Problem z zaszyfrowaniem partycji /data/ na smartfonie z Androidem

Spis treści

Bawiąc się ostatnio trochę mechanizmami szyfrującymi w moich smartfonach Neffos podesłanych przez TP-LINK, po raz kolejny coś nieopatrznie uszkodziłem. Tym razem sprawa wygląda nieco bardziej poważnie, bo uwalony został cały moduł szyfrujący urządzenie. Chodzi generalnie o to, że w Androidzie w wersji 4.4/5.0 została wprowadzona możliwość zaszyfrowania wszystkich danych użytkownika, tj. informacji przechowywanych na partycji /data/ . Do odszyfrowania tej partycji potrzebny jest klucz szyfrujący. Problem w tym, że Android musi gdzieś ten klucz trzymać i to w taki sposób, by proces Factory Reset był w stanie ten klucz usunąć, choćby na wypadek zapomnienia hasła i próby odzyskania w takiej sytuacji władzy nad smartfonem. Pech chciał, że akurat na moim Neffos Y5 mam wgrane TWRP recovery i z jakiegoś powodu nie mogłem zresetować ustawień telefonu do fabrycznych przez ten tryb i posłużyłem się narzędziem fastboot . Ono najwyraźniej nieco inaczej formatuje partycję /data/ i w ten sposób uwala cały mechanizm szyfrowania oferowany przez Androida. Czy da radę jakoś poprawić ten problem, a jeśli tak to w jaki sposób?

Factory Reset przez tryb recovery, TWRP i fastboot

Proces Factory Reset można przeprowadzić na kilka sposobów. Ten najpopularniejszy to oczywiście zresetowanie ustawień z poziomu działającego systemu. W zasadzie to po wybraniu odpowiedniej opcji z menu, Android uruchomi telefon ponownie w trybie recovery i zainicjuje sekwencję formatowania różnych partycji, zwykle /data/ i /cache/ . Ten proces praktycznie nie różni się zbytnio od ręcznego przejścia w tryb recovery i wybrania z listy opcji "Factory Reset".

W tym przypadku jednak mamy do czynienia z TWRP, a nie ze stock'owym obrazem recovery. TWRP może w pewnych sytuacjach powodować problem z resetowaniem ustawień smartfona do fabrycznych, zwłaszcza gdy w konfiguracji obrazu nie została ustawiona flaga TW_INCLUDE_CRYPTO . W takiej sytuacji TWRP recovery nie ma wkompilowanego wsparcia dla szyfrowania i nie potrafi poprawnie obsłużyć zaszyfrowanej partycji /data/ . Problemy pojawiają się także przy czyszczeniu tej partycji, a jeśli nie wyczyścimy jej, to nie przeprowadzimy z powodzeniem całego procesu Factory Reset.

android-szyfrowanie-partycja-data-recovery-twrp-blad-data

Jako, że narzędzie fastboot , które operuje na trybie bootloader'a naszego smartfona, jest również w stanie przeprowadzić proces Factory Reset, to postanowiłem skorzystać z tej opcji i wpisałem w terminalu poniższe polecenie:

# fastboot -w
Creating filesystem with parameters:
  Size: 13015953408
  Block size: 4096
  Blocks per group: 32768
  Inodes per group: 8192
  Inode size: 256
  Journal blocks: 32768
  Label:
  Blocks: 3177723
  Block groups: 97
  Reserved block group size: 775
Created filesystem with 11/794624 inodes and 90399/3177723 blocks
target reported max download size of 262144000 bytes
Creating filesystem with parameters:
  Size: 268435456
  Block size: 4096
  Blocks per group: 32768
  Inodes per group: 8192
  Inode size: 256
  Journal blocks: 1024
  Label:
  Blocks: 65536
  Block groups: 2
  Reserved block group size: 15
Created filesystem with 11/16384 inodes and 2089/65536 blocks
erasing 'userdata'...
OKAY [ 6.678s]
sending 'userdata' (137090 KB)...
OKAY [ 5.872s]
writing 'userdata'...
OKAY [ 2.390s]
erasing 'cache'...
OKAY [ 0.194s]
sending 'cache' (6248 KB)...
OKAY [ 0.281s]
writing 'cache'...
OKAY [ 0.170s]
finished. total time: 15.584s

Jak widać, fastboot wyczyścił zarówno partycję /data/ jak i /cache/ . Zatem proces przywracania smartfona do ustawień fabrycznych został zakończony powodzeniem. Problem w tym, że po tak przeprowadzonym Factory Reset, Android zwyczajnie nie jest w stanie już dłużej zaszyfrować telefonu.

