Moduł TPE (Trusted Path Execution) dla kernela linux

Spis treści

Użytkownicy linux'a są zwykle chronieni przez mechanizmy bezpieczeństwa, które ten system jest w stanie zaoferować. Oczywiście deweloperzy różnych dystrybucji, np. Debiana, dokładają wszelkich możliwych starań, by system jako całość był wstępnie skonfigurowany tak, by końcowy użytkownik nie musiał za wiele majstrować przy zabezpieczeniach i mógł się czuć i być (przynajmniej względnie) bezpieczny. No i faktycznie złowrogie oprogramowanie ma czasem spore problemy dostać się do maszyny, którą operuje linux. Niemniej jednak, gdy już taki syf się do systemu dostanie, to zwykle niewiele dzieli go od przejęcia kontroli nad komputerem. Może i część zabezpieczeń linux'a zadziała i sprawi, że taki wirus/trojan czy nawet zwykły skrypt będzie miał ograniczone pole manewru, to i tak będzie on mógł przeprowadzić te akcje, które zwyczajny użytkownik systemu (nie root) jest zwykle w stanie poczynić, np. odebrać dźwięk i video ze stosownych urządzeń i przesłać te dane przez sieć. My z kolei możemy nawet tego faktu nie być świadomi. Jasne, że powinno się zwracać uwagę na to jakie pliki się pobiera z internetu i nie uruchamiać wszystkiego lekkomyślnie ale też trzeba mieć na uwadze fakt, że często jedna maszyna jest współdzielona, np. z członkami rodziny i oni już niekoniecznie muszą władać zaawansowaną wiedza z zakresu IT, by przewidzieć wszystkie możliwe zagrożenia czyhające na nich w sieci. Można za to postarać się, by uczynić naszą maszynę nieco bardziej odporną na niezbyt przemyślane zachowania użytkowników jej systemu operacyjnego. Jednym z kroków, które możemy podjąć, jest wdrożenie mechanizmu Trusted Path Execution (TPE), który póki co jest dostępny jedynie w formie patch'a na kernel linux'a lub też jako jego osobny moduł oferujący sporo więcej możliwości w stosunku do wspomnianej wcześniej łaty. W niniejszym artykule rzucimy sobie okiem na ten cały mechanizm TPE i zobaczymy jak jest on w stanie uchronić nasz OS przed niezbyt zaawansowaną ludzką inteligencją.

Czym jest Trusted Path Execution (TPE)

Trusted Path Execution (TPE) to mechanizm zabezpieczający przed próbą wykonania plików ze ścieżek niezaufanych. Ścieżki zaufane to takie, w których root jest właścicielem katalogu zawierającego pliki wykonywalne oraz pliki w tym katalogu mogą być zapisywane jedynie przez niego. Dla przykładu, katalog /bin/ , /usr/bin/ czy też /usr/local/bin/ są uważane za ścieżki zaufane, podczas gdy katalogi zwykłego użytkownika, np. /home/morfik/bin/ , jak i katalog /tmp/ nie są już traktowane jako zaufane, bo pliki w nich może zapisać albo użytkownik inny niż root, albo też może to zrobić dowolny użytkownik systemu.

Jeśli dowolny użytkownik systemu jest w stanie w obrębie swojego katalogu domowego zapisać jakiś plik, np. po pobraniu go z internetu czy skopiowaniu z pendrive, i jednocześnie ten sam użytkownik ma możliwość uruchomić taki plik, to tego typu sytuacja stwarza w zasadzie nieograniczone pole manewru dla złośliwego oprogramowania. Pamiętajmy przy tym, że jeśli mamy do czynienia z sesją graficzną (np. mamy uruchomione środowisko graficzne na bazie Xorg'a), to zwykły użytkownik może mieć dostęp do klawiatury, myszy, obrazu (w tym webcam) i dźwięku (również mikrofon). Jeżeli zwykły użytkownik ma dostęp do tych urządzeń, to złośliwy skrypt, który taki użytkownik uruchomi, też będzie go miał, przez co będzie w stanie on nas podglądać z kamery, nagrywać dźwięk z mikrofonu oraz rejestrować przyciśnięcia klawiszy.

