Analiza systemu plików EXT4 pod kątem formatowania większych dysków pod linux

Spis treści

Zapewne każdy użytkownik linux'a tworzył na dysku HDD/SSD partycje sformatowane systemem plików EXT4. Prawdopodobnie też zastanawiało nas pytanie odnośnie ilości zajmowanego miejsca przez strukturę samego systemu plików, zwłaszcza w przypadku dysków o sporych rozmiarach (setki GiB, czy nawet kilka TiB). Jako, że musiałem ostatnio zmigrować kolekcję filmów ze strych dysków na jeden większy, który miał zostać podłączony pod Raspberry Pi z działającym Kodi na bazie LibreELEC, to przy okazji postanowiłem ten dysk sformatować w taki sposób, w jaki powinno się do tego zadania podchodzić wiedząc, że ma się do czynienia z dużym dyskiem, na którym będą przechowywane głównie duże pliki. Celem tego artykułu jest pokazanie jakie błędy przy tworzeniu systemu plików EXT4 można popełnić przez posiadanie niezbyt wystarczającej wiedzy z jego zakresu, oraz jak te błędy wyeliminować przed rozpoczęciem korzystania z tak nie do końca poprawnie przygotowanego do pracy dysku twardego

Nie tylko pliki zajmują miejsce na dysku

Może to być ździebko nieintuicyjne ale nie tylko pliki czy katalogi (które też są plikami tylko nieco innego rodzaju) zajmują nam miejsce na dysku twardym. By dane zgromadzone na dysku mogły być plikami, potrzebna jest jakaś forma struktury opisowej, zwanej systemem plików. Ta struktura również zawiera dane, z tym, że niezbyt czytelne dla człowieka. Natomiast maszyny są w stanie w oparciu o tę strukturę pogrupować bity interesujących na informacji, tak by zostały one użytkownikom komputera przedstawione w formie czytelnej w plikach graficznych, tekstowych, audio, video czy też i innych formatach, które aplikacje użytkowe będą w stanie zrozumieć.

Jak można się domyśleć, te metadane opisujące pliki zajmują miejsce i potrafią go zajmować dość sporo, w zależności od tego co zamierzamy na tym HDD czy SSD trzymać. Jedno jest jednak pewne, cała struktura opisowa systemu plików EXT4 jest tworzona podczas inicjacji systemu plików (przy wydawaniu polecenia mke2fs ... ). Dlatego też po utworzeniu systemu plików, część danych jest już zajęta przez metadane systemu plików i zwykle jest to wiele ładnych GiB zwłaszcza w przypadku większych systemów plików. Do tego dochodzi jeszcze kilka innych rzeczy, takie jak, np. zarezerwowane miejsce dla użytkownika root, czy też rozmiar dziennika systemu plików, które też potrafią nieźle utylizować wolną na dysku przestrzeń.

Gdy się pozbiera wszystkie te rzeczy do kupy, to nasz 2TB dysk może z powodzeniem stracić na starcie nawet i 200GiB i nie mówię tutaj wcale o różnicy między GB (podstawa potęgi 10) oraz GiB (podstawa potęgi 2) w wykonaniu producentów dysku, tylko o faktycznej utracie pojemności na poziomie 200GiB. Kupując dysk 2TB, w systemie będziemy widzieć nośnik około 1820GiB. Z tego wszystkiego może nam wyparować tak około 10%, czyli 182GiB, przez co na pliki zostanie nam jedynie 1638GiB. A miało być 2TB... Na szczęście jest kilka zabiegów, które mogą nam pomóc odzyskać lwią część przestrzeni, która w przypadku trzymania na dysku samych dużych plików poszłaby na zmarnowanie.

Rzut oka na superblok systemu plików EXT4

Każdy system plików EXT4 na samym początku swojej struktury zawiera superblok. To taki blok, którego celem jest połączenie pozostałej struktury systemu plików w całość. Jeśli superblok ulegnie uszkodzeniu, to ulega też uszkodzeniu cały system plików. By jakoś działać przeciwko uszkodzeniu całego systemu plików za sprawą tylko pojedynczego bloku, kopie superbloka są utrzymywane też w innych obszarach systemu plików. W takim przypadku, gdy dochodzi do uszkodzenia superbloka, zawsze można ratować się tymi zapasowymi blokami i zwykle odzyskać część albo nawet całość danych przechowywanych w obrębie uszkodzonego systemu plików.

Rzućmy okiem zatem na przykładowy system plików przy pomocy dumpe2fs . To narzędzie ma na celu zwrócić szereg informacji opisujących strukturę systemu plików, w tym również informacje zawarte w superbloku:

# dumpe2fs /dev/sda1
dumpe2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
Filesystem volume name:  boot
Last mounted on:     /boot
Filesystem UUID:     d6c1ab6c-1645-4b87-bdc7-7ae9c1708e1c
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:  1 (dynamic)
Filesystem features:   has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent 64bit flex_bg sparse_super large_file huge_file dir_nlink extra_isize metadata_csum
Filesystem flags:     signed_directory_hash
Default mount options:  user_xattr acl
Filesystem state:     clean
Errors behavior:     Continue
Filesystem OS type:    Linux
Inode count:       131072
Block count:       524032
Reserved block count:   0
Free blocks:       398550
Free inodes:       130950
First block:       0
Block size:        4096
Fragment size:      4096
Group descriptor size:  64
Reserved GDT blocks:   255
Blocks per group:     32768
Fragments per group:   32768
Inodes per group:     8192
Inode blocks per group:  512
Flex block group size:  16
Filesystem created:    Tue Mar 3 17:11:45 2020
Last mount time:     Wed Jul 21 11:54:47 2021
Last write time:     Wed Jul 21 12:17:40 2021
Mount count:       50
Maximum mount count:   50
Last checked:       Tue Mar 24 11:36:22 2020
Check interval:      0 (<none>)
Lifetime writes:     38 GB
Reserved blocks uid:   0 (user root)
Reserved blocks gid:   0 (group root)
First inode:       11
Inode size:        256
Required extra isize:   32
Desired extra isize:   32
Journal inode:      8
Default directory hash:  half_md4
Directory Hash Seed:   848800c8-9fb0-4a76-b5ec-6c8e4a8f403f
Journal backup:      inode blocks
Checksum type:      crc32c
Checksum:         0xcc2eee2e
Journal features:     journal_incompat_revoke journal_64bit journal_checksum_v3
Total journal size:    32M
Total journal blocks:   8192
Max transaction length:  8192
Fast commit length:    0
Journal sequence:     0x0000258e
Journal start:      0
Journal checksum type:  crc32c
Journal checksum:     0xceb54c66


Group 0: (Blocks 0-32767) csum 0x9959 [ITABLE_ZEROED]
 Primary superblock at 0, Group descriptors at 1-1
 Reserved GDT blocks at 2-256
 Block bitmap at 257 (+257), csum 0x29bf2073
 Inode bitmap at 273 (+273), csum 0xbd985a57
 Inode table at 289-800 (+289)
 7861 free blocks, 8071 free inodes, 2 directories, 8059 unused inodes
 Free blocks: 7970-8480, 15143-16383, 26659-32767
 Free inodes: 28, 121-124, 127-8192
Group 1: (Blocks 32768-65535) csum 0x9dff [ITABLE_ZEROED]
 Backup superblock at 32768, Group descriptors at 32769-32769
 Reserved GDT blocks at 32770-33024
 Block bitmap at 258 (bg #0 + 258), csum 0x647e6f93
 Inode bitmap at 274 (bg #0 + 274), csum 0x2cb0a6e4
 Inode table at 801-1312 (bg #0 + 801)
 7788 free blocks, 8191 free inodes, 1 directories, 8191 unused inodes
 Free blocks: 33026-33027, 33088-33125, 33769-33791, 33796-33855, 33897-34303, 42496-42751, 42793-42845, 42934-43007, 43784-44031, 45153-46079, 53248-54015, 54118-54153, 54245, 54248-54271, 54375-55869, 55872-56319, 56423-57343, 58399-59391, 64512-65407, 65412-65417, 65424-65535
 Free inodes: 8194-16384
Group 2: (Blocks 65536-98303) csum 0x53c2 [INODE_UNINIT, ITABLE_ZEROED]
 Block bitmap at 259 (bg #0 + 259), csum 0x7311aaa4
 Inode bitmap at 275 (bg #0 + 275), csum 0x00000000
 Inode table at 1313-1824 (bg #0 + 1313)
 2991 free blocks, 8192 free inodes, 0 directories, 8192 unused inodes
 Free blocks: 68569-68607, 69743-69759, 69801-70655, 74799-74815, 74857-75775, 77798-77823, 82919-82943, 83055-83967, 93004-93183
 Free inodes: 16385-24576
Group 3: (Blocks 98304-131071) csum 0xac8d [INODE_UNINIT, ITABLE_ZEROED]
 Backup superblock at 98304, Group descriptors at 98305-98305
 Reserved GDT blocks at 98306-98560
 Block bitmap at 260 (bg #0 + 260), csum 0x4c57e333
 Inode bitmap at 276 (bg #0 + 276), csum 0x00000000
 Inode table at 1825-2336 (bg #0 + 1825)
 22258 free blocks, 8192 free inodes, 0 directories, 8192 unused inodes
 Free blocks: 98561-98623, 98665-99327, 99453-100351, 103244-105291, 106261-107199, 107241-108543, 110592-114687, 116736-118783, 119752-119807, 120832-129023, 129121-131071
 Free inodes: 24577-32768
...
Group 15: (Blocks 491520-524031) csum 0x443b [INODE_UNINIT, ITABLE_ZEROED]
 Block bitmap at 288 (bg #0 + 288), csum 0x8abeaabd
 Inode bitmap at 7969 (bg #0 + 7969), csum 0x00000000
 Inode table at 8487-8998 (bg #0 + 8487)
 32512 free blocks, 8192 free inodes, 0 directories, 8192 unused inodes
 Free blocks: 491520-524031
 Free inodes: 122881-131072

Mamy tutaj do czynienia z bardzo małym systemem plików, bo ma on rozmiar zaledwie 2GiB ale idealnie nada się do analizy tego, co w strukturze EXT4 się znajduje.

