Brak bluetooth w ThinkPad T430 (BCM20702A1)

Spis treści

W moim laptopie Lenovo ThinkPad T430 jest obecny bluetooth Broadcom Corp. BCM20702 Bluetooth 4.0 o vid/pid 0a5c:21e6 . Niestety to urządzenie nie działa za dobrze na Debianie z powodu braku odpowiedniego firmware (plik BCM20702A1-0a5c-21e6.hcd ), którego jak na złość nie ma w repozytorium tej dystrybucji. Przydałoby się coś na to poradzić, by zmusić tę kartę/adapter do pracy pod linux.

Brak pliku firmware

Podczas startu Debiana, na ekranie monitora (czy też w logu systemowym) można doszukać się poniższych komunikatów świadczących o braku potrzebnego firmware:

kernel: usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using ehci-pci
kernel: usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0a5c, idProduct=21e6, bcdDevice= 1.12
kernel: usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
kernel: usb 1-1.4: Product: BCM20702A0
kernel: usb 1-1.4: Manufacturer: Broadcom Corp
kernel: usb 1-1.4: SerialNumber: 74E54320FEA9
kernel: usb 1-1.4: Device is not authorized for usage
kernel: usb 1-1.4: authorized to connect
kernel: Bluetooth: hci0: BCM: chip id 63
kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x07
mtp-probe[127320]: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.4"
kernel: Bluetooth: hci0: BCM20702A
kernel: Bluetooth: hci0: BCM20702A1 (001.002.014) build 0000
kernel: bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM20702A1-0a5c-21e6.hcd (-2)
kernel: bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM20702A1-0a5c-21e6.hcd (-2)
kernel: bluetooth hci0: Direct firmware load for brcm/BCM20702A1-0a5c-21e6.hcd failed with error -2
kernel: Bluetooth: hci0: BCM: Patch brcm/BCM20702A1-0a5c-21e6.hcd not found

Z reguły by zmusić jakiś sprzęt cierpiący na brak firmware do działania pod Debianem, wystarczy doinstalować mu stosowny pakiet mający w nazwie firmware-* . Nawet jeśli nie wiadomo, który do końca plik wgrać, to zawsze można spróbować przeszukać pakiety przy pomocy apt-file i ustalić tę paczkę, której potrzebujemy. Niestety w przypadku tego adaptera wbudowanego w mój laptop, apt-file zwraca pusty wynik, czyli wygląda na to, że w repozytorium Debiana nie ma stosownego pakietu, który by zawierał plik BCM20702A1-0a5c-21e6.hcd .

Poniżej znajdują się jeszcze dokładne informacje na temat tego adaptera bluetooth otrzymane via lsusb :

# lsusb -vvv -d 0a5c:21e6

Bus 001 Device 007: ID 0a5c:21e6 Broadcom Corp. BCM20702 Bluetooth 4.0 [ThinkPad]
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass     255 Vendor Specific Class
 bDeviceSubClass     1
 bDeviceProtocol     1
 bMaxPacketSize0    64
 idVendor      0x0a5c Broadcom Corp.
 idProduct     0x21e6 BCM20702 Bluetooth 4.0 [ThinkPad]
 bcdDevice      1.12
 iManufacturer      1 Broadcom Corp
 iProduct        2 BCM20702A0
 iSerial         3 74E54320FEA9
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength    0x00da
  bNumInterfaces     4
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0
  bmAttributes     0xe0
   Self Powered
   Remote Wakeup
  MaxPower        0mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      3
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   1
   bInterfaceProtocol   1
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0010 1x 16 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x82 EP 2 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   1
   bInterfaceProtocol   1
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0000 1x 0 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0000 1x 0 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    1
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   1
   bInterfaceProtocol   1
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0009 1x 9 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0009 1x 9 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    2
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   1
   bInterfaceProtocol   1
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0011 1x 17 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0011 1x 17 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    3
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   1
   bInterfaceProtocol   1
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0019 1x 25 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0019 1x 25 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    4
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   1
   bInterfaceProtocol   1
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0021 1x 33 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0021 1x 33 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    5
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   1
   bInterfaceProtocol   1
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0031 1x 49 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x03 EP 3 OUT
    bmAttributes      1
     Transfer Type      Isochronous
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0031 1x 49 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    2
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass  255 Vendor Specific Subclass
   bInterfaceProtocol  255 Vendor Specific Protocol
   iInterface       0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x84 EP 4 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0020 1x 32 bytes
    bInterval        1
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x04 EP 4 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0020 1x 32 bytes
    bInterval        1
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    3
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      0
   bInterfaceClass    254 Application Specific Interface
   bInterfaceSubClass   1 Device Firmware Update
   bInterfaceProtocol   1
   iInterface       0
   Device Firmware Upgrade Interface Descriptor:
    bLength               9
    bDescriptorType          33
    bmAttributes            5
     Will Not Detach
     Manifestation Tolerant
     Upload Unsupported
     Download Supported
    wDetachTimeout          5000 milliseconds
    wTransferSize           64 bytes
    bcdDFUVersion          1.10
can't get device qualifier: Resource temporarily unavailable
can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable
Device Status:   0x0001
 Self Powered

