Montowanie obrazów ISO (urządzenia loop)

Spis treści

Użytkownicy Debiana (i innych dystrybucji linux'a) mają czasem poważne problemy z zamontowaniem obrazu ISO pozyskanego czy to z internetu, czy też od swoich znajomych. Na windowsach zwykliśmy korzystać z takich rozwiązań jak Daemon Tools, Alcohol 120%, czy też WinCDEmu. Na linux'ach z narzędzi, które mają GUI, można chyba wyróżnić furiusisomount oraz acetoneiso ale nie będziemy się nimi zajmować w tym wpisie. Na dobrą sprawę, to nie potrzebujemy żadnego zewnętrznego oprogramowania, by sprawnie i szybko zamontować dowolny obraz ISO w swoim systemie. W tym wpisie zostanie przedstawiony sposób montownia tychże obrazów, który zakłada wykorzystanie urządzeń loop .

Konfiguracja urządzeń loop

Wszystkie potrzebne narzędzia są dostarczane z pakietem mount . Jedyne o czym musimy pamiętać, to by załadować odpowiedni moduł. Edytujmy zatem plik /etc/modules-load.d/modules.conf i upewnijmy się, że widnieje w nim poniższa pozycja:

loop

W ten sposób moduł loop będzie ładowany na starcie systemu i nie będziemy musieli nim sobie głowy zawracać. Możemy go sobie także załadować ręcznie via modprobe w dowolnym momencie pracy systemu. W każdym razie, w katalogu /dev/ powinniśmy mieć szereg urządzeń loop* . Domyślnie jest ich 7, co umożliwia zamontowanie do 7 różnych obrazów i niekoniecznie muszą to być obrazy ISO.

Montowanie obrazu ISO

Weźmy sobie przykładowy obraz ISO i spróbujmy go zamontować. Do tego celu potrzebujemy pustego katalogu oraz odpowiednich uprawnień. Mając oba te powyższe, obraz ISO montujemy w poniższy sposób:

# mount -o loop debian.iso /mnt
mount: /dev/loop0 is write-protected, mounting read-only

Wykorzystanie urządzeń loop można zawsze podejrzeć korzystając z losetup . Natomiast to gdzie dany zasób został zamontowany, można odczytać z mount, przykładowo:

# losetup
NAME    SIZELIMIT OFFSET AUTOCLEAR RO BACK-FILE
/dev/loop0     0   0     1 0 /debian.iso

# mount | grep debian
/debian.iso on /mnt type iso9660 (ro,relatime)

Odmontowanie obrazu ISO

Naturalnie rzecz biorąc, by odmontować obraz ISO, trzeba posłużyć się narzędziem umount . Czasem jednak może się tak zdarzyć, że po wydaniu polecenia umount , plik z obrazem w dalszym ciągu będzie siedział w urządzeniu loop . W takim przypadku musimy zwolnić je ręcznie. Cała procedura odmontowania obrazu wygląda zatem mniej więcej tak:

# umount /mnt
# losetup -d /dev/loop0

Montowanie obrazów ISO jako zwykły użytkownik

Wykorzystywanie konta administratora do tak prostej czynności jak montowanie obrazów ISO mija się z celem. Użytkownik powinien być w stanie sam zamontować dowolny obraz ISO bez uprawnień administratora systemu. Udevil to proste konsolowe narzędzie, które odpowiednio skonfigurowane potrafi umożliwić poszczególnym użytkownikom montowanie określonych zasobów. Znajduje się ono w pakiecie udevil i nie powinno być problemów z jego instalacją w dystrybucji Debian. Domyślna konfiguracja tego narzędzia jest tak dostosowana, by użytkownik był w stanie montować obrazy ISO, dlatego też nie musimy przeprowadzać żadnych dodatkowych czynności pod kątem edycji pliku /etc/udevil/udevil.conf . Natomiast montowanie obrazu ISO odbywa się w poniższy sposób:

$ udevil mount /debian.iso /media/morfik/iso/

Nie musimy się także troszczyć o to, by docelowa lokalizacja istniała. W przypadku, gdy ten katalog nie istnieje, to zostanie automatycznie stworzony.

By odmontować obraz ISO, w terminalu wpisujemy to poniższe polecenie:

$ udevil umount /media/morfik/iso
Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.