Memtest86 dla EFI/UEFI i rEFInd

Spis treści

Zapewne każdy z nas słyszał o narzędziu do testowania pamięci operacyjnej RAM zwanym memtest86. W Debianie są dostępne dwa pakiety memtest86 (strona projektu) oraz memtest86+ (strona projektu) , które można sobie zainstalować w systemie. Niemniej jednak, jak się popatrzy na daty ostatnich wersji obu tych aplikacji (rok 2014), to mamy do czynienia z dość starym oprogramowaniem. Tak czy inaczej, jeśli dany soft działa, to bez znaczenia powinno być jak stary on jest. Problem w przypadku memtest86 dostarczanego w tych dwóch pakietach jest taki, że działa on w zasadzie jedynie w konfiguracji BIOS, a nie EFI/UEFI. Dodatkowo, oryginalny memtest86 został sprzedany PassMark'owi, który od wersji 5.0 uczynił go własnościowym softem. To dlatego w Debianie nie będzie już nowszej wersji memtest86. W dalszym ciągu memtest86 może działać w konfiguracji EFI/UEFI ale potrzebna nam jest wersja, która to EFI/UEFI wspiera. Memtest86 zaczął wspierać EFI/UEFI od wersji 5.0. Jeśli nam nie przeszkadza licencja własnościowa, to możemy sobie przygotować memtest86, tak by można go było bez problemu odpalić z menadżera rozruchu rEFInd.

Przygotowanie memtest86 dla rEFInd

Po przejściu na stronę projektu memtest86 naszym oczom powinien ukazać się przycisk pobierania, którego to z kolei kliknięcie zainicjuje proces pobierania pliku memtest86-usb.zip . Sama paczka ZIP nie waży dużo ale skrywa ona obraz .img , którego przeznaczeniem jest dostanie się na nośnik USB. Nas to w zasadzie w ogóle nie interesuje i musimy z tego obrazu .img wydobyć interesujący nas plik aplikacji memtest86, który będziemy ładować via rEFInd. Wypakujmy zatem pobraną paczkę ZIP:

$ cd memtest
$ wget https://www.memtest86.com/downloads/memtest86-usb.zip
$ unzip memtest86-usb.zip
Archive: memtest86-usb.zip
 inflating: memtest86-usb.img
 inflating: readme.txt
 inflating: imageUSB.exe
 inflating: ReadMe_imageUSB.txt
 inflating: MemTest86_User_Guide_UEFI.pdf
  creating: Help/
  creating: Help/HTML/
 inflating: Help/HTML/imageusb-banner.jpg
 inflating: Help/HTML/hmftsearch.htm
 inflating: Help/HTML/cicon_loadindex_ani.gif
 inflating: Help/HTML/imageusb_content_dyn.html
 inflating: Help/HTML/zoom_search.js
 inflating: Help/HTML/jquery.js
 inflating: Help/HTML/index.html
 inflating: Help/HTML/imageusb_kwindex_static.html
 inflating: Help/HTML/Thumbs.db
 inflating: Help/HTML/helpman_navigation.js
 inflating: Help/HTML/contacting_passmark_software.htm
 extracting: Help/HTML/cicon9.png
 inflating: Help/HTML/imageusb_popup_html.js
 inflating: Help/HTML/system_requirements.htm
 inflating: Help/HTML/imageusb_navigation.js
 inflating: Help/HTML/highlight.js
 inflating: Help/HTML/hmkwindex.htm
 inflating: Help/HTML/hmcontextids.js
 inflating: Help/HTML/introduction_and_overview.htm
 inflating: Help/HTML/zoom_index.js
 inflating: Help/HTML/imageusb_ftsearch.html
 inflating: Help/HTML/helpman_settings.js
 inflating: Help/HTML/zoom_pageinfo.js
 inflating: Help/HTML/helpman_topicinit.js
 inflating: Help/HTML/imageusb_content_static.html
 inflating: Help/HTML/settings.js
 inflating: Help/HTML/cicon9.gif
 inflating: Help/HTML/usage.htm
 inflating: Help/HTML/imageusb_kwindex_dyn.html
 inflating: Help/HTML/hmcontent.htm
 inflating: Help/HTML/default.css
 inflating: Help/HTML/gui.jpg
 inflating: Help/HTML/purchasing_information.htm

No i jak możemy zauważyć, po zakończonym procesie wypakowania, na dysku zostanie stworzony plik o rozmiarze 500 MiB:

$ ls -alh memtest86-usb.img
-rw-r--r-- 1 morfik morfik 500M 2019-11-22 08:09:23 memtest86-usb.img

Musimy ten obraz teraz wypakować przy pomocy 7z :

$ 7z x -y memtest86-usb.img

7-Zip [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=en_US.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,2 CPUs Intel(R) Pentium(R) CPU    P6100 @ 2.00GHz (20655),ASM)

Scanning the drive for archives:
1 file, 524288000 bytes (500 MiB)

Extracting archive: memtest86-usb.img
--
Path = memtest86-usb.img
Type = GPT
Physical Size = 524288000
ID = 68264C0F-858A-49F0-B692-195B64BE4DD7

Everything is Ok

Files: 2
Size:    522174464
Compressed: 524288000

W wyniku tego powyższego polecenia zostanie stworzony plik EFI System Partition.img . Ten plik również trzeba wypakować:

$ 7z x -y "EFI System Partition.img" -oc:"memtest86"

7-Zip [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=en_US.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,2 CPUs Intel(R) Pentium(R) CPU    P6100 @ 2.00GHz (20655),ASM)

Scanning the drive for archives:
1 file, 261078528 bytes (249 MiB)

