mime

Domyślne aplikacje w oparciu o typy plików (MIME)

Pełne środowiska graficzne zwykle oferują odpowiednie narzędzia, które mogą posłużyć skonfigurowaniu domyślnych aplikacji. Jesteśmy zatem w stanie bardzo prosto przypisać szereg typów MIME do odpowiednich programów. Wobec takiego stanu rzeczy, przy próbie uruchomienia jakiegoś pliku, ten zostanie odpalony przez konkretną aplikację. Niemniej jednak, jeśli chodzi o środowiska graficzne oparte o menadżery okien, np. Openbox, to na dobrą sprawę mamy bardzo małe pole manewru. Niezależnie czy korzystamy z GNOME, KDE, XFCE, MATE czy też Openbox'a, wszystkie z nich wykorzystują dokładnie ten sam mechanizm wiązania aplikacji z typami plików. Możemy zatem ominąć te wszystkie graficzne nakładki i ręcznie skonfigurować sobie typy MIME, tak by działały niezależnie od wykorzystywanego środowiska graficznego. W tym wpisie spróbujemy przyjrzeć się nieco bliżej konfiguracji tego całego mechanizmu.

Pliki .torrent i magnet linki w Firefox'ie

Przeglądarki mają to do siebie, że każda z nich korzysta z własnych ustawień dotyczących typów MIME (mime type). Do tego dochodzi jeszcze fakt, że często te ustawienia są inne od tych, które mamy w systemie. Może to nie jest jakiś wielki problem, bo w opcjach Firefox'a możemy bez trudu szereg rzeczy poprzestawiać. Natomiast jest jeden problem, którego w prosty sposób się obejść nie da i trzeba się trochę na nim pochylić. Chodzi o dodawanie nowych typów MIME, które nie są pokazane na liście obsługiwanych typów w Preferences -> Applications. Wiąże się z tym tak skonfigurowanie przeglądarki, by automatycznie otworzyła ona jakiś program ilekroć dany typ pliku będzie pobierany.