W pierwszej części tego powyższego listingu mamy informacje zawarte w superbloku. W drugiej części zaś znajdują się informacje dotyczące deskryptorów grup bloków (block group descriptors). Sam superblok zajmuje tyle ile blok systemu plików (zwany też klastrem). W tym przypadku rozmiar bloku to 4KiB, tj. Block size: 4096 . Z kolei te 4096 bajtów to 8 fizycznych sektorów 512-bajtowych dysku).

Taki klaster to najmniejsza jednostka alokacji plików, tj. nawet jeśli na takim systemie plików umieścimy mniejszy plik, powiedzmy 500 bajtów, to i tak będzie on zajmował 4KiB. W obecnych czasach pliki zwykle mają nieco większe rozmiary, grubo przekraczając te 4KiB, i gdyby rozmiar bloku był równy rozmiarze pojedynczego sektora dysku, to takie rozwiązanie byłoby wysoce nieefektywne. W niektórych przypadkach, np. gdy trzymamy same duże pliki na dysku, których rozmiar idzie w GiB, taki 4KiB rozmiar klastra jest w dalszym ciągu bardzo nieefektywnym rozwiązaniem ale o tym później.

Grupa bloków

Na powyższym listingu mamy 16 grup bloków oznaczonymi numerkami od 0 do 15. Każda taka grupa bloków jest w stanie opisać (standardowo) do 128MiB danych, które będziemy umieszczać na dysku twardym i nie więcej. Czemu tylko tyle? W superbloku widnieje informacja ile bloków przypada na jedną grupę bloków: Blocks per group: 32768 , czyli 32768*4096=134.217.728 bajtów, zatem 128MiB.

Weźmy zatem przykładową grupę bloków i przyjrzyjmy się jej nieco bliżej:

Group 3: (Blocks 98304-131071) csum 0xac8d [INODE_UNINIT, ITABLE_ZEROED]
 Backup superblock at 98304, Group descriptors at 98305-98305
 Reserved GDT blocks at 98306-98560
 Block bitmap at 260 (bg #0 + 260), csum 0x4c57e333
 Inode bitmap at 276 (bg #0 + 276), csum 0x00000000
 Inode table at 1825-2336 (bg #0 + 1825)
 22258 free blocks, 8192 free inodes, 0 directories, 8192 unused inodes
 Free blocks: 98561-98623, 98665-99327, 99453-100351, 103244-105291, 106261-107199, 107241-108543, 110592-114687, 116736-118783, 119752-119807, 120832-129023, 129121-131071
 Free inodes: 24577-32768

Mamy tutaj informację, że w tej grupie bloków, zapasowy superblok znajduje się na pozycji 98304, zaś zapasowe deskryptory grup bloków na 98305. Ten dodatkowy blok na superblok ma rozmiar 4096 bajtów, podobnie blok z informacjami o deskryptorach grup bloków również ma rozmiar 4096 bajtów.

Zarezerwowane bloki GDT i flaga resize_inode

Dalej mamy informację o zarezerwowanych blokach GDT (Group Descriptor Table) w liczbie 254. Te zarezerwowane bloki GDT znajdują jedynie zastosowanie podczas poszerzania systemu plików i taki jest ich jedyny cel, tj. umożliwić powiększenie systemu plików. Warto tutaj zaznaczyć, że raz utworzonego systemu plików EXT4 nie da się powiększyć w nieskończoność, tylko o rząd wielkości 1024 razy (domyślnie). Więc jeśli stworzyliśmy system plików o rozmiarze 1GiB, to maksymalny rozmiar do jakiego taki system plików można rozciągnąć, np. po zmianie rozmiaru partycji, to 1024 GiB. Niby ten limit 1024 razy wydaje się spory i raczej nikt z nas nigdy w niego nie uderzył przy powiększaniu systemu plików ale warto mieć go na uwadze przy znacznym powiększaniu bardzo małych systemów plików.

W przypadku rozciągnięcia systemu plików, zarezerwowane bloki GDT ulegną skurczeniu ale jednocześnie ulegnie zwiększeniu obszar zajmowany przez deskryptory grup bloków, które standardowo mają do dyspozycji jeden blok 4096-bajtowy. Dlatego wyżej w zapisie mamy zakres 98305-98305 zamiast pojedynczej liczby (tak jak to ma miejsce w przypadku superbloku), co oznacza dokładnie jeden blok, co z kolei informuje nas, że system plików nie był poszerzany w żaden sposób.

Kopia superbloka, kopia deskryptorów grup bloków oraz zarezerwowane bloki GDT łącznie przy standardowych opcjach przy tworzeniu systemu plików EXT4 dają 256 bloków 4096-bajtowych, czyli 1MiB.

Co ciekawe, jeśli nie planujemy w przyszłości powiększać systemu plików EXT4, np. tworzymy system plików na partycji rozciągającej się na całym HDD/SSD, to te zarezerwowane bloki GDT będą nam zupełnie zbędne i niepotrzebnie będą zajmować miejsce. Możemy zatem się ich pozbyć usuwając domyślnie ustawioną flagę resize_inode przy tworzeniu systemu plików.

Tablica i-węzłów

Dalej mamy informację o tablicy i-węzłów (Inode table), która ma rozmiar 512 bloków 4096-bajtowych, czyli 2MiB. Czemu akurat tyle? Każdy i-węzeł posiada swój rozmiar i obecnie domyślnym rozmiarem i-węzłów w systemach plików EXT4 jest 256 bajtów. Każda grupa bloków ma określoną liczbę i-węzłów. Standardowo jest to 8192, o czym możemy się przekonać rzucając okiem na linijkę z Inodes per group: 8192 . Jeśli pomnożymy ilość i-węzłów przez ich rozmiar, to otrzymamy 8192*256=2097152 bajtów, czyli 2MiB.

Opcje sparse_super i sparse_super2

Biorąc pod uwagę te powyższe informacje, w takiej pojedynczej grupie bloków, która standardowo opisuje 128 MiB danych, 3 MiB trzeba odliczyć na strukturę samego systemu plików EXT4, czyli około 2,34%. No jest to dość sporo jakby nie patrzeć, co niekoniecznie może aż tak rzucać się w oczy w przypadku mniejszych systemów plików (które też mogą mieć 128-bajtowe i-węzły). Niemniej jednak, by zoptymalizować miejsce potrzebne na metadane systemu plików, w większości linux'ów (albo i we wszystkich), system plików EXT4 jest tworzony z flagą sparse_super .

Gdyby utworzyć system plików bez tej flagi, kopie superbloku oraz deskryptorów grup bloków zostałyby umieszczone w każdej grupie bloków. Jako, że w tym przypadku flaga sparse_super jest obecna (widoczna na powyższym listingu pod Filesystem features: ), to te kopie są umieszczone tylko w tych grupach, których numer wskazuje na 0 oraz jest potęgą liczby 3, 5 lub 7. Taki zabieg ma na celu ograniczyć ilość tworzonych kopi zapasowych tych kluczowych elementów struktury do minimum, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości odzyskania danych w sytuacji, gdy system plików ulegnie z jakiegoś powodu uszkodzeniu.

Oczywiście, gdyby system plików nie miał flagi sparse_super , to wtedy każda grupa bloków miałaby ten dodatkowy narzut 1MiB związany z obsługą systemu plików EXT4. Jako, że my tę flagę sparse_super mamy ustawioną, to niewiele grup posiada ten zarezerwowany dodatkowy 1 MiB przeznaczony na kopię superbloku i kopię deskryptorów grup bloków. Zatem to zarezerwowane miejsce jest marginalne w przypadku dużych dysków ale wciąż każda grupa musi mieć tablicę i-węzłów, przez co na każde 128MiB, 2MiB jest właśnie na nią przeznaczone, co zajmuje około 1,6% wolnego miejsca na dysku, które trzeba będzie na tę strukturę systemu plików przeznaczyć.

