Jak odszyfrować linux'a przy pomocy telefonu z Androidem

Spis treści

Zaszyfrowane systemy (desktopy/laptopy) mają jeden poważny problem, gdy chodzi o zapewnianie bezpieczeństwa chronionym plikom przechowywanym na dyskach twardych. Gdy siedzimy obok naszej maszyny, możemy czuć się bezpiecznie, bo przecież nikt nie może się włamać do jej systemu bez naszej wiedzy. Nawet jeśli ktoś będzie próbował się dostać do naszego PC, to istnieje spora szansa, że takie działanie zostałoby natychmiast przez nas wykryte, przez co moglibyśmy w odpowiedni sposób zareagować na zaistniałe zagrożenie. Co jednak w przypadku, gdy zostawiamy przykładowo naszego laptopa samego? Nawet jeśli zablokujemy mu ekran, wyłączymy go albo zahibernujemy, to ta maszyna wciąż nie jest odpowiednio zabezpieczona, by uniemożliwić osobom postronnym dostęp do naszych wrażliwych danych. Problem leży w fizycznym dostępie do sprzętu, który ludzie mogą uzyskać, gdy nas nie ma w pobliżu naszego komputera. W taki sposób osoby trzecie mogą wykorzystać fakt, że tracimy maszynę z oczu i być w stanie zastawić na nas różne pułapki. By uniknąć zagrożenia związanego z zostawieniem laptopa/desktopa bez nadzoru, nie możemy w zasadzie pozostawiać tego urządzenia samego, co jest zadaniem praktycznie nie do wykonania. Komputery stacjonarne czy nawet laptopy nie są urządzeniami o małych gabarytach i zwykle nie możemy ich wszędzie zabrać ze sobą, w przeciwieństwie do smartfonów. Postanowiłem zatem tak skonfigurować swojego linux'a, by jego zaszyfrowany dysk (LUKS + LVM) można było odszyfrować jedynie przy pomocy mojego telefonu z Androidem, z którym w zasadzie się nie rozstaję.

USB Mountr i obraz partycji /boot/

W zasadzie, to każdy z nas obecnie wykorzystuje smartfon do całej masy codziennych czynności. Jeśli ten telefon ma na pokładzie Androida, to jest też spora szansa, że to urządzenie może wspierać niestandardowe ROM'y na bazie AOSP, np.LineageOS. W taki sposób możemy mieć naprawdę przyjazne pod kątem prywatności i bezpieczeństwa urządzenie, które może zostać użyte jako swojego rodzaju token przy dostępie do zaszyfrowanego komputera. Wszystko dzięki komponentowi USB MSD, który jest obecny w kernelu Androida. Sprawia on, że możliwe jest, np. uruchomienie obrazu systemu live bezpośrednio z telefonu po podłączeniu go do portu USB (przy wykorzystaniu aplikacji USB Mountr). Nie jest to jednak jedyne zastosowanie tej aplikacji, które może nam się do czegoś przydać. Możemy też przykładowo stworzyć boot'owalny obraz partycji /boot/ naszego linux'a i umieścić w nim nagłówki zaszyfrowanych kontenerów LUKS. W ten sposób możemy uniknąć ataków na MBR, ataków na bootloader oraz ataków na initramfs/initrd, czyniąc tym samym praktycznie niemożliwym dostęp do naszego desktopa/laptopa bez przejęcia jednocześnie kontroli nad naszym smartfonem. Co więcej, po przeniesieniu nagłówków LUKS do obrazu partycji /boot/ , klucz szyfrujący dane na dysku twardym komputera zostanie z niego usunięty, przez co nikt nie będzie w stanie wydobyć/odszyfrować tego klucza nawet w przypadku, gdyby ten ktoś zdołał przechwycić w jakiś sposób hasło wpisywane podczas startu maszyny.

Spróbujmy zatem utworzyć obraz partycji /boot/ , który będzie zawierał bootloader extlinux (może być także GRUB/GRUB2), konfigurację dla tego bootloader'a, obraz initramfs/initrd oraz nagłówki LUKS. Stworzony przez nas obraz będzie także zawierał MBR i tablicę partycji MS-DOS. Zatem do dzieła.