By zaradzić tego typu problemom powstał właśnie Trusted Path Execution (TPE) , bo skutecznie uniemożliwia on uruchamianie się różnych rzeczy w systemie, nawet jeśli dany użytkownik miałby na to wielką ochotę. Po prostu wymagane jest, by administrator, który trzyma pieczę nad tą konkretną linux'ową maszyną, rzucił okiem na dany plik wykonywalny i ocenił go pod kątem negatywnego wpływu na system. Każda potajemna próba uruchomienia pliku bez świadomej zgody ze strony administratora systemu zwyczajnie się nie powiedzie, a zdarzenie przy tym zostanie odnotowane w logu.

Patch na kernel czy osobny moduł TPE

By wdrożyć u siebie mechanizm Trusted Path Execution (TPE), musimy się zdecydować czy zamierzymy korzystać z patch'a na kernel linux'a, czy też wolimy osobny moduł ładowany wraz ze startem systemu operacyjnego. Jeśli nasz kernel nie posiada modułów i całą swoją funkcjonalność ma wkompilowaną na stałe, to być może lepszym wyjściem okaże się skorzystanie z łaty na kernel. Niemniej jednak, ten patch jest dość ubogi jeśli chodzi o oferowane mechanizmy ochrony i w zasadzie daje on nam jedynie podstawowe zabezpieczenie w postaci ochrony plików wykonywalnych. Osobny moduł TPE z kolei potrafi o wiele więcej, np. w kwestii odmowy dostępu zwykłym użytkownikom systemowym do plików takich jak /proc/modules czy /proc/kallsyms albo też jest w stanie uniemożliwić podglądanie procesów innych użytkowników czy nawet sprawdzenie wersji jądra operacyjnego poleceniem uname -a . To oczywiście tylko wierzchołek góry możliwości modułu TPE.

Tak czy inaczej, Jeśli chcemy mieć jedynie TPE bez tych dodatkowych mechanizmów zbrojących, to wystarczy nam w zasadzie sama łata na kernel linux'a. Niemniej jednak, aplikowanie łaty wymusza na nas posiadanie własnego kernela, który trzeba będzie sobie zbudować. Jeśli to zadanie nas przerasta, to opcją alternatywną jest skorzystanie z modułu, choć go również trzeba zbudować, z tym, że za pomocą mechanizmu DKMS. Oczywiście można pójść na skróty i pobrać repozytorium git na dysk i dać make i make install . Sposób instalacji modułu nie jest istotny, za to liczy się efekt posiadania go w systemie.

Problemy z modułem/patch'em TPE

W moim przypadku po zbudowaniu kernela z łatą TPE system działał w miarę normalnie, choć część opcji, które można było ustawić za pomocą tego patch'a, nie działała. Niemniej jednak, ograniczenie dostępu do plików wykonywalnych spełniało swoją rolę. Dodatkowo, pojawiły się pewne problemy w przypadku Docker'a i odmontowania systemu plików overlayfs , co z kolei powodowało BUG'a w kernelu. Można zatem przypuszczać, że ta łatka na kernel nie jest należycie dopracowana i jeśli ktoś chciałby TPE wdrożyć u siebie, to jednak lepiej zainteresować się osobnym modułem, który działa o wiele lepiej.

Niestety modułowi też się dostanie, bo z racji bardzo szybkich zmian, które przechodzi kernel linux'a, pewne mechanizmy oferowane przez moduł TPE nie do końca są sprawne. Jednym z nich jest ukrycie numeru wersji kernela (w uname -a), choć to akurat nie jest zbyt uporczywe. Ale, np. niedziałająca opcja whitelist'owania aplikacji może już się dać we znaki. Pozostałe rzeczy zdają się działać prawidłowo. Te problemy zgłosiłem już twórcy modułu i być może w niedługim czasie zostaną one poprawione.