Niemniej jednak, w przypadku pojemniejszych dysków twardych, flaga sparse_super może nie do końca znaleźć zastosowanie, bo jakby nie patrzeć te dodatkowe kopie superbloku i kopie deskryptorów grup bloków fragmentują wolną przestrzeń, co nie jest czasem pożądanym zjawiskiem. Dlatego też opracowano flagę sparse_super2 , której celem jest utworzenie tylko dwóch dodatkowych kopi zapasowych superbloka i kopi deskryptorów grup bloków. Po zastosowaniu tej flagi, grupa 0 będzie przechowywać podstawowy superblok i podstawowe deskryptory grup bloków, natomiast ich kopie będą się znajdować w pierwszej i ostatniej grupie. W takim przypadku, gdy główny superblok ulegnie awarii, to bez problemu będzie można odzyskać system plików posługując się kopią superbloka zlokalizowaną na początku lub na końcu dysku. Cała przestrzeń między tymi grupami będzie ciągła, co widać na poniższym listingu:

# e2freefrag /dev/sdb1
Device: /dev/sdb1
Blocksize: 4096 bytes
Total blocks: 366284032
Free blocks: 366202942 (100.0%)

Min. free extent: 8512 KB
Max. free extent: 2096896 KB
Avg. free extent: 2086624 KB
Num. free extent: 702

HISTOGRAM OF FREE EXTENT SIZES:
Extent Size Range : Free extents  Free Blocks Percent
  8M...  16M- :       1     2128  0.00%
  64M... 128M- :       2     64202  0.02%
  1G...  2G- :      699   366136612  99.98%

A tak by wyglądała wolna przestrzeń po standardowym formatowaniu:

# e2freefrag /dev/sdb1
Device: /dev/sdb1
Blocksize: 4096 bytes
Total blocks: 366284032
Free blocks: 366183742 (100.0%)

Min. free extent: 125992 KB
Max. free extent: 2096896 KB
Avg. free extent: 2040020 KB
Num. free extent: 718

HISTOGRAM OF FREE EXTENT SIZES:
Extent Size Range : Free extents  Free Blocks Percent
  64M... 128M- :       7    227722  0.06%
 128M... 256M- :       5    321680  0.09%
 256M... 512M- :       2    195344  0.05%
 512M... 1024M- :       6    1174720  0.32%
  1G...  2G- :      698   364264276  99.48%

Może te kilkanaście dodatkowych kawałków wolnej przestrzeni wydaje się nie dużo ale gdy w grę wchodzą duże pliki, to ta wolna przestrzeń będzie się łatwiej fragmentować niż w tym pierwszym przypadku, zwłaszcza, gdy w późniejszym czasie tych plików będzie nam przybywać.

Można też pójść o krok dalej i mając ustawioną flagę sparse_super2 , ustawić flagę num_backup_sb na wartość 0 i w ten sposób wyłączyć tworzenie zapasowych kopi superbloka. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że gdy główny superblok ulegnie z jakiegoś powodu uszkodzeniu, to wtedy odzyskanie danych może już nie być możliwe, albo to zadanie będzie o wiele trudniejsze niż w przypadku, gdyby choć jedna kopia superbloku na dysku była obecna.

Bitmapa bloków i i-węzłów

Każda grupa bloków zawiera także bitmapę bloków i i-węzłów. Te bitmapy zawierają informację na temat bloków i i-węzłów, które są w użyciu. Każda z tych bitmap zajmuje po jednym bloku 4096-bajtowym, czyli łącznie 8KiB, które można pominąć w wyliczeniach, bo nie stanową one jakiejś większej wartości przy 128MiB.

Optymalizacja systemu plików pod kątem przechowywania dużych plików

Mając już jakieś pojęcie na temat struktury systemu plików EXT4, możemy nieco zoptymalizować pewne parametry, by niepotrzebnie nie tracić wolnego miejsca na dysku pod zbędną strukturę systemu plików, z której i tak nie będziemy nigdy korzystać. Pierwsza optymalizacja jest w zasadzie domyślnie włączona i była mowa o niej wyżej, tj. o flagach sparse_super/sparse_super2 . Są one w stanie mam zaoszczędzić około 1MiB na każde 128 MiB. Niemniej jednak, nie jest to jedyna opcja, którą powinniśmy w przypadku dużych dysków przechowujących bardzo duże pliki włączyć czy zmienić.

Flaga bigalloc

Jeśli dany system plików EXT4 ma zawierać głównie duże pliki (np. na moim 2TB dysku najmniejszy plik miał rozmiar trochę ponad 1GiB), to jednostka alokacji (klaster) w postaci bloku o rozmiarze 4KiB nie jest optymalnym rozwiązaniem dla trzymania tak dużych plików. Przydałby się zatem nieco większy klaster, np. 1MiB albo może i nawet 4MiB. W taki sposób, bitmapa alokacji bloków będzie śledzić przykładowo klastry 4MiB zamiast pojedynczych bloków 4KiB.

Taki zabieg sprawi, że pojedyncza grupa bloków będzie w stanie opisać 128GiB (w stosunku do poprzednich 128MiB), a to z racji, że każdy bit w bitmapie alokacji bloków (block allocation bitmap) będzie adresował 1024 bloki o rozmiarze 4KiB (łącznie 4MiB). Taki zabieg sprawia, że skurczeniu ulega rozmiar bitmapy alokacji bloków, dla przykładu dla 2TiB systemu plików mamy redukcję z 64MiB do 64KiB (bo bitmapa bloków zajmuje 4KiB i jednocześnie ulega zmniejszeniu liczba grup do 16, w stosunku do wcześniejszych 16384), co z kolei dość znacznie redukuje narzut związany z obsługą metadanych samego systemu plików EXT4.

Idąc dalej, przy rozmiarze klastra 4MiB, plik 1GiB będzie o wile łatwiej umieścić w jednym kawałku na dysku, niż gdy mamy do czynienia z klastrami 4KiB (256 kawałków vs. 262144). Zatem fragmentacja systemu plików będzie sporo mniejsza przy stosowaniu klastrów o większym rozmiarze w stosunku do standardowych klastrów 4KiB.

Problemy związane z bigalloc

Flaga bigalloc ma jedną bardzo poważną wadę. Jeśli zwiększeniu ulegnie klaster przykładowo z 4KiB do 4MiB, to bardzo kosztowne będzie dla nas trzymanie w takim systemie plików bardzo małych plików, np. 5-10KiB, bo będą one zajmować sporo miejsca, przykładowo 800-bajtowy plik tekstowy, będzie ważył 4MiB. Podobnie sprawa będzie wyglądać z katalogami, czyli jeśli mamy ich sporo, to ich struktura może sama z siebie bardzo dużo zajmować w takim systemie plików z ustawioną flagą bigalloc . Jeśli jesteśmy pewni, że nie zamierzamy trzymać w takim systemie plików bardzo małych plików albo też nie mamy rozbudowanej struktury drzewa katalogów, to bez problemu tę flagę powinniśmy sobie ustawić.

Niestety jeśli utworzy się system plików z bigalloc (lub bez niego), to nie ma możliwości zmiany tego ustawienia bez późniejszego usuwania danych zgromadzonych w obrębie takiego systemu plików. Dlatego trzeba się mocno zastanowić czy tę flagę ustawić.

Poważniejszy problem z flagą bigalloc zdaje się być taki, że najwyraźniej nie jest ten ficzer jeszcze do końca sprawdzony i może powodować problemy w pewnych sytuacjach, przynajmniej tak można wyczytać w man ext4 i pod powyższym linkiem.

Jako, że ta flaga bigalloc nie dawała mi spokoju, to postanowiłem zapytać na mailing list kernel-ext4 czy można z niej korzystać i czy wiąże się to z jakimiś przykrymi konsekwencjami. Wygląda jednak na to, że nic nie stoi na przeszkodzie, by flagi bigalloc używać, przynajmniej jeśli mamy w miarę nowy kernel, choć z tego co Theodore Ts'o napisał, to ta flaga nie została jeszcze dobrze przetestowana jeśli chodzi o wsparcie dla FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE , FALLOC_FL_INSERT_RANGE oraz FALLOC_FL_PUNCH_HOLE . Mi to zbytnio nic nie mówi ale z tonu wypowiedzi mogę wnioskować, że generalnie jest zielone światło dla flagi bigalloc i można z niej korzystać.

EXT4-fs Online defrag not supported with bigalloc

Przy próbie defragmentacji systemu plików EXT4 z ustawioną flagą bigalloc , przywitał mnie komunikat kernel: EXT4-fs (sdb1): Online defrag not supported with bigalloc . Muszę przyznać, że trochę się zdziwiłem ale najwyraźniej wygląda na to, że nie ma opcji by dokonać defragmentacji systemu plików EXT4, gdy ten ma ustawiony klaster o rozmiarze innym niż domyślna wielkość bloku, tj. 4096 bajtów. Zatem trzeba się zdecydować, czy wolimy mniejsze kawałki plików z możliwością defragmentacji, czy większe bez. Po chwili wgrywania danych na taki nośnik z ustawionym klastrem 4MiB, doszedłem jednak do wniosku, że ten cały bigalloc się nadaje jedynie do pozostawienia go w spokoju, a może za parę lat ktoś go dopracuje na tyle, by można było z niego w jakiś racjonalny sposób korzystać.