Dlaczego Android nie chce zaszyfrować smartfona

W zasadzie to nic nie wskazuje, że jakieś problemy mogą wyniknąć z przeprowadzenia procesu Factory Reset przez fastboot . Telefon można używać jak gdyby nigdy nic, ale gdy w późniejszym czasie postanowimy zaszyfrować ponownie to urządzenie, to w zasadzie się ono nam jedynie zresetuje ponownie. Naturalnie po załadowaniu systemu, partycja data w dalszym ciągu będzie odszyfrowana. Nie ma przy tym żadnych błędów ani wskazówek co do przyczyny takiego stanu rzeczy.

By ustalić co się popsuło trzeba sięgnąć nieco w głąb samego Androida, a konkretnie do logów systemowych. Te z kolei można wyciągnąć przez adb , o ile oczywiście mamy zapewniony dostęp root. Odpaliłem zatem terminal, podłączyłem się do smartfona i zalogowałem na użytkownika root via su . Logi można uzyskać przez wpisanie polecenia logcat . W logu zaś przy próbie szyfrowania ale tuż przed uruchomieniem się ponownie urządzenia można wyczytać min. poniższe komunikaty:

# adb shell
shell@Y5:/ $ su
root@Y5:/ # logcat
...
E Cryptfs : Bad magic for real block device /dev/block/bootdevice/by-name/userdata
E Cryptfs : Orig filesystem overlaps crypto footer region. Cannot encrypt in place.
...

Ta informacja jest raczej jednoznaczna i mówi o nałożeniu się systemu plików partycji /data/ na region stopki. Ta stopka to krańcowy obszar partycji /data/ , a konkretnie jest to zwykle ostatnie 16 KiB. W tej stopce jest przechowywany klucz szyfrujący niezbędny w procesie szyfrowania danych na partycji /data/ . W ten sposób mamy możliwość włączenia lub wyłączenia szyfrowania, a proces Factory Reset jest w stanie ten klucz usunąć przy czyszczeniu partycji.

W tym przypadku jednak po sformatowaniu partycji /data/ przez fastboot , system plików wypełnia całą dostępną na niej przestrzeń i nie zostawia żadnego miejsca na stopkę. W efekcie Android nie może przeprowadzić procesu szyfrowania, bo nie ma gdzie upchnąć klucza szyfrującego dane.

Jak poprawienie sformatować partycję /data/ na potrzeby szyfrowania

Ta powyżej opisana dolegliwość zdaje się mieć miejsce jedynie w przypadku formatowania partycji /data/ przez fastboot . Jeśli zabieg resetowania ustawień telefonu do fabrycznych zostanie przeprowadzony przez stock'owy tryb recovery, to partycja /data/ zostaje poprawnie sformatowana, co zwraca nam możliwość szyfrowania danych. Nawet w TWRP recovery możemy taką partycję prawidłowo sformatować na zakładce "WIPE" ale TWRP nie pomoże nam, gdy ta partycja została już zaszyfrowana. Zatem jeśli znaleźliśmy się w takiej niemiłej sytuacji, to najlepiej załadować do pamięci czy też wgrać na partycję recovery stock'owy obraz i przy jego pomocy przeprowadzić Factory Reset.

Problem jednak w tym, że w wielu sytuacjach skorzystanie ze stock'owego obrazu recovery nie będzie dla nas możliwe, np. nie posiadamy już tego obrazu. Możemy też zwyczajnie nie być świadomi faktu złego sformatowania partycji i połapiemy się dopiero wtedy, gdy będziemy chcieli zaszyfrować smartfona i to akurat w momencie, gdy na telefonie będziemy mieć całą masę danych, których wyczyszczenie nie wchodzi w grę.