Extracting archive: EFI System Partition.img
--
Path = EFI System Partition.img
Type = FAT
Physical Size = 261078528
File System = FAT16
Cluster Size = 4096
Free Space = 254345216
Headers Size = 295424
Sector Size = 512
ID = 2584546620

Everything is Ok

Folders: 4
Files: 7
Size:    6423833
Compressed: 261078528

Zawartość obrazu EFI System Partition.img została wrzucona do podkatalogu memtest86/ . Nas najbardziej interesować będzie plik memtest86/EFI/BOOT/BOOTX64.efi -- to ten plik trzeba będzie umieścić na partycji ESP. Niemniej jednak, rEFInd wymaga określonej nazwy dla tego pliku. Można posłużyć się jedną z następujących nazw: memtest86.efi , memtest86_x64.efi , memtest86x64.efi albo bootx64.efi . Ja przepisałem nazwę do memtest86_x64.efi . Tak przygotowany plik trzeba teraz umieścić w katalogu EFI/tools/ na partycji ESP.

Sprawdzenie instalacji memtest86

Jeśli wszystko zrobiliśmy prawidłowo, to rEFInd podczas startu powinien zaprezentować nam opcję wejścia w memtest86 (to ta kostka RAM'u pod menu wyboru systemu).

memtest86-refind-selection-menu

Po uruchomieniu powinien nas przywitać poniższy ekran:

memtest86-config-menu

Naturalnie wybieramy ikonkę config :

memtest86-config-menu

I w zasadzie tyle roboty. Teraz już wystarczy tylko postępować według instrukcji na ekranie by sobie przetestować pamięć operacyjną RAM.

Problem z memtest86 w trybie Secure Boot

Binarka memtest86_x64.efi domyślnie jest podpisana kluczami Microsoft'u i będzie ona działać OOTB w środowiskach EFI/UEFI posiadających zaszyte odpowiednie certyfikaty (czyli praktycznie na każdym desktopie czy laptopie):

$ sbverify --list memtest86/EFI/BOOT/BOOTX64.efi
signature 1
image signature issuers:
 - /C=US/ST=Washington/L=Redmond/O=Microsoft Corporation/CN=Microsoft Corporation UEFI CA 2011
image signature certificates:
 - subject: /C=US/ST=Washington/L=Redmond/O=Microsoft Corporation/CN=Microsoft Windows UEFI Driver Publisher
  issuer: /C=US/ST=Washington/L=Redmond/O=Microsoft Corporation/CN=Microsoft Corporation UEFI CA 2011
 - subject: /C=US/ST=Washington/L=Redmond/O=Microsoft Corporation/CN=Microsoft Corporation UEFI CA 2011
  issuer: /C=US/ST=Washington/L=Redmond/O=Microsoft Corporation/CN=Microsoft Corporation Third Party Marketplace Root

W przypadku, gdy zaoraliśmy firmware EFI/UEFI i wgraliśmy swoje własne certyfikaty, to tę binarkę trzeba podpisać swoim kluczem prywatnym db :

# sbsign --cert db.crt --key db.key memtest86/EFI/BOOT/BOOTX64.efi
Image was already signed; adding additional signature

Problem w tym, że jak można zauważyć po komunikacie wyżej, w takim przypadku będą dwie sygnatury:

# sbverify --list memtest86/EFI/BOOT/BOOTX64.efi.signed
signature 1
image signature issuers:
 - /C=US/ST=Washington/L=Redmond/O=Microsoft Corporation/CN=Microsoft Corporation UEFI CA 2011
image signature certificates:
 - subject: /C=US/ST=Washington/L=Redmond/O=Microsoft Corporation/CN=Microsoft Windows UEFI Driver Publisher
  issuer: /C=US/ST=Washington/L=Redmond/O=Microsoft Corporation/CN=Microsoft Corporation UEFI CA 2011
 - subject: /C=US/ST=Washington/L=Redmond/O=Microsoft Corporation/CN=Microsoft Corporation UEFI CA 2011
  issuer: /C=US/ST=Washington/L=Redmond/O=Microsoft Corporation/CN=Microsoft Corporation Third Party Marketplace Root
signature 2
image signature issuers:
 - /CN=morfikov's kernel-signing key
image signature certificates:
 - subject: /CN=morfikov's kernel-signing key
  issuer: /CN=morfikov's kernel-signing key

Czemu niby miałoby to stanowić jakiś problem, przecie w zmiennej db mamy swój własny certyfikat, którym firmware EFI/UEFI powinien bez problemu zweryfikować złożony pod tą binarką podpis? Wygląda na to, że gdy binarka ma więcej niż jedną sygnaturę, to nie idzie zweryfikować jej żadnym certyfikatem kluczy, które zostały użyte do podpisania takiego pliku. Trzeba zatem przy pomocy sbattach (dostępnym w pakiecie sbsigntool ) usunąć tę poprzednią sygnaturę z pliku i dopiero wtedy podpisać taką binarkę swoim własnym kluczem prywatnym:

# sbattach --remove memtest86/EFI/BOOT/BOOTX64.efi

# sbverify --list memtest86/EFI/BOOT/BOOTX64.efi
No signature table present

# sbsign --cert db.crt --key db.key memtest86/EFI/BOOT/BOOTX64.efi
Signing Unsigned original image

# sbverify --list memtest86/EFI/BOOT/BOOTX64.efi.signed
signature 1
image signature issuers:
 - /CN=morfikov's kernel-signing key
image signature certificates:
 - subject: /CN=morfikov's kernel-signing key
  issuer: /CN=morfikov's kernel-signing key

I dopiero tak podpisanego memtest'a można skopiować do /efi/EFI/tools/memtest86_x64.efi , by uniknąć problemów przy weryfikacji podpisu przez firmware EFI/UEFI.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.