Konfiguracja interfejsów IMQ w linux'ie

Spis treści

W linux'ie, kształtowanie przychodzącego ruchu sieciowego stwarza dość poważne problemy. Na dobrą sprawę, obecnie w kernelu nie ma żadnego mechanizmu, który byłby w stanie to zadanie realizować. Istnieją, co prawda, interfejsy IFB ale za ich pomocą jesteśmy w stanie z powodzeniem kształtować jedynie ruch wychodzący. W przypadku pakietów napływających, możemy jedynie ograniczyć im przepustowość. W tym powyższym linku jest wzmianka, że te interfejsy IFB są następcą interfejsów IMQ. Niemniej jednak, ten drugi projekt zdaje się działać, choć nie jest obecnie wspierany przez kernel linux'a. W tym wpisie postaramy się skonfigurować działające interfejsy IMQ, tak, by za ich pomocą skutecznie kształtować ruch przychodzący.

Kompilacja kernela na potrzeby IMQ

Domyślny kernel w debianie nie ma zaimplementowanej obsługi interfejsów IMQ. Musimy zatem pokusić się o źródła tego kernela oraz o nałożenie na nie odpowiedniej łaty. Tak przygotowany kernel będzie trzeba skompilować. Jeśli chcemy mieć w systemie interfejsy IMQ, to bez rekompilacji kernela się niestety nie obejdzie.

Patch'e na konkretne wersje kernela są dostępne pod tym adresem. To, którą łatę musimy zassać zależy od posiadanego kernela. W tym przypadku jest to 4.3.0-1-amd64 , zatem potrzebny jest nam patch linux-4.3-imq.diff . Musimy także skołować źródła kernela. Możemy je pobrać albo ze strony kernela albo też posłużyć się tymi źródłami dostępnymi w debianie. Skorzystamy z tej drugiej opcji.

By pobrać źródła kernela z repozytorium debiana, potrzebujemy dodać do pliku /etc/apt/sources.list wpis z deb-src , przykładowo:

deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ sid main non-free contrib

Następnie aktualizujemy listę pakietów przy pomocy apt-get update , po czym pobieramy źródła via apt-get source linux .

Te debianowe źródła kernela mają zaaplikowane własne patch'e. Może się zdarzyć tak, że nałożenie patch'a IMQ będzie stwarzać problemy. W takiej sytuacji wyjścia są dwa. Pierwsze z nich zakłada pobranie czystych źródeł (tych ze strony kernela). Drugie zaś wyjście na próbie ustalenia, które uprzednio nałożonych łat powodują problemy z tym patch'em. Tak czy inaczej w przypadku debianowego kernela 4.3, patch wchodzi prawie czysto ale najważniejsze, że bez błędów:

# cd linux-4.3.1/
# patch -p1 --dry-run < ../linux-4.3-imq.diff

Wyżej skorzystałem z opcji --dry-run po to, by nie aplikować łaty bezpośrednio na źródła. Chodziło generalnie o przetestowanie czy zostanie ona zaaplikowana bez większych problemów. Teraz mogę ten patch dodać do listy patch'y zarządzanych przez quilt i w prosty sposób zbudować pakiet .deb wykorzystując do tego celu natywne narzędzia debiana. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by pozbyć się parametru --dry-run , nałożyć łatę, po czym ręcznie skompilować i zainstalować sobie kernel.

W przypadku, gdy będziemy pobierać czyste źródła kernela, zweryfikujmy sygnaturę GPG.

