Komentarze GitHub Issues na blogu Hugo korzystającym z GitHub Pages

Spis treści

Jakiś czas temu Disqus wprowadził reklamy w swoim systemie komentarzy i bez mojej świadomej oraz dobrowolnej zgody serwował je użytkownikom odwiedzającym mojego bloga. W tamtym czasie nie miałem za bardzo informacji jak te komentarze zastąpić na statycznej stronie renderowanej przy pomocy Hugo. Jako, że sporo osób narzekało na to, że tutaj nie ma komentarzy, przez co liczba maili, które do mnie docierały, była trochę ponad moje moce przerobowe. Postanowiłem zatem zaimplementować system komentarzy oparty o GitHub Issues, czyli ten mechanizm, z którym prawdopodobnie każdy z nas miał już styczność zgłaszając bug'a (czy też inne zapytanie) twórcom swoich ulubionych linux'owych projektów OpenSource. Okazało się, że przy pomocy API GitHub'a można w dość prosty sposób te komentarze pokazać na blogu ale problem pojawił się w przypadku stron mających setki czy nawet tysiące wpisów już opublikowanych. Jak zatem na takich blogach wdrożyć komentarze GitHub'a, tak by przy okazji nie wyskoczyć z okna o 5 nad ranem?

GitHub Issues i GitHub Pages

Mój blog jest hostowany w infrastrukturze GitHub'a za sprawą rozwiązania zwanego GitHub Pages. W ten sposób nie trzeba opłacać hostingu, serwer jest przedniej klasy, a cały blog jest utrzymywany w systemie kontroli wersji Git. To rozwiązanie ma jednak jedną wadę, tj. strona serwowana przez GitHub Pages musi być w formie statycznej, czyli wyrenderowanego kodu HTML, który jest wrzucany do repozytorium.

Taka statyczność strony rozwiązuje co prawda całą masę problemów natury bezpieczeństw czy to samej witryny, czy też serwera WWW. Niemniej jednak, statyczność strony odbija się na jej funkcjonalności i trzeba korzystać z innych mechanizmów, by tą utraconą funkcjonalność przywrócić. Tak jest w przypadku komentarzy, które są dynamicznym kontentem zamieszczanym pod postami na blogu przez różnych użytkowników.

Po usunięciu modułu Disqus'a, przez jakiś czas nie było komentarzy tutaj na blogu ale postanowiłem ten stan rzeczy zmienić przy pomocy mechanizmu GitHub Issues, który można wykorzystać w roli systemu komentarzy i te komentarze można wyświetlić pod konkretnymi postami na blogu.

Konto na GitHub i potrzeba logowania

Komentarze oparte o GitHub Issues nie są pozbawione was. Pierwszy problem dotyczy logowania. Disqus oferował możliwość komentowania bez identyfikacji autorów komentarzy, przynajmniej patrząc z perspektywy samego bloga. W przypadku GitHub Issues już takiej możliwości nie będzie. By być w stanie skomentować jakiś post, trzeba posiadać konto w serwisie GitHub. Naturalnie, by przeglądać komentarze nie trzeba się nigdzie logować czy zakładać konta.

Limitowanie zapytań

Drugi problem z GitHub Issues to limit zapytań, które użytkownicy mogą wysłać do API GitHub'a bez autoryzacji. Ta wartość to 60 zapytań na godzinę na konkretny adres IP. Nie jest to jakoś specjalnie dużo, zwłaszcza w przypadku adresów IPv4 i mechanizmu NAT. Niemniej jednak, przy dość intensywnym przeglądaniu bloga, przydział 60 zapytań może się nam dość szybko wyczerpać i wtedy przez godzinę nie będziemy widzieć żadnych komentarzy, przynajmniej bezpośrednio na blogu.

