Przerabianie zdjęć i innych plików graficznych z Imagemagick

Spis treści

Imagemagick to zestaw tekstowych narzędzi do manipulacji obrazami graficznymi. Łapie on takie formaty jak DPX, EXR, GIF, JPEG, JPEG-2000, PDF, PhotoCD, PNG, Postscript, SVG, oraz TIFF. Przy pomocy Imagemagick można przeprowadzać cała masę operacji na plikach począwszy od tych podstawowych, kończąc na tych najbardziej zaawansowanych. W sumie to nie wiem czy jest coś czego by nie dało się zrobić przy pomocy tego magika. Czasami korzystanie z wiersza poleceń jest też o wile wygodniejsze w przypadku przeróbki całej masy zdjęć, gdzie graficzne narzędzia typu GIMP raczej średnio się nadają. Postanowiłem zatem zrobić wpis o Imagemagick (pakiet imagemagick w dystrybucji Debian) i zawrzeć w nim wszystkie te ciekawsze polecenia, na które w przyszłości natrafię podczas przerabiania fotek, skrinów czy innych grafik.

Dane EXIF w Imagemagick

Dane EXIF (Exchangeable Image File Format) to metadane zapisane w plikach, które są zwykle uzupełniane przez aparaty cyfrowe podczas robienia zdjęć. Przeglądając dane EXIF możemy sprawdzić, np. kiedy i gdzie zdjęcie zostało zrobione, czy też jakie urządzenie zostało wykorzystane do tego celu. Oczywiście samych informacji jest więcej ale nie zawsze wiadomo jak takie dane EXIF wyciągnąć ze zdjęcia. Pakiet imagemagick dostarcza min. polecenie identify . Podając mu parametr -verbose jesteśmy w wstanie wydobyć całą masę informacji, w tym również i dane EXIF. Poniżej jest przykład:

$ identify -verbose fotka.jpg' | grep -i exif
  exif:DateTime: 2016:11:06 11:23:00
  exif:DateTimeDigitized: 2016:11:06 11:23:00
  exif:DateTimeOriginal: 2016:11:06 11:23:00
  exif:ExifOffset: 595
  exif:ExposureTime: 6/100
  exif:Flash: 0
  exif:FNumber: 2/1
  exif:FocalLength: 350/100
  exif:GPSAltitude: 97/1
  exif:GPSAltitudeRef: 0
  exif:GPSDateStamp: 2016:11:06
  exif:GPSImgDirection: 14218/100
  exif:GPSImgDirectionRef: M
  exif:GPSInfo: 358
  exif:GPSLatitude: 11/1, 33/1, 111111/10000
  exif:GPSLatitudeRef: N
  exif:GPSLongitude: 22/1, 44/1, 111111/10000
  exif:GPSLongitudeRef: E
  exif:GPSProcessingMethod: 0
  exif:GPSTimeStamp: 10/1, 23/1, 1/1
  exif:ImageLength: 3264
  exif:ImageWidth: 2448
  exif:ISOSpeedRatings: 562
  exif:JPEGInterchangeFormat: 625
  exif:JPEGInterchangeFormatLength: 9902
  exif:LightSource: 255
  exif:Make: TP-LINK
  exif:MeteringMode: 2
  exif:Model: C5
  exif:Orientation: 1
  exif:SubSecTime: 99
  exif:SubSecTimeDigitized: 99
  exif:SubSecTimeOriginal: 99
  exif:WhiteBalance: 0
  Profile-exif: 10533 bytes

Wszystkie te powyżej wypisane informacje można usunąć przy pomocy polecenia convert z przełącznikiem -strip :

$ convert -strip fotka.jpg fotka-bez-exif.jpg

Trzeba brać pod uwagę, że -strip usunie także wszystkie profile zdjęć. Jeśli nie jest to z jakiegoś powodu pożądane lub też nie chcemy usuwać wszystkich danych EXIF, a jedynie dane z GPS, to zawsze możemy skorzystać z narzędzia exiftool.

Horyzontalne i wertykalne łączenie plików

Czasem istnieje potrzeba połączenia kilku plików graficznych w jeden. Manualne wycinanie fotek i wklejanie ich w GIMP'ie jest raczej mało praktycznym rozwiązaniem. W Imagemagick możemy tę kwestię sprowadzić do jednego polecenia.

