Flagi TCP i przełączanie stanów połączeń

Spis treści

Jakiś czas temu opisywałem jak zaprojektować swój własny firewall, wobec czego postanowiłem nieco bardziej pochylić się nad zagadnieniem stanów połączeń i je dokładniej przeanalizować. Ten wpis dotyczy głównie protokołu TCP, bo ten UDP jest bezpołączeniowy, więc nie ma tam żadnych stanów. Dodatkowo opiszę tutaj poszczególne flagi, które mogą zostać ustawione w pakietach zmieniając tym samym stan połączenia.

Schemat stanów połączeń

Zacznijmy zatem od rozrysowania schematu wszystkich możliwych stanów jakie może przyjąć połączenie oparte na protokole TCP. Poniżej stosowna fotka (źródło):

schemat-przelaczania-stanow-flagi-tcp

Poniżej zaś znajduje się krótkie objaśnienie użytych nazw na powyższym schemacie:

 • LISTEN -- gotowość do przyjęcia połączenia na określonym porcie przez serwer.
 • SYN-SENT -- pierwsza faza nawiązywania połączenia przez klienta. Wysłano pakiet z flagą SYN. Oczekiwanie na pakiet SYN+ACK.
 • SYN-RECEIVED -- otrzymano pakiet SYN, wysłano SYN+ACK. Trwa oczekiwanie na ACK. Połączenie jest w połowie otwarte (half-open).
 • ESTABLISHED -- połączenie zostało prawidłowo nawiązane. Prawdopodobnie trwa transmisja danych.
 • FIN-WAIT-1 -- wysłano pakiet FIN. Dane wciąż mogą być odbierane ale wysyłanie jest już niemożliwe.
 • FIN-WAIT-2 -- otrzymano potwierdzenie własnego pakietu FIN. Oczekuje na przesłanie FIN od serwera.
 • CLOSE-WAIT -- otrzymano pakiet FIN, wysłano ACK. Oczekiwanie na przesłanie własnego pakietu FIN (gdy aplikacja skończy nadawanie).
 • CLOSING -- jednoczesne obustronne zamknięcie połączenia.
 • LAST-ACK -- otrzymano i wysłano FIN. Trwa oczekiwanie na ostatni pakiet ACK.
 • TIME-WAIT -- oczekiwanie w celu upewnienia się, że druga strona otrzymała potwierdzenie rozłączenia. Zgodnie z RFC 793 połączenie może być w stanie TIME-WAIT najdłużej przez 4 minuty.
 • CLOSED -- połączenie jest zamknięte.

Stan połączenia możemy odczytać bezpośrednio przez plik /proc/net/ip_conntrack lub /proc/net/nf_conntrack , są tam wpisy podobne do tych poniżej:

ipv4   2 tcp   6 2 CLOSE src=192.168.1.150 dst=82.240.169.124 sport=53675 dport=30728 src=82.240.169.124 dst=192.168.1.150 sport=30728 dport=53675 [ASSURED] mark=5 zone=0 use=2
ipv4   2 tcp   6 101 SYN_SENT src=192.168.1.150 dst=188.36.238.212 sport=53629 dport=56869 [UNREPLIED] src=188.36.238.212 dst=192.168.1.150 sport=56869 dport=53629 mark=5 zone=0 use=2
ipv4   2 tcp   6 27464 ESTABLISHED src=192.168.1.1 dst=192.168.1.150 sport=36840 dport=514 src=192.168.1.150 dst=192.168.1.1 sport=514 dport=36840 [ASSURED] mark=10 zone=0 use=2
ipv4   2 udp   17 3 src=84.123.97.152 dst=192.168.1.150 sport=4444 dport=6666 src=192.168.1.150 dst=84.123.97.152 sport=6666 dport=4444 mark=5 zone=0 use=2

Przeanalizujmy sobie pierwszy wpis. Zgodnie z tym linkiem, poszczególne kolumny odpowiadają:

 • ipv4 -- nazwa protokółu warstwy sieciowej
 • 2 -- numer protokołu warstwy sieciowej
 • tcp -- nazwa protokołu warstwy transportowej
 • 6 -- numer protokołu warstwy transportowej
 • 2 -- czas ważności (w sekundach) wpisu w tablicy conntrack'a
 • CLOSE -- stan połączenia w przypadku protokołu TCP

Następne 4 kolumny są w formacie klucz=wartość i oznaczają kolejno:

 • src=192.168.1.150 -- adres IP, który zapoczątkował połączenie
 • dst=82.240.169.124 -- adres IP na drugim końcu połączenia
 • sport=53675 -- port źródłowy, z którego został wysłany pakiet
 • dport=30728 -- port docelowy, na który dotarł pakiet

Kolejne 4 kolumny są dokładnie w takiej samej formie jak te powyższe, z tym, że mają zamienione wartości src z dst oraz sport z dport . Jeśli by to był router, wtedy drugie pole dst zostanie przepisane na odpowiedni adres routera. Może to wyglądać, np. tak:

ipv4   2 tcp   6 51 SYN_SENT src=192.168.1.150 dst=91.214.0.142 sport=52474 dport=38819 [UNREPLIED] src=91.214.0.142 dst=11.22.33.44 sport=38819 dport=52474 packets=0 bytes=0 mark=0 use=2

To dzięki takiemu mechanizmowi, router wie gdzie posłać konkretne pakiety.

Dalej mogą wystąpić dwie flagi: UNREPLIED lub ASSURED . Jeśli pierwsza z nich jest ustawiona, oznacza to, że pakiety zostały wysłane na drugą stronę połączenia ale bez odpowiedzi. Z kolei jeśli jest widoczna druga flaga, to ruch pakietów odbywa się w obu kierunkach.

Kolejne pola odpowiadają za:

 • packets -- ilość przesłanych pakietów
 • bytes -- ilość przesłanych bajtów
 • mark -- marker przypisany połączeniu
 • zone -- brak danych
 • use -- brak danych

Flagi TCP

By stany mogły przechodzić z jednego w drugi, czyli zmieniać się, potrzebne są pakiety kontrolne. Takie pakiety zwykle nie zawierają żadnych danych i mają ustawione konkretne flagi sterujące połączeniem. W nagłówku TCP jest miejsce na 8 flag. Obrazuje je powinna fotka (źródło):

naglowek-tcp-flagi

Flagi CWR , ECE odpowiadają za mechanizm kontroli zatorów.

Flaga URG odpowiada za oznaczanie przychodzących danych jako pilne. Takie segmenty nie muszą czekać aż wszystkie poprzednie zostaną przetworzone na drugim końcu połączenia. Zamiast tego są przesyłane i przetwarzane praktycznie natychmiastowo. Przykładowo, flaga URG może zostać zastosowana, np. w przesyłaniu strumienia danych (vod, voip) między dwiema maszynami, powiedzmy A i B. W przypadku gdy z jakiegoś powodu maszyna A musi zakończyć transfer danych i te dane muszą jak najszybciej przestać być przetwarzane na drugim końcu, to w normalnych okolicznościach musielibyśmy zakolejkować pakiet kończący połączenie i czekać aż maszyna B go przetworzy. W przypadku ustawienia flagi URG , ten pakiet dostaje się od razu na początek kolejki i jest natychmiast przetwarzany. Czyli krótko mówiąc, pakiet ma większy priorytet niż wszystkie pozostałe w kolejce.

Można to zobrazować również na przykładzie poczty (raczej nie polskiej). Załóżmy, że mamy setki ciężarówek, które rozładowują worki z listami z całego świata. Ponieważ jest ich dużo, muszą ustawić się w kolejce jedna za drugą i czekać na swoją kolej rozładunku, co może skutkować dość długą kolejką. Jeśli teraz nadjedzie tam uprzywilejowany pojazd mający na pace bardzo ważne listy od Snowdena (oznaczmy go czerwoną flagą), to raczej nie powinien stać w kolejce, tylko od razu musi zostać wpuszczony poza nią by jak najszybciej dojechać na miejsce przeznaczenia.

