Zmiana rozmiaru obrazu .img

Spis treści

Struktura pliku .img czy .iso niczym nie odbiega od struktury przeciętnego dysku twardego. W obu przypadkach mamy dokładnie taki sam schemat budowy, tj. mamy obecny MBR i partycje, z których pierwsza zwykle jest wyrównana do 1MiB, zostawiając tym samym 2047 sektorów wolnego miejsca z początku pliku, tuż za MBR, tzw. MBR-GAP. Obraz .img można poddać edycji, np. utworzyć wewnątrz niego inne partycje, zmienić rozmiar ich systemu plików, a nawet można manipulować rozmiarem samego obrazu .img . Taki plik możemy również zamontować w systemie przy pomocy narzędzia mount ale też trzeba odpowiednio podejść do tego zadania, bo przez fakt, że mamy z początku MBR i trochę wolnego miejsca, to linux zwyczajnie nie potrafi rozpoznać systemu plików, który znajduje się w obrazie .img.

Tworzenie obrazu img

By wykazać, że taki zwykły plik binarny niczym nie różni się od dysku twardego, stworzymy na potrzeby testu przy pomocy dd obraz składający się z samych zer. W tym celu wydajemy poniższe polecenie:

$ dd if=/dev/zero bs=2M count=200 > binary.img

Mamy zatem plik o rozmiarze 400MiB. Jako, że on zawiera same zera, to nie ma także jeszcze utworzonej struktury dysku twardego. Zobaczmy zatem jak widzi go fdisk :

podglad-obrazu-img

Jak widać wyżej, z automatu została utworzona tablica partycji ms-dos, bo bez niej nie dalibyśmy rady utworzyć żadnej partycji. Stwórzmy zatem dwie partycje. Całość powinna wyglądać mniej więcej tak:

Command (m for help): p
Disk binary.img: 400 MiB, 419430400 bytes, 819200 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x46f1aaca

Device   Boot Start  End Sectors  Size Id Type
binary.img1    2048 400000 397953 194.3M 83 Linux
binary.img2   400001 819199 419199 204.7M 83 Linux

Partycje może i zostały utworzone, natomiast nie posiadają one jeszcze systemu plików. Tworzenie systemu plików w takim obrazie z wieloma partycjami jest trochę uporczywe, niemniej jednak przy pomocy odpowiedniej konfiguracji urządzeń loop możemy sobie bardzo uprościć życie. W każdym razie zakładam, że stworzyliśmy system plików na tych partycjach oraz, że montują się one w systemie bez problemów.

Powiększanie obrazu img

Załóżmy na chwilę, że z jakichś powodów utworzyliśmy za mały obraz .img . Nie musimy go tworzyć od nowa. Wystarczy go nieco rozciągnąć. W tym celu musimy dograć do niego pożądaną ilość zer:

# dd if=/dev/zero bs=2M count=200 >> binary.img

Przy pomocy narzędzia parted sprawdzamy czy nowa przestrzeń została dodana z powodzeniem:

(parted) print free
Model: (file)
Disk /home/morfik/Desktop/binary.img: 839MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start  End    Size   Type   File system Flags
    63s   2047s   1985s       Free Space
 1   2048s  400000s  397953s primary ext4
 2   400001s 819199s  419199s primary ext4
    819200s 1638399s 819200s      Free Space

Dodajmy teraz do drugiej partycji to wolne miejsce.

(parted) resizepart 2
End? [819199s]? 1638399s

(parted) print free
Model: (file)
Disk /home/morfik/Desktop/binary.img: 1638400s
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start  End    Size   Type   File system Flags
    63s   2047s   1985s       Free Space
 1   2048s  400000s  397953s  primary ext4
 2   400001s 1638399s 1238399s primary ext4

Teraz już tylko montujemy obie partycje i jak można zobaczyć poniżej, wszystko jest w należytym porządku:

# lsblk /dev/loop0
NAME    SIZE FSTYPE TYPE LABEL MOUNTPOINT UUID
loop0    800M    loop
├─loop0p1 194.3M ext4  loop    /mnt    bb42bde7-cab9-4ff5-8b23-0c4ef33af294
└─loop0p2 604.7M ext4  loop    /mnt2   104f6b41-dfa6-4d3d-a37a-e7c39779746f

Zmniejszanie obrazu img

Podobnie możemy się bawić w drugą stronę, z tym, że najpierw kurczymy jedną partycję:

(parted) resizepart 2
End? [700000s]? 700000s

(parted) print free
Model: (file)
Disk /home/morfik/Desktop/binary.img: 1638400s
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start  End    Size   Type   File system Flags
    63s   2047s   1985s       Free Space
 1   2048s  400000s  397953s primary ext4
 2   400001s 700000s  300000s primary ext4
    700001s 1638399s 938399s      Free Space

A dopiero potem obcinamy obraz przy pomocy dd podając parametry bs=512 oraz count o wartości sektora tuż za końcem ostatniej partycji:

# dd if=./binary.img of=binary-cut.img bs=512 count=700001
700001+0 records in
700001+0 records out
358400512 bytes (358 MB) copied, 4.33031 s, 82.8 MB/s

I sprawdzamy czy dobrze ucięło:

(parted) print free
Model: (file)
Disk /home/morfik/Desktop/binary-cut.img: 700001s
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start  End   Size   Type   File system Flags
    63s   2047s  1985s       Free Space
 1   2048s  400000s 397953s primary ext4
 2   400001s 700000s 300000s primary ext4
Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.