Tworzenie obrazu partycji /boot/

Zaczynamy od stworzenia obrazu na pliki partycji /boot/ . To zadanie możemy zrealizować na dwa sposoby. Pierwszym rozwiązaniem jest kopia całej partycji /boot/ do pliku (przy pomocy dd ), Natomiast drugi ze sposobów zakłada stworzenie nowego obrazu (via dd ), utworzenie w tym obrazie systemu plików (via mkfs ) i skopiowanie do niego zawartości (plików) partycji /boot/ . Oba te rozwiązania mają swoje wady i zalety ale w tym artykule skorzystamy z pierwszego z nich:

# mkdir /media/boot/
# cd /media/boot/
# dd if=/dev/sda1 bs=1M | pv -s 2G > ./boot-2g.img

Następnie konfigurujemy urządzenie loop pod nasz obraz:

# losetup /dev/loop4 boot-2g.img
# losetup -a
/dev/loop4: [65031]:6815746 (/media/boot/boot-2g.img)
# mount -o ro /dev/loop4 /mnt
# df -h /mnt
Filesystem   Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/loop4   ext4 2.0G  51M 1.8G  3% /mnt

W tym przypadku, partycja /boot/ waży 2 GiB i zwykle przeznaczanie na nią tyle miejsca jest marnowaniem przestrzeni. Jak możemy zauważyć wyżej, pliki w obrębie tego systemu plików wykorzystują 51 MiB. Możemy skurczyć rozmiar obrazu, np. do 256 MiB. Jeśli chcemy to zrobić, to wcześniej trzeba skurczyć system plików obrazu.

Zmiana rozmiaru obrazu partycji /boot/

Do zmiany rozmiaru systemu plików w obrazie partycji /boot/ będziemy korzystać z narzędzia resize2fs . Robimy to w poniższy sposób:

# umount /mnt
# resize2fs -p /dev/loop4 256M
resize2fs 1.44.0 (7-Mar-2018)
Resizing the filesystem on /dev/loop4 to 65536 (4k) blocks.
Begin pass 2 (max = 16475)
Relocating blocks       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Begin pass 3 (max = 16)
Scanning inode table     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
The filesystem on /dev/loop4 is now 65536 (4k) blocks long.

System plików obrazu ma obecnie 65536 bloków, czyli 65536*4096=268435456 bajtów albo 256 MiB. Pamiętajmy jednak, że nie tylko regularne pliki znajdują się w tym obrazie. Jest też w nim zawarta struktura systemu plików EXT4, tj. metadane opisujące pliki, w tym też dziennik (ext4 journal), który w tym przypadku ma 32 MiB:

# dumpe2fs /dev/loop4 | grep "Journal size"
Journal size:       32M

Dlatego właśnie ustawiliśmy rozmiar obrazu na 256 MiB, zostawiając tym samym trochę wolnego miejsca na przyszłe wykorzystanie.

Po zmniejszeniu systemu plików, trzeba obciąć resztę obrazu, bo nie jest nam ona już do niczego potrzebna:

# losetup -d /dev/loop4
# dd if=./boot-2g.img of=./boot-256m bs=4K count=65536
65536+0 records in
65536+0 records out
268435456 bytes (268 MB, 256 MiB) copied, 2.25373 s, 119 MB/s

Możemy przetestować czy system plików w obrazie jest w dobrym stanie i nie został w żaden sposób uszkodzony. Trzeba go tylko zamontować:

# losetup /dev/loop4 boot-256m
# mount -o ro /dev/loop4 /mnt
# df -h /mnt
Filesystem   Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/loop4   ext4 188M  49M 122M 29% /mnt

Jeśli nie ma żadnych błędów, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Odmontujmy teraz ten obraz:

# umount /mnt
# losetup -d /dev/loop4

Gdy sprawdzimy obraz w parted , to zobaczymy, że na początku tego obrazu nie ma ani jednego bitu wolnego miejsca:

# parted boot-256m
GNU Parted 3.2
Using /media/boot/boot-256m
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) unit s
(parted) print free
Model: (file)
Disk /media/boot/boot-256m: 524288s
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: loop
Disk Flags:

Number Start End   Size   File system Flags
1   0s   524287s 524288s ext4

Bez wolnego miejsca na początku, nie da rady utworzyć MBR ani tablicy partycji. Trzeba zatem dodać trochę wolnego miejsca na początku obrazu.

