Klucze szyfrujące RSA w OpenWRT (ssh)

Spis treści

Klucze RSA w protokole SSH mogą być wykorzystane jako sposób identyfikacji danej osoby przy logowaniu się do zdalnego serwera. Te klucze zawsze występują w parach. Jeden prywatny, drugi publiczny. Pierwszy z nich jest znany tylko nam i powinien być trzymany w sekrecie i pilnie strzeżony. Klucz publiczny z kolei zaś jest przesyłany na każdy serwer SSH, z którym chcemy się połączyć. Gdy serwer jest w posiadaniu naszego klucza publicznego i widzi przy tym, że próbujemy nawiązać połączenie, używa on tego klucza, by wysłać do nas zapytanie (challange). Jest ono zakodowane i musi na nie zostać udzielona prawidłowa odpowiedź. Tej z kolei może udzielić ktoś, kto jest w posiadaniu klucza prywatnego. Nie ma innej opcji, by rozkodować wiadomość. Dlatego też nikt inny nie może udzielić na nią prawidłowej odpowiedzi. To rozwiązanie eliminuje wrażliwość na różne formy podsłuchu. Ten kto nasłuchuje nie będzie w stanie przechwycić pakietów zawierających hasło, bo ono nie jest nigdy transmitowane prze sieć. No i oczywiście jeśli chodzi o samo hasło, to odpadają nam ataki bruteforce pod kątem jego złamania. W tym wpisie postaramy się zaimplementować na routerze z OpenWrt system logowania oparty o klucze RSA.

Wybór i generowanie klucza

Są różne typy kluczy SSH. Zwykle wykorzystuje się klucze RSA 1024/2048/4096 bitowe. Innym typem klucza jest ECDSA, który to opiera się o krzywe eliptyczne zapewniając ten sam poziom bezpieczeństwa co klucze RSA, z tym, że sam klucz w przypadku ECDSA jest o wiele krótszy. Istnieje jeszcze klucz ED25519, który to jest zmodyfikowaną wersją ECDSA i powstał w odpowiedzi na podejrzenia pod kątem NSA. Czy prawdziwe, tego nie wiem. Na necie natomiast można się natknąć na informację, że te krzywe wykorzystywane przy ECDSA nie są chyba aż tak idealnie krzywe czy coś i mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. W każdym razie, poniżej jest tabelka porównująca długość poszczególnych kluczy:

Symmetric | ECC2N | ECP | DH/DSA/RSA
    80 |  163  | 192 |   1024
   128 |  283  | 256 |   3072
   192 |  409  | 384 |   7680
   256 |  571  | 521 |  15360

Jak widzimy, zaledwie 521 bitów wystarczy, by zapewnić poziom bezpieczeństwa, który można uzyskać stosując klucze RSA 15360 bitów. Problem w tym, że domyślnie dropbear nie obsługuje kluczy SSH innych niż RSA i by mieć obsługę tych dwóch dodatkowych typów, trzeba rekompilować źródła. Zostaniemy zatem przy kluczach RSA. Poniżej jest komenda, za pomocą której to wygenerujemy parę kluczy RSA.

$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "$(whoami)@$(hostname)-$(date -I)"

Poniżej zaś jest fotka obrazująca cały proces generowania klucza RSA:

generowanie-klucza-rsa-openwrt-ssh-router

Jako, że klucze RSA zawierają wrażliwe informacje, można je zaszyfrować, tak by każdorazowe ich wykorzystanie wymagało podania hasła. Jednak wtedy przy logowaniu się do routera trzeba podać hasło do klucza zamiast do konta. Nie jest to zbytnio wygodne w przypadku ciągłego wywoływania polecenia ssh lub scp . Niemniej jednak, na linux'ach mamy do dyspozycji narzędzia, np. gpg-agent , które pozwalają na dodanie i przechowywanie szeregu kluczy w systemowym keyring'u. W takim przypadku hasło podajemy tylko raz i możemy korzystać z kluczy do woli, oczywiście w ramach pewnego interwału czasowego.

Przesyłanie klucza RSA na router

Powstały w ten sposób klucz jest przechowywany na linux'ie w katalogu ~/.ssh/ . Każdy może go podejrzeć, dlatego warto też zadbać o odpowiednie prawa dostępu do plików. Trzeba przy tym pamiętać o jednej istotniej rzeczy. Użytkownik root może i tak obejść te ograniczenia dostępu i jeśli nie ufamy adminowi, lepiej nie trzymać w jego systemie kluczy prywatnych. W każdym razie, jeśli to my jesteśmy administratorem systemu i przy tym mamy w nim wielu użytkowników, powinniśmy zabezpieczyć swoje klucze przed nieuprawnionym dostępem.

Przy tworzeniu pary kluczy, zostały stworzone dwa pliku: router-tp-link_rsa oraz router-tp-link_rsa.pub . Pierwszy z nich to klucz prywatny i go zostawiamy w spokoju. Z kolei ten drugi trzeba przesłać na router. Robimy to przy pomocy scp w poniższy sposób:

$ scp ~/.ssh/router-tp-link_rsa.pub root@192.168.1.1:

Po adresie hosta jest dodany znak : . Wskazuje on katalog domowy użytkownika, w tym przypadku root. Nie trzeba podawać pełnej ścieżki typu /root/ .

Logujemy się teraz na router za pomocą ssh i dodajemy zawartość przesłanego pliku do pliku /etc/dropbear/authorized_keys :

# cat /root/router-tp-link_rsa.pub >> /etc/dropbear/authorized_keys
# rm /root/router-tp-link_rsa.pub

Po ponownym zalogowaniu, OpenWrt powinien uwierzytelnić nas już za pomocą klucza, który przed chwilą mu przesłaliśmy. Jeśli nie podaliśmy hasła przy tworzeniu pary kluczy, to zostaniemy zalogowani bez pytania o hasło.

Konfiguracja połączenia z routerem

Jeśli nuży nas trochę ciągłe wpisywanie nazwy użytkownika przy nawiązywaniu połączenia z routerem, to możemy zrezygnować z frazy root@ , którą zwykle się podaje przed adresem IP. W tym celu musimy utworzyć w pliku ~/.ssh/config stosowny wpis, przykładowo:

Host 192.168.1.1
   User root
   IdentitiesOnly yes
   IdentityFile ~/.ssh/router-tp-link_rsa
   CheckHostIP yes
   Port 22

By dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo routera, przydałoby się wyłączyć możliwość logowania przy pomocy hasła. W przypadku, gdy ktoś trzeci będzie się chciał podłączyć do routera i nie będzie przy tym posiadał klucza prywatnego, to w dalszym ciągu będzie mógł próbować odgadnąć hasło do konta root. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku utraty klucza, dostęp do routera stanie się niemożliwy i trzeba będzie sięgać do trybu failsafe. Jeśli jednak chcemy zrezygnować z uwierzytelniania opartego o hasło, edytujemy na routerze plik /etc/config/dropbear i przepisujemy go do poniższej postaci:

config dropbear
   option PasswordAuth 'off'
   option RootPasswordAuth 'off'
   option RootLogin '1'
   option Port     '22'
#   option BannerFile  '/etc/banner'
   option Interface 'br-lan'
   option IdleTimeout '300'
Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.