p2p

Pliki .torrent i magnet linki w Firefox'ie

Przeglądarki mają to do siebie, że każda z nich korzysta z własnych ustawień dotyczących typów MIME (mime type). Do tego dochodzi jeszcze fakt, że często te ustawienia są inne od tych, które mamy w systemie. Może to nie jest jakiś wielki problem, bo w opcjach Firefox'a możemy bez trudu szereg rzeczy poprzestawiać. Natomiast jest jeden problem, którego w prosty sposób się obejść nie da i trzeba się trochę na nim pochylić. Chodzi o dodawanie nowych typów MIME, które nie są pokazane na liście obsługiwanych typów w Preferences -> Applications. Wiąże się z tym tak skonfigurowanie przeglądarki, by automatycznie otworzyła ona jakiś program ilekroć dany typ pliku będzie pobierany.