Zmiana rozmiaru partycji /data/

Gdy partycja /data/ została źle sformatowana i mamy na niej całą masę danych, których z jakiegoś powodu nie możemy skopiować w celu późniejszego odtworzenia, to w dalszym ciągu możemy cały zaistniały problem poprawić. Potrzebny nam jest w zasadzie TWRP recovery, z poziomu którego musimy zmienić rozmiar systemu plików partycji /data/ tak, by zostawić na jej końcu trochę wolnego miejsca. Praktycznie na każdym linux'ie wyposażonym w system plików EXT4, w tym też i na Androidzie, ten zabieg można przeprowadzić bez utraty danych.

Oczywiście te 16 KiB, z którymi mamy do czynienia w tym przypadku, nie zawsze może być wartością prawidłową. Jeśli nie jesteśmy pewni ile miejsca na końcu partycji Android w naszym smartfonie rezerwuje sobie standardowo, to zawsze możemy to sprawdzić podglądając ilość wolnego miejsca po przeprowadzeniu dwóch resetów do ustawień fabrycznych: jeden przez fastboot , drugi przez stock'owy recovery.

Po każdym z tych resetów można wywołać df (tylko ten dostarczany przez Busybox) i sprawdzić jak wygląda status systemu plików na partycji /data/ przy pomocy tego poniższego polecenia:

root@Y5:/ # busybox df -B 1

W moim przypadku w kolumnie 1-blocks przy pozycji /dev/block/bootdevice/by-name/userdata miałem wartości 12677435392 oraz 12677419008 , odpowiednio dla resetu przez fastboot i przez stock recovery. Różnica tych dwóch wartości to 16384, czyli równo 16 KiB. Tyle wolnej przestrzeni minimalnie trzeba zostawić na końcu partycji /data/ . Jeśli nie chce nam się liczyć i przeprowadzać procesu resetowania, to zawsze możemy przyjąć sobie wartość powiedzmy 1 czy 2 MiB i to w zupełności powinno wystarczyć.

Odpalamy teraz smartfon w trybie recovery (VolumeUP + Power) i przechodzimy do terminala:

android-szyfrowanie-partycja-data-recovery-twrp-terminal

Sprawdzamy czy partycja /data/ jest zamontowana. Jeśli tak, to trzeba ją odmontować:

android-szyfrowanie-partycja-data-recovery-twrp-umount-data

Skanujemy teraz system plików partycji /data/ w poszukiwaniu ewentualnych błędów przy pomocy narzędzia e2fsck :

android-szyfrowanie-partycja-data-recovery-twrp-fsck-data

Teraz zmieniamy rozmiar tej partycji za sprawą resize2fs :

android-szyfrowanie-partycja-data-recovery-twrp-resize-data

Tutaj mamy w zasadzie dwa polecenia. W pierwszym z nich, ta liczba na samym końcu jest duża (1111111111), bo właściwie nie wiemy jeszcze jaki jest optymalny rozmiar tej partycji. Duża wartość oczywiście zaowocuje błędem ale w tym komunikacie będziemy mieć maksymalny rozmiar partycji w blokach 4096 bajtowych. W tym przypadku jest to 3177723 (13015953408 bajtów). Wystarczy od tej wartości odjąć te nasze 16 KiB (czy też 1-2 MiB) i jeszcze raz wydać to polecenie. W tym przypadku obciąłem 512 ostatnich bloków.

I to w zasadzie cała operacja. Teraz uruchamiamy smartfon ponownie i przechodzimy do Ustawienia => Zabezpieczenia i wybieramy opcję zaszyfrowania telefonu. Jeśli zostawiliśmy na końcu partycji /data/ wystarczającą ilość wolnego miejsca, to Android powinien zrestartować urządzenie i przeprowadzić proces jego szyfrowania:

android-szyfrowanie-partycja-data-proces

Po zaszyfrowaniu, smartfon zostanie uruchomiony ponownie raz jeszcze i już podczas startu systemu będziemy proszeni o podanie hasła do klucza szyfrującego dane na partycji /data/ (standardowo to hasło jest takie samo jak to od blokady ekranu).

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.