Kopiujemy starą konfigurację kernela, odpalamy menuconfig i dostosowujemy konfigurację włączając odpowiednie opcje odpowiedzialne za interfejsy IMQ. Interesują nas te poniższe pozycje:

konfiguracja-kernel-interfejsy-imq

oraz:

konfiguracja-kernel-interfejsy-imq

W konfiguracji kernela (plik .config ) powinny znaleźć się te poniższe wpisy:

CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IMQ=m
CONFIG_IMQ=m
# CONFIG_IMQ_BEHAVIOR_AA is not set
CONFIG_IMQ_BEHAVIOR_AB=y
# CONFIG_IMQ_BEHAVIOR_BA is not set
# CONFIG_IMQ_BEHAVIOR_BB is not set
CONFIG_IMQ_NUM_DEVS=16

Zapisujemy konfigurację i robimy pakiet .deb . W przypadku, gdy nie zaprzęgamy debianowego mechanizmu do tworzenia pakietów, to zawsze możemy taki pakiet zrobić ręcznie przy pomocy tych poniższych poleceń:

# aptitude build-dep linux-image-`uname -r`
# make-kpkg -j2 --revision=morfik --initrd kernel-image kernel-headers

Trzeba mieć jednak na uwadze, że zostanie zainstalowanych sporo pakietów, które są wymagane jedynie przy kompilacji kernela. Te pakiety można w późniejszym czasie zwyczajnie odinstalować.

Kompilacja iptables na potrzeby IMQ

Przebudować musimy nie tylko samego kernela ale również filtr pakietów iptables . Standardowy iptables nie zawiera interesujących nas targetów, a bez nich nie będziemy w stanie przekierować ruchu do odpowiednich interfejsów. Podobnie jak w przypadku kernela, musimy pozyskać źródła iptables oraz odpowiednią łatę.

# apt-get -t unstable source iptables
# cd iptables-1.4.21/
# patch -p1 --dry-run < ../iptables-1.4.13-IMQ-test1.diff
checking file extensions/libxt_IMQ.c
checking file extensions/libxt_IMQ.man
checking file include/linux/netfilter/xt_IMQ.h

Teraz pozowało nam już jedynie zbudowanie pakietu .deb . Podobnie jak w przypadku kernela, jeśli nie korzystamy z debianowego mechanizmu budowy pakietów, to taką paczkę zawsze możemy stworzyć przy pomocy tych poniższych poleceń:

# aptitude build-dep iptables
# dpkg-buildpackage -uc -us -b

Instalacja pakietów i test interfejsów IMQ

Po tym jak kompilacja i budowanie paczek dobiegnie końca, instalujemy je w systemie i restartujemy maszynę. Sprawdzamy czy moduł został dodany:

# modinfo imq
filename:    /lib/modules/4.3.0-1-amd64/kernel/drivers/net/imq.ko
...

Ładujemy go także za pomocą modprobe :

# modprobe imq numqueues=2 numdevs=2

Parametr numqueues odpowiada za liczbę kolejek i zależy od ilości rdzeni procesora. W tym przypadku procesor ma dwa rdzenie. Z kolei numdevs odpowiada za ilość tworzonych urządzeń IMQ. Nam są potrzebne dwa, po jednym na ruch przychodzący i wychodzący. Sprawdzamy, czy interfejsy pojawiły się w systemie przy pomocy ip lub ifconfig :

# ip link
...
26: imq0: mtu 16000 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 11000
  link/void
27: imq1: mtu 16000 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 11000
  link/void

Wygląda w porządku, z tym, że interfejsy nie są jeszcze podniesione. Aktywujmy je zatem, by sprawdzić czy wszystko gra:

# ip link set imq0 up
# ip link set imq1 up

Jeśli nie ma żadnych błędów, to możemy zautomatyzować proces ładowania modułu przy starcie systemu. Edytujemy plik /etc/modules i dodajemy w nim tę poniższą linijkę:

imq

Konfigurację dla modułu określamy w pliku /etc/modprobe.d/modules.conf :

options imq numqueues=2 numdevs=2

Rozdzielenie ruchu na osobne interfejsy IMQ

Mając skonfigurowane interfejsy IMQ, przydałoby się zrobić z nich jakiś użytek. Potrzebujemy jednak odpowiednich kolejek i konfiguracji dla iptables . Kolejki tworzymy przy pomocy narzędzia tc w poniższy sposób:

tc qdisc add dev imq0 root handle 1: htb default 400 r2q 10
  tc class add dev imq0 parent 1:0 classid 1:1 htb rate 1000mbit ceil 1000mbit quantum 60000
    tc class add dev imq0 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 980kbit ceil 980kbit
      tc class add dev imq0 parent 1:10 classid 1:200 htb rate 480kbit ceil 980kbit prio 0
      tc class add dev imq0 parent 1:10 classid 1:300 htb rate 200kbit ceil 980kbit prio 2
      tc class add dev imq0 parent 1:10 classid 1:400 htb rate 150kbit ceil 980kbit prio 4
      tc class add dev imq0 parent 1:10 classid 1:500 htb rate 150kbit ceil 980kbit prio 5
    tc class add dev imq0 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 999mbit ceil 999mbit quantum 60000
      tc class add dev imq0 parent 1:20 classid 1:1000 htb rate 99mbit ceil 999mbit prio 1 quantum 60000

tc qdisc add dev imq1 root handle 2: htb default 400 r2q 100
  tc class add dev imq1 parent 2:0 classid 2:1 htb rate 1000mbit ceil 1000mbit quantum 60000
    tc class add dev imq1 parent 2:1 classid 2:10 htb rate 14500kbit ceil 14500kbit
      tc class add dev imq1 parent 2:10 classid 2:200 htb rate 4500kbit ceil 14500kbit prio 0
      tc class add dev imq1 parent 2:10 classid 2:300 htb rate 3000kbit ceil 14500kbit prio 2
      tc class add dev imq1 parent 2:10 classid 2:400 htb rate 4500kbit ceil 14500kbit prio 4
      tc class add dev imq1 parent 2:10 classid 2:500 htb rate 2500kbit ceil 14500kbit prio 5
    tc class add dev imq1 parent 2:1 classid 2:20 htb rate 985mbit ceil 985mbit quantum 60000
      tc class add dev imq1 parent 2:20 classid 2:1000 htb rate 85mbit ceil 985mbit prio 1 quantum 60000

Powyższe linijki stworzą nam 2 klasy główne oraz 5 klas podrzędnych dla każdego interfejsu. W tym przypadku korzystamy z algorytmu HTB ale jest też kilka innych, a wszystkie można podzielić na dwie kategorie: bezklasowe (pfifo, bfifo, pfifo_fast, red, sfq, tbf) i klasowe (CBQ, HTB, PRIO). Informacje na temat każdego z powyższych algorytmów można znaleźć tym linkiem.

Składnia HTB jest prosta i tam gdzie nie precyzujemy opcji, to są one ustawiane na wartości domyślne. W powyższym przykładzie tworzymy qdisc na interfejsie imq0 i określamy kolejkę 400 jako domyślą, do której będzie trafiał ruch. Jeśli nie określimy domyślnej kolejki, to ruch, który nie trafi do żadnej z pozostałych kolejek, nie będzie podlegał kształtowaniu. Zakładamy główną kolejkę (1:1) i ustawiamy jej limit 1000 mbit/s. Niemniej jednak, łącze jakim dysponujemy (zwłaszcza upload) będzie miało sporo niższe parametry. Chodzi o to, że możemy posiadać sieć domową, a ona ma zwykle większą przepustowość i nie chcemy sobie jej przyciąć do, np. 10 mbit/s. Dlatego też mamy wyraźny podział i stąd dwie główne kolejki. Na jednej z nich dajemy faktyczną przepustowość łącza (tyle ile daje ISP), z tym, zaleca się, by ten limit był troszeczkę mniejszy. A to z tego względu, że to nasza maszyna musi być najciaśniejszym ogniwem w tym całym procesie przesyłu pakietów. W przeciwnym razie nie damy rady kształtować ruchu, bo kolejki pakietów będą się tworzyć gdzieś indziej w sieci. Następnie tworzymy sobie kilka kolejek wewnątrz wyznaczonego pasma. Konfigurujemy je określając rate i ceil . Parametr rate odpowiada za gwarantowaną przepustowość jaką otrzyma kolejka. W przypadku, gdy łącze będzie obciążone na full, kolejka 1:200 będzie miała do dyspozycji 480 kbitów i nikt jej tego nie pozbawi. Podobnie z pozostałymi kolejkami. Z kolei parametr ceil ustawia górny limit, czyli ile dana kolejka może pożyczyć łącza od innych kolejek ale tylko w przypadku, gdy te nie wykorzystują one swojego pasma w pełni. Przykładowo, proces A przesyła swoje pakiety do kolejki 1:200, gdzie jest ustawiony limit 480/980 kbitów/s upload'u. Gdy limit 480 kbitów/s zostanie osiągnięty, kernel sprawdzi czy może jej coś pożyczyć z pozostałych kolejek. Jeśli łącze nie będzie obciążone, to zwiększy jej dostępne zasoby do 980 kbitów/s. Gdy tylko procesy B i C zaczną przesyłać pakiety do pozostałych kolejek, kernel natychmiast przykręci kurek procesowi A . W chwili, gdy proces B lub C (ewentualnie oba) zakończy komunikację sieciową, odciążając tym samym łącze, to kernel przeznaczy tę niewykorzystaną część pasma pod pozostałe procesy w zależności od ustawionych priorytetów. Jeśli kolejka ma wyższy priorytet (mniejszy numer), to będzie miała dostęp do niewykorzystanych zasobów jako pierwsza. Podobnie w przypadku download'u.