Rozmiar oraz ilość i-węzłów

Przy formatowaniu partycji systemem plików EXT4, tworzona jest określona ilość i-węzłów (i-node). Ich ilość jest proporcjonalna do wielkości naszego dysku twardego. Im ten dysk (czy partycja) jest większy, tym więcej i-węzłów będziemy mieli w jego obrębie do dyspozycji.

Ilość i-węzłów przekłada się jeden w jeden na liczbę plików, które będziemy mogli na dysku utworzyć. Trzeba jednak pamiętać, że i-węzeł swoje waży, tj. w systemie plików EXT4 ma on standardowo rozmiar 256 bajtów. Zatem określenie zarówno zbyt małej (jak i zbyt dużej) liczby i-węzłów nie jest dobrym rozwiązaniem. Z jednej strony może zabraknąć nam i-węzłów, przez co nie będziemy mogli stworzyć nowych plików, mając jednocześnie sporo wolnego miejsca na dysku. Z drugiej strony, zbyt wiele wolnych i-węzłów będzie nam marnować dużo wolnej przestrzeni.

Przy standardowym formatowaniu partycji systemem plików EXT4, na każde 16KiB wolnego miejsca na dysku będzie przypadał jeden i-węzeł. Zatem teoretycznie możliwa jest sytuacja, w której tworząc bardzo małe pliki, skończą nam się i-węzły i dalsze tworzenie nowych plików nie będzie możliwe mimo, że np. 3/4 powierzchni dysku będzie leżeć odłogiem. Biorąc jednak po uwagę realia, bardzo rzadko ktoś trzyma na dysku bardzo wiele plików o rozmiarze <16KiB. Dlatego takie uśrednienie (jeden i-węzeł na każde 16KiB) jest w miarę do zaakceptowania, przynajmniej w standardowych warunkach.

Mając jednak do czynienia z 1820GiB dyskiem, gdybyśmy chcieli na nim utworzyć i-węzły w standardowy sposób, to ich liczba by wyniosła około 120.000.000. Jeśli teraz przemnożymy tę wartość przez 256 bajtów, to otrzymamy 30.720.000.000 bajtów, czyli około 28.5GiB. Tyle trzeba by przeznaczyć miejsca na dysku na same i-węzły -- tak, prawie 30GiB, czyli te wcześniej wyliczone 1,6% całkowitej powierzchni użytkowej dysku.

Wiedząc jednak, że na dysku zamierzamy trzymać w zasadzie tylko i wyłączenie duże pliki, możemy ograniczyć ilość i-węzłów, które zostaną stworzone w systemie plików. Możemy naturalnie wskazać tę liczbę ręcznie podczas tworzenia systemu plików ale lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z opcji -T largefile lub -T largefile4 , które trzeba podać w mke2fs . Obie z tych opcji mają za zadanie zmienić domyślny współczynnik jeden i-węzeł/16KiB na jeden i-węzeł/1MiB lub jeden i-węzeł/4MiB. Nie należy jednak tych opcji mylić z bigalloc . Tutaj tylko określamy ilość i-węzłów i jeśli określimy sobie jeden i-węzeł/4MiB i zamiast dużych plików będziemy trzymać małe pliki, to raz dwa nam tych i-węzłów zabraknie. Niemniej jednak, wciąż setki tysięcy plików będziemy mogli w obrębie takiego systemu plików stworzyć, więc kilka mniejszych plików nam zbytniej różnicy nie zrobi.

W przypadku opcji -T largefile lub -T largefile4 również trzeba mieć na uwadze fakt, że raz określona ilość i-węzłów w systemie plików nie podlega późniejszej negocjacji. Jeśli w późniejszym czasie dojdziemy do wniosku, że źle obraliśmy ilość i-węzłów, to trzeba będzie na nowo tworzyć system plików, co będzie wiązało się z utratą wszelkich danych na nim zgromadzonych.

Warto też wspomnieć, że im mniej i-węzłów będzie w strukturze systemu plików, tym szybciej będzie przebiegał proces sprawdzania systemu plików pod kątem ewentualnych błędów via fsck .

Pełne inicjowanie systemu plików przy jego tworzeniu

Raz na forum dug.net.pl był wątek o ciągłej aktywności dysku tuż po utworzeniu na nim systemu plików EXT4. Zgodnie z tym, co autor wątku napisał, system plików EXT4 był tworzony z domyślnymi opcjami. Ostatecznie po góglaniu za takimi dziwnymi objawami, doszukałem się informacji, które wskazywały na nie w pełni zainicjowany systemu plików podczas jego tworzenia, o czym można również przeczytać w man mke2fs i man ext4 :

lazy_itable_init[= <0 to disable, 1 to enable>]

If enabled and the uninit_bg feature is enabled, the inode table will not be fully initialized by mke2fs. This speeds up filesystem initialization noticeably, but it requires the kernel to finish initializing the filesystem in the background when the filesystem is first mounted. If the option value is omitted, it defaults to 1 to enable lazy inode table zeroing.

lazy_journal_init[= <0 to disable, 1 to enable>]

If enabled, the journal inode will not be fully zeroed out by mke2fs. This speeds up filesystem initialization noticeably, but carries some small risk if the system crashes before the journal has been overwritten entirely one time. If the option value is omitted, it defaults to 1 to enable lazy journal inode zeroing.

uninit_bg

This ext4 file system feature indicates that the block group descriptors will be protected using checksums, making it safe for mke2fs(8) to create a file system without initializing all of the block groups. The kernel will keep a high watermark of unused inodes, and initialize inode tables and blocks lazily. This feature speeds up the time to check the file system using e2fsck(8), and it also speeds up the time required for mke2fs(8) to create the file system.

Zgodnie z tymi powyższymi informacjami, można utworzyć system plików nie w pełni zainicjowany, co przyśpiesza dość znacznie czas całego procesu tworzenia systemu plików. Jeśli jednak nie zainicjujemy w pełni systemu plików podczas jego tworzenia, to system w późniejszym czasie (przy jego montowaniu) dokończy ten pominięty przez nas proces, co będzie objawiać się aktywnością nośnika w czasie spoczynku.

Jeśli zatem tworzymy system plików EXT4 z domyślnymi opcjami, to zarówno opcja lazy_itable_init jak i lazy_journal_init są ustawione na 1 i później proces pełnej inicjacji systemu plików będzie musiał zostać dokończony w tle, co można poznać po aktywności procesów jbd2 oraz ext4lazyinit . Dlatego też można zatroszczyć się by te dwie opcje ustawić na 0 oraz by pozbyć się opcji uninit_bg i tym samym zainicjować system plików EXT4 w pełni przy jego tworzeniu.

Flagi packed_meta_blocks, flex_bg i flex_bg_size

Standardowo przy tworzeniu systemu plików EXT4 mamy włączoną flagę flex_bg , która odpowiada za tworzenie elastycznych grup bloków (Flexible Block Groups). W takiej elastycznej grupie, kilka zwykłych grup bloków jest wiązanych razem w jedną logiczną grupę bloków. W ten sposób miejsce przeznaczone na bitmapy alokacji bloków/i-węzłów oraz na tablicę i-węzłów jest powiększane, tak by uwzględnić w nim bitmapy i tablice i-węzłów pozostałych grup bloków, które wchodzą w skład tej elastycznej grupy.

Standardowo rozmiar elastycznej grupy to 16 (do odczytania w superbloku, Flex block group size: 16 ) . Grupa 0 będzie zawierać (w kolejności) superblok, deskryptory grupy, bitmapy bloków z danymi dla grup 0-15, bitmapy i-węzłów dla grup 0-15, tablice i-węzłów dla grup 0-15, a pozostałe wolne miejsce w grupie 0 będzie przeznaczone na dane plików. W taki sposób można pogrupować i umieścić obok siebie metadane bloków, co przełoży się na szybsze ich wczytywanie. Ten zabieg ma też na celu umożliwienie zapisania większych plików w formie ciągłej na dysku.

Biorąc pod uwagę te powyższe informacje, dla naszego przykładowego dysku 2T, na którym mamy zamiar przechowywać same duże pliki, powinniśmy zwiększyć rozmiar elastycznych grup do górnej granicy, jaką uda się nam ustawić. Zwykle można spotkać się z wartością 262144 , czyli w skład jednej elastycznej grupy wejdzie kilkaset tysięcy zwykłych grup, z których każda standardowo opisuje 128MiB danych. Jeśli to przemnożymy przez siebie, to ta wartość pozwoli nam efektywnie uwzględnić 32TiB danych w jednej elastycznej grupie, zatem wszystkie metadane na dysku 2T powinny być w jednym miejscu, tuż na początku systemu plików.