Tworzenie MBR i tablicy partycji w obrazie

Kolejnym krokiem jest stworzenie MBR oraz tablicy partycji wewnątrz obrazu. W tym przypadku będzie wykorzystywana tablica partycji MS-DOS. Zanim jednak stworzymy tablicę partycji, trzeba utworzyć kolejny obraz przy pomocy dd :

# dd if=/dev/zero of=./free-space.img bs=512 count=2048
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.0180124 s, 58.2 MB/s

Ten obraz ma rozmiar jedynie 1 MiB ale powinien nam w zupełności wystarczyć. Chodzi o to, że wszystkie narzędzia partycjonujące dyski twarde równają partycje do 1 MiB przy tworzeniu pierwszej partycji.

Łączymy teraz te dwa obrazy w jeden:

# pv boot-256m >> free-space.img
256MiB 0:00:02 [ 116MiB/s] [===========================>] 100%
# mv free-space.img new-boot.img
# ls -al new-boot.img
-rw-r--r-- 1 root root 257M 2018-03-15 17:57:37 new-boot.img

Tworzymy teraz tablicę partycji w obrazie przy wykorzystaniu narzędzia fdisk :

# fdisk new-boot.img

Welcome to fdisk (util-linux 2.31.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x105e4249.

Command (m for help): n
Partition type
 p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
 e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-526335, default 2048): 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-526335, default 526335):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 256 MiB.
Partition #1 contains a ext4 signature.

Do you want to remove the signature? [Y]es/[N]o: n

Ustawiamy także flagę boot :

Command (m for help): a
Selected partition 1
The bootable flag on partition 1 is enabled now.

Sprawdzamy teraz czy wszystko jest w porządku:

Command (m for help): p
Disk new-boot.img: 257 MiB, 269484032 bytes, 526336 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x105e4249

Device    Boot Start  End Sectors Size Id Type
new-boot.img1 *   2048 526335 524288 256M 83 Linux

I jeśli tak, to zapisujemy tablicę partycji w obrazie:

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.

Gdy teraz będziemy tworzyć urządzenie loop dla tego nowego obrazu, powinniśmy zaobserwować pewne zmiany w stosunku do tworzonych urządzeń w katalogu /dev/:

# losetup /dev/loop4 new-boot.img
# losetup -a
/dev/loop4: [65031]:6815748 (/media/boot/new-boot.img)
# ls -al /dev/loop4*
brw-rw---- 1 root disk 7, 128 2018-03-15 18:03:33 /dev/loop4
brw-rw---- 1 root disk 7, 129 2018-03-15 18:03:33 /dev/loop4p1

Mamy dodatkowe urządzenie w postaci /dev/loop4p1 , a to z tego powodu, że w obrazie jest zawarta partycja i tak ten obraz jest widziany przez naszego linux'a:

# file new-boot.img
new-boot.img: DOS/MBR boot sector; partition 1 :
ID=0x83,
start-CHS (0x0,32,33),
end-CHS (0x20,194,34),
startsector 2048,
524288 sectors,
extended partition table (last)

W taki sposób, partycja /boot/ jest podpięta pod urządzenie /dev/loop4p1 , a plik obrazu pod /dev/loop4 . Gdyby w obrazie były 4 partycje, to mielibyśmy urządzenia loop4p1 , loop4p2 , loop4p3 i loop4p4 , każde dla osobnej partycji w obrazie.

Musimy teraz zamontować partycję /boot/ i jeśli wszystko będzie w porządku, to pliki wciąż powinny w tym obrazie być widoczne:

# mount -o ro /dev/loop4p1 /mnt
# ls -al /mnt
total 45M
drwxr-xr-x 4 root root 4.0K 2018-03-14 19:15:28 ./
drwxr-xr-x 25 root root 4.0K 2018-03-01 18:54:11 ../
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K 2018-02-26 18:00:35 extlinux/
drwx------ 2 root root 16K 2018-02-17 16:34:18 lost+found/
-rw-r--r-- 1 root root 3.0M 2018-02-18 09:36:49 System.map-4.15.0-1-amd64
-rw-r--r-- 1 root root 194K 2018-02-18 09:36:49 config-4.15.0-1-amd64
-rw-r--r-- 1 root root 37M 2018-03-14 19:15:26 initrd.img-4.15.0-1-amd64
-rw-r--r-- 1 root root 179K 2015-06-25 19:16:52 memtest86+.bin
-rw-r--r-- 1 root root 181K 2015-06-25 19:16:52 memtest86+_multiboot.bin
-rw-r--r-- 1 root root 4.7M 2018-02-18 09:36:49 vmlinuz-4.15.0-1-amd64

Jeśli nie ma błędów w syslog'u, to proces przygotowania obrazu zakończył się powodzeniem. Nie jest to jednak koniec pracy. Musimy jeszcze zainstalować jakiś bootloader w MBR tego obrazu. W tym przypadku będzie to syslinux/extlinux.