Każdy użytkownik może sobie podejrzeć aktualny stan limitów przy pomocy curl , choć trzeba pamiętać, że każde takie zapytanie zmniejsza ten limit o 1. By podejrzeć ile nam jeszcze zostało zapytań, trzeba w terminalu wpisać to poniższe polecenie:

$ curl --silent -I https://api.github.com/users/octocat
HTTP/2 200
server: GitHub.com
date: Mon, 11 Oct 2021 17:29:15 GMT
content-type: application/json; charset=utf-8
cache-control: public, max-age=60, s-maxage=60
vary: Accept, Accept-Encoding, Accept, X-Requested-With
etag: W/"1b19b9d45e66326cb555aba937fe333d28ac8927960cfd325afafb7ce517e29e"
last-modified: Wed, 22 Sep 2021 14:27:38 GMT
x-github-media-type: github.v3; format=json
access-control-expose-headers: ETag, Link, Location, Retry-After, X-GitHub-OTP, X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining, X-RateLimit-Used, X-RateLimit-Resource, X-RateLimit-Reset, X-OAuth-Scopes, X-Accepted-OAuth-Scopes, X-Poll-Interval, X-GitHub-Media-Type, Deprecation, Sunset
access-control-allow-origin: *
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubdomains; preload
x-frame-options: deny
x-content-type-options: nosniff
x-xss-protection: 0
referrer-policy: origin-when-cross-origin, strict-origin-when-cross-origin
content-security-policy: default-src 'none'
x-ratelimit-limit: 60
x-ratelimit-remaining: 53
x-ratelimit-reset: 1633973759
x-ratelimit-resource: core
x-ratelimit-used: 7
accept-ranges: bytes
content-length: 1319
x-github-request-id: 07C8:D794:A9BF8:C1C09:61647473

Mamy tam szereg nagłówków x-ratelimit-* , które informują nas o wielkości przydziału (60), o licznie wykonanych zapytań (7) i o liczbie pozostałych zapytań (53), które będziemy mogli wykonać do czasu określonego w x-ratelimit-reset . Widnieje tam co prawda niezbyt czytelna dla człowieka wartość ale można ją przeliczyć na zrozumiały dla każdego czas:

$ date -d @1633973759
2021-10-11T19:35:59 CEST

Z chwilą, gdy zegar wybije tę konkretną godzinę, przydział zapytań zostanie zresetowany i znowu przez godzinę będziemy w stanie wykonać ich 60.

Jak wdrożyć komentarze GitHub Issues na blogu

Do wdrożenia komentarzy GitHub Issues na blogu Hugo hostowanym za sprawą mechanizmu GitHub Pages będzie nam potrzebny kawałek skryptu JavaScript. Trzeba będzie również przerobić nieco skórkę Hugo ale nie będzie to jakiś bardzo inwazyjny proces. Poniżej znajduje się skrypt, który trzeba zapis w blog/layouts/partials/comments.html :

<script>
 var id = {{ .Params.GHissueID }};

 if (id)
 {
  let url = "https://github.com/morfikov/morfitronik-comments/issues/".concat(id);
  let api_url = "https://api.github.com/repos/morfikov/morfitronik-comments/issues/".concat(id, "/comments");

  var commentsDiv = document.getElementById("comments");

  let xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.responseType = "json";
  xhr.open("GET", api_url);
  xhr.setRequestHeader("Accept", "application/vnd.github.v3.html+json");
  xhr.send();

  xhr.onload = function()
  {
   if (xhr.status != 200)
   {
    let errorText = document.createElement("p");
    errorText.innerHTML = "<i>Komentarze dla tego postu nie zostały jeszcze otworzone (albo skrypty GitHub'a są wyłączone). Być może też skończył ci się przydział 60/godzinę (limit GitHub'a).</i>";
    commentsDiv.appendChild(errorText);
   }
   else
   {
    let comments = xhr.response;

    let mainHeader = document.createElement("h3");
    mainHeader.innerHTML = "Komentarze: ".concat(comments.length);
    commentsDiv.appendChild(mainHeader);

    let issueLink = document.createElement("p");
    issueLink.innerHTML = "<i>Możesz zostawić komentarz korzystając z <a href='".concat(url, "'>GitHub issue</a>.</i>");
    commentsDiv.appendChild(issueLink);

    comments.forEach(function(comment)
    {
      const options = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric', timeZone: 'Europe/Warsaw' };
      options.timeZoneName = 'short';
      let commentContent = document.createElement("div");
      commentContent.setAttribute('class', 'gh-comment')
      commentContent.innerHTML = "".concat(
        "<div class='gh-header'>",
         "<img src='", comment.user.avatar_url, "' />",
         "<div style='margin:auto 0;'>",
          "<b><a class='gh-username' href='", comment.user.html_url, "'>", comment.user.login, "</a></b>",
          " | <em>", (new Date(comment.created_at)).toLocaleTimeString('pl-PL', options), "</em>",
         "</div>",
        "</div>",
        "<div class='gh-body'>",
         comment.body_html,
        "</div>"
      );
      commentsDiv.appendChild(commentContent);
    });
   }
  };

  xhr.onerror = function()
  {
   let errorText = document.createElement("p");
   errorText.innerHTML = "<i>Wystąpił jakiś błąd przy ładowaniu komentarzy.</i>";
   commentsDiv.appendChild(errorText);
  };
 }
</script>

