zsh

Jak zweryfikować status poleceń w pipe

Ja zbytnio się nie nadaję na programistę ale czasem jakieś trzeciorzędne skrypty nawet potrafię napisać. Problem ze skryptami jest taki, że mogą one nie do końca działać jak należy. Zwykle w takich przypadkach, skrypt zwraca jakiś kod wyjścia. Z reguły też jest on inny od 0, który z kolei oznacza, że skrypt został wykonany prawidłowo. Załóżmy teraz, że wywołujemy szereg poleceń. Każde z nich przekierowuje swoje wyjście na wejście innego polecenia przy pomocy znaku | (pipe) . Jak w takim przypadku ustalić czy wszystkie z tych poleceń w łańcuchu wykonały się poprawnie? W tym wpisie postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.