Co oferuje moduł TPE

Poniżej znajduje się lista opcji modułu TPE, które administrator systemu może ustawić za pomocą pliku /etc/sysctl.conf . Wszystkie parametry posiadają ustawienia domyślne (w nawiasach), przez co nie trzeba ich wyraźnie definiować jeśli nam te ustawienia odpowiadają. Większość opcji można włączyć lub wyłączyć stosując odpowiednio 1 lub 0 .

 • tpe.paranoid -- mechanizm TPE będzie również aplikowany dla administratora systemu (wyłączone).
 • tpe.hardcoded_path -- lista katalogów (oddzielonych dwukropkiem), które będą uznane przez mechanizm TPE jako zaufane. W ten sposób żaden plik, za wyjątkiem tych znajdujących się w katalogach określonych tutaj, nie będzie mógł zostać wykonany/zmapowany. Lepiej się zastanowić dwa razy, zanim się tutaj jakąś ścieżkę określi (puste).
 • tpe.extras.lsmod -- nie zezwala zwykłym użytkownikom na odczyt pliku /proc/modules (włączone).
 • tpe.extras.proc_kallsyms -- nie zezwala zwykłym użytkownikom na odczyt pliku /proc/kallsyms (włączone).
 • tpe.extras.harden_ptrace -- nie zezwala zwykłym użytkownikom na wykonanie operacji ptrace (włączone).
 • tpe.extras.hide_uname -- nie zezwala zwykłym użytkownikom na odczyt wersji kernela, np. przy użyciu polecenia uname -a (wyłączone).
 • tpe.extras.ps -- nie zezwala zwykłym użytkownikom na podglądanie procesów innych użytkowników (wyłączone).
 • tpe.extras.ps_gid -- określa grupę, do której użytkownik musi zostać dodany, by być w stanie podglądać procesy innych użytkowników (gdy extras.ps jest ustawiony na 1 ) (wyłączone).
 • tpe.extras.restrict_setuid -- nie zezwala zwykłym użytkownikom niebędący w grupie określonej przez trusted_gid używać wywołań setuid() (wyłączone).
 • tpe.trusted_gid -- określa identyfikator zaufanej grupy, której członkowie będą wyjęci spod działania mechanizmu TPE (wyłączone).
 • tpe.trusted_apps -- pliki określone tutaj (oddzielone przecinkami) będą wyjęte spod działania mechanizmu TPE (puste).
 • tpe.trusted_invert -- gdy ustawiony na 1 , znaczenie parametru trusted_gid ulega zmianie. W takim przypadku, tylko użytkownicy grupy określonej w trusted_gid będą podlegać mechanizmowi TPE (wyłączone).
 • tpe.admin_gid -- określa grupę, której pliki będą traktowane jak te, których właścicielem jest root. W ten sposób mechanizm TPE nie będzie brany pod uwagę w ich przypadku (wyłączone) .
 • tpe.dmz_gid -- określa grupę, której użytkownicy nie mogą w ogóle wykonywać żadnych plików (wyłączone).
 • tpe.softmode -- określa tryb łagodny, w którym logowane są jedynie komunikaty bez faktycznego blokowania dostępu (wyłączone).
 • tpe.extras.ignore_softmode -- opcje tpe.extras.* będą aktywne nawet w trybie łagodnym (wyłączone).
 • tpe.log oraz tpe.extras.log -- gdy parametr tpe.log zostanie ustawiony na 1 , to odmowy dostępu przy wykonywaniu plików będą logowane w dzienniku systemowym. Można także zalogować dodatkowych rzeczy, np. odmowę dostępu przy odczycie pliku /proc/modules , przez ustawienie tpe.extras.log na 1 (włączone dla obu).
 • tpe.log_verbose -- włącza tryb rozmowy przy logowaniu, który loguje również informacje mogące posłużyć do odblokowania zablokowanego procesu (włączone).
 • tpe.log_max -- maksymalna ilość procesów nadrzędnych, która może zostać zalogowana w pojedynczym wpisie logu (50).
 • tpe.log_floodburst oraz tpe.log_floodtim -- włączają ratelimit dla komunikatów logowania. Parametr log_floodburst określa ilość komunikatów, które system jest w stanie zalogować zanim logowanie zostanie wstrzymane. Natomiast log_floodtime określa czas w sekundach jaki musi upłynąć do ponownego włączenia logowania (5 dla obu).
 • tpe.kill -- zabija proces wraz z procesem nadrzędnym, gdy dojdzie do odmowy dostępu ze strony TPE przy wykonaniu pliku, chyba, że wywoła go root (wyłączone).
 • tpe.strict -- szereg opcji mechanizmu TPE (jakich?? FIXME) będzie aplikowany również dla zaufanych użytkowników (włączone).
 • tpe.group_writable -- sprawdza czy plik/katalog może zostać zapisany również przez grupę (włączone).
 • tpe.check_file -- sprawdza właściciela i prawa dostępu również w przypadku katalogów (włączone).
 • tpe.lock -- uniemożliwia dalsze zmiany ustawień za sprawą sysctl (wyłączone).
 • tpe.xattr_soften -- sprawdza rozszerzone atrybuty systemu plików w poszukiwaniu flagi soften . W ten sposób można zezwolić na wykonanie poszczególnych plików, bez posługiwania się parametrem tpe.trusted_apps (włączone).

