Mostek eth0 + wlan0 z bridge-utils i wpa_supplicant

Spis treści

Posiadając w komputerze kilka interfejsów sieciowych, prędzej czy później dostrzeżemy wady jakie niesie ze sobą konfiguracja wszystkich posiadanych kart sieciowych. Skonfigurowanie szeregu interfejsów przewodowych nie stanowi raczej większego wyzwania. Można je spiąć w jeden za pomocą bonding'u czy też konfigurując wirtualny interfejs mostka (bridge). A co w przypadku bezprzewodowych interfejsów? Tu również możemy skonfigurować interfejs bond0 lub też podpiąć interfejs wlan0 pod mostek. Jako, że bonding już opisywałem, to w tym artykule zajmiemy się mostkowaniem interfejsu przewodowego i bezprzewodowego, które zwykle dostępne są w naszych laptopach. Ten proces zostanie opisany w oparciu o dystrybucję linux'a Debian i skontrastujemy go sobie z w/w bonding'iem.

Konfiguracja mostka (bridge)

Wirtualny interfejs mostka jest w stanie spiąć szereg interfejsów fizycznych, które mamy dostępne w komputerze. Takie rozwiązanie ma tę zaletę, że mamy w systemie do skonfigurowania tylko jeden interfejs sieciowy. Mając jeden interfejs, mamy jeden adres IP, a to z kolei upraszcza nieco naszą pracę w sieci.

Do skonfigurowania mostka w Debianie, potrzebne są nam odpowiednie narzędzia. Te z kolei znajdują się w pakiecie bridge-utils . Nie powinno być raczej problemów z instalacją tego pakietu, zatem przejdźmy od razu do konfiguracji mostu w pliku /etc/network/interfaces . Edytujemy ten plik i wrzucamy do niego poniższą zawartość:

iface wlan0 inet manual
iface eth0 inet manual

auto br-lan
iface br-lan inet dhcp
  bridge_ports eth0 wlan0
#  bridge_maxwait 10
#  bridge_waitport 10
  wpa-iface wlan0
  wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
  wpa-driver nl80211
  wpa-bridge br-lan

Interfejsy, które zamierzamy podpiąć pod mostek, wyjmujemy spod działania różnych narzędzi konfiguracyjnych, np. Network Manager. Dlatego też wyżej mamy dwie linijki z iface , które mają ustawiony tryb manual . Ta duża zwrotka ma na celu skonfigurowanie interfejsu mostka.

Jako, że chcemy, by interfejs br-lan był podnoszony na starcie systemu, to dodajemy dyrektywę auto . Chcemy także, aby ten interfejs pobierał konfigurację sieciową przez protokół DHCP. Dlatego w iface br-lan określiliśmy sobie dhcp . Niemniej jednak, możemy także statycznie skonfigurować sobie ten interfejs. My jednak pozostaniemy przy dynamicznej konfiguracji.

Opcja bridge_ports określa interfejsy sieciowe, które mają być zarządzane przez mostek. Od tej pory, to mostek będzie zarządzał statusem tych interfejsów w zależności od tego czy podepniemy przewód do portu ethernet, czy też podłączymy się do sieci WiFi.

Opcje bridge_waitport oraz bridge_maxwait mają za zadanie opóźnić nieco konfigurację mostka. Chodzi o to, że niektóre interfejsy wymagają czasu by stały się dostępne w systemie, a bez nich mostek nam się źle skonfiguruje. Czas jest w sekundach. Jeśli skrypty konfigurujące mostek mają problemy z dostępnością interfejsów, które zamierzamy do niego podpiąć, to powinniśmy dostosować sobie odpowiednio czas w tych opcjach.

Opcje z wpa-* odnoszą się do konfiguracji interfejsu bezprzewodowego. W wpa-iface określamy nazwę interfejsu bezprzewodowego, który podpinamy pod mostek. Z kolei w wpa-conf wskazujemy plik z konfiguracją sieci WiFi. W przypadku większości nowych kart WiFi w wpa-driver ustawiamy nl80211 , w przypadku pozostałych wext .