Instalacja bootloader'a w obrazie

By zainstalować bootloader syslinux/extlinux w obrazie, musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze trzeba zainstalować kod MBR bootloader'a w pierwszym sektorze obrazu:

# dd bs=440 count=1 conv=notrunc if=/usr/lib/syslinux/mbr/mbr.bin of=/dev/loop4

Po drugie, musimy zainstalować VBR (Volume Boot Record) extlinux'a na partycji /boot/ :

# extlinux --install /mnt/extlinux
/mnt/extlinux is device /dev/loop4p1
Warning: unable to obtain device geometry (defaulting to 64 heads, 32 sectors)
    (on hard disks, this is usually harmless.)

Powyższe ostrzeżenie może zostać zignorowane.

Testowanie obrazu

Te powyżej przeprowadzone kroki powinny uczynić obraz boot'owalnym. Możemy przesłać teraz plik obrazu na kartę SD czy pamięć smartfona i przetestować go przy pomocy aplikacji USB Mountr na Androida. W tym przypadku udało się uruchomić system mojego laptopa bez żadnego problemu.

Usuwanie partycji /boot/ z dysku

Możemy teraz usunąć zawartość katalogu /boot/ dysku twardego czy też skasować całą partycję /boot/ , bo nie jest ona nam już do niczego potrzeba -- kopia tej partycji została przeniesiona do smartfona. Nie musimy też zmieniać żadnych wpisów w pliku /etc/fstab , bo numerek UUID partycji w obrazie jest dokładnie taki sam jak numerek partycji /boot/ na dysku komputera. Jeśli jednak chcielibyśmy zachować starą partycję /boot/ , to musimy się upewnić, że zmieniliśmy UUID systemu plików w stworzonym obrazie:

# umount /mnt
# uuidgen
6f3b0020-0491-4a12-98ca-c97a7a80f5b7
# tune2fs /dev/loop4p1 -U 6f3b0020-0491-4a12-98ca-c97a7a80f5b7
tune2fs 1.44.0 (7-Mar-2018)
Setting UUID on a checksummed filesystem could take some time.
Proceed anyway (or wait 5 seconds to proceed) ? (y,N) <proceeding>
# lsblk /dev/loop4
NAME    SIZE FSTYPE TYPE LABEL MOUNTPOINT UUID
loop4   257M    loop
└─loop4p1 256M ext4  loop boot       6f3b0020-0491-4a12-98ca-c97a7a80f5b7

I teraz jeszcze zmieniamy UUID w /etc/fstab , tak by pasował do tego wygenerowanego wyżej:

# <file system>					<mount point>	<type>	<options>			<dump> <pass>
....
UUID=6f3b0020-0491-4a12-98ca-c97a7a80f5b7	/boot      ext4  defaults,errors=remount-ro,noauto,nofail,commit=10 0 2

Flagi noauto i nofail w /etc/fstab

Jeszcze taka informacja odnośnie flag noauto oraz nofail . Jak możemy wyczytać w manualu mount :

nofail -- Do not report errors for this device if it does not exist.

noauto -- Can only be mounted explicitly (i.e., the -a option will not cause the filesystem to be mounted).

Zatem opcja noauto jest dla nas użyteczna, bo nie chcemy by partycja /boot/ była zamontowana cały czas w systemie (może być to niebezpieczne dla jej systemu plików). W zasadzie, to potrzebujemy tej partycji jedynie w momencie startu systemu oraz przy ewentualnej aktualizacji systemu lub też, gdy majstrujemy przy obrazie initramfs/initrd albo zmieniamy konfigurację bootloader'a. Poza tymi wyżej wymienionymi rzeczami, partycja /boot/ niekoniecznie musi być obecna w systemie, co daje nam możliwość odłączenia i podłączenia smartfona do portu USB komputera, gdy będziemy tego potrzebować. Niemniej jednak, gdy odłączymy telefon, nasz linux będzie miał z tym faktem pewne problemy i wypisze w logu poniższe komunikaty:

systemd[1]: dev-disk-by\x2duuid-6f3b0020\x2d0491\x2d4a12\x2d98ca\x2dc97a7a80f5b7.device: Job dev-disk-by\x2duuid-6f3b0020\x2d0491\x2d4a12\x2d98ca\x2dc97a7a80f5b7.device/start timed out.
systemd[1]: Timed out waiting for device dev-disk-by\x2duuid-6f3b0020\x2d0491\x2d4a12\x2d98ca\x2dc97a7a80f5b7.device.
systemd[1]: Dependency failed for /boot.
systemd[1]: boot.mount: Job boot.mount/start failed with result 'dependency'.
systemd[1]: Dependency failed for File System Check on /dev/disk/by-uuid/6f3b0020-0491-4a12-98ca-c97a7a80f5b7.
systemd[1]: systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-6f3b0020\x2d0491\x2d4a12\x2d98ca\x2dc97a7a80f5b7.service: Job systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-6f3b0020\x2d0491\x2d4a12\x2d98ca\x2dc97a7a80f5b7.service/start failed with result 'dependency'.
systemd[1]: dev-disk-by\x2duuid-6f3b0020\x2d0491\x2d4a12\x2d98ca\x2dc97a7a80f5b7.device: Job dev-disk-by\x2duuid-6f3b0020\x2d0491\x2d4a12\x2d98ca\x2dc97a7a80f5b7.device/start failed with result 'timeout'.

Ta powyższa wiadomość jest nieszkodliwa ale cześć usług (takich jak mount i fsck ) ma zależności w postaci urządzenia partycji /boot/ i dlatego te powyższe błędy będą wypisywane w logu po odłączeniu telefonu. Możemy jednak nakazać linux'owi, by ignorował fakt braku obecności urządzenia partycji /boot/ przez dodanie tej drugiej flagi, tj. nofail .

Nagłówki LUKS

Przyszedł czas by zatroszczyć się o nagłówki LUKS. Skopiujemy nagłówki LUKS do obrazu (na partycję /boot/ ) i zarazem usuniemy te nagłówki z dysku twardego, zostawiając na tym nośniku jedynie zaszyfrowane dane. W ten sposób nawet jeśli ktoś by nam zabrał dysk twardy (albo i komputer), to nie będzie on w stanie zdeszyfrować informacji w nim zawartych, bo na dysku nie będzie klucza głównego. Bez naszego smartfona, nikt nie będzie w stanie nawet powiedzieć czy dysk jest zaszyfrowany czy też nie. Zatem jeśli chcemy dołączyć nagłówki LUKS do partycji /boot/ w wygenerowanym powyższym sposobem obrazie, możemy to zrobić w poniższy sposób.

Najpierw tworzymy backup nagłówka LUKS:

# mount /dev/loop4p1 /mnt
# mkdir /mnt/headers
# cryptsetup luksHeaderBackup /dev/sda2 --header-backup-file /mnt/headers/head.img
# ls -al /mnt/headers/head.img
-r-------- 1 root root 4.0M 2018-03-15 18:58:39 /mnt/headers/head.img

Rozmiar tego nagłówka w tym przypadku ma 4 MiB, dlatego też trzeba będzie nadpisać te 4 MiB na dysku zaczynając od początku zaszyfrowanej partycji:

# dd if=/dev/urandom of=/dev/sda2 bs=1M count=4

Następnie aktualizujemy plik /etc/crypttab :

#sda2_crypt	UUID=e017ac1c-c46f-4b3f-a319-e1f5ed15144a none luks
sda2_crypt	UUID=e017ac1c-c46f-4b3f-a319-e1f5ed15144a none luks,header=/boot/headers/head.img

Regeneracja obrazu initramfs/initrd

Ostatnim krokiem jest regeneracja obrazu initramfs/initrd ale by to zrobić, musimy pierw odmontować starą partycję /boot/ i podmontować w jej miejsce tę nową:

# umount /boot
# mount /boot
# lsblk | grep boot
NAME               SIZE FSTYPE   TYPE LABEL     MOUNTPOINT   UUID
├─sda1               2G ext4    part boot             37a2b033-c47c-4c41-9287-b2f2a44e1bcd
└─sdc1              256M ext4    part boot      /boot     6f3b0020-0491-4a12-98ca-c97a7a80f5b7

Skrypty dla initramfs-tools

Kolejnym krokiem jest dodanie dwóch skryptów do obrazu initramfs/initrd. Pierwszy skrypt będzie miał za zadanie zamontować partycję /boot/ w fazie initramfs/initrd, drugi skrypt zaś odmontuje tę partycję zanim główny system plików zostanie zamontowany.

