Streaming obrazu za sprawą ffmpeg i netcat

Spis treści

Na forum DUG'a pojawił się ciekawy post, w którym autor wątku chciał wykonać coś co określił jako "display mirroring". Poszukałem trochę informacji na temat tego zagadnienia i okazało się, że to nic innego jak tylko wyświetlenie tej samej zawartości, np. na dwóch monitorach. Nie jest to nic zaawansowanego, bo przecie Xserver jest w stanie tego typu zadanie zrealizować. Niemniej jednak, oba monitory muszą być podłączone do tego samego komputera. W tym przypadku mamy dwie maszyny i dwa osobne monitory. Celem jest przesłanie obrazu z jednej maszyny na drugą za pomocą sieci. W tym podlinkowanym wątku została poruszona kwestia przechwycenia obrazu przy pomocy ffmpeg i przesłania go przez sieć za pomocą nc (netcat). Tak bardzo zainteresowało mnie to rozwiązanie, że postanowiłem zobaczyć jak wygląda ono w praktyce.

Przechwycenie obrazu w ffmpeg

W debianie mamy dostępny pakiet ffmpeg , który będziemy musieli zainstalować w systemie, który ma przesyłać obraz. Problem z tą paczką jest taki, że prawdopodobnie ze względów licencyjnych część kodeków nie została wkompilowana i zwyczajnie ich brakuje. Jeśli poniższe polecenia nie działają jak należy, to warto zainteresować się pakietami dostępnymi w repozytorium debian multimedia. Dodatkowo, na każdej ze stacji, musimy zainstalować pakiet netcat-traditional .

Poniżej znajduje się przykładowe polecenie, które przechwyci obraz wyświetlany na monitorze:

ffmpeg \
   -f alsa -ac 2 -i pulse -async 1 \
   -f x11grab -r 30 -s 1366x768 -i :0.0 \
   -vcodec libx264 -preset veryfast -pix_fmt yuv444p -crf 15 \
   -acodec libmp3lame -ab 256k \
   -threads 0 \
   -f mpegts - | nc -l -p 9000

Nie trzeba definiować wszystkich powyższych opcji. Należy jednak dostosować sobie rozdzielczość ekranu ( -s ), ilość klatek na sekundę ( -r ), no i oczywiście kodeki. W zależności od potrzeb, można by także dostosować sobie opcje kodeka video. Pod tym linkiem jest ciekawy post dotyczący dostosowania tych powyższych parametrów.

Streaming danych do netcat'a

W tej powyższej zwrotce, nas najbardziej interesuje końcówka, tj. -f mpegts - | nc -l -p 9000 , gdzie -f mpegts odpowiada za MPEG transport stream, który jest konieczny, by przesłać strumień danych do nc . Netcat będzie nasłuchiwał na wszystkich adresach na porcie 9000.

Po wpisaniu tego powyższego polecenia, zacznie się oczekiwanie na podłączenie klienta. Przechodzimy zatem na drugą stację roboczą i odpalamy dowolny player video. Poniżej przykłady dla mpv i vlc :

$ nc 192.168.1.150 9000 | mpv -
$ nc 192.168.1.150 9000 | vlc -

Po chwili połączenie powinno zostać zestawione. W okienku odtwarzacza video powinniśmy zaś zobaczyć to co jest aktualnie wyświetlane na monitorze na drugiej stacji roboczej.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.