ciasteczka

Znacznik czasu (timestamp) w protokole TCP

O znacznikach czasu (timestamp) wspominałem już raz w ramach omawiania mechanizmu jakim jest bufor połączenia, a konkretnie rozchodziło się o skalowanie okien TCP. Generalnie rzecz biorąc, przy wyższych prędkościach, rzędu 1 gbit/s, nie ma innej opcji jak skorzystanie z opcji znaczników czasu, które są niejako rozszerzeniem czegoś co widnieje pod nazwą numery sekwencyjne . Z jednej strony może i mamy możliwość implementacji łącz o większej przepustowości ale z drugiej te znaczniki czasu w pakietach TCP mogą zagrozić bezpieczeństwu stacji roboczej.