Sysupgrade, czyli aktualizacja firmware OpenWRT

Spis treści

Alternatywne oprogramowanie OpenWRT dla routerów trzeba regularnie aktualizować. Nie chodzi tutaj tylko o znane podatności w oprogramowaniu ale też o wyeliminowanie błędów wynikłych z niepoprawnego działania sterownika czy jakiegoś modułu samego kernela. Proces aktualizacji firmware nie jest niczym trudnym, choć przeprowadzany niewłaściwie może zakończyć się uwaleniem routera. Poniższy wpis ma na celu zaprezentowanie jak krok po kroku dokonać aktualizacji oprogramowania za pomocą narzędzia sysupgrade . Postaramy się to zrobić w oparciu o najnowszą dostępną wersję OpenWRT, w tym przypadku będzie to Chaos Calmer 15.05.1 (r49172).

Pobieranie i weryfikacja obrazu z firmware

By zabrać się do aktualizacji OpenWRT do nowszej wersji, musimy postarać się o odpowiedni obraz z firmware dla naszego routera. W tym przypadku mamy router TP-LINK TL-WR1043ND v2. Obrazy możemy zassać bezpośrednio ze strony OpenWRT. Możemy także pobrać lekko zmodyfikowane wersje z dl.eko.one.pl.

Dla każdego ze wspieranych routerów są dwa obrazy: sysupgrade oraz factory . Obraz sysupgrade jest używany do aktualizacji OpenWRT, zaś factory znajduje zastosowanie, gdy zmieniamy firmware producenta routera na OpenWRT. Zasysamy zatem obraz mający w nazwie sysupgrade . Nie musimy tego robić przez przeglądarkę. Możemy zwyczajnie posłużyć się narzędziem wget i dociągnąć obraz bezpośrednio na routerze. Pamiętajmy tylko, by zapisać go w pamięci RAM, a nie na flash'u. Poniżej przykład:

# cd /tmp/
# wget http://dl.eko.one.pl/chaos_calmer/ar71xx/openwrt-15.05-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-sysupgrade.bin -O obraz.bin
Connecting to dl.eko.one.pl (178.235.241.16:80)
obraz.bin      100% |***********************| 3648k 0:00:00 ETA

# ls -al /tmp/obraz.bin
-rw-r--r--  1 root   root    3735556 Apr 21 13:26 /tmp/obraz.bin

Tak pobrany obraz trzeba zweryfikować pod kątem ewentualnych błędów. Tam na serwerze z obrazami jest dostępny plik md5sums . Zawiera on sumy kontrolne wszystkich udostępnionych plików. Musimy z tego pliku wyciągnąć sumę kontrolną dla tego powyższego obrazu. Robimy to w poniższy sposób:

# wget -q -O - "$@" http://dl.eko.one.pl/chaos_calmer/ar71xx/md5sums | grep 1043nd-v2 | grep sysupgrade
d9380b171f350b5f4a4deff80053a0cd openwrt-15.05-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-sysupgrade.bin

Sprawdzamy teraz sumę kontrolną obrazu, który pobraliśmy do pamięci routera:

# md5sum /tmp/obraz.bin
d9380b171f350b5f4a4deff80053a0cd /tmp/obraz.bin

Widzimy, że obie sumy kontrolne są takie same, zatem obraz jest wolny od błędów.

Jak wykonać backup za pomocą sysupgrade

Przed każdą aktualizacją firmware dobrze jest zgrać sobie konfigurację routera. Tak na wszelki wypadek, gdyby jakieś nieprzewidziane zdarzenia miały miejsce w przyszłości. Narzędzie sysupgrade oferuje nam możliwość zrobienia takiego backup'u konfiguracji. Ma ono kilka użytecznych opcji i w zależności od tego co tak naprawdę chcemy osiągnąć, będziemy używać innych parametrów. W tej chwili interesuje nas przełącznik -b , za pomocą którego zapiszemy całą kopię w pliku .tar.gz .

sysupgrade ma swój plik konfiguracyjny /etc/sysupgrade.conf , w którym to możemy dodawać pliki, a nawet całe katalogi. W ten sposób mówimy sysupgrade , które pliki mają zostać uwzględnione przy tworzeniu kopi zapasowej. Pliki/katalogi definiujemy w formacie jeden na linię. Poniżej przykład:

...
/etc/sysupgrade.conf
/etc/openvpn/
...

Część plików jest backup'owana automatycznie. Możemy się o tym przekonać zaglądając do katalogu /lib/upgrade/keep.d/ . Po uwzględnieniu wszystkich plików, kopię tworzymy w poniższy sposób:

# sysupgrade -b kopia.tar.gz

Ten plik trzeba zgrać z routera przy pomocy scp na lokalny dysk:

$ scp root@192.168.1.1:/tmp/kopia.tar.gz ./
root@192.168.2.1's password:
kopia.tar.gz       100% 5351   5.2KB/s  00:00

Aktualizacja firmware z zachowaniem zmian w konfiguracji

sysupgrade dysponuje także przełącznikiem -c , który odpowiada za zachowanie zmian we wszystkich plikach w katalogu /etc/ podczas dokonywania aktualizacji OpenWRT. Zasadnicza różnica w stosunku do tego poprzedniego kroku, to fakt, że nie tworzymy jako takiej kopi zapasowej. Po prostu dokonujemy aktualizacji, a stare pliki konfiguracyjne zostają nietknięte. Ten mechanizm działa w oparciu o sumy kontrolne. Wszystkie pliki w katalogu /etc/, które są wgrywane na router przy pomocy menadżera pakietów opkg mają sumy kontrolne. W efekcie czego, jeśli zmienimy chociaż jeden znak w takim pliku, to ulegnie zmianie jego suma kontrolna i taki plik nie zostanie nadpisany podczas aktualizacji. Takie pliki możemy wyświetlić za pomocą poniższego polecenia:

# opkg list-changed-conffiles

Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze da radę zachować konfigurację między aktualizacjami dwóch bardzo różnych wersji firmware. Oprogramowanie bardzo szybko ulega zmianom, wliczając w to również i jego konfigurację. Może się zdarzyć tak, że nowsza wersja firmware nie będzie kompatybilna z naszą aktualną konfiguracją, co będzie powodowało problemy w działaniu routera. W każdym innym przypadku, aktualizacja routera z zachowaniem konfiguracji odbywa się przez wpisanie w terminalu tego poniższego polecenia:

# sysupgrade -c /tmp/obraz.bin

Aktualizacja firmware bez zachowania zmian w konfiguracji

Alternatywą do zachowania zmian podczas aktualizacji firmware jest wgranie czystego obrazu ze świeżymi plikami konfiguracyjnymi. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że trzeba będzie na nowo przeprowadzać konfigurację routera. Oczywiście możemy podeprzeć się konfiguracją zrobioną manualnie w pliku kopia.tar.gz . Tak czy inaczej, za wgranie czystego obrazu odpowiada opcja -n w sysupgrade . Samo polecenie aktualizacji wygląda mniej więcej tak:

# sysupgrade -n /tmp/obraz.bin

Po wydaniu tego powyższego polecenia, w terminalu pojawi nam się szereg komunikatów informujących nas o postępie procesu aktualizacji. Na jego końcu powinniśmy zobaczyć linijkę z Upgrade completed, Rebooting system... . Po chwili system powinien się podnieść z domyślnymi ustawieniami. Na taki router logujemy się via telnet 192.168.1.1 i ustawiamy hasło dla użytkownika root wpisując w terminal passwd .

Przywracanie konfiguracji po aktualizacji firmware

Jeśli korzystaliśmy z tworzenia backup'u konfiguracji w pliku kopia.tar.gz oraz dokonaliśmy aktualizacji OpenWRT podając sysupgrade przełącznik -n , to możemy pokusić się o odtworzenie konfiguracji na takim routerze. Najprościej to zrobić przez zainstalowanie wszystkich potrzebnych pakietów i ponowne utworzenie konfiguracji za pomocą sysupgrade -b . Po wypakowaniu tych dwóch paczek, można porównać oba katalogi, np. przy pomocy narzędzia meld . Wylistuje ono nam zmiany w poszczególnych plikach i na podstawie tych zmian będziemy w stanie stwierdzić, czy utworzony przez nas backup nadaje się do wgrania na router. W przypadku, gdy nowsza wersja firmware wprowadziła jakieś zmiany w konfiguracji, to wszystkie te zmiany można zwyczajnie przenieść. Wygląda to mniej więcej tak:

sysupgrade-meld-diff-openwrt-firmware-aktualizacja

sysupgrade-meld-diff-openwrt-firmware-aktualizacja

Po zakończeniu tego procesu, pakujemy pliki:

# cd kopia/
# chown root:root -R *
# tar czpf config.tar.gz etc/

Tak otrzymaną paczkę wgrywamy na router i przywracamy konfigurację przy pomocy sysupgrade -r :

$ scp ./config.tar.gz root@192.168.1.1:/tmp/
$ ssh root@192.168.1.1

# sysupgrade -r /tmp/config.tar.gz
# reboot

Problemy po aktualizacji firmware

Połączenie z routerem realizowane jest przez protokół telnet lub ssh w zależności od tego czy mamy ustawione hasło dla użytkownika root. Zwykle takie hasło jest ustawione. Protokół ssh operuje na kluczach szyfrujących, a każdy taki klucz ma inny odcisk packa (fingerprint). Po aktualizacji OpenWRT, te klucze zostają zmienione, w efekcie czego przy próbie logowania na shell'a zobaczymy taki oto poniższy komunikat.

$ ssh root@192.168.1.1

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@  WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!   @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
3a:60:bf:95:8e:19:39:35:85:9a:7b:19:02:57:52:4a.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/morfik/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending RSA key in /home/morfik/.ssh/known_hosts:16
 remove with: ssh-keygen -f "/home/morfik/.ssh/known_hosts" -R 192.168.1.1
RSA host key for 192.168.1.1 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.

By móc się zalogować na router, musimy zaktualizować plik ~/.ssh/known_hosts . Robimy to w poniższy sposób:

$ ssh-keygen -f "/home/morfik/.ssh/known_hosts" -R 192.168.1.1
# Host 192.168.1.1 found: line 16 type RSA
/home/morfik/.ssh/known_hosts updated.
Original contents retained as /home/morfik/.ssh/known_hosts.old

Teraz ponawiamy żądanie połączenia. Zostaniemy poproszeni o zweryfikowanie nowego odciska palca klucza:

$ ssh root@192.168.1.1
The authenticity of host '192.168.1.1 (192.168.1.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is 3a:60:bf:95:8e:19:39:35:85:9a:7b:19:02:57:52:4a.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.1' (RSA) to the list of known hosts.
root@192.168.1.1's password:

Po podaniu hasła do konta root, zostaniemy zalogowani na router.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.