"Internal dummy connection" w logu Apache2 (mpm_prefork)

Spis treści

Od czasu do czasu przeglądam sobie logi Apache2 w poszukiwaniu pewnych nieprawidłowości. Na dobrą sprawę, to nie ma tutaj zbytnio dużo roboty, przynajmniej póki co. Niemniej jednak, w pliku /var/log/apache2/access.log co jakiś czas pojawiają się komunikaty zawierające "internal dummy connection". Za co one odpowiadają i czy można je w zupełności zignorować bez stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa dla serwera www?

Proces główny i procesy potomne w Apache2

Standardowo Apache2 w debianie jest w stanie obsłużyć do 150 jednoczesnych połączeń. Niemniej jednak, gdy serwer nie jest obciążony, to i tak kilka procesów zapasowych (w stanie IDLE) sobie działa. Chodzi generalnie o to, że gdy nadejdzie połączenie, to może ono zostać od razu obsłużone i nie trzeba czekać na stworzenie nowego procesu potomnego. Konfiguracja liczby procesów jest zdefiniowana w pliku /etc/apache2/mods-enabled/mpm_prefork.conf :

<IfModule mpm_prefork_module>
StartServers       5
MinSpareServers      5
MaxSpareServers     10
MaxRequestWorkers    150
MaxConnectionsPerChild  0
</IfModule>

Poniżej są wyjaśnione parametry:

 • StartServers -- z tyloma procesami startuje Apache2.
 • MinSpareServers -- minimalna liczba procesów zapasowych, które nie obsługują żadnych połączeń.
 • MaxSpareServers -- maksymalna liczba procesów zapasowych, które nie obsługują żadnych połączeń.
 • MaxRequestWorkers -- maksymalna liczba procesów jakie Apache2 może utworzyć.
 • MaxConnectionsPerChild -- kontroluje, jak często serwer przetwarza procesy ubijając stare i tworząc nowe. Wartość 0 oznacza, że proces nigdy nie wygaśnie i będzie mógł obsługiwać połączenia bez końca. Gdyby tutaj dać wartość, np. 1024 , wtedy proces potomny po obsłużeniu 1024 połączeń zostanie ubity przez proces główny. Można w ten sposób limitować wycieki pamięci.

Przy takiej konfiguracji jak powyżej mamy, serwer Apache2 zostanie odpalony z 5 procesami i będzie mógł ich posiadać maksymalnie 150. Jeśli serwer będzie realizował w danej chwili 40 połączeń z klientami, to 40 procesów będzie wykorzystywanych do tego celu, plus 5-10 zapasowych na wypadek obsługi kolejnych żądań.

Za każdym razem, gdy liczba procesów zapasowych spadnie poniżej progu ustalonego w MinSpareServers , proces główny utworzy kolejny proces potomny. Podobnie sprawa ma się w przypadku, gdy liczba przekroczy próg w MaxSpareServers . Wtedy proces główny ubije taki proces potomny i zwolni wykorzystywane przez niego zasoby. W przypadku niedoboru procesów, będą one tworzone w interwale jednej sekundy. Z każdą następną sekundą będzie tworzonych 1, 2, 4 ... 32 procesów, aż zostanie zaspokojony limit w MaxSpareServers . Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji Apache2.

Skąd się bierze komunikat "internal dummy connection"

Na wiki Apache2 znalazłem artykuł wyjaśniający kwestię tego całego "internal dummy connection". Okazuje się, że ten komunikat pojawia się w logu za sprawą opisanych wyżej procesów potomnych, które Apache2 musi co jakiś czas wybudzać. Robi to przez przesyłanie do samego siebie zwykłego zapytania HTTP. To zapytanie jest rejestrowane w logu mniej więcej w poniższy sposób:

::1 - - [30/Jul/2016:13:05:58 +0200] "OPTIONS * HTTP/1.0" 200 110 "-" "Apache (Debian) OpenSSL/1.0.1 (internal dummy connection)"

Zalogowanie zapytanie przyszło z pętli zwrotnej. W tym przypadku z adresu IPV6 ( ::1 ). Jeśli serwer nie obsługuje IPv6, wtedy zapytanie nadejdzie z adresu IPv4 ( 127.0.0.1 ). Te zapytania są normalne, z tym, że generują trochę operacji I/O na dysku. Można zatem pokusić się o nielogowanie tych wiadomości.

Jak usunąć komunikat "internal dummy connection" z logu Apache2

W przypadku, gdy chcemy się pozbyć komunikatu "internal dummy connection" z logu Apache2, musimy napisać regułkę, która odfiltruje nam wiadomości pochodzące z adresu 127.0.0.1 lub ::1 , w zależności od konfiguracji serwera. Przechodzimy zatem do pliku wirtualnego hosta, np. /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf i przerabiamy w nim już istniejącą regułkę od logowania:

SetEnvIf Remote_Addr "^127\.0\.0\.1$" dontlog
SetEnvIf Remote_Addr "^\:\:1$" dontlog
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
#CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined env=!dontlog

Dyrektywie SetEnvIf podajemy jako aspekt dopasowania Remote_Addr i porównujemy go z adresem loopback dla IPv4/IPv6. Wyrażenie regularne musi być ujęte w " " . Na końcu zaś mamy dowolną frazę, która otaguje wszystkie dopasowane wiadomości. Komunikat "internal dummy connection" pojawia się w pliku access.log , zatem na końcu dyrektywy CustomLog dopisujemy env=!dontlog , by do tego pliku leciało wszystko co nie ma ustawionego taga dontlog .

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.