Jak wypakować każde archiwum

Spis treści

Archiwum .tar.gz czy też każde inne, np. .zip lub .rar , jest bardzo użyteczne przy przesyłaniu przez sieć plików między wieloma maszynami. Nie dość, że zaoszczędzają nam sporo transferu, to jeszcze do tego operujemy na jednym pliku. Problem z tymi wszystkimi rodzajami archiwów jest taki, że do każdego z nich mamy inne narzędzia. Zwykle też każde z tych narzędzi ma inne opcje, które taką paczkę potrafią wypakować. Przydałby się zatem sposób, który ogarnąłby wypakowanie różnych archiwów i sprowadzałby się do wydania w terminalu tylko jednego polecenia, bez potrzeby pamiętania nazw narzędzi i ich opcji. W tym wpisie postaramy się coś takiego zaimplementować na swoich linux'ach.

Typ archiwum i programy archiwizujące

Na początek zróbmy sobie krótki przegląd wszystkich narzędzi archiwizujących (tych tekstowych), które są dostępne w debianie. Poniżej znajduje się krótka lista:

 • pakiet tar -- pliki .tar.gz , .tar.bz2 , .tar , .tbz2 , .tgz .
 • pakiet bzip2 -- pliki .bz2 .
 • pakiet unrar -- pliki .rar .
 • pakiet gzip -- pliki .gz , .Z .
 • pakiet unzip -- pliki .zip .
 • pakiet p7zip-full -- pliki .7z .

Nie wiem czy brakuje jeszcze jakichś archiwów, w każdym razie, na te powyższe się ciągle natykam podczas pracy w swoim systemie.

Wypakowanie archiwum

Mając rozszerzenia plików oraz odpowiadające im narzędzia, które znajdują się w tych powyższych pakietach, możemy napisać sobie prosty alias polecenia i umieścić go w pliku ~/.bashrc . Jak ktoś woli, to zawsze może z tego poniższego kodu zrobić sobie skrypt:

extract() {
  if [ -f $1 ] ; then
    case $1 in
      *.tar.bz2)  tar xvjf $1   ;;
      *.tar.gz)  tar xvzf $1   ;;
      *.bz2)    bunzip2 $1   ;;
      *.rar)    unrar x $1   ;;
      *.gz)    gunzip $1    ;;
      *.tar)    tar xvf $1   ;;
      *.tbz2)   tar xvjf $1   ;;
      *.tgz)    tar xvzf $1   ;;
      *.zip)    unzip $1    ;;
      *.Z)     uncompress $1  ;;
      *.7z)    7z x $1     ;;
      *)      echo "'$1' cannot be extracted via >extract<" ;;
    esac
  else
    echo "'$1' is not a valid file!"
  fi
}

Po przeładowaniu konfiguracji shella via source ~/.bashrc , polecenie extract zostanie oddane nam do użytku. By wypakować jakieś archiwum za jego pomocą, wystarczy jako argument podać ścieżkę do pliku.

Istnieje także narzędzie zwane patool (w debianie dostępne w pakiecie pod tą samą nazwą), które w dużej mierze robi to co powyższy alias. Obsługuje też więcej typów plików, no i oczywiście automatycznie pociąga odpowiednie zależności. Więcej informacji o tym narzędziu można znaleźć w man patool.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.