Teoretycznie ustawienie flagi flex_bg_size na 262144 powinno wystarczyć ale w man mke2fs można także doszukać się opcji packed_meta_blocks , której ustawienie z kolei powoduje, że bitmapy alokacji bloków/i-węzłów oraz tablice i-węzłów zostaną umieszczone na początku systemu plików, czyli w zasadzie dokładnie to samo co zwiększenie wartości w parametrze flex_bg_size . Dodatkowo, ustawienie flagi packed_meta_blocks sprawi, że dziennik systemu plików (journal) zostanie umieszczony na początku systemu plików, a nie gdzieś w środku, tak jak to ma miejsce przy domyślnej konfiguracji systemu plików przy jego tworzeniu.

Te trzy opcje są bardzo nieocenione gdy chcemy przechowywać na dysku duże pliki i ograniczyć stopień ich fragmentacji do minimum.

Rozmiar dziennika (journal)

System plików EXT4 standardowo wyposażony jest w dziennik (journal). Ten dziennik ma za zadanie rejestrować operacje na plikach, tak by podczas awarii zasilania było wiadomo, które operacje zapisu nie dokonały się w pełni i które pliki system powinien odzyskać. W zasadzie są trzy tryby pracy dziennika: writeback , ordered i journal . Standardowo wykorzystywany jest ordered jako ten, który jest połączeniem writeback i journal , z tym, że nie zapewnia ani zalet journal ale za to ma wady writeback . W skrócie, dla wydajności zrezygnowano w tym trybie z zapisu danych plików do dziennika. Zapisywane są jedynie metadane i to w sporej części przypadków wystarcza by podnieść się po ewentualnym zawale systemu, np. nagłym odcięciu zasilania.

W przypadku, gdy na dysku mamy sporo plików, to naturalnie rozmiar dziennika powinien być nieco większy aby wpisy w dzienniku nam się nie przekręciły. Jeśli jednak na dysku będziemy mieć kilka tysięcy dużych plików i głównie je będziemy odczytywać, to zbędny nam jest rozbudowany dziennik systemu plików.

Podczas zwykłego formatowania partycji, system tworzy dziennik o rozmiarze zależnym od rozmiaru nowego systemu plików (zwykle około 1GiB). Zatem mniejsze systemy plików mają mniejsze dzienniki, a większe systemy plików mają większe. Na szczęście jest również ograniczony maksymalny rozmiar jaki journal może mieć i jest około 40GiB. Na moim 2TB dysku, został stworzony dziennik o rozmiarze, jeśli dobrze pamiętam, 2GiB. Wiedząc, że te 2GiB by poszło na zmarnowanie, stworzyłem dziennik o rozmiarze 128MiB przy pomocy opcji -J size=128 , gdzie liczba określa rozmiar dziennika systemu plików w megabajtach.

Ilość zarezerwowanego miejsca na potrzeby root

Jeśli chodzi o partycje niesystemowe, a z taką tutaj mamy do czynienia, to trzeba wiedzieć, że w ich przypadku nie ma większego sensu rezerwować miejsca pod aktywność użytkownika root. Domyślnie jednak przy tworzeniu systemu plików EXT4, taka rezerwacja ma miejsce i jest to wycinek partycji o wartości 5% jej maksymalnej pojemności. Zatem jeśli mamy 1820GiB dysk, to zostałoby zarezerwowane około 91GiB, z których żaden użytkownik (poza root) nie mógłby skorzystać.

Dobrze zatem jest wyłączyć tę rezerwację, bo przyda nam się te dodatkowe 91GiB pod pliki użytkownika. Dlatego też nie zapomnijmy dodać flagi -m 0 do polecenia mke2fs , gdzie 0 określa procent zarezerwowanego miejsca.

Tablica partycji MS-DOS/GPT

Gdy w grę wchodzi taki duży dysk jak 2TB (i większe), to w zasadzie powinniśmy utworzyć na takim dysku tablicę partycji GPT. Chodzi tutaj o graniczne możliwości tablicy partycji MS-DOS(MBR), która obsługuje maksymalnie dyski do 2TiB (2^32*512 bajtów). Przy większych dyskach nie ma już opcji i trzeba korzystać z tablicy partycji GPT. Co jednak w przypadku, gdy mamy dysk o tej granicznej pojemności? Generalnie uważam, że tablica MS-DOS powinna już odejść na wysłużony odpoczynek i dla mnie w zasadzie od lat istnieje jedynie tablica partycji GPT i każdy nośnik pamięci masowej ma utworzony właśnie ten rodzaj tablicy. Poza tym, GPT dysponuje backup'em tablicy partycji, zatem w przypadku ewentualnych problemów z nią będziemy mieć większe szanse na odzyskanie danych.

Tablicę partycji możemy utworzyć czy to w graficznym gparted , czy też bezpośrednio w konsolowym gdisk w poniższy sposób:

# gdisk /dev/sdb
...

Command (? for help): o
This option deletes all partitions and creates a new protective MBR.
Proceed? (Y/N): y

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdb.
The operation has completed successfully.

Proces tworzenia nowej tablicy partycji jest iście destruktywny dla danych zgromadzonych na dysku, dlatego też upewnijmy się, że gdisk w swoim argumencie ma odpowiednią ścieżkę do dysku.

Advanced Format (sektory fizyczne 4096 bajtów)

Znakomita większość dysków HDD obecnie (od 2011 roku) jest produkowania w technologi Advanced Format, przez co fizyczne sektory na dysku nie są już 512-bajtowe, a 4096-bajtowe, czyli 4KiB, co z kolei odpowiada klastrowi systemu plików, który standardowo również ma 4KiB. Niemniej jednak, podczas wchodzenia tej technologi na rynek, pojawiły się obawy związane z narzędziami, które mogły nie działać prawidłowo albo z nowymi dyskami mającymi 4096-bajtowe sektory, albo ze starymi dyskami, które miały 512-bajtowe sektory. Dlatego wymyślono mechanizm mapowania fizycznych sektorów 4096-bajtowych na logiczne sektory 512-bajtowe, tak by czasem nie popsuć starszego sprzętu i zachować przy tym pełną kompatybilność wsteczną.

Niemniej jednak, pojawił się problem związany z czytaniem/zapisem nie do końca tych sektorów, o które system prosił. Było to związane z nieprawidłowym wyrównaniem partycji i nieodpowiednim jej rozmiarem (nie dzielił się przez 8), co mogło skutkować utratą wydajności głównie przy zapisie danych. Chodzi generalnie o to, że przy złym wyrównaniu partycji, system odczytuje/zapisuje nie jeden sektor o wielkości 4KiB, a dwa, bo pojedynczy blok systemu plików o wielkości 4KiB leży na dwóch fizycznych sektorach dysku, z których każdy również ma 4 KiB. Poniżej jest fotka dla lepszego zrozumienia (zaczerpnięta z tego podlinkowanego wyżej artykułu):

partition-alignment-advanced-format

Takie nieodpowiednie wyrównanie partycji może być bardzo kosztowne i niesamowicie degradować wydajność dysku twardego. Dlatego też za wszelką cenę trzeba takich sytuacji unikać odpowiednio wyrównując partycję.

Obecnie jednak praktycznie wszystkie narzędzia dyskowe z automatu są w stanie wyrównać partycję do 1MiB, oraz określić rozmiar podzielny przez 8, tak by dysk z fizycznymi sektorami 4096-bajtowymi działał optymalnie. Niemniej jednak, warto zweryfikować jakie nasz dysk posiada sektory fizyczne oraz logiczne, co możemy zrobić odczytując te dwa poniższe pliki.

# cat /sys/block/sdb/queue/physical_block_size
4096

# cat /sys/block/sdb/queue/logical_block_size
512

No i jak widać, w przypadku tego mojego dysku, mamy do czynienia z 4096-bajtowymi sektorami fizycznymi i są one mapowane na 512-bajtowe sektory logiczne. Zatem trzeba odpowiednio utworzyć partycję na tym dysku.

Niby firmware dysku powinien zwracać informację o ewentualnym offsecie, który narzędzia partycjonujące powinny uwzględnić podczas tworzenia nowych partycji ale u mnie albo firmware dysku nic nie zwraca, albo nie trzeba nic dodatkowo robić:

# cat /sys/block/sdb/alignment_offset
0

Czasami też mogą nam się trafić dyski, które błędnie/mylnie zwracają rozmiar sektora fizycznego. Sam mam dysk, który ma fizyczne sektory w rozmiarze 4096 bajtów ale zwraca 512 bajtów. W niczym to nie przeszkadza o ile odpowiednio się te partycje z danymi wyrówna.

Technicznie rzecz biorąc, ja zawsze każdemu radzę, by zarówno tablicę partycji jak i same partycje tworzył w gparted . To narzędzie nigdy mnie nie zawiodło i zawsze partycje nim tworzone były takie jakie powinny zostać utworzone. W przypadku innych narzędzi, np. parted , fdisk/gdisk , to różnie bywało.

