadne organy ścigania nie będą w stanie powiązać zapytań DNS z adresami IP, więc po co to wszystko? Liczne przypadki, o których można poczytać/posłuchać w mediach dowodzą potrzeby istnienia i wdrożenia takiego mechanizmu jak ODoH, bo ci co ogłaszają się, że logów nie przechowują, jakimś dziwnym trafem jednak te logi posiadają ku zdziwieniu całym rzeszom wielce zawiedzionych użytkowników (patrz NordVPN). Dlatego też wyposażenie się w dnscrypt-proxy oraz skonfigurowanie go tak, aby rozwiązywał domeny z wykorzystaniem protokołu ODoH jest konieczne i powinno być obowiązkowe dla osób, które cenią sobie prywatność przy codziennym korzystaniu z sieci.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.