Poniżej jest skrypt /etc/initramfs-tools/scripts/local-top/mount-boot :

#!/bin/sh
PREREQ=""
prereqs()
{
	echo "$PREREQ"
}

case $1 in
prereqs)
	prereqs
	exit 0
	;;
esac

. /scripts/functions

export PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin

[ -d /boot ] || mkdir -m 0755 /boot

DEVICE=/dev/disk/by-uuid/6f3b0020-0491-4a12-98ca-c97a7a80f5b7
if [ ! -b "$DEVICE" ]; then
	echo "Waiting for device..." >&2
	until [ -b "$DEVICE" ]; do
		sleep 1
	done
fi

mount -t ext4 -o ro "$DEVICE" /boot

exit 0

Niżej zaś jest skrypt /etc/initramfs-tools/scripts/local-bottom/umount-boot :

#!/bin/sh
PREREQ=""
prereqs()
{
	echo "$PREREQ"
}

case $1 in
prereqs)
	prereqs
	exit 0
	;;
esac

. /scripts/functions

export PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin

#umount /boot
mount -o move /boot ${rootmnt}/boot

exit 0

Te dwa plik muszą mieć być wykonywalne:

# chmod +x /etc/initramfs-tools/scripts/local-top/mount-boot
# chmod +x /etc/initramfs-tools/scripts/local-bottom/umount-boot

Teraz regenerujemy obraz initramfs/initrd przy pomocy poniższego polecenia:

# update-initramfs -u -k all
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.15.0-1-amd64

I to w zasadzie tyle. Możemy jeszcze sprawdzić czy nasz linux uruchamia się w pełni z obrazu, który mamy w smartfonie -- mój nie ma z tym problemów.

Jak aktualizować system

Przy aktualizacji systemu musimy pamiętać, by telefon uprzednio podłączyć do portu USB komputera, tak by partycja /boot/ została poprawnie zamontowana na czas procesu instalacji pakietów. Zwykle partycja /boot/ jest montowana w trybie zapisu, przez co mamy możliwość zmiany jej systemu plików. Niemniej jednak, w takiej konfiguracji, jaką sobie zaprojektowaliśmy tutaj, nie powinniśmy montować tej partycji domyślnie z prawami zapisu (w naszym przypadku nie montujemy jej w ogóle). Chodzi generalnie o to, że możemy uszkodzić jej system plików zapominając go odmontować przed odłączeniem telefonu od komputera. W ten sposób istnieje ryzyko utraty nagłówków LUKS, a jeśli je stracimy, to nawet my nie będziemy w stanie uruchomić naszego linux'a, no chyba, że zrobiliśmy backup tych nagłówków.

Co jednak począć w przypadku aktualizacji systemu? Mało praktycznym jest manualne montowanie partycji /boot/ w tryb do odczytu potem do zapisu i znowu do odczytu. W Debianie możemy skorzystać z pliku /etc/apt/apt.conf dodając do niego poniższą konfigurację:

DPkg
{
 Pre-Invoke
 {
  "if grep -q boot /proc/mounts; then mount -o remount,rw /boot; else mount -o rw /boot; fi";
 };

 Post-Invoke
 {
  "test ${NO_APT_REMOUNT:-no} = yes || umount /boot || true";
 };
};

W ten sposób za każdym razem jak będziemy chcieli aktualizować system (instalować pakiety), apt-get/aptitude zamontuje partycję /boot/ za nas automatycznie z prawami do zapisu, a gdy proces aktualizacji się zakończy, to ta partycja zostanie również w sposób automatyczny odmontowana.

Ten artykuł został pierwotnie napisany po angielsku i opublikowany w GitHub Gist ponad 2 lata temu. Za sprawą pewnego osobnika postanowiłem ten tekst przepisać na język polski, tak by osoby niewładające angielskim zbyt dobrze, mogły bez większego problemu opisane tutaj rozwiązanie wdrożyć u siebie i w nieco większym stopniu zabezpieczyć swoją maszynę przed nieautoryzowanym dostępem.

Mikhail Morfikov avatar
Mikhail Morfikov
Po ponad 10 latach spędzonych z różnej maści linux'ami (Debian/Ubuntu, OpenWRT, Android) mogę śmiało powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych i problemów, których nie da się rozwiązać. Jedną umiejętność, którą ludzki umysł musi posiąść, by wybrnąć nawet z tej najbardziej nieprzyjemniej sytuacji, to zdolność logicznego rozumowania.