Większy stopień kompresii pliku recovery.img (TWRP)

Spis treści

Ostatnio próbowałem zaktualizować obraz TWRP recovery dla jednego z moich telefonów. Ja generalnie buduje te obrazy ze źródeł OMNI ROM, a tam jest dostępnych szereg gałęzi, np. 6.0, 7.1, 8.1 , etc, które naturalnie pasują do odpowiadających im wersji Androida. Do tej pory budowałem w oparciu o gałąź 7.1 ale po wydaniu polecenia repo sync , szereg aktualizacji w stosunku do repozytorium bootable/recovery zostało pobranych, w tym też i jedna trefna, która uwalała proces kompilacji. Ostatecznie udało się problem namierzyć i zlikwidować ale w międzyczasie próbowałem zbudować obraz TWRP recovery z gałęzi 8.1. Wygląda na to, że im nowszy Android, tym obrazy recovery rosną w objętość i 16M, które u mnie jest limitem, zostało przekroczone o jakieś 500K i to przy najbardziej okrojonej funkcjonalności trybu recovery. Czy istnieje jakieś rozwiązanie, które by umożliwiło zmniejszenie rozmiaru obrazu ramdisk-recovery.img , co przełożyłoby się również na wagę pliku recovery.img ? Tak, trzeba tylko zmienić rodzaj kompresji z domyślnego gzip na lzma.

Wsparcie kernela dla lzma

Przede wszystkim, by móc myśleć o zmianie kompresji obrazu TWRP recovery z gzip na lzma, to kernel, który obsługuje nasz smartfon, musi mieć wkompilowane wsparcie dla tego rodzaju kompresji. Można ten fakt ustalić wpisując to poniższe polecenie:

# </proc/kallsyms cut -d " " -f 3 | grep -e lzma

Jeśli wynik będzie pusty, to kernel nie posiada wsparcia dla lzma, a my możemy zapomnieć o zmniejszeniu rozmiaru pliku recovery.img , no chyba, że dysponujemy źródłami kernela i możemy ustawić sobie CONFIG_RD_LZMA=y .

Jeśli jednak to powyższe polecenie zwróci coś na wzór tego co widnieje poniżej:

lzma_len
lzma_main
xz_dec_lzma2_run
xz_dec_lzma2_create
xz_dec_lzma2_reset
xz_dec_lzma2_end
unlzma

to jest dobrze.

Plik custombootimg.mk

Wsparcie w kernelu dla lzma to jeszcze nie wszystko. Musimy odpowiednio skonfigurować proces kompilacji, by ten obraz TWRP recovery został skompresowany przy wykorzystaniu lzma . Jedną z potrzebnych nam rzeczy będzie własny skrypt kompresujący ramdysk. Wygląda on mniej więcej tak:

LZMA_BIN := $(shell which lzma)


$(INSTALLED_RECOVERYIMAGE_TARGET): $(MKBOOTIMG) \
    $(recovery_ramdisk) \
    $(recovery_kernel)
  @echo ----- Compressing recovery ramdisk with lzma ------
  rm -f $(recovery_uncompressed_ramdisk).lzma
  $(LZMA_BIN) $(recovery_uncompressed_ramdisk)
  $(hide) cp $(recovery_uncompressed_ramdisk).lzma $(recovery_ramdisk)
  @echo ----- Making recovery image ------
  $(MKBOOTIMG) $(INTERNAL_RECOVERYIMAGE_ARGS) $(BOARD_MKBOOTIMG_ARGS) --output $@
  @echo ----- Made recovery image -------- $@
  $(hide) $(call assert-max-image-size,$@,$(BOARD_RECOVERYIMAGE_PARTITION_SIZE),raw)


$(INSTALLED_BOOTIMAGE_TARGET): $(MKBOOTIMG) $(INTERNAL_BOOTIMAGE_FILES)
  $(call pretty,"Target boot image: $@")
  $(hide) $(MKBOOTIMG) $(INTERNAL_BOOTIMAGE_ARGS) $(BOARD_MKBOOTIMG_ARGS) --output $@
  $(hide) $(call assert-max-image-size,$@,$(BOARD_BOOTIMAGE_PARTITION_SIZE),raw)

Plik zapisujemy pod nazwą custombootimg.mk w /Android/omni-twrp-8.1/device/tp-link/tp903a/ .

Plik BoardConfig.mk

Kolejnym krokiem jest dodanie stosownej konfiguracji do pliku BoardConfig.mk . Musimy w zasadzie określić tylko zmienną BOARD_CUSTOM_BOOTIMG_MK tak, by wskazywała na ścieżkę do pliku utworzonego wyżej, przykładowo:

BOARD_CUSTOM_BOOTIMG_MK := $(LOCAL_PATH)/custombootimg.mk

I to tyle. Obraz TWRP recovery powinien zostać skompresowany przy użyciu lzma , co z pewnością zobaczymy pod koniec procesu budowy obrazu.

Warto tutaj jeszcze zaznaczyć, że w przypadku załadowania takiego obrazu recovery.img na smartfon, gdy kernel nie obsługuje kompresji lzma , to telefon nam się w trybie recovery nie uruchomi. Oczywiście nie uwalimy sobie urządzenia w ten sposób, ale przy próbie odpalenia trybu recovery, smartfon będzie się resetował i jeśli dodatkowo nie działa na system urządzenia, to możemy się wpakować w problemy.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.