Różnice modułu TPE w stosunku do łatki kernela

Gdybyśmy zdecydowali się jedynie na założenie łatki, to opcji, które moglibyśmy wtedy ustawić, było by sporo mniej. W zasadzie to byłyby tylko te poniższe:

 • kernel.tpe.enabled -- włącza mechanizm TPE, przez co niezaufani użytkownicy nie będą mogli wykonać plików w przypadku, gdy plik nie znajduje się w katalogu, którego właścicielem jest root lub plik może zostać zapisany przez użytkownika innego niż root.
 • kernel.tpe.strict -- aplikuje inny zestaw restrykcji dla wszystkich użytkowników za wyjątkiem użytkownika root, nawet jeśli są oni zaufani, przez co wykonanie pliku może nastąpić w dwóch przypadkach. Pierwszy: gdy plik znajduje się w katalogu, którego właścicielem jest dany użytkownik i ten plik może być zapisywany tylko przez tego użytkownika, oraz drugi: gdy plik jest w katalogu, którego właścicielem jest root, a sam plik może być zapisywany tylko przez niego.
 • kernel.tpe.restrict_root -- aplikuje wszystkie restrykcje TPE dla użytkownika root, przez co root nie będzie w stanie odpalać aplikacji/skryptów innych użytkowników.
 • kernel.tpe.gid -- określa grupę, która będzie uważana za zaufaną. Jeśli użytkownik nie znajdzie się w tej grupie, to będzie podlegał sprawdzaniu przez mechanizm TPE. W przypadku ustawienia tutaj 0 , zaufana grupa zostanie wyłączona, czyniąc tym samym wszystkich użytkowników za wyjątkiem root niezaufanymi.
 • kernel.tpe.invert_gid -- sprawia, że grupa określona w kernel.tpe.gid staje się grupą niezaufaną, przez co wszystkie inne grupy stają się zaufane. Ta opcja przydaje się w sytuacji, gdy tylko wąskie grono użytkowników ma podlegać restrykcjom TPE.

Problemy z uruchamianiem aplikacji

Jak widzieliśmy wyżej, moduł TPE jest dość rozbudowany jeśli chodzi o ilość opcji, co przekłada się dość znacznie na poprawę bezpieczeństwa samego linux'a. Niestety szereg aplikacji działających w tym systemie instaluje swoje pliki wykonywalne w katalogu /home/ . Może i takie zachowanie jest marginalną sprawą w przypadku dystrybucji Debian, ale nie zmienia to faktu, że po włączeniu mechanizmu Trusted Path Execution, część programów może nam przestać działać. Do nich zaliczają się np. Dropbox oraz kontenery Docker'a, czy też skrypt odpalający conky . W takiej sytuacji możemy dodać wyjątki w parametrze tpe.trusted_apps (lub przez rozszerzone atrybuty pliku) lub też przenieść pewne rzeczy pod /usr/local/bin/ , gdzie właścicielem plików będzie root i tylko on będzie miał prawa ich zapisu. Oczywiście to drugie rozwiązanie wymagać będzie zapewne dostosowania konfiguracji systemu i nie zawsze będzie możliwe. Niemniej jednak, warto to uczynić w każdym z pozostałych przypadków, bo przyniesie nam to sporo korzyści w przyszłości i wyrobi odpowiednie nawyki przy korzystaniu z systemu.