Ruch do interfejsów IMQ trzeba jeszcze jakoś przekierować. Najprościej to zrobić przy pomocy reguł iptables :

iptables -t mangle -N qos_egress
iptables -t mangle -N qos_ingress

iptables -t mangle -A PREROUTING -i bond0 -j IMQ --todev 1
iptables -t mangle -A PREROUTING -j CONNMARK --restore-mark
iptables -t mangle -A PREROUTING -m mark ! --mark 0 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A PREROUTING -i bond0 -j qos_ingress
iptables -t mangle -A PREROUTING -j CONNMARK --save-mark

iptables -t mangle -A POSTROUTING -o bond0 -j IMQ --todev 0
iptables -t mangle -A POSTROUTING -j CONNMARK --restore-mark
iptables -t mangle -A POSTROUTING -m mark ! --mark 0 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -o bond0 -j qos_egress
iptables -t mangle -A POSTROUTING -j CONNMARK --save-mark

iptables -t mangle -A qos_egress -s 192.168.0.0/16 -d 192.168.0.0/16 -j MARK --set-mark 10
iptables -t mangle -A qos_egress -s 192.168.0.0/16 -d 192.168.0.0/16 -j RETURN
iptables -t mangle -A qos_egress -m owner --gid-owner p2p -j MARK --set-mark 5
iptables -t mangle -A qos_egress -m owner --gid-owner p2p -j RETURN
iptables -t mangle -A qos_egress -m owner --gid-owner morfik -j MARK --set-mark 2
iptables -t mangle -A qos_egress -m owner --gid-owner morfik -j RETURN
iptables -t mangle -A qos_egress -m owner --gid-owner root -j MARK --set-mark 3
iptables -t mangle -A qos_egress -m owner --gid-owner root -j RETURN
iptables -t mangle -A qos_egress -s 192.168.10.0/24 -j MARK --set-mark 4
iptables -t mangle -A qos_egress -s 192.168.10.0/24 -j RETURN

iptables -t mangle -A qos_ingress -p tcp --dport 12345 -j MARK --set-mark 5
iptables -t mangle -A qos_ingress -p tcp --dport 12345 -j RETURN