Kluczowa sprawa to poprawne wskazanie interfejsu mostka w wpa-bridge . Bez tej opcji AP będą blokowały połączenie za sprawą różnych adresów MAC. Standardowo system uwierzytelni się w sieci bezprzewodowej za pomocą karty WiFi, a ta ma inny MAC niż ten zdefiniowany w interfejsie mostka. Później jak system będzie chciał przesłać jakiś pakiet, to zrobi to podając adres MAC mostka i ten pakiet zostanie zablokowany przez AP. Definiując ten parametr nie musimy sobie zawracać głowy dodatkowymi operacjami na filtrze pakietów iptables .

Więcej informacji na temat parametrów mostka można znaleźć w man bridge-utils-interfaces.

Tryb WDS na potrzeby interfejsu WiFi

Mostki zostały stworzone głównie z zamiarem obsługi interfejsów przewodowych lub bezprzewodowych w trybie AP. W naszym przypadku, gdy zamierzamy wykorzystać taki mostek w połączeniu z interfejsem WiFi w trybie klienta (STA), to możemy napotkać całą masę problemów.

Standardowo takiego bezprzewodowego interfejsu w trybie klienta nie da rady podpiąć pod mostek. Trzeba na karcie WiFi aktywować 4addr odpowiadający za tryb WDS. Możemy to zrobić wykorzystując iw (dostępne w pakiecie o tej samej nazwie). Następnie w pliku /etc/network/interfaces w bloku konfigurującym interfejs br-lan dodajemy poniższe linijki:

iface br-lan inet dhcp
...
  pre-up iw dev wlan0 set 4addr on
  post-down iw dev wlan0 set 4addr off

Zatem włączanie trybu WDS na karcie sieciowej laptopa mamy z głowy. Teraz interfejs wlan0 powinniśmy być w stanie dodać do naszego mostka. Niemniej jednak, to nie koniec naszej pracy. Na każdym routerze, z którym zamieramy się łączyć, tryb WDS musi być również aktywowany. W przeciwnym razie nie damy rady się podłączyć po WiFi.

W przypadku domowych routerów bezprzewodowych, zwłaszcza tych z firmware OpenWRT/LEDE, tryb WDS możemy ustawić w pliku /etc/config/wireless dodając do konfiguracji sieci ten poniższy parametr:

config wifi-iface
...
    option wds '1'

Pętla za sprawą broadcast'u i protokół STP

Zgodnie z informacjami zawartymi tutaj, przy konfiguracji mostu może nastąpić pętla, która jest w stanie ubić naszą sieć. Generalnie rzecz biorąc, mamy dwa połączenia i musimy je skonfigurować tak, by tylko jedno z nich było aktywne w danym czasie. W przeciwnym razie pakiety broadcast, np. podczas fazy pobierania adresacji za sprawą protokołu DHCP, będą krążyć między naszym mostkiem a switch'em routera, co ostatecznie doprowadzi naszą sieć do zawału. Taka pętla objawia się w poniższy sposób:

kernel: br-lan: received packet on wlan0 with own address as source address
kernel: br-lan: received packet on eth0 with own address as source address
kernel: br-lan: received packet on wlan0 with own address as source address
kernel: net_ratelimit: 12758 callbacks suppressed

Takich komunikatów jest cała masa. Dodatkowo serwer DHCP na routerze WiFi dostaje ogromną ilość zapytań o adresację IP i właśnie te pakiety w końcu wykończą naszą sieć.

By rozwiązać ten problem, możemy korzystać tylko z jednego interfejsu sieciowego, np. wlan0 lub eth0 w danej chwili. Jeśli mamy zamiar podłączyć przewód do portu ethernet, to musimy pierw wyłączyć WiFi i podobnie w drugą stronę. Z tym, że takie rozwiązanie nie jest zbyt wygodne i musimy poszukać sobie innego sposobu.