Pozyskanie pliku BCM20702A1-0a5c-21e6.hcd

Na szczęście nie jest tak źle jak mogłoby się wydawać, bo plik firmware jak najbardziej istnieje, tylko póki co nikt z Debiana nie pokusił się by zrobić stosowną paczkę i udostępnić ją ludziom do łatwej instalacji w ich systemach. Dlatego też musimy ten plik pozyskać manualnie i wgrać go w stosowne miejsce, by bluetooth zaczął nam działać. Odpalamy zatem terminal, logujemy się na root, przechodzimy do katalogu /lib/firmware/ i pobieramy potrzebny nam plik przy pomocy wget :

# cd /lib/firmware/
# mkdir brcm/ && cd brcm/
# wget https://github.com/winterheart/broadcom-bt-firmware/blob/master/brcm/BCM20702A1-0a5c-21e6.hcd

I to w zasadzie cała robota. Trzeba by oczywiście jeszcze zrestartować maszynę, by ten firmware został załadowany, ewentualnie przeładować moduł btusb . Można też przełączyć hardware kill switch (przełącznik sprzętowy) od WiFi/BT, który jest po prawej stronie obudowy tego ThinkPad'a. Tak czy inaczej, teraz ten firmware powinien zostać już poprawnie załadowany, co można zobaczyć w logu:

kernel: usb 1-1.4: new full-speed USB device number 7 using ehci-pci
kernel: usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0a5c, idProduct=21e6, bcdDevice= 1.12
kernel: usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
kernel: usb 1-1.4: Product: BCM20702A0
kernel: usb 1-1.4: Manufacturer: Broadcom Corp
kernel: usb 1-1.4: SerialNumber: 74E54320FEA9
kernel: usb 1-1.4: Device is not authorized for usage
kernel: usb 1-1.4: authorized to connect
mtp-probe[135654]: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.4"
mtp-probe[135654]: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
mtp-probe[135657]: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.4"
mtp-probe[135657]: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
systemd[1]: Reached target bluetooth.target.
kernel: Bluetooth: hci0: BCM: chip id 63
kernel: Bluetooth: hci0: BCM: features 0x07
kernel: Bluetooth: hci0: BCM20702A
kernel: Bluetooth: hci0: BCM20702A1 (001.002.014) build 0000
kernel: bluetooth hci0: firmware: direct-loading firmware brcm/BCM20702A1-0a5c-21e6.hcd
kernel: Bluetooth: hci0: BCM20702A1 (001.002.014) build 1757
kernel: Bluetooth: hci0: Broadcom Bluetooth Device

Z racji, że instalowaliśmy ten firmware manualnie, to trzeba pamiętać o jego aktualizacji bo jakiś czas.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.
comments powered by Disqus