Różnica między Advanced Format 512e i Advanced Format 4kn

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w przypadku tego powyższego dysku mamy do czynienia z technologią Advanced Format 512e, jako że fizyczne sektory 4KiB muszą być tłumaczone na sektory logiczne 512-bajtowe. Niemniej jednak, od dłuższego czasu na rynku są dostępne dyski, które mają wsparcie dla natywnych sektorów 4096 bajtów (tzw. Advanced Format 4kn). W przypadku takich dysków, system odczytuje i zapisuje nośnik cząstkami danych właśnie o rozmiarze 4KiB i żadne tłumaczenie na sektory 512-bajtowe nie ma już miejsca. Efektem jest naturalnie poprawa wydajności. Linux'y wspierają technologię Advanced Format 4kn od już dłuższego czasu i nie sprawia ona na tych systemach żadnego problemu.

Ręczne tworzenie partycji

Jeśli nie jesteśmy w stanie skorzystać z graficznego narzędzia gparted przy tworzeniu partycji, to poniżej znajduje się przykład tworzenia partycji dla 1,5TB dysku wraz z krótkim komentarzem.

Standardowo odpalamy gdisk i drukujemy aktualną tablicę partycji:

# gdisk /dev/sdb
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
 MBR: protective
 BSD: not present
 APM: not present
 GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): p
Disk /dev/sdb: 2930275055 sectors, 1.4 TiB
Model: 2115
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 446AE50C-FDC7-4320-8935-D46E7A29EEA2
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 2930275021
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2930274988 sectors (1.4 TiB)

Number Start (sector)  End (sector) Size    Code Name

Jak widać, na dysku nie ma póki co żadnej partycji. Mamy za to informację że partycje zostaną wyrównane do 1MiB (2048 sektorów 512 bajtowych) oraz, że pierwszy sektor z którego możemy skorzystać, to 34, a ostatni to 2930275021.

Przy tworzeniu nowej partycji, na kilka pierwszych pytań można odpowiedzieć domyślnie:

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1): 1
First sector (34-2930275021, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}: 2048

Niemniej jednak, dalej mamy zapytanie o ostatni sektor partycji i tutaj już tak łatwo nie będzie, bo domyślnie zwracana jest wartość 2930275021.

Last sector (2048-2930275021, default = 2930275021) or {+-}size{KMGTP}:

Trzeba zweryfikować czy aby ta wartość utworzy nam partycję, której rozmiar jest podzielny przez 8. Możemy to zrobić korzystając z tego wzoru: 2930275021-2048+1=2930272974 . No i jak można wywnioskować, 2930272974 nie jest podzielne przez 8. Musimy zatem określić inną wartość, poniżej przykład obliczeń:

2930275021/8 = 366284377.625
366284377×8 = 2930275016

Ta powyżej uzyskana wartość, to jest ostatni sektor, który będzie podzielny przez 8. Biorąc pod uwagę fakt, że partycja rozpoczyna się na granicy 1MiB i wartość 2048 jest podzielna przez 8, to jeśli ostatni sektor będzie także podzielny przez 8, to rozmiar partycji również będzie podzielny przez 8. Musimy tylko od tej powyższej wartości odjąć 1 z racji numerowania sektorów od 0. Zatem: 2930275016-1=2930275015 i to tę wartość musimy podać w zapytaniu o ostatni sektor:

Last sector (2048-2930275021, default = 2930275021) or {+-}size{KMGTP}: 2930275015

I dalej już standardowo:

Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Następnie listujemy jeszcze tablicę partycji, by upewnić się co do wpisanych wartości:

Disk /dev/sdb: 2930275055 sectors, 1.4 TiB
Model: 2115
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 446AE50C-FDC7-4320-8935-D46E7A29EEA2
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 2930275021
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2020 sectors (1010.0 KiB)

Number Start (sector)  End (sector) Size    Code Name
  1      2048   2930275015  1.4 TiB   8300 Linux filesystem

Warto zwrócić uwagę na kolumnę Start (sector) i End (sector) . W kolumnie Start (sector) powinniśmy mieć zawsze wartość 2048, natomiast w End (sector) wartość powinna być nieparzysta. W tym przypadku mamy 2930275015-2048+1, co daje rozmiar 2930272968 sektorów 512 bajtowych, a sama liczba 2930272968 jest podzielna przez 8, zatem wyrównanie partycji mamy za sobą.

Zapisujemy jeszcze nowy układ partycji:

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdb.
The operation has completed successfully.

Tak przygotowaną partycję można już sformatować przy pomocy systemu plików EXT4 via mke2fs .

Formatowanie dysku HDD/SSD pod duże pliki

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w niniejszym artykule, poniżej znajdują się dwa polecenia, których celem jest utworzenie odpowiednio zainicjowanego systemu plików EXT4 na sporych rozmiarów dysku HDD/SSD:

# mke2fs \
  -t ext4 \
  -m 0 \
  -L bigdata \
  -T largefile4 \
  -J size=128 \
  -O 64bit,has_journal,extents,huge_file,flex_bg,metadata_csum,dir_nlink,extra_isize,sparse_super2,^resize_inode,^uninit_bg \
  -G 262144 \
  -E lazy_itable_init=0,lazy_journal_init=0,num_backup_sb=2,packed_meta_blocks=1 \
  /dev/sdb1

Niżej zaś znajduje się wersja z włączoną opcją bigalloc , gdzie rozmiar klastra został ustawiony na 4MiB:

# mke2fs \
  -t ext4 \
  -m 0 \
  -L bigdata \
  -T largefile4 \
  -J size=128 \
  -O 64bit,has_journal,extents,huge_file,flex_bg,metadata_csum,dir_nlink,extra_isize,sparse_super2,bigalloc,^resize_inode,^uninit_bg \
  -C 4M \
  -G 262144 \
  -E lazy_itable_init=0,lazy_journal_init=0,num_backup_sb=2,packed_meta_blocks=1 \
  /dev/sdb1

Różnica w strukturze metadanych systemu plików

Gdybyśmy formatowali dysk z wykorzystaniem standardowych opcji systemu plików dla przykładowego 1,5TB dysku, to mielibyśmy 11178 grup bloków, z 8192 i-węzłami, z których każdy opisuje 16 KiB danych umieszczonych na nośniku. Łącznie to daje: (((16×1024)×8192)×11178)/1024/1024/1024=1397.25GiB. Jeśli byśmy zmienili nieco ustawienia, by pojedynczy i-węzeł opisywał 4MiB danych, wtedy będziemy mieli dokładnie tyle samo grup, czyli 11178 ale w każdej z nich będziemy mieli tylko 32 i-węzły do dyspozycji, co jest sporą redukcją z 8192. Za to jeśli dodatkowo skorzystamy z opcji bigalloc , to będziemy mieli tylko 11 grup (z poprzednich 11178) z 32528 i-węzłami, z których każdy opisuje 4MiB danych. Zatem pojedyncza grupa opisuje w pierwszym przypadku 128MiB danych, zaś w tym drugi nieco ponad 127GiB. Liczba i-węzłów zmalała z 91.570.176 do 357.808, zaś ich rozmiar zmniejszył się z 21,83GiB do 87,35MiB, zatem mamy niesamowitą redukcję w strukturze metadanych systemu plików, co powinno upłynnić operacje wykonywane na plikach przechowywanych w obrębie tego systemu plików.

Domyślne opcje przy tworzeniu systemu plików

Jeśli nie chce nam się tych powyższych opcji (albo części z nich) wpisywać za każdym razem, gdy tylko będziemy chcieli utworzyć nowy system plików EXT4, to warto wiedzieć, że istnieje plik /etc/mke2fs.conf , w którym to możemy określić domyślne opcje dla nowo tworzonych systemów plików. Poniżej znajduje się standardowa zawartość tego pliku:

$ cat /etc/mke2fs.conf
[defaults]
    base_features = sparse_super,large_file,filetype,resize_inode,dir_index,ext_attr
    default_mntopts = acl,user_xattr
    enable_periodic_fsck = 0
    blocksize = 4096
    inode_size = 256
    inode_ratio = 16384

[fs_types]
    ext3 = {
        features = has_journal
    }
    ext4 = {
        features = has_journal,extent,huge_file,flex_bg,metadata_csum,64bit,dir_nlink,extra_isize
        inode_size = 256
    }
    small = {
        blocksize = 1024
        inode_size = 128
        inode_ratio = 4096
    }
    floppy = {
        blocksize = 1024
        inode_size = 128
        inode_ratio = 8192
    }
    big = {
        inode_ratio = 32768
    }
    huge = {
        inode_ratio = 65536
    }
    news = {
        inode_ratio = 4096
    }
    largefile = {
        inode_ratio = 1048576
        blocksize = -1
    }
    largefile4 = {
        inode_ratio = 4194304
        blocksize = -1
    }
    hurd = {
       blocksize = 4096
       inode_size = 128
    }