Trzeba w tym skrypcie dostosować parametry url oraz api_url , tak by wskazywały na konkretne repozytorium w obrębie infrastruktury GitHub'a. Ja dodatkowo zdecydowałem się utworzyć całkiem osobne repozytorium dla komentarzy i trzymać je niezależnie od repozytorium mojego bloga.

Przerobienie skórki bloga

Druga sprawa, to przerobienie samej skórki Hugo. Nie będziemy tego robić w katalogu blog/themes/binario/ , a jedynie skopiujemy sobie z niego plik layouts/_default/single.html i umieścimy go pod blog/layouts/_default/single.html . W tym pliku musimy dodać/zmienić wpisy odpowiedzialne za renderowanie komentarzy, tj. trzeba dodać ten poniższy kod:

<div id="comments">
  {{ partial "comments.html" $ }}
</div>

Dla większej czytelności, tutaj jest stosowny commit, który te dwie powyższe czynności wdraża na moim blogu.

Stylizowanie komentarzy

By komentarze wyglądały jakoś bardziej przyzwoicie, trzeba je trochę wystylizować przy pomocy stylów CSS. Wrzucamy zatem do pliku blog/content/css/custom.css poniższą zawartość:

/* Comments */
#comments {
  margin: .625rem .3125rem;
  padding: .875rem;
  background-color: #2a2a2a;
}

.gh-comment {
 border: 1px solid #515151;
 margin-top: 15px;
}

.gh-header {
 display: flex;
 color: #586069;
 background-color: #111;
 border-bottom: 1px solid #515151;
 padding: .875rem;
 font-size: .850rem;
}

.gh-username {
 color: #f8ae00;
}

.gh-body {
  padding: .875rem;
}

.gh-header > img {
 width: 24px;
 height: 24px;
 margin-right: 0.500rem;
 vertical-align: middle;
}

Tworzenie wątków pod konkretne posty w GitHub Issues

W tym momencie mamy co prawda zaimplementowane już komentarze na blogu Hugo ale każdy z postów, który ma taki system komentarzy wyświetlić, musi mieć przypisany konkretny numerek ID z wątkiem otworzonym w GitHub Issues. Gdy rozpoczynamy przygodę z blogowaniem, to bez większego problemu będziemy w stanie przejść sobie na stronę GitHub'a do naszego repozytorium i wcisnąć przycisk stworzenia nowego wątku. Taki zabieg wygeneruje jakiś numerek ID, zwykle #1 . Ten numerek trzeba będzie w poście bloga uwzględnić w poniższy sposób (we front matter):

---
...
GHissueID: 1
...
---

Niemniej jednak, mając blisko 600 wpisów, ręczne tworzenie wątku dla każdego z nich na GitHub'ie, a potem jeszcze uzupełnianie w plikach tekstowych odpowiednich numerów, przekracza moje zdolności usiedzenia w jednym miejscu bez opcji wyrzucenia komputera przez okno. Dlatego też musiałem to zadanie rozwiązać w nieco inny sposób.

Automatyzacja tworzenia wątków

Najpierw zautomatyzowałem tworzenie wątków w GitHub Issues przy pomocy poniższego skryptu shell'owego:

#!/bin/sh

titles=$(egrep -hr ^title\: /media/debuilder/hugo/blog/content/post | sed 's/title\:\ //g' | sed "s/'//g" | sed "s/\"//g")

echo "${titles}" | while IFS= read -r title
do
  curl \
  --silent \
  -X POST https://api.github.com/repos/morfikov/morfitronik-comments/issues \
  -H "User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0" \
  -H "Content-Type: text/plain; charset=utf-8" \
  -H "Authorization: token tutaj_numerek" \
  -H "Accept: application/vnd.github.v3+json" \
  -d '{"title":"'"$title"'"}' >> output.txt 2>&1

  echo ${title}

  sleep 5
done

exit 0

Ten skrypt ma na celu stworzenie listy wpisów, które są przechowywane w katalogu /media/debuilder/hugo/blog/content/post/ . Każdy taki plik ma we front matter linijkę z title: . Po jej wydobyciu za sprawą egrep uzyskamy ścieżkę do pliku, którą trzeba będzie potem podać w sed . Przy pomocy sed trzeba z tytułów postów pousuwać wszystkie problematyczne znaki, takie jak np. " czy ' . Jeśli nie pozbędziemy się takich znaków, to podczas wykonywania zapytań do API GitHub'a pojawią się błędy. Później w pętli while podajemy listę tytułów, w oparciu o które curl utworzy konkretne wątki w repozytorium GitHub'a. Wszystko jest logowane do pliku output.txt , tak by na zakończenie całego procesu sprawdzić czy nie było jakichś błędów przy wykonywaniu zapytań.

Za samo tworzenie wątków w GitHub Issues odpowiada -d '{"title":"'"$title"'"}' , który w polu tytułu wątku wstawi tytuł posta. Można naturalnie dodać więcej pól ale w zasadzie jedynie tytuł jest wymagany.

Token uwierzytelniający zapytania do API

Problem z automatycznym tworzeniem wątków jest taki, że bardzo szybko można uderzyć w przydzielony nam limit 60 zapytań na godzinę. W takim tempie tworzenie tych wszystkich potrzebnych wątków zajęłoby dosłownie pół dnia. Dlatego też trzeba było ten proces ździebko przyśpieszyć za sprawą uwierzytelnienia zapytań do API GitHub'a. By te zapytania uwierzytelnić, potrzebny nam jest odpowiedni token. Token uwierzytelniający możemy wygenerować sobie w ustawieniach konta GitHub'a (avatar w prawym górnym rogu > Settings):

hugo-github-issues-disqus-comments-token

Z menu po lewej stronie wybieramy Developer settings :

hugo-github-issues-disqus-comments-token

Tutaj najbardziej nas interesuje Personal access tokens . Tworzymy nowy token klikając w przycisk Generate new token :

hugo-github-issues-disqus-comments-token

Dodajemy jakąś notkę i ustawiamy czas ważności. Określamy uprawnienia w Select scopes i zaznaczamy tutaj jedynie Access public repositories . Po wygenerowaniu tokenu powinniśmy uzyskać jego numerek:

hugo-github-issues-disqus-comments-token

Tak uzyskany token trzeba podać curl w nagłówku -H "Authorization: token tutaj_numerek" . W ten sposób będziemy mieli do dyspozycji nie 60, a 6000 zapytań na godzinę. Wciąż jednak należy pamiętać, by tych zapytań nie wykonywać za często, bo uderzymy w inny limit, co z kolei może nam bardzo namieszać przy tworzeniu wątków. Dlatego też tworzenie każdego kolejnego wątku odbywa się co 5 sekund.

Uzupełnianie postów numerkami ID

Mając utworzone już stosowne wątki w repozytorium GitHub'a, trzeba numery tych wątków wpisać do postów na blogu. Każdy wątek na GitHub'ie ma określony tytuł i numerek. Trzeba zatem w oparciu o tytuł uzupełnić numerek w tekstowych plikach postów bloga. Do tego celu również potrzebny nam będzie skrypt shell'owy:

#!/bin/sh

list=$(egrep -r ^title\: /media/debuilder/hugo/blog/content/post | cut -d: -f1)

issue_number="5"

echo "${list}" | while IFS= read -r title
do
  sed -i "s@title:@GHissueID:\ $issue_number\ntitle:@g" ${title}
  issue_number=$((issue_number+1))
done

exit 0

Podobnie jak w przypadku tworzenia wątków w repozytorium GitHub'a, tutaj też musimy pozyskać listę plików z postami, którym zamierzamy dopisać numerki. Wpisy na tej liście muszą być w dokładnie tej samej kolejności, w której tworzyliśmy wątki w GitHub Issues. Przy pomocy cut wydobędziemy sobie ścieżkę do pliku o określonym tytule. Tę ścieżkę trzeba będzie poddać w sed , by dodał on frazę GHissueID: wraz z odpowiednim numerkiem.