Testowanie Trusted Path Execution

Zakładając, że moduł działa na ustawieniach domyślnych, spróbujmy zatem uruchomić Dropbox'a. Ta czynność się nie powiedzie, a w logu ujrzymy jedynie poniższy komunikat:

kernel: tpe: Denied untrusted exec of /home/morfik/.dropbox-dist/dropboxd (uid:1000) by
/usr/bin/python3.7 (uid:1000), parents: /usr/bin/python3.7 (uid:1000), /lib/systemd/systemd
(uid:0). Deny reason: directory uid not trusted

No i jak widać mechanizm TPE uniemożliwił uruchomienie tej aplikacji, bo UID katalogu, w których przechowywana jest binarka dropboxd nie jest zaufany.

Rozmowy tryb logowania sprawi, że w logu pojawi się również poniższy komunikat z informacją, która pomoże nam dodać wyjątek dla uruchamianego pliku:

kernel: tpe: If this exec was legitimate and you cannot correct the behavior, an exception can
be made to allow this by running; setfattr -n security.tpe -v "soften_exec:soften_mmap"
/home/morfik/.dropbox-dist/dropboxd. To silence this message, run; sysctl tpe.log_verbose = 0

Czyli trzeba by wykonać poniższe polecenie jako root:

# setfattr -n security.tpe -v "soften_exec:soften_mmap" /home/morfik/.dropbox-dist/dropboxd

Co spowoduje, że zostanie dodany rozszerzony atrybut security.tpe o wartości soften_exec:soften_mmap :

# getfattr -d -m "-" /home/morfik/.dropbox-dist/dropboxd

# file: home/morfik/.dropbox-dist/dropboxd
security.tpe="soften_exec:soften_mmap"

Jeśli z jakichś przyczyn chcemy usunąć ten atrybut, robimy to w poniższy sposób:

# setfattr -x security.tpe /home/morfik/.dropbox-dist/dropboxd

# getfattr -d -m "-" /home/morfik/.dropbox-dist/dropboxd

Jeśli getfattr nie zwróci nam nic, to znaczy, że atrybut został usunięty i zwykły użytkownik ponownie nie będzie w stanie uruchomić tego pliku.

Innym testem czy mechanizm TPE działa poprawnie jest próba podejrzenia pliku /proc/modules jako zwykły użytkownik:

$ cat /proc/modules
cat: /proc/modules: Permission denied

To samo polecenie wykonane jako root zwróci już:

# cat /proc/modules
tpe 32768 - - Live 0xffffffffc02d8000 (O)

No w tym przypadku jest dostępny tylko jeden moduł ale jak widać zwykły użytkownik nie jest w stanie sprawdzić jakie modły są aktualnie załadowane w systemie.

Dodatkowe zabezpieczenia

Gdy zdecydujemy się na używanie mechanizmu Trusted Path Execution, to wypadałoby także dodać do pliku /etc/sysctl.conf te dwa poniższe parametry:

kernel.modules_disabled = 1
kernel.dmesg_restrict = 1

Parametr kernel.modules_disabled steruje możliwością dynamicznego ładowania modułów. Gdy ustawi się w nim wartość 1 , nie będzie można już załadować nowych modułów. Stan taki będzie trwał do momentu ponownego uruchomienia systemu, gdyż wartości tej opcji nie da rady przełączyć na 0 .

Z kolei parametr kernel.dmesg_restrict umożliwia wgląd w logi kernela za pomocą dmesg . Jeśli ten parametr zostanie ustawiony na 1 , to tylko użytkownicy posiadający CAP_SYS_ADMIN będą w stanie odczytać te logi. Domyślnie takie uprawnienia ma tylko root.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.