Można naturalnie przerobić zwrotkę z ext4 i dodać tam stosowne opcje ale też można utworzyć całkowicie nową zwrotkę i to w niej określić wszystkie interesujące nas opcje, przykładowo:

bigdata = {
  errors = remount-ro
  features = has_journal,extent,huge_file,flex_bg,metadata_csum,64bit,dir_nlink,extra_isize,sparse_super2,^uninit_bg,^resize_inode,
  inode_size = 256
  inode_ratio = 4194304
  hash_alg = half_md4
  reserved_ratio = 0.0
  num_backup_sb = 2
  packed_meta_blocks = 1
  lazy_itable_init = 0
  lazy_journal_init = 0
  flex_bg_size = 262144
}

Lub też z opcją bigalloc :

bigdata = {
  errors = remount-ro
  features = has_journal,extent,huge_file,flex_bg,metadata_csum,64bit,dir_nlink,extra_isize,bigalloc,^uninit_bg,^resize_inode,sparse_super2
  inode_size = 256
  inode_ratio = 4194304
  cluster_size = 4194304
  hash_alg = half_md4
  reserved_ratio = 0.0
  num_backup_sb = 2
  packed_meta_blocks = 1
  lazy_itable_init = 0
  lazy_journal_init = 0
  flex_bg_size = 262144
}

By teraz utworzyć nowy system plików z wykorzystaniem tych opcji, trzeba podać mke2fs nazwę zwrotki (przy pomocy -T bigdata ). W ten sposób wszystkie te powyższe opcje zostaną uwzględnione przy tworzeniu nowego systemu plików, przykładowo:

# mke2fs -t ext4 -T bigdata -L bigdata /dev/sdb1

Jedyny problem jaki jest z tym powyższym rozwiązaniem, to taki, że nie udało mi się wskazać rozmiaru dla dziennika systemu plików, czy innych opcji dotyczących samego dziennika (tych, które się określa via -J ). Zatem wygląda na to, że jeśli chcemy określić, np. inny rozmiar dziennika, to trzeba i tak będzie podawać ten parametr -J w mke2fs .

Przykładowe zwrotki dla systemu plików z bigalloc

Po rozmowach na mailing list kernel-ext4, Theodore Ts'o podesłał mi dwie konfiguracje systemu plików. Różnią się one od tej mojej powyższej ale z informacji zawartych w tym podlinkowanym poście wynika, że te konfiguracje są najlepiej przetestowane pod kątem formatowania nośnika pod duże pliki. Postanowiłem je zatem uwzględnić te zwrotki poniżej, tak by się nigdzie nie zawieruszyły, gdyby ktoś kiedyś potrzebował w późniejszym czasie taki system plików dla dużych plików utworzyć.

Tu jest pierwsza konfiguracja:

hugefiles = {
  features = extent,huge_file,flex_bg,uninit_bg,dir_nlink,extra_isize,^resize_inode,sparse_super2
  hash_alg = half_md4
  reserved_ratio = 0.0
  num_backup_sb = 0
  packed_meta_blocks = 1
  make_hugefiles = 1
  inode_ratio = 4194304
  hugefiles_dir = /storage
  hugefiles_name = chunk-
  hugefiles_digits = 5
  hugefiles_size = 4G
  hugefiles_align = 256M
  hugefiles_align_disk = true
  zero_hugefiles = false
  flex_bg_size = 262144
}

A tu druga:

hugefile = {
  features = extent,huge_file,bigalloc,flex_bg,uninit_bg,dir_nlink,extra_isize,^resize_inode,sparse_super2
  cluster_size = 32768
  hash_alg = half_md4
  reserved_ratio = 0.0
  num_backup_sb = 0
  packed_meta_blocks = 1
  make_hugefiles = 1
  inode_ratio = 4194304
  hugefiles_dir = /storage
  hugefiles_name = huge-file
  hugefiles_digits = 0
  hugefiles_size = 0
  hugefiles_align = 256M
  hugefiles_align_disk = true
  num_hugefiles = 1
  zero_hugefiles = false
}

Montowanie systemu plików

Ostatnia sprawa tyczy się montowania systemu plików w systemie. Nie ma tutaj zbytnio jakiejś filozofii i w zasadzie wszystko czego nam potrzeba to jeden wpis w pliku /etc/fstab :

UUID=59493a0a-ecb7-11eb-b7a5-0021ccc305b0 /media/bigdata ext4  defaults,nodev,nosuid,noexec,lazytime,errors=remount-ro 0 2

Dysk naturalnie dopasowujemy po UUID i montujemy go w wybranym katalogu, tutaj jest to folder /media/bigdata/ . Co do samych opcji, to defaults odpowiada za ustawienie tych poniższych opcji:

 • rw -- montuje system plików w trybie do zapisu.
 • suid -- zezwala na operacje bitów suid i sgid .
 • dev -- interpretuje urządzenia znakowe/blokowe obecne na tym systemie plików.
 • exec -- zezwala na wykonywanie binarek.
 • auto -- odpowiada za montowanie systemu plików podczas startu systemu lub gdy się wyda polecenie mount -a .
 • nouser -- tylko root może zamontować ten system plików.
 • async -- operacje I/O powinny być wykonywane asynchronicznie.

O ile w przypadku partycji systemowej, te powyższe opcje są iście użyteczne, to w przypadku partycji typu storage, część z tych flag przydałoby się usunąć. Dlatego też dodaliśmy w /etc/fstab te poniższe opcje:

 • nodev -- traktuje urządzenia znakowe/blokowe jako zwykłe pliki.
 • nosuid -- nie zezwala na operacje bitów suid i sgid .
 • noexec -- nie zezwala na wykonywanie binarek.

Dodatkowo została określona flaga lazytime , której zadaniem jest aktualizacja czasów (atime , mtime oraz ctime ) tylko na obecnej w pamięci RAM wersji i-węzła danego pliku. Montowanie systemu plików z tą opcją drastycznie redukuje zapisy do tablicy i-węzłów. Oczywiście, każdemu raczej zależy, by te wyżej wymienione czasy były aktualizowane również i na dysku twardym i jak najbardziej będą ale tylko w tych określonych niżej przypadkach:

 • i-węzeł musi zostać zaktualizowany z jakiegoś innego powodu niepowiązanego ze znacznikami czasu.
 • aplikacja wywoła fsync , syncfs albo sync .
 • i-węzeł zostanie usunięty z pamięci RAM.
 • upłynie więcej czasu niż 24 godziny od ostatniego zapisania i-węzła na dysk.

Jeśli dysponujemy zasilaczem awaryjnym UPS, lub mamy zamiar podłączyć dysk pod komputer wyposażony w jakiś rodzaj baterii, np. laptop, to te powyższe warunki nam jak najbardziej powinny wystarczyć. Jeśli jednak zamierzamy restartować komputer przyciskiem, to lepiej opcji lazytime nie ustawiać.

Parę słów o technologi IntelliPower/IntelliPark

Technologia IntelliPower (zwana też IntelliPark) została wprowadzona do dysków twardych z wielu powodów i występuje tylko w przypadku talerzowych nośników HDD. Jej celem jest zaparkowanie głowicy magnetycznej w sytuacji, gdy firmware dysku uzna, że system operacyjny nie ma zamiaru korzystać z dysku. Gdy głowica jest zaparkowana, maleje zużycie energii przez dysk, przez co ten nośnik wydziela mniej ciepła (o kilka stopni, zwykle 4-5°C). Gdy głowica jest zaparkowana, to również nie może uderzyć ona w talerz, np. gdy kopniemy przez przypadek (albo i celowo) w komputer, przez co sam dysk jest mniej podatny na uszkodzenia mechaniczne. Same plusy. Jest tylko jeden bardzo poważny minus technologi IntelliPower/IntelliPark, albowiem każdy cykl parkowania głowicy wykańcza mechanizm odpowiedzialny za takie parkowanie.

Zwykle producenci w notach katalogowych dysków twardych podają żywotność nośnika w liczbie parkowań głowicy i jest to wartość od 300.000 do 1.000.000, w zależności od modelu dysku. Gdy ta liczba zostanie osiągnięta, to oczekiwana jest awaria sprzętu i dysk zwykle jest do wyrzucenia. Aktualną wartość parkowań głowicy można uzyskać z raportu SMART odczytując parametr Load_Cycle_Count :

# smartctl -x /dev/sdb
...
 4 Start_Stop_Count    -O--CK  098  098  000  -  2800
...
 9 Power_On_Hours     -O--CK  076  076  000  -  17857
...
193 Load_Cycle_Count    -O--CK  200  200  000  -  2629
...

Powyżej została też uwzględniona liczba uruchomień dysku wraz z długością jego pracy. W tym przypadku parametr Start_Stop_Count oraz Load_Cycle_Count mają bardzo zbliżone wartości. Jest to zasługą wyłączenia parkowania głowicy całkowicie w firmware dysku twardego przy pomocy narzędzia idle3-tools. Niemniej jednak, to narzędzie obsługuje jedynie dyski Western Digital i to też nie wszystkie. W przypadku niektórych modeli o większej pojemności, użytkownicy zdają się raportować, że to narzędzie już nie spełnia swojego zadania. Poza tym, jeśli nie mamy dysku WD, to też ten cały idle3-tools nam się do niczego nie przyda.