W przykładzie z pocztą, ciężarówki są odpowiednikiem segmentów przesyłanych przez sieć, które docierają do swojego miejsca przeznaczenia i są kolejkowane w buforze czekając na przetworzenie. Natomiast ciężarówka z czerwoną flagą robi za segment z ustawioną flagą URG .

Flaga ACK jest używana do potwierdzania pomyślnego odebrania danych w segmentach. Za każdym razem gdy pakiet zawierający payload jest transmitowany przez sieć, te dane muszą zostać potwierdzone, co odbywa się przez numery sekwencyjne.

Flaga PSH jest bardzo podobna do flagi URG i istnieje w celu zapewnienia, że dane otrzymają określony priorytet i zostaną przetworzone na jednym z końców transmisji. Ta flaga w szczególności jest używana na początku i końcu transmisji danych -- po three-way handshake i przed pierwszym pakietem z ustawioną flagą FIN . Ustawienie tej flagi w ostatnim segmencie przesyłanego pliku, zapobiega zakleszczeniu się bufora TCP, co jest często widoczne gdy żądania HTTP są przesyłane przez różnego rodzaju proxy.

Gdy host wysyła jakieś dane, to są one tymczasowo kolejkowane w buforze TCP. Jest to taki specjalny obszar w pamięci, gdzie dane przebywają do czasu aż segment osiągnie określony rozmiar. Wtedy jest on przesyłany do odbiorcy. Tego typu mechanizm gwarantuje, że transfer danych jest efektywny jak to tylko możliwe nie marnując przy tym czasu i przepustowości łącza przez tworzenie wielu segmentów. Zamiast tego, wszystkie one są połączone w jeden lub kilka większych segmentów.

Gdy taki segment dociera do odbierającego hosta, to zanim zostanie przesłany do warstwy aplikacji, jest on umieszczany w buforze TCP przeznaczonym na pakiety przychodzące. Zakolejkowane w taki sposób dane zostaną w tym buforze do czasu nadejścia pozostałych segmentów, a gdy to nastąpi, wszystkie te dane zostaną przesłane do warstwy aplikacji, która ich oczekuje.

Ta procedura działa w większości przypadków, z tym, że nie zawsze takie kolejkowanie danych jest pożądane. Pewne aplikacje nie działają jak należy gdy występują opóźnienia w wyniku kolejkowania pakietów. Przykładem może być player, który odtwarza jakiś strumień video. By film był płynnie odtwarzany (bez zacięć), dane muszą być przesyłane i przetwarzane natychmiast jak tylko się pojawiają.

Flaga RST jest wykorzystywana w przypadku gdy docierający do odbiorcy segment nie jest przeznaczony dla tego konkretnego połączenia. Innymi słowy, jeśli klient zamierzał wysłać pakiet do serwera w celu nawiązania połączenia ale na serwerze dana usługa nie nasłuchiwała w tym czasie na określonym porcie, to w takim przypadku zostanie wysłany pakiet z ustawioną flagą RST do maszyny klienckiej odrzucając jej zapytanie. Wydaje się to być oczywiste i logiczne ale tego typu pakiety są wykorzystywane w niecnych celach do skanowania otwartych portów.

Flaga SYN jest jedną z bardziej znanych flag, bo rozpoczyna każde nowe połączenie, na którego to starcie są synchronizowane początkowe numery sekwencyjne. Ta flaga jest ustawiana w pierwszym i drugim pakiecie przywitania three-way handshake pomiędzy dwoma hostami.

Flaga FIN kończy połączone rozpoczęte przez pakiet z ustawioną flagą SYN . Ten pakiet pojawia się po przesłaniu wszystkich segmentów w połączeniu sygnalizując tym samym koniec przesyłania danych. Warto zanotować, że w przypadku gdy klient wysyła pakiet FIN do serwera, oznacza to, że klient nie może przesłać już więcej danych na serwer ale w dalszym ciągu jest w stanie odbierać dane z serwera do chwili gdy zdalny host również zakończy połączenie pakietem FIN . W chwili gdy połączenie zostaje zakończone na obu końcach, bufory TCP są zwalnianie.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.