$ convert -background white -gravity center fotka1.png fotka2.png fotka3.png +append fotka-full.png
$ convert -background white -gravity center fotka1.png fotka2.png fotka3.png -append fotka-full.png

Pierwsze z powyższych poleceń łączy pliki w poziomie, tj. trzy zdjęcia będą obok siebie. Drugie polecenie zaś łączy pliki w pionie, czyli zdjęcia będą jedno pod drugim. Różnica sprowadza się do ustawienia +append lub -append . Opcje -background oraz -gravity nie są wymagane ale bardzo przydają się w sytuacji, gdy rozdzielczość plików graficznych jest różna. W takiej sytuacji przy powyższych ustawieniach zostanie użyte białe tło, a mniejsze obrazki zostaną przyciągnięte do środka w pliku wynikowym.

Zmiana prędkości animowanego GIF'a

Plik GIF to seria pojedynczych zdjęć połączonych ze sobą w celu odtworzenia jakiejś prostej animacji. Te poszczególne klatki w GIF'ie są wyświetlane w pewnych określonych odstępach czasu. Jeśli mamy GIF'a, którego prędkość chcielibyśmy sobie dostosować (przyśpieszyć lub spowolnić), to również możemy tego typu zabieg przeprowadzić za pomocą Imagemagick.

Przede wszystkim, musimy ustalić jakie jest aktualne opóźnienie w pojawianiu się następujących po sobie obrazów. Do tego celu weźmy identify :

$ identify -verbose plik.gif | grep -i delay
 Delay: 20x100
 Delay: 20x100
 Delay: 20x100
 Delay: 20x100
 Delay: 20x100

Ten plik GIF ma 5 klatek, z których każda jest wyświetlana co 0,2 sekundy (20/100). W zależności od tego czy chcemy przyśpieszyć odtwarzanie tych klatek czy też je spowolnić, wystarczy odpowiednio ustawić parametr Delay , a to z kolei można zrobić via convert :

$ convert -delay 50x100 plik.gif wolny.gif
$ convert -delay 10x100 plik.gif szybki.gif

Pierwsze z powyższych poleceń spowolni wyświetlanie poszczególnych klatek do 0,5 sekundy, a drugie zaś przyśpieszy animacje do 0,1 sekundy.

Format i jakość zdjęcia

Mając do dyspozycji aparat, np. ten w telefonie, często robimy całą masę zdjęć. Takie urządzenia mają zwykle zdefiniowany format plików wynikowych. Może być to, np. JPEG czy PNG. Ręczna zmiana formatu kilkuset zdjęć nie jest zbyt przyjemna. Możemy nieco zautomatyzować ten proces przez zaprzęgnięcie mogrify . Poniższe polecenie przerobi wszystkie pliki .png na .jpg , przy czym zmiana nie polega jedynie na przepisaniu rozszerzenia pliku:

$ mogrify -format jpg *.png

Szereg plików graficznych umożliwia nam dostosowanie jakości zdjęcia, np. użyte wyżej JPEG/PNG. Jeśli chcemy dostosować tę jakość przy zmianie formatu, to możemy dorzucić przełącznik -quality i podać wartość od 0-100%:

$ mogrify -quality 50 -format jpg *.png

Naturalnie jakość zdjęcia można dostosować również bez zmiany jego formatu:

$ mogrify -quality 5 *.png

Przy zmianie tylko jakości zdjęcia, kluczową rolę odgrywa jego format. Dostępne opcje zmiany jakości są opisane tutaj.

Rozdzielczość zdjęcia

Obecnie nawet aparaty w smartfonach potrafią robić zdjęcia w rozdzielczości 8 mpix czy nawet 13 mpix. Nie zawsze jednak potrzebne nam są tak szczegółowe fotki. Jeśli natomiast chcielibyśmy zmienić rozdzielczość plików, by ich rozmiar był nieco mniejszy, to możemy posłużyć się jednym z poniższych poleceń:

$ mogrify -resize 75% *.png
$ mogrify -path 75/ -resize 75% *.png
$ mogrify -path 1024x768/ -resize 1024x768 *.png
$ mogrify -path 1024x768/ -resize

gt;1024x768 *.png

Jak widać mamy kilka opcji. Przede wszystkim, możemy zmienić rozdzielczość fotki w oparciu o procenty lub sztywne wymiary przy pomocy parametru -resize. Możemy także zmienić jedynie te fotki, które wykraczają poza pewną akceptowaną dla nas wielkość. W tym celu trzeba poprzedzić rozmiar wyeskejpowanym znaczkiem < lub > . Jeśli natomiast chcemy zachować oryginalne zdjęcia, to przeskalowane fotografie można zapisać w osobnym katalogu podając opcję -path (katalog musi istnieć). Warto tutaj też nadmienić, że tak przerobione fotki zachowają oryginalne proporcje zdjęcia. Dla przykładu, mając zdjęcie w rozdzielczości 2164x1184, nie zostanie ono przycięte do 1024x768. Zamiast tego uzyskamy rozdziałkę 1024x560.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.