Możemy skorzystać z protokołu STP (Spanning Tree Protocol). Ma on za zadanie tak skonfigurować mostki i switch'e, by pętle w sieci nie występowały. Za każdym razem, gdy interfejs będzie podnoszony, STP sprawdzi konfigurację sieci i ustali, jak ma przebiegać trasa pakietu. W przypadku włączenia zarówno interfejsu wlan0 i eth0 , jeden z nich zostanie skonfigurowany jako backup na wypadek utraty połączenia przez drugi interfejs. By skonfigurować STP na interfejsie br-lan dodajemy do konfiguracji mostu te poniższe wpisy:

iface br-lan inet dhcp
  ...
  bridge_stp on
  bridge_portprio eth0 10
  bridge_portprio wlan0 20
  bridge_fd 3
  bridge_maxage 6

Opcja bridge_stp aktywuje protokół STP, natomiast bridge_portprio ustawia priorytet interfejsom podpiętym do mostka. Im mniejsza wartość, tym wyższy priorytet. W takiej konfiguracji jak powyżej, to przez interfejs eth0 będą przepuszczane pakiety w przypadku, gdy oba interfejsy będą aktywne. Gdy odłączymy przewód od portu ethernet, po chwili nastąpi rekonfiguracja sieci i zostaniemy przełączeni na interfejs wlan0 . Po podłączeniu przewodu, zostaniemy przepięci z powrotem na interfejs eth0 .

Takie przełączanie trwa chwilę. By być szczerym, to trwa ono dość długo, bo prawie jedną minutę. Musimy ten czas nieco skrócić i do tego celu służą opcje bridge_fd oraz bridge_maxage . Każda z nich ma minimalną wartość jaką możemy ustawić. Te powyższe wartości są minimalne, a czas jest liczony w sekundach. Trzeba jednak pamiętać, że im większa jest sieć, tym te wartości powinny być większe. Na nasze standardy wystarczą te minimalne.

Przy takim ustawieniu jak wyżej, przejście z eth0 na wlan0 zajmie około 9 sekund. Natomiast z wlan0 na eth0 około 2 sekund.

Mostek i roaming WiFi

Przy takim rozwiązaniu jak to opisane powyżej będą występować częściowe problemy z roamingiem w sieci WiFi. Chodzi o to, że demon ramingowy nie może zostać w takiej sytuacji uruchomiony i przy zmianie sieci nie zostanie pobrana ponownie adresacja IP. W efekcie może i przełączenie do nowego AP nastąpi ale system będzie korzystał ze starego adresu IP, bo parametr id_str , który ustawiany jest w pliku /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf nie ma żadnej mocy i w efekcie system nie przełącza się.

Jeśli chodzi zaś o roaming w tej samej sieci WiFi, to działa on bez zarzutu, bo tutaj nie trzeba zmieniać adresacji IP.

Testy mostka

Poniżej jest test konfiguracji mostka.

mostek-bridge-linux-debian-test

Jak widzimy, mamy tutaj aktywny zarówno interfejs wlan0 jak i eth0 . Interfejs wlan0 został przełączony w stan blokady i wykorzystywany jest interfejs eth0 , przez który została otrzymana konfiguracja dla br-lan . Sprawdźmy zatem co się stanie po odłączeniu i podłączeniu przewodu do portu ethernet:

mostek-bridge-linux-debian-test

Po odłączeniu przewodu mamy tylko jeden interfejs aktywny i to przez niego zostają przepuszczone pakiety. W przypadku podpięciu przewodu do portu ethernet, pojawia się drugi interfejs aktywny i system decyduje się wyłączyć interfejs bezprzewodowy by uniknąć pętli.

Bridging czy bonding

Jeśli miałbym być szczery, to dla mnie za dużo kombinowania z tym całym mostkiem w przypadku bezprzewodowych interfejsów WiFi. Gdybym miał wybierać między bridging a bonding, to jednak wolę bonding. Przynajmniej w jego przypadku nie ma problemów z przełączaniem się między WiFi i wire, no i też nie trzeba włączać żadnego trybu WDS, zwłaszcza na routerach.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.