Tylko po co za sprawą idle3-tools wyłączyć parkowanie głowicy? Chodzi tutaj o to, że producenci dysków nie dają użytkownikom praktycznie żadnej opcji kontroli mechanizmu parkowania głowicy dysku, a czas bezczynności, po którym firmware dysku ma zaparkować głowicę, jest ustawiony na 30 sekund (albo też nawet i na 8 sekund). Krótko mówiąc, jeśli przez 8 sekund do dysku nie powędrowało żadne zapytanie o zapis/odczyt sektorów, to firmware zaparkuje głowicę. Na linux'ach to parkowanie głowicy zdaje się mieć miejsce bardzo często -- setki, a nawet tysiące razy w przeciągu pojedynczego dnia, co po roku takiego zachowania sprawi, że dysk nam się nieuchronnie rozleci -- akurat jak minie gwarancja.

Do tej pory kupowałem dyski wyłączenie firmy Western Digital, bo w zasadzie przez ostatnią dekadę nigdy mnie nie zawiodły. W obawie jednak, że w tych pojemniejszych modelach nie będę w stanie wyłączyć parkowania głowicy, przez co ich żywotność będzie stała pod znakiem zapytania, postanowiłem odejść od marki WD na rzecz Thosiba. Z testów wychodzi, że dyski Thosiba, przynajmniej ten model, który mi się trafił, a jest to L200 2TB 2,5", reagują na zarządzanie energią via hdparm . Polecenie, które jest w stanie wysłać do dysku odpowiednie instrukcje co do wydajności pracy nośnika jest uwzględnione poniżej:

# hdparm -B 254 /dev/sdb

Wartość 254 działa w przypadku tego dysku. W innych modelach być może trzeba będzie skorzystać z innych wartości. Warto też rzucić okiem tutaj.

Honorowanie ustawień po restarcie systemu

To powyższe ustawienie jest honorowane tylko do wykonania cyklu zasilania dysku. Po restarcie maszyny lub odłączeniu dysku, trzeba by jeszcze raz korzystać z hdparm , by wyłączyć APM (Advanced Power Management). Niemniej jednak, w każdym linux'ie (również na Raspberry Pi z Kodim) można napisać regułkę dla UDEV'a, która każdy podłączony dysk potraktuje tym powyższym poleceniem i jeśli dysk wspiera konfigurację APM, to z powodzeniem będzie można przestawić APM na 254, czyli w tryb najwyższej wydajności. Wystarczy utworzyć plik /etc/udev/rules.d/90-hdparm.rules i dodać do niego tę poniższą zwrotkę:

ACTION=="add", SUBSYSTEM=="block", KERNEL=="[sh]d[a-z]", ATTRS{queue/rotational}=="1", \
    ENV{ID_SERIAL}=="TOSHIBA_HDWL120_0000AB123862-0:0", \
    RUN+="/sbin/hdparm -B 254 /dev/%k"

Ta powyższa reguła jest bardzo precyzyjna, za sprawą frazy ENV{ID_SERIAL}=="TOSHIBA_HDWL120_0000AB123862-0:0" , która to określa dopasowanie dysku po jego numerze seryjnym. Jeśli chcielibyśmy dopasować każdy dysk twardy, to naturalnie tę linijkę trzeba by z tej powyższej reguły skasować. Ta reguła dotyczy też tylko i wyłącznie dysków talerzowych ( ATTRS{queue/rotational}=="1" ), bo dyski SSD nie posiadają głowicy i nie parkują jej.

Jak tylko w systemie zostanie wykryty nowy nośnik spełniający te powyższe kryteria, to system wyda polecenie /sbin/hdparm -B 254 /dev/%k" , gdzie %k oznacza numerek dysku, np. sdb , co przestawi APM na 254.

Na koniec trzeba jeszcze przeładować politykę UDEV'a (albo zrestartować system), by zmiany zaczęły obowiązywać:

# udevadm control --reload

I możemy podłączyć ponownie dysk do komputera by sprawdzić, czy system nie zwróci nam żadnego błędu i ustawi parametry dysku zgodnie z naszymi oczekiwaniami. By mieć pewność że tryb oszczędności energii został wyłączony, możemy podejrzeć raport SMART:

# smartctl -x /dev/sdb | grep APM
APM level is:   254 (maximum performance)

Trzeba jednak się liczyć z faktem, że czasem ten powyższy komunikat może być zwracany błędnie i dysk pomimo ustawienia poprawnej wartości zwyczajnie ją zignoruje i dalej będzie ustawiony w trybie oszczędzania energii.

Problem z ustawieniem APM via hdparm

Czasami jednak, hdparm przy ustawianiu APM zwróci taki oto błąd:

# /sbin/hdparm -B 254 /dev/sdb

/dev/sdb:
 setting Advanced Power Management level to 0xfe (254)
 HDIO_DRIVE_CMD failed: Input/output error
 setting standby to 0 (off)
 APM_level   = not supported

Oznacza to, że nie damy rady skonfigurować dyskowi APM i jeśli parametr Load_Cycle_Count w raporcie SMART nam rośnie w zastraszającym tempie, to trzeba będzie liczyć się z uszkodzeniem dysku w niedalekiej przyszłości.

Co ciekawe Western Digital wydało oświadczenie, że np. dyski z serii GREEN, są niekompatybilne z linux'em i jeśli korzystamy z tego systemu, to lepiej dyski WD GREEN omijać szerokim łukiem. Nie wiem jak sprawa wygląda w przypadku innych dysków tego producenta ale ja u siebie wszystkie dyski WD traktowałem przy pomocy idle3-tools i wyłączałem w nich parkowanie głowicy zaraz po wyjęcia nośnika z pudełka. Dlatego też lepiej przed zakupem poszukać opinii na temat modelu dysku, który zamierzamy nabyć, i upewnić się, że nie będzie z nim większych problemów pod linux.

Parę słów o technologi CMR vs. SMR

Wielu użytkowników spotkało się z technologiami CMR (Conventional Magnetic Recording), czyli konwencjonalnym ułożeniem ścieżek, oraz SMR (Shingled Magnetic Recording), czyli dachówkowym ułożeniem ścieżek w kontekście budowy talerzowych dysków twardych. Technologia SMR jest stosowana w przypadku dużych dysków (2TB+) zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z dyskami laptopowymi 2,5". W takim przypadku dysk 2TB zawsze będzie ze ścieżkami SMR, bo póki co nie da się zapakować do tak małej obudowy tylu sektorów gwarantujących tak dużą pojemność. Możemy naturalnie zdecydować się na mniejszy dysk CMR ale czy naprawdę SMR jest taki straszny?

Generalnie to użytkownicy mają z tą technologią problemy po aferze, w którą się uwikłała marka Western Digital. Chodziło o to, że nie informowali oni swoich klientów o stosowaniu w dyskach technologi SMR, czego efektem były poważne problemy z wydajnością przy zapisie takich nośników spinanych w RAID ale czy przeciętny użytkownik komputera ma jakieś powody do obaw z racji stosowania dysków SMR?

Wypadłoby w tym miejscu zadać sobie pytanie do czego taki dysk nam będzie potrzebny? Jeśli planujemy przeznaczyć taki dysk HDD pod typowy magazyn danych (w tym przypadku pod storage dla filmów serwowanych z Raspberry Pi via Kodi), to nie ma dla nas większego znaczenia czy dysk będzie w technologi CMR czy SMR, z tą różnicą, że praktycznie za tę samą cenę będziemy mieli większej pojemności nośnik, a na tym chyba najbardziej nam zależy?

Po wielu testach przy wgrywaniu danych na mój nowo zakupiony dysk SMR, tylko parę razy transfer danych spadł mi w okolice 20-30MiB/s, z tym, że nie do końca jestem pewien dlaczego. Być może był też winny dysk systemowy, z którego dane były kopiowane, bo jakby nie patrzeć, ten dysk (również talerzowy) jest wykorzystywany przez setki procesów systemowych i mogą one znacznie spowolnić transfer danych. Poza tymi nielicznymi sytuacjami, transfer przy kopiowaniu ponad 1,5TiB danych na ten nowy dysk wahał się w graniach 80-120MiB/s, także jakichś większych problemów z tym dyskiem póki co nie miałem. Naturalnie przy odczycie rzędu kilku MiB/s na potrzeby oglądania filmów raczej problemów z wydajnością nie uświadczę i myślę, że akurat w moim zastosowaniu, taki dysk SMR będzie działał jak każdy inny dysk CMR.

Jeśi jednak planujemy bawić się w RAID albo bardzo dużo danych zapisywać na dysku, to naturalnie powinniśmy wybrać dwa mniejsze dyski CMR. Po tej całej aferze, producenci dysków stosownie oznaczają modele SMR i obecnie nie powinno być problemów z wybraniem dysku o odpowiedniej dla nas technologi ułożenia ścieżek.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.