Zawartość obrazu z modułami kernela (initrd)

Spis treści

Podczas instalowania jądra operacyjnego w jakiejś dystrybucji linux'a, w katalogu /boot/ jest tworzonych kilka plików. Mamy tam między innymi initrd.img i jest to obraz posiadający swój własny system plików, który jest ładowany do pamięci RAM w fazie boot (via bootloader). W tym obrazie znajdują się moduły i narzędzia, przy pomocy których to główny system plików naszego linux'a może zostać zamontowany. Czasem jednak potrzebujemy zajrzeć wgłąb tego obrazu, a to nie jest znowu taka prosta sprawa.

Struktura initrd/initramfs

Na potrzeby tego artykułu, posłużyłem się obrazem kernela 4.1.0-2-amd64, który obecnie jest dostępny w gałęzi testowej debian'a. Na początek sprawdźmy jakie informacje o obrazie zwróci nam system. W tym celu korzystamy z narzędzia file wskazując w jego argumencie ścieżkę do pliku z obrazem:

# file /boot/initrd.img-4.1.0-2-amd64
/boot/initrd.img-4.1.0-2-amd64: gzip compressed data, last modified: Sun Sep 6 10:05:53 2015, from Unix

Zatem plik jest skompresowany i musimy go pierw wypakować. Robimy to w poniższy sposób:

# gzip -dc ./initrd.img-4.1.0-2-amd64 > initrd

Sprawdzamy informacje jakie zwróci nam file w stosunku do utworzonego w ten sposób pliku:

# file initrd
initrd: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)

Zatem jest to kolejne archiwum, tym razem cpio. Je również musimy wypakować:

# cpio -i < initrd
149091 blocks

Oczywiście możemy pójść na skróty i skorzystać z tego poniższego polecenia, a efekt będzie dokładnie taki sam:

# gzip -dc ./initrd.img-4.1.0-2-amd64 | cpio -i
149091 blocks

Niezależnie od wybranego sposobu, w folderze roboczym powinniśmy mieć szereg plików i katalogów. To właśnie jest zawartość obrazu, którą możemy przejrzeć w celu inspekcji odpowiednich plików.

Wprowadzanie zmian w obrazie initrd

Możemy także wprowadzić zmiany do tego systemu plików w celach testowych i zbudować obraz na nowo przy pomocy poniższego polecenia:

# find ./ | cpio -H newc -o < ../initrd
149566 blocks

Następnie kompresujemy jeszcze sam obraz przy pomocy gzip

# gzip ../initrd
# ls -al ../initrd*
-rw-r--r-- 1 root root 26M 2015-09-06 11:54:53 ../initrd.gz

Taki plik może zostać wykorzystany z powodzeniem przez linux'owy booloader.

Podejrzenie zawartości obrazu bez wypakowywania

Jeśli chcemy jedynie sprawdzić zawartość obrazu, to możemy go sobie zwyczajnie zamontować. Nie ma przy tym znaczenia czy posługujemy się plikiem gzip czy cpio , bo ta metoda działa w obu przypadkach. Ważne jest by przy montowaniu podać odpowiedni system plików, którym jest sysfs , zatem linijka montująca initrd wygląda tak:

# mount -t sysfs /boot/initrd.img-4.1.0-2-amd64 /mnt

Istnieje także narzędzie lsinitramfs, które może nam wypisać zawartość initramfs bez potrzeby jego montowania. Poniżej przykład użycia:

# lsinitramfs /boot/initrd.img-4.3.0-1-amd64

Mikrokod (Microcode)

Jak możemy przeczytać na wiki Archlinux'a , producenci procesorów wypuszczają aktualizacje mające na celu poprawienie bezpieczeństwa i stabilności mikrokodu procesora. Sam kod może być uaktualniony za pośrednictwem BIOS'u komputera ale linux'owy kernel jest także w stanie nałożyć te aktualizacje w fazie startu systemu operacyjnego.

Jako, że mikrokod jest ważny, społeczność linux'owa zwykle instaluje dedykowane pakiety i dla procesorów intel jest to intel-microcode , dla amd zaś amd64-microcode . W przypadku niezainstalowania tych pakietów, nasz system może działać bardzo niestabilnie. Jednak gdy te paczki są obecne w systemie, powyżej opisany sposób podejrzenia zawartości obrazu nie powiedzie się.

W przypadku wypakowania obrazu initrd zawierającego mikrokod, naszym oczom ukaże się tylko jeden folder, co wygląda mniej więcej tak:

# cpio -i < initrd.img-4.1.0-2-amd64
8 blocks

# tree
.
├── initrd.img-4.1.0-2-amd64
└── kernel
  └── x86
    └── microcode
      └── GenuineIntel.bin

3 directories, 2 files

Naturalnie, ta cała struktura katalogów jest uwzględniona w obrazie ale nie może zostać wyciągnięta i jeśli chcielibyśmy podejrzeć taki obraz, trzeba pierw wyrzucić z systemu paczki zawierające microcode-* . Trzeba także pamiętać, że mikrokod nie jest wolny i brak dokumentacji na temat jego zawartości , dlatego też nie jest on włączony bezpośrednio do debiana, a jedynie znajduje się w sekcji non-free .

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.