Zmienna $issue_number wskazuje na numerek początkowy, tj. ten od którego trzeba zacząć liczyć. Z racji, że trochę testów musiałem przeprowadzić, to parę wątków trzeba było utworzyć, po czym zostały one skasowane. Niemniej jednak, numerki są ciągle zwiększane. Zatem pierwszy wątek utworzony w GitHub Issues miał u mnie numerek 5. Mając odpowiednią listę plików, dodajemy do nich numerki zwiększając o jeden z każdym przejściem pętli while . W ten sposób numerki w plikach postów będą pasować do tych, które są w wątkach w GitHub Issues.

Test instalacji systemu komentarzy

Jeśli wszystkie powyższe kroki przeprowadziliśmy prawidłowo, to system komentarzy oparty o GitHub Issues powinien nam działać jak należy. Możemy ten stan rzeczy zweryfikować tworząc w pierwszym lepszym wątku jakieś komentarze. Poniżej przykład:

hugo-github-issues-disqus-comments-test

Teraz przechodzimy na bloga i szukamy tego konkretnego wpisu. Pod nim powinniśmy mieć blok komentarzy mający dokładnie tę samą zawartość co w GitHub Issue:

hugo-github-issues-disqus-comments-test

Dodanie linku do posta na blogu w wątku na GitHub Issues

Wyżej zostało wspomniane, że do utworzenia nowego wątku w GitHub Issues wymagany jest w zasadzie jedynie sam tytuł wątku. Można jednak pokusić się jeszcze o dodatnie linku do postu bloga wewnątrz tak stworzonego wątku w GitHub Issues. W ten sposób ktoś, kto znajdzie wątek komentarzy, będzie wiedział gdzie znajduje się komentowany wpis.

Jako, że ja wcześniej już utworzyłem wszystkie wątki, to muszę nieco inaczej sobie z tym zdaniem dodania linków poradzić. Potrzebny będzie kolejny skrypt:

#!/bin/sh

posts=$(egrep -r ^GHissueID /media/debuilder/hugo/blog/content/post)

echo "${posts}" | while IFS= read -r post
do

id=$(echo $post | cut -d" " -f 2)
url=$(echo $post | cut -d":" -f 1 | cut -d"/" -f 10 | sed 's@.md@@g')

body="Komentarze dla postu: https://morfikov.github.io/post/$url/"

 curl \
  --silent \
  -X PATCH https://api.github.com/repos/morfikov/morfitronik-comments/issues/$id \
  -H "User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0" \
  -H "Content-Type: text/plain; charset=utf-8" \
  -H "Authorization: token tutaj_numerek" \
  -H "Accept: application/vnd.github.v3+json" \
  -d '{"body":"'"$body"'"}' >> output.txt 2>&1

echo "$body : $id"

sleep 5

done

U mnie na blogu po frazie https://morfikov.github.io/post/ jest podawana nazwa pliku sformatowanego językiem Markdown. Ten powyższy skrypt tworzy listę postów w oparciu o GHissueID (nadany wcześniej) . Później w zmiennej $id znajdzie się numerek wątku w GitHub Issues, a w zmiennej $url nazwa pliku bez końcówki .md . Za sprawą -d '{"body":"'"$body"'"}' oraz wcześniej skonstruowanej zmiennej $body odpowiednio uzupełnimy sobie treść pierwszego komentarza (tego już utworzonego, który był pusty). Cokolwiek było w tym pierwszy komentarzu, zostanie przepisane frazą, którą tutaj podamy.

Podsumowanie

W taki oto prosty sposób przy pomocy mechanizmu GitHub Issues udało się nam zaimplementować system komentarzy na naszym blogu Hugo. Jednocześnie możemy się pozbyć Disqus'a i jego wrednego podejścia w kwestii serwowania ludziom reklam. Ilekroć ktoś tylko doda jakiś post w stosownym wątku w GitHub Issues, to pojawi się on także pod wpisem u nas na blogu. Ten nowy system komentarzy jest też sprzęgnięty ze wszystkimi udogodnieniami, które zapewnia GitHub. W ten sposób użytkownicy komentujący wpisy na blogu mogą być powiadamiani o nowych odpowiedziach via mail/rss, jeśli naturalnie w opcjach wątku zaznaczyli sobie stosowne opcje.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.