Ten patch co założyliśmy na iptables daje nam możliwość zastosowania celu -j IMQ , a ten przyjmuje tylko argument --todev i numer interfejsu. Zatem rozdzieleniem i kierowaniem ruchu na poszczególne interfejsy zajmują się te dwie linijki z -j IMQ . W zależności od tego czy jest to ruch wychodzący czy przychodzący, pakiety biegną odpowiednio do interfejsów imq0 i imq1. Reguły z -j CONNMARK zapiszą oznaczenia pakietów w pliku /proc/net/ip_conntrack lub /proc/net/nf_conntrack . Oznaczanie pakietów odbywa się za sprawą reguł z -j MARK --set-mark . Trzeba jednak uważać, by czasem nie nadpisać marków. Pakiet przechodząc przez pierwszą regułę z -j MARK nie kończy podróży w łańcuchu. Dlatego właśnie został zrobiony osobny łańcuch do markowania pakietów i tam skorzystaliśmy z targetu -j RETURN . W takim przypadku, w momencie dopasowania reguły, pakiet zostanie oznaczony i zwrócony do łańcucha wyżej, w tym przypadku POSTROUTING , gdzie zacznie przechodzić przez kolejne reguły tego łańcucha. Bez -j RETURN , pakiet by przeszedł przez wszystkie reguły w łańcuchu qos_egress , co w wielu sytuacjach ustawi złego marka. Mamy dodatkowo większe opóźnienie spowodowane dłuższą trasą pakietu. Pakiety można oznaczać w dowolny sposób. Powyżej jest tylko kilka przykładów.

Potrzebujemy jeszcze odpowiednich filtrów tc , by przekierować konkretne pakiety do przeznaczonych dla nich kolejek:

tc filter add dev imq0 protocol ip parent 1:0 prio 1 handle 10 fw classid 1:1000
tc filter add dev imq0 protocol ip parent 1:0 prio 0 handle 2 fw classid 1:200
tc filter add dev imq0 protocol ip parent 1:0 prio 2 handle 3 fw classid 1:300
tc filter add dev imq0 protocol ip parent 1:0 prio 4 handle 4 fw classid 1:400
tc filter add dev imq0 protocol ip parent 1:0 prio 5 handle 5 fw classid 1:500

tc filter add dev imq1 protocol ip parent 2:0 prio 1 handle 10 fw classid 2:1000
tc filter add dev imq1 protocol ip parent 2:0 prio 0 handle 2 fw classid 2:200
tc filter add dev imq1 protocol ip parent 2:0 prio 2 handle 3 fw classid 2:300
tc filter add dev imq1 protocol ip parent 2:0 prio 4 handle 4 fw classid 2:400
tc filter add dev imq1 protocol ip parent 2:0 prio 5 handle 5 fw classid 2:500

Filtr przypisujemy do określonego interfejsu ( tc filter add dev imq0 protocol ip ) i nadajemy mu priorytet ( prio 1 ) . Ustawiamy też znacznik ( handle 10 fw ), na podstawie którego pakiet zostanie przekierowany do odpowiedniej kolejki ( classid 1:1000 ). Liczba w handle musi odpowiadać tej określonej przez --set-mark w iptables .

Przy pomocy narzędzia bmon możemy zaobserwować czy pakiety trafiają do odpowiednich kolejek. Poniżej przykład:

test-interfejsow-imq-bmon

Jak można zaobserwować, obciążenie łącza jest w granicach w 8% i 9%, odpowiednio dla upload'u i download'u. Jest to prawie full, bo karta sieciowa w moim laptopie ma przepustowość 100 mbit/s. Kolejka :1000 jest od sieci domowej i ten ruch leci zupełnie na osobny blok. Dalej mamy 4 kolejki, które odnoszą się jedynie do internetu. Kolejka :400 jest domyślna, a na pozostałe jest kierowany ruch zgodnie z tymi regułami, które sobie określiliśmy wyżej. Widzimy też, że niektóre pozycję mają grubo ponad 100%. Dzieje się to za sprawą parametru ceil , który zezwala na pożyczanie przydziału pasma od innych kolejek. Po prawej stronie w okienku mamy statystyki pingów i jak widać przy dość mocnym obciążeniu sieci, połączenie z internetem działa stabilnie, choć pingi są nieco podwyższone. Oczywiście w tle działa również sieć P2P (kolejka :500).

Wszystkie powyższe regułki możemy bez problemu dodać sobie do skryptu firewall'a, tak, by były aplikowane wraz ze startem systemu.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.